časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Měniče frekvence modelové řady FR-500

|

číslo 4/2002

Amper 2002

Měniče frekvence modelové řady FR-500

(firemní článek)

Společnost Mitsubishi Electric představuje úspěšnou a kompatibilní modelovou řadu měničů frekvence FR-500, jejíž typové řady FR-S500, FR-E500, FR-A540 a FR-S540 mají shodné základní parametry a rovněž sjednocený způsob ovládání. Naučí-li se uživatel pracovat s jedním typem řady, nebude potřebovat žádné dodatečné znalosti pro přechod k typu jinému.

Měniče frekvence Mitsubishi Electric odpovídají požadavkům evropských norem na bezpečnost a elektromagnetickou kompatibilitu. Pro všechny typy je k dispozici software VFD SETUP (OS MS Windows 95/98), který umožňuje zobrazení průběhu proudu, napětí a frekvence měniče, simulovat funkci osciloskopu a archivovat parametry podle potřeb aplikace.

Obr. 1.

Modely řady FR-500 (viz obr.) jsou standardně vybaveny sériovým komunikačním rozhraním RS-485, jímž může být propojeno až 32 měničů frekvence. Pomocí telefonní linky a modemu je možné diagnostikovat a nastavit parametry měniče na dálku i na odloučených pracovištích nebo přímo u koncového zákazníka. Měniče frekvence při zapnutí omezují nabíjecí proud, kompenzují skluz asynchronního motoru. Jsou vybaveny multifunkčními vstupy a výstupy, speciální šířkově pulsní modulací – soft PWM, dovolují předvolbu až patnácti rychlostí, mají technologický regulátor PID (umožňující regulaci tlaků, teplot a hladin v nádrži) a funkci automatického restartu po výpadku napájení. Každá řada má různý rozsah výkonů i své specifické vlastnosti.

Měnič frekvence FR- S500

Je to první měnič této kategorie na trhu, jenž je určen pro výkony od 0,2 do 1,5 kW (napájení 1 × 230 V/50 Hz). Jeho nejvýznamnější předností je možnost jednoduše a rychle jej ovládat zadávacím kolečkem.

Zadávací kolečko nahrazuje tradiční skupinu kláves a přispívá k mnohem snadnější a rychlejší volbě jednotlivých funkcí a nastavování různých parametrů. Nastavení měniče z výroby standardně umožňuje přístup pouze ke dvanácti nejdůležitějším parametrům, a proto je téměř nemožné měnič chybně nastavit.

Měnič frekvence FR-E500

Tuto řadu charakterizuje zlepšený krouticí moment při nízkých otáčkách f = 1 Hz, vhodný pro řešení individuálních požadavků na regulaci pohonů. Pro jeho malé rozměry se měnič využívá v širokém spektru aplikací. Kromě možnosti připojit tlumivku do stejnosměrného meziobvodu mají tyto měniče vestavěn brzdný tranzistor, funkci jednorázové automatické detekce a nastavení měniče podle parametrů motoru – nepřímé automatické ladění (off-line auto-tuning) a detekci nulového proudu pro mechanickou brzdu, napěťový analogový výstup 0 až 10 V a dva analogové vstupy 1 × 4 až 20 mA a 1 × 0 až 10 V.

Měniče frekvence FR-E500 se uplatňují zejména u:

 • textilních strojů (tkalcovské stavy, dopřádací stroje),
 • systémů transportu materiálů (pásové, řetězové nebo šnekové dopravníky),
 • systémů pohonů vrat a bran,
 • strojů pro zpracování kovu, kamene, dřeva nebo plastů,
 • paletizérů a manipulačních strojů,
 • pohonů ventilátorů a čerpadel.

Měnič frekvence FR-A540

Jeho hlavní předností je velmi dobrá stabilita otáček s funkcí přímého automatického ladění (on-line auto-tuning), řízené brzdění při výpadku napájení (power down breaking) a vícejazyčná ovládací jednotka (v současné době je k dispozici až osm jazyků). Měniče popisované typové řady jsou ideální pro speciální aplikace pohonů, kde je vyžadován velký krouticí moment a mimořádně přesný plynulý chod v celém rozsahu otáček.

Měniče frekvence FR-A540 lze použít např. pro:

 • pohony zdvihacích zařízení,
 • výtahy a dopravníky,
 • pohony jeřábů,
 • textilní stroje,
 • polohovací pohony,
 • obráběcí stroje – vřetenové pohony.

Měnič frekvence FR-S540 EC/ECR

Nový měnič frekvence FR-S 540 rozšiřuje dobře známou řadu FR-S520 o nové výkonové rozsahy s trojfázovým napájecím napětím 3 × 400 V, 50 Hz od výkonu 0,4 kW do výkonu 3,7 kW. Miniaturizací měniče frekvence FR-S500 se podařilo firmě Mitsubishi Electric vyvinout nejmenší měnič ve světě ve své výkonové třídě. Pomocí nového výkonového tranzistorového modulu dovoluje využívat automatické zvyšování točivého momentu motoru, přičemž jsou podstatně stabilizovány parametry pohonu, jako je např. rychlost otáčení motoru.

Kromě vlastností řady EC je řada měničů FR-S500 ECR navíc standardně vybavena sériovým rozhranním RS-485 pro komunikaci s osobním počítačem (PC) nebo s programovatelným automatem (PLC).

Celkově lze do sítě zapojit až 32 měničů frekvence řady FR-S/E/A 500 nebo jiných zařízení s komunikací RS-485, přičemž význam a funkce parametrů FR-S500 jsou takové, aby navazovaly na koncepci osvědčené řady FR-E/A 500.

Na základě jednoduchého ovládání a nastavování je FR-S500 vhodný pro standardní aplikace. Je správnou volbou zákazníka jak pro jednoduchá, tak i pro náročná zařízení.

Typické příklady použití měniče:

 • pásové, řetězové a šnekové dopravníky, výrobní linky a transportéry,
 • pily, frézky, brusky a vrtačky,
 • čerpadla,
 • ventilátory,
 • pohony vrat.

Pro komunikace ve standardních otevřených průmyslových sítích Profibus/DP, Device Net a CC Link disponují typové řady měničů frekvence FR-A540 a FR-E500 snadno vyměnitelnými přídavnými komunikačními kartami. Díky tomu je možné měniče frekvence integrovat do komplexní automatizační aplikace.

AutoCont Control Systems s. r. o.
Nemocniční 12
702 00 Ostrava 2
Czech Republic
tel.: +420 69/61 52 421, 61 52 111
fax: +420 69/61 52 562, 61 52 112
e-mail: consys@autocont.cz
www.autocontcontrol.cz