časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Měření elektrických přístrojů a spotřebičů ve zdravotnictví

|

číslo 12/2004

měření a měřicí přístroje

Měření elektrických přístrojů a spotřebičů ve zdravotnictví

Ing. Leoš Koupý,
ILLKO, s. r. o.

S přístrojem REVEX 2051 firmy ILLKO, s. r. o., z Blanska, který je určen pro kontroly a revize elektrických spotřebičů, se čtenáři setkali na stránkách časopisu ELEKTRO již dříve. Při zahájení jeho výroby před rokem a půl získal tento přístroj na veletrhu AMPER 2002 ocenění Zlatý AMPER.

Obr. 1

Na žádost německého zákazníka – jednoho z největších světových výrobců lékařské techniky, který přístroji REVEX 2051 vybavil síť svých servisních středisek po celém světě, byl vyvinut přístroj, jenž rozšiřuje měřicí funkce přístroje REVEX 2051 o některá další měření, která jsou požadována normami pro testování zdravotnické techniky, především měření unikajícího proudu tekoucího příložnou částí. V české verzi se tento přístroj dostal na trh v srpnu letošního roku pod označením RM 2050.

1. RM 2050 – popis

RM 2050 je samostatný měřicí přístroj, který ovšem může pracovat pouze ve spojení s měřičem elektrických spotřebičů REVEX 2051, neboť pro svou činnost využívá některé jeho funkce. RM 2050 je vestavěn do pouzdra opatřeného jednofázovou síťovou vidlicí, která se zasouvá do měřicí zásuvky přístroje REVEX 2051 (obr. 1). Na čelním panelu přístroje RM 2050 se nachází síťová zásuvka pro připojení měřeného spotřebiče, dále displej zobrazující naměřené hodnoty a přepínač měřicích funkcí. Na boku přístroje je umístěna bezpečnostní zděř o průměru 4 mm pro připojení příložné části měřeného spotřebiče. Pro rozšíření počtu přípojných míst příložné části slouží desetižilový kabel P 2040, který umožňuje připojit k přístroji až deset příložných částí – např. elektrody EKG. Vzhledem k tomu, že přístroj RM 2050 nemá vlastní paměť naměřených hodnot a není ani propojen komunikačním kanálem s přístrojem REVEX 2051, není možné při práci s ním využívat možnosti přenosu dat do počítače tak, jak je tomu u přístroje REVEX 2051.

Obr. 2

2. Zkoušky zdravotnické techniky – požadavky norem

RM 2050 je konstruován tak, aby s jeho pomocí bylo možné měřit unikající proudy zdravotnických přístrojů, včetně těch, které obsahují příložnou část. Jeho parametry splňují požadavky norem kladené na měřicí zařízení, jako je např. vnitřní odpor, kmitočtová charakteristika apod. Tyto požadavky a měřicí postupy jsou popsány v ČSN EN 60601-1 (Zdravotnické elektrické přístroje – Všeobecné požadavky na bezpečnost) a v jednotlivých dílčích normách, např. ČSN IEC 1288-2 (Defibrilátory – údržba).

Obr. 2. Zjednodušené schéma měření náhradního unikajícího proudu mezi síťovou a příložnou částí

Ze zkoušek požadovaných normou ČSN EN 60601-1 umožňuje REVEX 2051 ve spojení s RM 2050 vykonávat tato měření:

  • spojitost ochranného uzemnění proudem větším než 10 A, 50 Hz (U < 6 V) (REVEX 2051),
  • proud unikající do země u třídy I (REVEX 2051),
  • proud unikající krytem u třídy I a II (REVEX 2051),
  • proud unikající pacientem u třídy I a II s příložnou částí (REVEX 2051 plus RM 2050),
  • proud unikající pacientem při síťovém napětí na příložné části (REVEX 2051 plus RM 2050).
Obr. 3

Obr. 3. Zjednodušené schéma měření náhradního unikajícího proudu mezi přístupnou a příložnou částí

Ze zkoušek požadovaných normou ČSN IEC 1288-2 umožňuje REVEX 2051 ve spojení s RM 2050 vykonávat tato měření:

  • kontrola spojitosti ochranného vodiče (REVEX 2051),
  • proud unikající do země (REVEX 2051),
  • proud unikající pacientem (REVEX 2051 plus RM 2050),
  • proud unikající pacientem při síťovém napětí na příložné části (REVEX 2051 plus RM 2050).

