časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Měřicí a diagnostická technika pro oblast energetiky a průmyslu

číslo 4/2005

Měřicí a diagnostická technika pro oblast energetiky a průmyslu

TMV SS spol. s r. o. je obchodní společnost, která již 14 let zastupuje zahraniční firmy na trhu ČR a SR. Jedná se o firmy FLIR Systems, Laser Imaging Systems, Laser Technology, Programma, Sagab, Maschek elektronik, Unipower, GE Syprotec, Transinor a CSIR. Novými zastoupeními jsou produkty firem Neumann Elektrotechnik, Fastec Imaging a Jost Elektronik. Pro uvedené firmy je TMV SS s. r. o. nejen výhradním obchodním, ale i servisním zastoupením. Cílem firmy je poskytovat kvalitní služby firmám v oblasti energetiky a průmyslu. Samozřejmostí je předávání zakoupené techniky přímo u uživatele, zaškolení uživatelů, návody k obsluze v českém jazyce a následná podpora zákazníků formou konzultací, seminářů a firemního „hotline„. Novou aktivitou firmy je i možnost pronajmout si měřicí přístroje – informujte se prosím na aktuální nabídku.

FLIR Systems

Technika pro bezkontaktní měření teplot a zobrazování teplotních polí (obr. 1, 2) s využitím v energetice, průmyslu, stavebnictví, ale i pro medicínské, bezpečnostní a vojenské účely, známá též pod názvem termovize®. FLIR Systems je jednou z největších společností, které se zabývají výzkumem, vývojem a výrobou zařízení určených pro zobrazování a vyhodnocování teplotních polí. Hlavními přednostmi termovizních kamer firmy FLIR Systems jsou např. zobrazovací frekvence 50 Hz, která umožňuje snadné a především rychlé zobrazení měřeného objektu, teplotní citlivost (0,08 °C, u přístroje SC 3000 dokonce 0,02 °C), široký rozsah pracovních teplot (– 15 až + 50 °C), vysoký stupeň krytí (IP 54) a rozsah měřených teplot (– 40 až +2 000 °C), které dovolují široké použití od stavebnictví (hlavně mínusové teploty), až po hutní průmysl. Termovizní kamery jsou vybaveny přehledným ovládacím menu v českém jazyce a jsou ergonomicky uzpůsobeny, aby co nejvíce usnadnily uživateli práci. Kamery se dají rozdělit na stacionární (automatická činnost s možností automatizace procesů při výrobě) a přenosné, které nabízejí široké použití v mnoha aplikacích. Dále firma FLIR nabízí bezkontaktní jednobodové teploměry (pyrometry), které umožňují měřit teplotu v rozsahu – 40 až +3 000 °C.

Obr. 1, Obr. 2, Obr. 3, Obr. 4.

Obr. 1. Obr. 2. Obr. 3.

Programma Electric

Přístroje pro nn, vn, testování všech druhů elektrických ochran, vypínačů vvn a zvn, bateriových systémů a nově i izolačních vlastností a stavů (obr. 3). Výrobky firmy Programma jsou určeny pro testování všech druhů elektrických ochran (jako jsou distanční ochrana, nadproudová ochrana, napěťová ochrana, tzv. synchro takt a synchro check, všechny druhy napěťových ochran a ostatní druhy ochran), vypínačů nn, vn, vvn a zvn, bateriových systémů a izolačních vlastností a stavů. Součástí sortimentu jsou i přístroje pro primární testování, jako jsou proudové zdroje či přesné stopky. Společným znakem všech uvedených přístrojů je přenosnost, robustnost a spolehlivost. Všechny přístroje jsou konstruovány tak, aby s nimi mohla manipulovat i jen jedna osoba. Robustní provedení zaručuje vysokou odolnost proti mechanickému poškození, což je společně s vysokou spolehlivostí jeden z důvodů, proč jsou přístroje firmy Programma tolik oblíbené. Jednotlivé přístroje jsou vždy dodávány až přímo k zákazníkovi, včetně českých manuálů a zaškolení obsluhy. V případě potřeby je též možno je dodat v rámci investičních celků jako subdodávku.

