časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Měniče frekvence Altivar 61 – „poručíme větru, vodě“

číslo 6/2006

Měniče frekvence Altivar 61 – „poručíme větru, vodě“

Nová řada propracovaných měničů frekvence Altivar 61 rozšiřuje nabídku výrobků pro koncepci Transparent ReadyTM.

Obr. 1.

Měniče řady Altivar 61 jsou určeny především pro regulaci otáček motorů ventilátorů a odstředivých čerpadel. Kromě použití v průmyslu, úpravnách a čističkách odpadních vod se předpokládá jejich využití v technických zařízeních budov. Jde především o tlakovací a čerpací stanice, požární systémy a také o ventilační a klimatizační systémy (tzv. HVAC). Díky možnosti napojení na různé komunikační standardy lze přístroje bez problémů projektovat a používat v tzv. inteligentních budovách. V základní sestavě je vektorové řízení bez zpětné vazby. Pro speciální motory a atypické aplikace existuje možnost navolit uživatelskou výstupní charakteristiku U/f.

Obr. 1. Altivar 61 v krytí IP54
Obr. 2. Komunikační karta LonWorks

Vysoká úroveň EMC v budovách

V budovách jsou na přístroje kladeny velmi vysoké nároky, především z hlediska elektromagnetické kompatibility (EMC – Electromagnetic Compatibility). Přístroje řady Altivar 61 jsou standardně vybaveny meziobvodovou stejnosměrnou tlumivkou od 18,5 kW a vysokofrekvenčním síťovým filtrem pro průmyslové prostředí pro všechny výkony. Pokud je však měnič, zjednodušeně řečeno, připojen na veřejnou rozvodnou síť, je nutné dodržovat vyšší požadavky na prostředí. Obr. 2. Pro tyto účely je dodáván Altivar 61 i ve skříni s krytím IP54 (obr. 1), s odrušovacím filtrem pro veřejnou síť (tzv. třída B) a meziobvodovou tlumivkou výkonu od 0,75 do 630 kW. Tato varianta značně usnadňuje práci projektantům, výrobcům rozváděčů i elektromontážním firmám. Při velmi přísných požadavcích na nízkofrekvenční oblast EMC (mluvíme o lichých harmonických, popř. o celkovém harmonickém zkreslení THD) lze kombinovat standardní meziobvodovou tlumivku s další síťovou tlumivkou nebo s pasivním či aktivním harmonickým filtrem. V závislosti na zkratových poměrech v síti lze dosáhnout hodnoty THD pod 16 %, nebo i pod 5 % (viz norma ČSN EN 61000-3-12).

Široké možnosti komunikace

Při použití zmiňovaných měničů v systémech inteligentních budov bude kladen stále větší důraz na řízení a monitorování jednotlivých regulovaných pohonů z nadřazených systémů přes komunikační protokoly. Proto jsou nové přístroje Altivar 61 standardně vybaveny protokoly Modbus a CANbus. Komunikační možnosti lze rozšířit i o další průmyslové protokoly, včetně Ethernetu. Pro segment budov je ovšem zajímavější možnost použít protokoly Metasys N2, Apogee FLN nebo BACnet. S ohledem na případné propojení se systémy pro automatizaci inteligentních budov značky TAC (které rovněž dodává společnost Schneider Electric) je samozřejmostí možnost rozšíření měničů frekvence Altivar 61 o komunikační kartu LonWorks (obr. 2).

Obr. 3.

Obr. 3. Odnímatelný grafický terminál
Obr. 4. „Poručíme větru, vodě“

Odnímatelný grafický terminál

Obsluha jistě ocení odnímatelný grafický terminál, který komunikuje česky (obr. 3). Díky textovému zobrazování parametrů, logickému uspořádání a nastavení vlastní přístupové úrovně se uživatel rychle dostane k parametrům, které potřebuje. V terminálu lze uchovat až čtyři kompletní sady vlastního nastavení.

Kaskádní řízení

Z dalších vlastností lze uvést možnost kaskádně řídit více čerpadel jedním měničem frekvence. Karta pro kaskádní řízení je postavena na bázi volně programovatelné karty (Controller Inside) vybavené aplikačním makrem (spouští se jako jediný příkaz a je vlastně zkratkou zjednodušující uživateli provádění zdlouhavých posloupností kroků jejich nahrazením nějakou globální funkcí, která dokáže jednotlivé kroky provést automaticky – pozn. red.). Možnosti této nové kaskádní karty jsou mnohem širší než u předchozích dvou verzí (pro Altivar 38 a 58).

Obr. 4.

Software PowerSuite

Pro složitější aplikace je dodáván programový nástroj PowerSuite (pro Windows). Měnič se propojí s PC přes RS-323, bezdrátově pomocí Bluetooth nebo přes USB (Universal Serial Bus – sběrnice PC od firmy Intel). Obsluha tak má možnost provádět veškerá nastavování, včetně kopírování projektů a konfigurací, ještě pohodlněji. Navíc lze využít funkci čtyřkanálového osciloskopu. Komfortní řadou měničů frekvence Altivar 61 pro ventilátory a čerpadla ovšem vývoj nekončí. V polovině roku 2006 bude uvedena na trh další řada měničů pro motory o výkonu do 30 kW.

Altivar 61 je určen pro motory:

  • o výkonu od 370 W do 630 kW,
  • na napětí od 200 do 480 V.

Schneider Electric CZ, s. r. o.

Středisko služeb zákazníkům
tel.: 382 766 333
e-mail: tp@cz.schneider-electric.com

Praha – Thámova 13, 186 00 Praha 8
tel.: 281 088 111, fax: 224 810 849

Brno – Mlýnská 70, 602 00 Brno
tel.: 543 425 555, fax: 543 425 554

http://www.schneider-electric.cz