časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Měřicí přístroje Meterman

|

číslo 5/2006

Měřicí přístroje Meterman

Ing. Zdeněk Hašek, GHV Trading, spol. s r. o.

Výběr jakéhokoliv výrobku v současném globalizovaném světě je věc obtížná a často traumatizující. Výrobci i jejich distributoři nabízejí nepřeberné množství produktů, od těch zaručeně nejlevnějších až po ty, u kterých by dobrá značka měla být zárukou kvality, dokonalosti a luxusu. Zákazník si v takovéto záplavě informací často vybere výrobek, jehož vychvalované vlastnosti vůbec nevyužije, nebo naopak opomene při výběru některou důležitou funkci nebo vlastnost. Měřicí přístroje v tomto ohledu nejsou žádnou výjimkou. Prvořadou podmínkou, jak se vyhnout uživatelskému zklamání nebo nespokojenosti, je předprodejní kvalifikovaná komunikace zákazník–prodejce. V tomto příspěvku jsou popsány některé zásady dobré komunikace mezi zákazníkem a prodejcem při výběru měřicího přístroje, které se opírají o patnáctiletou zkušenost společnosti GHV Trading, spol. s r. o. Na příkladu výrobků firmy Meterman je poukázáno na široké typové a aplikační spektrum zdánlivě nevelkého sortimentu této firmy.

Při základní prezentaci užitných vlastností multimetrů Meterman vycházíme z jednotlivých typových řad. Ty nejsou z aplikačního hlediska ostře ohraničeny, ale pro první orientaci zákazníka je však rozdělení dostatečné.

Obr. 1.

Obr. 1. Multimetr 38XR s příslušenstvím

Multimetry řady XP určitě osloví nejširší okruh uživatelů. Za velice příjemnou cenu nabízejí univerzální měřicí rozsahy základních elektrických veličin (napětí 750 V AC/1 000 V DC, proud 200 mA nebo 2 A a odpor 20 nebo 40 MW), malé rozměry, test propojení a ochranu proti přetížení. Zvláštní pozornost určitě zaslouží i funkce VolTect (bezkontaktní indikace napětí), akustická signalizace nesprávně připojených měřicích přívodů a velmi praktický magnetický držák Magne-Grip, pomocí kterého lze uchytit přístroj na jakýkoliv kovový předmět, a uvolnit si tak ruce pro další činnosti.

Jednotlivé typy multimetrů řady XP se od sebe liší typem displeje (2 000 nebo 4 000 digitů), základní přesností (0,5 nebo 1 %) a možností automatické nebo manuální volby rozsahu. Typ 35XP umožňuje měření teploty a frekvence a bude zajímat především techniky v silnoproudých aplikacích, typ 15XP dovoluje měřit kapacitu a testovat obvody TTL (Transistor Transistor Logic, tranzistorově tranzistorová logika) a rozhodně spíše bude využíván v slaboproudých oborech. Poslední, nejlevnější typ 5XP neposkytuje kromě testu baterií žádné doplňkové funkce, přesto ho základní vlastnosti a cena předurčují pro široké uplatnění v průmyslu.

Tabulka rozdělení typový řad multimetrů Meterman

Řada

Popis

XP

všestranní pomocníci zejména pro pracovníky elektroúdržby a techniky elektromontážních firem

XR

výkonné multimetry i pro použití v průmyslové automatizaci s vysokou přesností měření

HD

multimetry pro těžké podmínky, použití v nejnáročnějších provozech, všestranná odolnost

DM

jednoduché multimetry pro použití v domácnostech, autoservisech apod.

PM

malé, ale “šikovné” multimetry s jednoduchou obsluhou i pro specialisty mimo obor elektro

Řada multimetrů XR není z hlediska aplikace tak kompaktní jako řada XP. Nejjednodušší typ této řady 30XR určitě osloví podobnou skupinu techniků jako multimetry 5XP, na rozdíl od které však nabízí větší proudový rozsah 10 A. Naopak nejpropracovanější typ 38XR svými vlastnostmi uspokojí i velice náročné uživatele, kteří musí měřit nesinusové signály se stejnosměrnou složkou (TRMS AC + DC) např. v obvodech s výkonovou spínací elektronikou, s motorovými budiči atp. Kromě této významné přednosti je nutné uvést maximální bezpečnost tohoto přístroje (CAT III/1 000 V a CAT IV/600 V), díky které je vhodný pro práci na venkovních elektrických zařízeních, dále poměrně vysokou základní přesnost (0,25 %), optické rozhraní RS-232 a několik matematických funkcí, které umožňují na displeji zobrazovat průměrné nebo relativní hodnoty. Obr. 2. Aplikační zaměření na oblast elektroniky má multimetr 37XR, který dokáže měřit nesinusový signál (proud a napětí) se základní přesností 0,1 %, tedy nejvyšší v této řadě multimetrů. Kromě odporu, kapacit a frekvence může měřit i indukčnost do 40 H a logické obvody TTL a CMOS (Complementary Metal-Oxide Semiconductor, komplementární polovodič kov-oxid). Na rozdíl od 38XR nemá rozhraní RS-232 a patří do nižší kategorie přepětí (CAT II/1 000 V nebo CAT III/600 V). Zbývající dva typy této řady, 33XR a 34XR, představují alternativu pro techniky, jejichž požadavky převyšují možnosti základního typu 30XR, a přitom vlastnosti nejvyšších modelů 37XR a 38 XR nevyužijí. Pro úplnost je třeba uvést, že se všemi multimetry řady XR je dodáván i magnetický držák Magne-Grip.

