časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Mitsubishi Electric – přehled měničů frekvence modelové řady 500

číslo 4/2003

Amper 2003

Mitsubishi Electric – přehled měničů frekvence modelové řady 500

Společnost Mitsubishi Electric představuje úspěšnou a kompatibilní modelovou řadu měničů frekvence FR 500, jejíž typové řady FR-S 500S, FR-E 500, FR-A 540 a FR-S 540 mají shodné základní parametry a rovněž sjednocený způsob ovládání. Jestliže se zákazník naučí pracovat s jedním typem řady, nebude potřebovat žádné dodatečné znalosti pro přechod k typu jinému.

Měniče frekvence Mitsubishi Electric odpovídají požadavkům evropských norem pro bezpečnost a elektromagnetickou kompatibilitu. Pro všechny typy je k dispozici software VFD Setup (MS Windows 95/98), umožňující zobrazit průběhy proudu, napětí, frekvenci měniče, simulovat funkci osciloskopu a archivovat parametry podle potřeb aplikace.

Modely řady FR 500 jsou standardně vybaveny sériovým komunikačním rozhraním RS-485, jímž může být propojeno až 32 měničů frekvence. Pomocí telefonní linky a modemu připojeného k PC je možná dálková diagnostika a nastavení parametrů měniče i na odloučených pracovištích nebo přímo u koncového zákazníka. Měniče frekvence při zapnutí omezují nabíjecí proud, kompenzují skluz asynchronního motoru, jsou vybaveny multifunkčními vstupy a výstupy, speciální pulsně šířkovou modulací (soft PWM), umožňují předvolbu až patnácti rychlostí, mají technologický PID (proportional integral derivate) regulátor pro regulaci tlaků, teplot a hladin v nádrži a rovněž funkci automatického restartu po výpadku napájení. Každá řada má různý rozsah výkonů a své další vlastnosti.

Měnič frekvence FR-S 500

Měnič FR-S 500 (obr. 1) je určen pro výkony od 0,2 do 1,5 kW (napájení 1 × 230 V/50 Hz) a jeho nejvýznamnější předností je možnost jednoduchého a rychlého ovládání pomocí zadávacího kolečka. Zadávací kolečko nahrazuje tradiční skupinu kláves a přispívá k mnohem snadnější a rychlejší volbě jednotlivých funkcí a nastavování různých parametrů. Nastavení měniče z výroby standardně umožňuje přístup pouze ke dvanácti nejdůležitějším parametrům, a proto je téměř nemožné měnič chybně nastavit.

Obr. 1.

Základní technické parametry

 • rozsah výkonů:
  FR-S 520: 0,2 až 1,5 kW, 1 × 220 až 240 V, 50/60 Hz,
  FR S 540: 0,4 až 3,7 kW, 3 × 380 až 480 V, 50/60 Hz;
 • rozsah výstupní frekvence 0,5 až 120 Hz;
 • speciální koncepce pro jednoduché pohonářské úlohy, jako např. doprava materiálů, řezání, vrtání;
 • kompaktní provedení;
 • digitální parametrizační jednotka pro komfortní nastavení parametrů pohonu;
 • 15 pevně přednastavených frekvencí;
 • PID regulátor;
 • omezovač proudu po zapnutí a automatické zvyšování krouticího momentu během provozu;
 • komunikace přes rozhraní RS-485;
 • odolnost proti zkratu a přetížení.

Měnič frekvence FR-E 500

Tuto řadu s vektorovým řízením charakterizuje zlepšený krouticí moment při nízkých otáčkách f = 1 Hz, který umožňuje řešit individuální požadavky na regulaci pohonů. Malé rozměry přispívají k uplatnění těchto měničů v širokém spektru aplikací (obr. 2). Kromě možnosti připojení tlumivky do stejnosměrného meziobvodu mají uvedené přístroje vestavěn brzdný tranzistor, funkci jednorázové automatické detekce a nastavení měniče podle parametrů motoru (off-line auto-tuning) a detekci nulového proudu pro mechanickou brzdu. Dále mají napěťový analogový výstup 0 až 10 V a dva analogové vstupy 1 × 4 až 20 mA a 1 × 0 až 10 V.

