časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Měření na systémech UPS pomocí ScopeMeterů řady Fluke 190

|

číslo 8-9/2005

Měření na systémech UPS pomocí ScopeMeterů řady Fluke 190

Ing. Jaroslav Smetana, Blue Panther, s. r. o.

Spolehlivé elektrické zdroje jsou dnes naprosto nepostradatelné a jsou používány ve všech oblastech techniky. Počítače, komunikační systémy, systémy na podporu životních funkcí v medicíně vyžadují například nepřetržitou dodávku energie buď ze sítě, nebo z baterií. Spolehlivé fungování systémů UPS (Uninterruptible Power Supply, zdroj nepřerušitelného napájení) je stále významnější. Tyto zdroje jsou navrhovány tak, aby dodávaly čistou a nepřerušovanou elektrickou energii.

Obr. 1.

Obr. 1. ScopeMeter řady Fluke 190

Rychlý a efektivní servis – klíč ke spokojenosti

Řízení a synchronizace těchto systémů se sítí jsou realizovány elektronickými obvody, které v případě přetížení nebo poruchy měniče připojují zátěž přímo k síti (obr. 2). Kvalita této přepínací operace významně ovlivňuje kvalitu celého systému. Z tohoto hlediska je možnost osciloskopického zobrazení průběhu napětí při přepnutí, během instalace a údržby systému nezbytná.

Využití přenosných osciloskopů

Hlavní problém tohoto druhu měření osciloskopem je triggerování (spouštění). Protože často není k dispozici žádná úroveň napětí, na kterou by se mohl trigger (spouštěč) nastavit během přepínání z měniče na síť, byl až dosud používán externí trigger. K tomuto účelu může být dobře využit proud systému, znamená to však použití klešťového adaptéru.

Obr. 2.

Obr. 2. Příklad elektronického obvodu pro připojení zátěže přímo k síti

Záznam na osciloskopu

Hloubka 27 500 měřicích bodů umožňuje zaznamenat až 100 obrazovek bez přerušení. To představuje záznam až 24 sekund s rozlišením 20 ms/dílek časové základny. Po provedeném záznamu může být zachycený průběh studován a analyzován ve kterémkoliv bodě pomocí funkce ZOOM. Pro detailní analýzu rychlých změn v signálu lze použít kursory přístroje. Záznam do paměti lze realizovat jednak bez přerušení až do jejího zaplnění, jednak přepisováním událostí novými s využitím funkce CONTINUOUS. To znamená, že záznam může být zastaven po nastalé události z důvodu zjištění vlastností signálu (obr. 3). S časovou základnou 20 ms/dílek a dvěma kanály současného záznamu to představuje dobu 24 s, ve kterých může být záznam kdykoliv ručně zastaven dříve, než byl např. přepsán předchozí záznam.

Typická aplikace v systémech UPS

Příkladem nové aplikace ScopeMeterů je měření na náhradních zdrojích a záložních systémech. Odpadá nastavování správného triggerovacího signálu – vše, co je třeba udělat, je zaznamenat přicházející událost a pak prozkoumat detaily. Bez ohledu na vlastnosti signálu zaznamená ScopeMeter vše při nastavené časové základně a v odpovídajícím rozlišení.

Obr. 3.

Obr. 3. Ruční zastavení záznamu

Příklad přepnutí mezi měničem a napájecí sítí jasně naznačuje, jak tato technika funguje v praxi. Zatímco displej s časovou základnou 2 s/dílek nebo 200 ms/dílek nezobrazuje žádné detaily o přepnutí, užitím funkce ZOOM pro stonásobné zvětšení (100×) je možné zřetelně rozlišit všechny detaily. Toto zobrazení ukazuje přesné informace, které zajímají jak uživatele zařízení, tak i jeho výrobce (obr. 4). Je třeba zdůraznit, že zátěž není ani na chvíli bez napájení, a to ani během přepnutí mezi měničem a sítí – to je patrné z obr. 5. Během několika milisekund je síťové napětí připojeno a ve fázi.

Další aplikací ScopeMeterů řady Fluke 190C je pozorování přepnutí použitím funkce PASS/FAIL (prošel/neprošel). Výstupní signál UPS je porovnáván s uloženým vzorem. V přehrávací paměti ScopeMeteru se automaticky uloží až sto abnormalit, a to bez jakéhokoliv zásahu technika, který tyto záznamy může později v klidu prozkoumat (obr. 6).

Obr. 4. ZOOM stonásobného zvětšení
Obr. 5. Detail přepnutí mezi měničem a sítí – zátěž není ani na chvíli bez napájení
Obr. 6. Zobrazení detailu automaticky uložené abnormality

Obr. 4. Obr. 5. Obr. 6.

ScopeMetery Fluke řady 190 jsou nejen uživatelsky velmi pohodlné, ale zároveň díky robustní konstrukci také odolné. Kombinace dvoukanálového osciloskopu a multimetru TRMS spolu se záznamníkem tvoří velmi výkonný nástroj pro údržbu. Vezmeme-li v úvahu ještě navzájem izolované kanály a plovoucí zem (izolace 1 000 V), nabízí se mnoho praktických aplikací pro měření na záložních zdrojích energie.

Další informace mohou zájemci získat na adrese:

Blue Panther, s. r. o.
Na Schůdkách 10
143 00 Praha 4 – Modřany
tel.: 241 762 724–5
fax: 241 773 251
e-mail: info@blue-panther.cz
internet: www.blue-panther.cz