Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 10/2017 vyšlo
tiskem 4. 10. 2017. V elektronické verzi na webu od 4. 10. 2017. 

Téma: Elektroenergetika; OZE; Palivové články; Baterie a akumulátory

Hlavní článek
Skladování elektrické energie
Elektrochemická impedanční spektroskopie akumulátorů

Aktuality

Soutěž o nejlepší realizovaný projekt KNX instalace Spolek KNX národní skupina České republiky, z. s. vyhlásil soutěž o nejlepší projekt…

Slovensko bude partnerskou zemí MSV 2018 Příští rok se chystají oslavy několika kulatých výročí včetně 100 let od založení…

ABB na MSV 2017 v Brně vystavuje stavební kameny továrny budoucnosti Společnost ABB na Mezinárodním strojírenském veletrhu 2017 v hale G2/30 představuje…

Výroční SIGNAL festival provede diváky po nových trasách i svou historií Festival světla SIGNAL divákům předvede 20 instalací od umělců z České republiky i…

Nejlepší exponáty veletrhu FOR ARCH získaly ocenění GRAND PRIX Odborná porota i letos vybírala ty nejlepší exponáty a technologie. Ocenění GRAND PRIX…

Indická jazyková verze webové stránky TME Společnost Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o oznámila, že veškeré nezbytné…

Více aktualit

Měniče frekvence s maximálním komfortem obsluhy

Gustav Holub, bývalý pracovník
Výzkumného ústavu elektrických strojů, Brno
 
Trvalé pozitivní výsledky technického rozvoje vedou k dalšímu rozšiřování funkcí řízených elektropohonů a uživatelského komfortu při současném snižování rozměrů a výrobních nákladů na měniče frekvence. Společnost ABB disponuje rozsáhlou nabídkou měničů pro stále širší oblast použití. S ohledem na rostoucí požadavky na pružnost, spolehlivost a snadnost obsluhy nabízí ABB řadu řešení vycházejících vstříc různým přáním uživatelů. Kombinací jednotlivých funkcí a redukcí počtu jednotlivých částí se podařilo zmenšit velikost měničů a zvýšit úroveň jejich kompaktnosti při současném zvýšení spolehlivosti a prodloužení životnosti. Navíc byly měniče zjednodušeny jednotným obslužným polem a tzv. softwarovými asistenty, které jsou kompatibilní s celou generací měničů.
 
Pro zákaznicky specifická použití je k dispozici adaptivní programová funkce a pomocí patentové techniky Flash Drop (přenosné rozhraní HMI – Human Machine Interface) se dají parametry z jednoho přístroje přenášet na jiný. Přenos souboru parametrů je možný za pouhé dvě sekundy a k obsluze Flash Drop nejsou potřeba žádné další znalosti. Provozovatelé jsou již předem obeznámeni se správnou obsluhou bez studia obsáhlých příruček. Využitím zákaznicky specifických pohonářských řešení mají uživatelé možnost dále snižovat provozní náklady. Rovněž v softwaru je obsaženo adaptivní programování, jehož pomocí se mohou pohony přizpůsobit zákaznicky specifickým použitím (ventilátory, čerpadla, míchačky, jeřáby, zvedací zařízení atd.). Adaptivní programování integrované v měniči umožňuje výkonnost malého řízení s programovatelnou pamětí (SPS).
 
Díky technologii přímého řízení točivého momentu motorů (DTC – Direct Torque Control) byly za posledních deset roků optimalizovány algoritmy za účelem přenosu standardního řízení střídavých pohonů do oblasti náročnější servopohonů. Regulace synchronních a asynchronních motorů může probíhat se zpětnou vazbou nebo bez ní. Vždy podle použití potřebují výrobci strojů pro početné typy motorů pouze jeden typ pohonu, jakož i odpovídající systém snímače otáček a polohy
rotoru. K dalším přednostem nových pohonů dále patří:
  • zlepšení chlazení především díky intenzivnímu odvodu ztrátového tepla z polovodičových výkonových modulů (IGBT a IGCT),
  • maximálně zjednodušené uvádění do provozu díky inteligentním obslužným polím,
  • zkrácení potřebného času u jednoho pohonu při uvádění do provozu až o 15 min jednoduchým systémem (pro výrobce strojů, kteří ročně nakupují např. 4 000 střídavých pohonů, jde o velké úspory nákladů, u technika s roční pracovní dobou asi 2 000 h to znamená časovou úsporu 50 %),
  • obslužné pole pro standardní pohony skládající se pouze z osmi tlačítek, jimiž lze ovládat parametry, funkce a nastavování.
V průběhu příštích let budou měniče frekvence nadále miniaturizovány, vybavovány stále vyšší inteligencí a rozsahem technických a bezpečnostních funkcí spolu s větší komunikativností. Svou všestranností budou vhodné pro stále širší rozsah použití, zejména v menších výkonových třídách, a to vše při redukovaných měrných cenách.
[Ruokonen , I. a kol.: Der Antrieb zur Einfachheit. ABB Technik, l/2007, s. 49–52.]
 
Obr. 1. Obslužné pole pro standardní pohony umožňuje nastavení všech funkcí a parametrů pouze osmi tlačítky
Obr. 2. Nová patentovaná technika Flash Drop racionalizuje konfiguraci pohonů
Obr. 3. Adaptivní programování umožňuje konfiguraci funkcí pohonů na bázi předem definovaných konstrukčních prvků či modulů