3. Měřicí metody přístroje RM 2050

Z uvedeného popisu zkoušek je zřejmé, že se v případě spotřebičů, které neobsahují příložnou část, nebo měření, jejichž příložná část není předmětem měření, měří pouze přístrojem REVEX 2051 a RM 2050 slouží jako nadstavba, která rozšiřuje jeho využitelnost právě pro měření na příložné části. Podle charakteru elektronické části spotřebiče může uživatel volit vhodnou měřicí metodu, a to buď přímé měření unikajícího proudu, nebo měření náhradního unikajícího proudu.

Obr. 4

Obr. 4. Zjednodušené schéma přímého měření unikajícího proudu mezi přístupnou a příložnou částí

3.1 Náhradní unikající proud mezi síťovou a příložnou částí
Při měření protékajícího unikajícího proudu (obr. 2) je měřicí napětí 230 V, 50 Hz připojeno mezi příložnou část a vzájemně propojené pracovní vodiče spotřebiče. Kontrolovaný spotřebič není při měření v provozu. Tato měřicí metoda je vhodná pro kontrolu spotřebičů bez elektronických, resp. elektronicky řízených spínacích prvků, aby měřicí napětí mohlo proniknout do celé síťové části spotřebiče.

3.2 Náhradní unikající proud mezi přístupnou a příložnou částí
Při měření protékajícího unikajícího proudu (obr. 3) je měřicí napětí 230 V, 50 Hz připojeno mezi příložnou část a část přístupnou dotyku, tj. kryt spotřebiče.

3.3 Přímé měření unikajícího proudu mezi přístupnou a příložnou částí
Měří se proud unikající ze síťové části do příložné části spotřebiče v případě, že příložná část je uzemněna, a je tedy na stejném potenciálu jako přístupná část (obr. 4). Měřicí obvody jsou připojeny mezi přístupnou a příložnou část, kontrolovaný spotřebič je při měření v provozu a jeho provozní napětí je současně i měřicím napětím. Tato metoda je využitelná v podstatě pro jakýkoliv spotřebič, včetně těch, které mají v síťové části elektronické, resp. elektronicky spínané prvky.

Obr. 5

Obr. 5. Zjednodušené schéma přímého měření unikajícího proudu mezi přístupnou a příložnou částí s pomocným zdrojem

3.4 Přímé měření unikajícího proudu mezi přístupnou a příložnou částí s pomocným zdrojem
Měří se proud unikající ze spotřebiče do jeho příložné části v případě, že na přístupnou část by pronikalo síťové napětí (obr. 5). Tento stav je simulován připojením zdroje pomocného napětí asi 240 V, 50 Hz mezi příložnou a přístupnou část spotřebiče, přičemž při měření je síťové napětí proti zemi připojeno na příložnou část. Kontrolovaný spotřebič je při měření v provozu a jeho provozní napětí v síťové části je současně i měřicím napětím.

4. Závěr

Přístroj REVEX 2051 je určen pro revizní měření téměř jakéhokoliv elektrického spotřebiče. Splňuje požadavky norem ČSN 33 1600 na revize ručního nářadí, ČSN 33 1610 na revize ostatních elektrických spotřebičů. Lze s ním vykonávat i periodické revize elektrických zařízení a strojů podle ČSN EN 60204 1 a díky unikátním doplňkům a adaptérům je snadné jím měřit i pevně připojené a třífázové spotřebiče.

Přístroj RM 2050 nyní rozšiřuje použitelnost přístroje REVEX 2051 i v oblasti zdravotnické techniky, kde může alespoň z části konkurovat drahým speciálním měřicím přístrojům od zahraničních firem.

Kontakt:
ILLKO, s. r. o.
Masarykova 2226
678 01 Blansko
tel./fax: 516 417 355
e-mail: illko@illko.cz
http://www.illko.cz