Obr. 4.

Unipower

Firma Unipower je již několik let předním světovým výrobcem a dodavatelem analyzátorů kvality elektrické energie (obr. 4). Jsou určeny pro sledování parametrů, jako např. hodnoty napětí a proudů, úroveň harmonických, stálost frekvence, úroveň oscilací (flikru), poklesy a přepětí nebo přechodové jevy. Přístroje jsou vhodné jak pro krátkodobé sledování, tak i pro dlouhodobý rozbor daného místa napájecí soustavy. Jedná se o přenosné nebo pevně zabudovatelné analyzátory, které poskytují uživateli vysoký komfort, ať již při vlastním měření nebo při následném vyhodnocení naměřených dat. Analyzátory jsou vybaveny bohatým příslušenstvím a kompletně komunikují v českém jazyce.

GE Syprotec

Novou součástí sortimentu jsou produkty firmy GE Syprotec určené obecně pro analýzu transformátorových olejů a ostatních parametrů transformátorů (obr. 5), a to jak přenosné, tak pro monitoring online. Analyzovány mohou být obsah vody v oleji (vlhkost), přítomnost plynů, teploty, proudy, stav chlazení, přepínač odboček, a to včetně vazby na řídicí systémy a systémy výstrahy. Mezi hlavní produkty patří senzory rozpuštěných plynů „Hydran“, dále detektory vlhkosti „Aquadran“ a „Aquaoil“, monitoringy přepínačů odboček „LTC MAP“ a komplexní řídicí a monitorovací systémy „FARADAY“. Uvedené prvky a systémy se vyznačují vysokou spolehlivostí, velmi nízkými provozními náklady a samozřejmě umožňují své začlenění do nadřazených automatizovaných systémů.

Obr. 5, Obr. 6, Obr. 7, Obr. 8.

Obr. 5. Obr. 6. Obr. 7.

Sagab Electronic

Firma Sagab vyrábí bezkontaktní detektory střídavého napětí (obr. 6, jsou i speciální typy pro stejnosměrné napětí 12 V a 24 V) a detektory magnetického pole. Využívají je především opraváři, montéři a údržbáři ze všech oborů. Detektory magnetického pole se používají při opravách solenoidových ventilů, cívek v automobilech, najdete je i ve výbavě opravářů praček. Detektory střídavého napětí se používají v případech, že potřebujete detekovat napětí (průchod proudu není zapotřebí!) v izolovaných vodičích. Klasickým případem jsou světélka na vánoční stromeček - asi každý z nás již hledal, která ze žároviček je vadná. Pomocí detektorů Sagab je to záležitost několika sekund. Oba dva druhy detektorů jsou k dispozici i v provedení Ex - pro prostory s nebezpečím výbuchu (atesty detektorů z FTZÚ Radvanice jsou samozřejmostí). Tyto výrobky by mohly doplnit i sortiment velkoobchodů - proto je tato nabídka určena i jejich zástupcům.

Obr. 8.

Laser Imaging Systems

Laser Imaging Systems je předním světovým výrobcem přístrojů pro detekci a zobrazení úniku různých druhů plynů (obr. 7). Veřejnost z oblasti energetiky zřejmě zaujme zobrazení úniků SF6, avšak jinak je přístroj schopen zobrazit více než 80 dalších druhů plynů. Přístroj využívá principu laseru CO2 a následná odezva je zobrazena ve formátu PAL. Množství detekovatelných plynů se různí podle jejich druhu, příslušný seznam je možné v případě zájmu zaslat. Díky tomuto přístroji je možné vyhledávat úniky plynů i v případech, kdy se nelze k danému zařízení přiblížit. Přístroj GasVue TG-30 pracuje až na vzdálenost 30 metrů, přičemž schopnost detekce a zobrazení je v případě SF 0,12 cm/min. při atmosférickém tlaku. Jedná o velmi užitečný přístroj nejen pro energetiku, ale i pro další oblasti, jako jsou chemie, petrochemie, plynárenský průmysl, produktovody atd.

