časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Mobilní elektrocentrály od Zeppelin CZ nahradí dodávky elektřiny v případě katastrof

Jan Křeček | Zeppelin CZ, s. r. o. | zeppelin.cz

Ačkoli je energetická síť v České republice v dobrém stavu, musíme být připraveni i na krizové scénáře. Základní služby a instituce musí zůstat v chodu i v případě, že dojde k nějaké nenadálé události. Správa státních hmotných rezerv pro tyto případy disponuje kontejnerovými záložními zdroji dodanými společností Zeppelin CZ.

Výpadky proudu během živelných katastrof a dalších nenadálých událostí dokážou nahradit mobilní elektrocentrály. Správě státních hmotných rezerv je dodala divize Energetické systémy firmy Zeppelin CZ. Elektrocentrály (obr. 1) jsou navržené tak, aby se daly snadno a rychle převézt na místo potřeby. Nenahradí sice dodávku energie do celého města, ale vystačí k napájení samostatných objektů nebo skupin objektů, jako jsou třeba nemocnice.

Obr. 1. Elektrocentrály firmy Zeppelin CZ
Obr. 1. Elektrocentrály firmy Zeppelin CZ

„Správa státních hmotných rezerv se významnou měrou podílí na zajištění věcných zdrojů potřebných pro řešení krizových situací. Prostředky pro zabezpečení náhradních zdrojů energie mezi důležité věcné zdroje rozhodně patří. Proto jsou na základě požadavků ústředních správních úřadů spolehlivé záložní zdroje součástí našich pohotovostních zásob,“ říká Mgr. Vít Kunický ze Správy státních hmotných rezerv.

Obnova dodávek elektrické energie za krizového stavu je v gesci ministerstva průmyslu a obchodu a nasazením náhradních zdrojů elektrické energie při prováděných záchranných a likvidačních pracích jsou pověřeny i hasičské záchranné sbory ČR, které mají elektrocentrály v pohotovostních zásobách od Správy státních hmotných rezerv v tzv. „ochraňování“. Příslušníci HZS se v těchto dnech školili v areálu společnosti Zeppelin CZ v Modleticích. Právě zde lze věrně simulovat zatížení jako v reálných podmínkách. Školení se účastnilo sedmdesát členů Záchranného útvaru HZS ČR a hasičských záchranných sborů z Královéhradeckého, Plzeňského, Zlínského a Ústeckého kraje (obr. 2).

Obr. 2. Školení členů Záchranného útvaru HZS ČR
Obr. 2. Školení členů Záchranného útvaru HZS ČR

„Tyto prostředky umožňují pružně reagovat na situaci, kdy dojde k výpadkům elektrické energie a bude třeba zajistit zejména akceschopnost HZS krajů, dalších složek integrovaného záchranného systému, popř. činnost orgánů státní správy nebo subjektů kritické infrastruktury. Dále je lze využít při zajišťování nouzového přežití obyvatelstva a na podporu akcí souvisejících s možným rozhodnutím vlády o poskytnutí zahraniční pomoci vládám jiných zemí postižených mimořádnou událostí. Díky důkladnému proškolení se naučíme, jak správně a efektivně se záložními zdroji pracovat. V krizových situacích tak můžeme zasáhnout rychle a účinně,“ říká pplk. Ing. Jiří Rosenkranz z MV generálního ředitelství HZS ČR. Vzhledem k okolnostem akce probíhá za přísných hygienických opatření.

Mobilní záložní zdroj je umístěn v technologickém kontejneru (obr. 3), který lze přepravovat na běžném kontejnerovém nosiči, případně letecky. Nakládání a vykládání z podvalníku (obr. 4) zajišťuje jednoramenný podélně uložený hák. Díky kotevním bodům v rozích konstrukce lze s kontejnerem manipulovat i za pomoci jeřábu. Celkově lze říct, že kontejner lze dopravovat také námořní, vlakovou a leteckou dopravou, například pomocí vrtulníku do nepřístupných míst. Uvnitř pracuje dieselgenerátor s motorem Cat C9, který má výkon 200 kW.

Obr. 3. Mobilní záložní zdroj je umístěn v technologickém kontejneru
Obr. 3. Mobilní záložní zdroj je umístěn v technologickém kontejneru

„Kontejnerové energetické centrum (KEC) je schopné napájet objekt s různými typy napájecích sítí. Má obrovskou variabilitu použitelnosti. Může pracovat v ostrovním režimu nebo paralelně s jiným dieselgenerátorem nebo distribuční sítí bez potřeby vybavení synchronizačním systémem mimo vlastní KEC. Tento systém umožňuje dělení výkonů mezi KEC a jinými zdroji napájení,“ říká Ing. Dalibor Zamykal ze společnosti Zeppelin CZ.

Další výbava vychází ze specifických požadavků HZS ČR. Hasiči si vyžádali dvanáctivoltové elektrické čerpadlo na pohonné hmoty, ruční svítilnu Survivor ATEX s nabíječkou, lékárničku, sadu zámečnického nářadí, chrániče sluchu nebo elektrikářskou sadu. Kontejnerové provedení i speciální uložení dovoluje hasičům provozovat zařízení v širokém spektru podmínek, jako je teplotní rozpětí od –25 do +40 °C, v nadmořské výšce do 2 500 metrů nebo v relativní vlhkosti do 90 %.

Obr. 4. Nakládání a vykládání záložního zdroje z podvalníku
Obr. 4. Nakládání a vykládání záložního zdroje z podvalníku

„Kontejnerové energetické centrum je skutečně univerzální zařízení. Dokáže se připojit prakticky na libovolnou rozvodnu, popřípadě na přípojné místo k tomu určené a dodávat energii tam, kde je to potřeba. Výhodou těchto kontejnerů je jejich výbava. Všechno potřebné si vezeme s sebou, vše má v kontejneru své místo. To je skutečně klíčové, protože v případě krizové situace se na postiženém místě nemůžeme spoléhat vůbec na nic. A i díky těmto zálohám každý takový zásah lépe zvládneme,“ dodává pplk. Ing. Jiří Rosenkranz.