Typová řada multimetrů HD vykazuje nejlepší vlastnosti s ohledem na měřicí rozsah napětí. Tyto přístroje mohou měřit střídavé napětí až do 1 000 V, a stejnosměrné dokonce do 1 500 V. Uvedené rozsahy dokážou odolat nárazovému napětí až do 6 kV. Po těchto multimetrech sáhnou především ti, kteří potřebují měřit až na samé horní hranici nízkého napětí. Velký napěťový rozsah však není jedinou předností řady HD. K dalším výhodám nesporně patří robustní pouzdro, které společně s vnitřním konstrukčním řešením zaručuje odolnost multimetru i v případě pádu z výšky 2,5 m, dále vodotěsná konstrukce (IP67), jež pozitivně ovlivňuje přesnost měření i bezpečnost provozu, a rovněž materiál pouzdra odolávající chemikáliím, mastnotě i ohni. Všechny typy multimetrů řady HD jsou vybaveny indikací napětí pomocí pěti diod LED, a mohou tak „suplovat„ zkoušečky. Typovými představiteli této řady jsou multimetry HD110B, HD115B a HD 160B. Všechny splňují již uvedené vlastnosti řady HD a mají vysokou základní přesnost (0,1 %). Zatímco první dva typy se liší pouze v detailech, poslední HD 160B navíc umožňuje měření nesinusových signálů – rozsah jeho displeje je větší (10 000 digitů) a dovoluje zobrazit některé matematické funkce.

Obr. 3.

Obr. 2. Multimetr HD 115
Obr. 3. Multimetr DM 73 (Pen type)

Typová řada DM nestaví na špičkových parametrech, a může se tak ve srovnání s předchozími specifikacemi řad XR a HD jevit jako „chudá“. Je především určena pro použití v domácnosti a podobném prostředí. Pro měření napětí, malých proudů a odporu uživatel ocení jednoduchost obsluhy, přehledný displej a malé rozměry. Skutečně typickými představiteli multimetrů pro domácí dílnu jsou typy DM7 a DM9, vybavené příjemným ochranným pryžovým obalem, které měří základní veličiny (600 V, 200 mA, 2 a 40 MW). Umí i test propojení a test baterií 1,5 a 9 V. Multimetr DM73B Pen type určitě najde využití mezi radioamatéry, domácími kutily, ale i pracovníky montáží a výrobních linek, kteří využijí malé rozměry a specifický tvar tohoto multimetru. Posledním představitelem řady DM je speciální multimetr DM78A o rozměrech kreditní karty. Tento typ zcela jistě uvítají všichni ti, kteří mají potřebu prezentovat příslušnost k oboru elektro i při nestandardních příležitostech, jako je návštěva divadla nebo koncertu. Multimetr se vejde do náprsní kapsy saka a umožňuje měřit napětí až do 450 V, to vše v kategorii přepětí CAT III/600 V.

Obr. 4.

Obr. 4. Multimetr PM 55

Poslední z řad multimetrů Meterman jsou přístroje typové řady PM. Tyto multimetry s trvale připojenými měřicími šňůrami se rozměry příliš neliší od zmiňovaného typu DM78A (hmotnost 90 g). Nejvýkonnější PM55 však může měřit napětí až do 600 V se základní přesností 0,5 % a přitom je chráněn před přepětím do hodnoty až 4 kV. Funkce VolTect bezkontaktně indikuje napětí, funkce AutoTect automaticky navolí měření AC, DC nebo odporu. Doplňková měření odporu, kapacity, frekvence a malých proudů (do 2 mA) společně s testem propojení rovněž zvyšují užitnou hodnotu přístroje. Dvoustavová volba vstupní impedance eliminuje parazitní napětí. Ohnivzdorný materiál pouzdra a ochranný obal z měkké pryže dodávají přístroji profesionální vzhled.

Nezávisle na potřebách a finančních možnostech je třeba při nákupu měřicího přístroje vždy respektovat zásady bezpečnosti a výběr přístroje přizpůsobit podmínkám předpokládaného prostředí měření. Z dalších kritérií, která jsou konzultována se zákazníky, je nutno ještě připomenout záruční podmínky, možnosti servisu a zkušenosti se spolehlivostí přístroje.

Další informace mohou zájemci získat přímo u pracovníků firmy na adrese:

GHV Trading, spol. s r. o.
Kounicova 67a, 602 00 Brno
tel.: +420 541 235 532–4
fax: +420 541 235 387
e-mail: ghv@ghvtrading.cz
http://www.ghvtrading.cz