Obr. 2.

Základní technické parametry

 • rozsah výkonů:
  FR-E 520: 0,4 až 2,2 kW, 1 × 220 až 240 V, 50/60 Hz,
  FR E 540: 0,4 až 7,5 kW, 3 × 380 až 480 V, 50/60 Hz;
 • rozsah výstupní frekvence 0,2 až 400 Hz;
 • typické oblasti použití: dopravní a transportní technika, textilní stroje, čerpadla, míchadla aj.;
 • inteligentní hlídání výstupního proudu;
 • samočinně se adaptující vektorová regulace s kompenzací skluzu motoru;
 • komunikace přes rozhraní RS-485 a otevřené sítě;
 • PID regulátor;
 • zabudovaný brzdný tranzistor;
 • možnost propojení pro externí brzdnou jednotku;
 • volně programovatelné vstupy a výstupy;
 • odolnost proti zkratu a přetížení.

Měnič frekvence FR-A 540

Jeho hlavní předností je vynikající stabilita otáček s funkcí on-line auto-tuning, řízené brzdění při výpadku napájení (power down breaking) a vícejazyčná ovládací jednotka (v současné době je k dispozici až osm jazyků). Měniče této typové řady (obr. 3) jsou ideální pro pohonářské aplikace, kde se vyžaduje velký krouticí moment a mimořádně přesný plynulý chod v celém rozsahu otáček: pohony zdvihacích zařízení, výtahy a dopravníky, pohony jeřábů, textilní stroje, polohovací pohony, obráběcí stroje – vřetenové pohony.

Obr. 3.

Základní technické parametry

 • rozsah výkonů 0,4 až 450 kW, 3 × 380 až 480 V, 50/60 Hz;
 • rozsah výstupní frekvence 0,2 až 400 Hz;
 • vektorová regulace s automatickou detekcí dat motoru a kompenzací teploty;
 • řízené brzdění při výpadku sítě;
 • automatický rozběh po výpadku napájení sítě;
 • shoda s normami CE, UL a cUL;
 • možnost připojení k sítím Profibus-DP, DeviceNet, CANopen, CC-Link;
 • komunikace pomocí RS-422/485;
 • typické oblasti použití: dopravní a transportní technika, textilní stroje, čerpadla, míchadla aj.;
 • pulsně šířková modulace (soft PWM).

Měnič frekvence FR-F 540

Dokonalejší energeticky úsporný provoz, automatický rozběh po výpadku sítě, zdokonalená PID regulace a kaskádový provoz až čtyř asynchronních motorů, který je vhodný převážně pro čerpadla a pohony ventilátorů, to je charakteristika zmiňovaného měniče (obr. 4).

Obr. 4.

Základní technické parametry

 • rozsah výkonů 75 až 530 kW, 3 × 380 až 480 V, 50/60 Hz;
 • rozsah výstupní frekvence 0,5 až 120 Hz;
 • kompaktní provedení;
 • dokonalejší energeticky úsporný provoz, obzvláště vhodný pro čerpadla a pohony ventilátorů;
 • automatický rozběh po výpadku napájení sítě;
 • vektorová regulace na optimální budicí proud;
 • komunikace pomocí RS-422/485;
 • zdokonalená PID regulace - ;
 • možnost připojení k sítím Profibus-DP, DeviceNet, CANopen, CC-Link;
 • shoda s normami CE, UL a cUL;
 • kaskádový provoz v závislosti na zatížení pro čerpadla a ventilátory.

Pro komunikaci ve standardních otevřených průmyslových sítích Profibus-DP, DeviceNet a CC Link disponují měniče frekvence typových řad FR-A 540, FR-E 500 a FR-F 500 snadno vyměnitelnými přídavnými komunikačními kartami.Tato vlastnost poskytuje možnost integrovat je do komplexní automatizační aplikace.

AutoCont Control Systems
Nemocniční 12
702 00 Ostrava
tel.: 596 152 422
fax: 596 152 112
e-mail: consys@autocont.cz
http://www.autocontcontrol.cz