časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Mitsubishi Electric – přehled měničů frekvence

číslo 6/2006

Mitsubishi Electric – přehled měničů frekvence

Ing. Petr Pustowka, AutoCont Control Systems s. r. o.

Společnost Mitsubishi Electric představuje úspěšnou kompatibilní modelovou řadu měničů frekvence FR 500, jejíž typové řady FR-SE500, FR-E500, FR-A540 a FR-F740 mají shodné základní parametry a rovněž sjednocený způsob ovládání. Když se zákazník naučí pracovat s jedním typem řady, nebude potřebovat žádné dodatečné znalosti pro přechod k jinému typu.

Měniče frekvence Mitsubishi Electric odpovídají požadavkům evropských norem pro bezpečnost a elektromagnetickou kompatibilitu. Pro všechny typy je k dispozici software VFD Setup (OS MS Windows 2000 XP), který umožňuje zobrazit průběh proudu, napětí a frekvence měniče, simulovat funkci osciloskopu a archivovat parametry podle potřeb aplikace.

Obr. 1.

Obr. 1. Měniče frekvence Mitsubishi

Modely řady FR 500 jsou standardně vybaveny sériovým komunikačním rozhraním RS-485, jímž může být propojeno až třicet dva měničů frekvence. Pomocí telefonní linky a modemu je možná dálková diagnostika a nastavení parametrů měniče i na odloučených pracovištích nebo přímo u koncového zákazníka. Měniče frekvence při zapnutí omezují nabíjecí proud a kompenzují skluz asynchronního motoru. Jsou vybaveny multifunkčními vstupy a výstupy, speciální šířkově pulsní modulací Soft PWM, dále umožňují předvolbu až patnácti rychlostí, mají technologický regulátor PID (Proportional-Integral-Differential, proporcionálně-integračně-derivační) pro regulaci tlaků, teplot a hladin v nádrži a funkci automatického restartu po výpadku napájení. Každá řada má různý rozsah výkonů i své specifické vlastnosti.

Měnič frekvence FR-SE500

Je to první měnič na trhu v této kategorii – pro výkony od 0,2 do 1,5 kW (napájení 1 × 230 V, 50 Hz), jehož nejvýznamnější změnou a předností oproti standardním verzím je možnost jednoduchého a rychlého ovládání zadávacím kolečkem. Zadávací kolečko nahrazuje tradiční skupinu kláves a přispívá k mnohem snadnější a rychlejší volbě jednotlivých funkcí a nastavování různých parametrů.

Měnič frekvence FR-SE 540 rozšiřuje dobře známou řadu FR-SE 520 o nové výkonové rozsahy s třífázovým napájecím napětím 3 × 400 V, 50 Hz, výkonu od 0,4 do 3,7 kW. Tovární nastavení měniče standardně umožňuje přístup pouze ke dvanácti nejdůležitějším parametrům; tím je téměř vyloučeno chybné nastavení měniče.

Nejmenší měniče frekvence inovované řady FR-SE520/540 byly doplněny těmito funkcemi:

 • rozhraní RS-485 ve standardním provedení,
 • restart po krátkodobém výpadku energie bez zastavení motoru,
 • nastavení časového návěští (využitelné pro údržbu),
 • dvě elektronické tepelné ochrany motoru.

Měnič frekvence FR-E500

Tuto řadu charakterizuje zlepšený krouticí moment při nízkých otáčkách f = 1 Hz, který umožňuje řešit individuální požadavky na regulaci pohonů. Malé rozměry těchto měničů přispívají k jejich uplatnění v širokém spektru aplikací. Kromě možnosti připojení tlumivky do stejnosměrného meziobvodu mají vestavěn brzdný tranzistor, funkci jednorázové automatické detekce, nastavení měniče podle parametrů motoru (offline autotuning) a detekci nulového proudu pro mechanickou brzdu. Napěťový analogový výstup je 0 až 10 V a dva analogové vstupy 1 × 4 až 20 mA a 1 × 0 až 10 V.

Příklady použití měničů FR-E500:

 • textilní stroje (tkalcovské stavy, dopřádací stroje),
 • systémy transportu materiálů (pásové, řetězové nebo šnekové dopravníky),
 • systémy pohonů vrat a bran,
 • stroje pro zpracování kovu, kamene, dřeva nebo plastů,
 • paletizéry, manipulační stroje,
 • pohony ventilátorů a čerpadel.

Měnič frekvence FR-A540

Jeho hlavní předností je vynikající stabilita otáček vektorovým řízením s funkcí on-line autotuning, řízené brzdění při výpadku napájení (power down breaking) a vícejazyčná ovládací jednotka (v současné době je k dispozici osm jazyků). Měniče typové řady jsou ideální pro vyhledávané pohonářské aplikace, kde se vyžaduje velký krouticí moment a mimořádně přesný plynulý chod v celém rozsahu otáček.

Obr. 2.

Obr. 2. Měniče frekvence Mitsubishi F700

Příklady použití měničů FR-A540:

 • pohony zdvihacích zařízení,
 • výtahy a dopravníky,
 • pohony jeřábů,
 • textilní stroje,
 • polohovací pohony,
 • obráběcí stroje – vřetenové pohony.

Měnič frekvence FR-F740

Maximální efektivita při minimální spotřebě – to jsou specifika nové řady měniče frekvence FR-F700, který firma Mitsubishi Electric poprvé představila na veletrhu Hannover 2004. Nový FR-F700 se vyrábí v rozsahu výkonu 0,75 až 560 kW. Je koncipován tak, že velmi šetří náklady u aplikací, jako jsou např. čerpadla a ventilátory pro ohřev nebo klimatizaci. Právě především pro ekonomické řešení pohonů se úspěšně zařadil do programu měničů frekvence Mitsubishi. Tyto měniče mají standardně vestavěn vstupní filtr, který lze deaktivovat. Dodávají se včetně parametrizační jednotky, která umožňuje i kopírování parametrů.

FR-F700 je standardně vybaven dvěma přepínatelnými analogovými výstupy a jedním vstupem PTC (Positive Temperature Coefficient, kladný teplotní součinitel). Jeho použitím je možné uspořit více energie než u jiných pohonů. Díky funkci OEC (Optimisation Excitation Control, optimalizace řízení buzení), nově vyvinuté firmou Mitsubishi Electric, měnič maximálně využívá pohon při minimální spotřebě energie. Uvedené vlastnosti a rozšířený PID regulátor umožňují měniči FR-F700 regulovat kaskády s několika motory. Proto je FR-F700 ideálním řešením i pro regulaci tlaku a průtoku. V aplikacích, kde je vyžadován zvýšený moment při nízkých otáčkách, lze měnič provozovat v režimu jednoduché vektorové regulace bez zpětné vazby.

Řada FR-F700 byla doplněna o modifikaci FR-F746, což jsou měniče se zvýšeným krytím IP54. Tyto měniče jsou nabízeny pro výkony od 0,75 do 55 kW a pro napájení 3 × 400 V.

Další informace mohou zájemci nalézt v inzerátu na této straně nebo na adrese:

AutoCont Control Systems s. r. o.
Jelínkova 59/3
721 00 Ostrava-Svinov
tel.: +420 595 691 150
fax: +420 595 691 199
http://www.autocontcontrol.cz