Laser Technology

Laser Technology Inc. je předním světovým výrobcem laserových dálkoměrů pro použití ve všech oblastech průmyslu (obr. 8). Sortiment je adaptabilní doplněním prvků pro aplikace v rozvodu a přenosu elektrické energie vn a vvn. Přístroj funguje jako standardní dálkoměr, ale ve spojení se záznamníkem úhlů a výpočetní jednotkou je určen i pro složitější výpočty.

Obr. 9, Obr. 10, Obr. 11.

Obr. 9. Obr. 10. Obr. 11.

Maschek

Novinkou v sortimentu TMV SS jsou přístroje na měření intenzity elektrického a magnetického pole (obr. 9) od firmy Maschek Elektronik. Tyto přístroje měří obě pole současně a jsou schopny nejen dlouhodobých měření, ale i konstrukcí map intenzit jednotlivých polí.

Transinor

Norská firma vyrábějící přístroje pro on-line diagnostiku ZnO svodičů přepětí, akustických jevů akustickou detekci částečných výbojů (obr. 10) v zapouzdřených rozvodnách a v koncovkách kabelů vn. Společným znakem všech přístrojů je schopnost pracovat na prvcích pod napětím, což znamená nízkou hmotnost (nejsou zapotřebí zdroje vn) a odpadá nutnost odstavovat diagnostikovaný prvek z provozu.

CSIR

Kamery COROCAM umožňují zobrazení korony za jakýchkoliv světelných podmínek (obr. 11). Kamery jsou robustní a díky konstrukci zahrnující hledáček je možné, oproti systémům vybaveným displejem LCD, i plný komfort obsluhy za slunečního svitu. Zařízení je koncipováno jako přenosné (hmotnost cca 3 kg, drží se v jedné ruce), ale je možno jej připevnit i na stativ či zabudovat do vrtulníku.

Obr. 12, Obr. 13, Obr. 14.

Obr. 12. Obr. 13. Obr. 14.

Neumann Elektrotechnik

Hlavním určením těchto přístrojů vn (obr. 12) je zkoušení kabelů, rozváděčů a integrity komor vakuových vypínačů. Sortiment přístrojů je nyní rozšířen o široké spektrum zdrojů DC v provedeních 25, 50, 80, 110 a 120 kV a jeden zdroj 0,1/0,05 Hz - 36 kV efektivní hodnoty napětí. Jedná se o zdroje vyznačující se velmi nízkou hmotností a jednoduchou obsluhou.

Fastec Imaging

Novým prvkem sortimentu jsou vysokorychlostní digitální videokamery (obr. 13). Tyto kamery se používají pro záznam vysokorychlostních dějů v oblasti točivých strojů, automatizace, biomechaniky a dalších oborech, kde je záznam a následné vyhodnocení vhodným prostředkem diagnostiky a údržby či vlastního výzkumu. Tyto kamery se nabízejí v širokém spektru provedení s možností záznamu až 16 000 snímků/s (v závislosti nastavení rozlišení), a to za velice příznivé ceny, které jsou doprovázeny vynikajícími technickými parametry, ergonomií, snadností a komfortem obsluhy a velmi nízkou hmotností.

Jost electronic

Tradiční výrobce zařízení na diagnostiku a monitoring bateriových systémů a UPS (obr. 14). Na našem trhu jsou hojně rozšířeny přístroje TMC 2001d – specializované datalogery pro oblast baterií. Novými prvky v sortimentu jsou TMC 4001– mnoha kanálový scanovací systém pro záznamy v průběhu kapacitní zkoušky, CRM 2010 – specializovaný dataloger včetně měření vnitřní impedance článků a CM 9010 – mnoha kanálový on-line monitorovací systém bateriových systémů a UPS včetně on-line měření vnitřní impedance. Hlavními přednostmi jsou příznivá cena, spolehlivost a přátelské softwarové prostředí.

TMV SS spol. s r. o.
Studánková 395
149 00 Praha 4 - Újezd
tel.: +420 272 942 720
fax: +420 272 942 722
e-mail: info@tmvss.cz
http://www.tmvss.cz