časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Měniče frekvence a softstartéry Telemecanique 2003

|

číslo 6/2003

Téma: Elektrické pohony a výkonová elektronika

Měniče frekvence a softstartéry Telemecanique 2003

Ing. David Wurst, Schneider Electric CZ, s. r. o.

Firma Schneider Electric uvedla minulý rok na trh tři nové řady přístrojů určených pro spouštění, regulaci otáček a ochranu asynchronních motorů.

Altivar 38 – komfort a úspory

Nová řada měničů frekvence Altivar 38 pro třífázové asynchronní motory od 0,75 do 315 kW a napájení 3 × 380 až 460 V/50 (60) Hz je určena pro aplikace s odstředivými čerpadly a ventilátory (obr. 1). Jde o aplikace, kde lze poměrně jednoduše prokázat úsporu provozních nákladů při použití měničů v porovnání s klasickými metodami regulace průtoku daného média.

Obr. 1.

Z hlediska trhu nejde jen o regulaci průmyslových čerpadel a ventilátorů, ale i o aplikace v budovách a infrastruktuře. Na měniče frekvence jsou zde kladeny specifické požadavky z hlediska elektromagnetické slučitelnosti v nf a vf oblasti i z hlediska dalších funkcí, jako je letmý start, schopnost PI regulace, řízení kaskády čerpadel či možnost nouzového chodu se zablokováním ochran v případě mimořádné situace, např. požáru. Měniče Altivar 38 tyto požadavky splňují. Co se týče uvedení do provozu v běžných aplikacích, jde o jednoduchou záležitost, a to díky přednastavené sadě parametrů. Komfort při nastavování a monitorování stavu pohonu lze zvýšit využitím softwaru PowerSuite pro PC a kapesního osobního počítače. Výběr měniče je rovněž velmi jednoduchý: v praxi stačí uvést štítkové údaje motoru.

Měniče Altivar 38 lze připojit k většině standardních komunikačních protokolů. Stejně jako u ostatních přístrojů Altivar a Altistart ze sortimentu Telemecanique je jejich standardní součástí protokol Modbus/RTU. Ostatní sběrnice a protokoly jsou k dispozici v podobě interního nebo externího příslušenství: Ethernet TCP/IP, N2, LonWorks, Fipio, Modbus Plus, Interbus-S, Profibus-DP, CANopen, DeviceNet, Uni-Telway a AS-i. Přístup k datům je při komunikaci po Ethernetu s funkcí webového serveru možný odkudkoliv.

Altivar 11 – malý, kompaktní a levný

Měnič Altivar 11 je „horkou“ novinkou, jež je určena pro jednoduché aplikace s potřebou regulovat asynchronní motory výkonů od 0,18 W do 2,2 kW s napětím 3 × 230 V. Pro evropský trh je měnič napájen z jednofázové sítě 230 V/50 Hz, ale existují i jiné modifikace, které by mohly zajímat především naše výrobce strojů exportující na mimoevropské trhy. Jde především o napájení 3 × 230 V nebo 1 × 120 V, lokální ovládání na předním panelu a trvalé výstupní proudy v souladu s normou NEC 208 V 1999. Výkony do 750 W jsou rozměrově slučitelné s předchozí řadou – Altivar 08, oproti které má nová řada mnoho vylepšení. Namátkou je to např. rozsah pracovních teplot od –10 do +50 °C, nastavitelná modulační frekvence do 16 kHz nebo možnost pro jeden vstup zároveň nakonfigurovat několik funkcí. Evropská varianta měniče je vybavena síťovým odrušovacím filtrem a splňuje požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu z pohledu veřejné rozvodné sítě. Parametry měniče lze alternativně nastavovat také pomocí softwaru PowerSuite.

Altistart 48 udává směr

Polovodičové spouštěče pro asynchronní motory (softstartéry) Altistart 48 jsou určeny pro řízený rozběh, zastavení, brzdění a úplnou ochranu třífázových asynchronních motorů od výkonu od 3 do 1 200 kW a napěťové soustavy 3 × 230 až 415 V nebo 3 × 208 až 690 V.

Hlavními atributy tohoto výrobku jsou vysoký komfort a míra přizpůsobení se dané aplikaci a zároveň jednoduchá integrace do řídicích struktur.

Řízený rozběh a zastavení jsou založeny na jedinečné a patentované metodě Torque Control System (TCS), zabezpečující přesnou a adaptivní regulaci krouticího momentu po začátku rozběhu a po celou dobu akcelerace a zastavování. Spouštěč se nastavuje odladěním několika parametrů a optimalizací z hlediska potlačení momentových rázů v kinematickém řetězci nebo hydraulických rázů při transportu tekutin. V prvním případě se zabrání např. prokluzům nebo nadměrnému opotřebení řemenů u ventilátorů, dopravníků a kompresorů. Altistart navíc monitoruje nadměrné zatížení nebo naopak ztrátu zátěže (přetržení řemenů, přítomnost cizích těles v pohonném mechanismu, zadírání ložisek, nepřiměřené chvění nebo rezonance mechanismu apod.). Součástí systému ochran jsou také omezení rozběhových proudů a podpěťových stavů při rozběhu, opětovný rozběh běžícího motoru (i v opačném směru) a detekce přehození dvou fází. Samozřejmé jsou slučitelnost se softwarem PowerSuite a možnost práce se standardizovanými sběrnicemi a protokoly.

Perspektiva dalších inovací

Přehled současné nabídky měničů a softstartérů společnosti Schneider Electric je v tab. 1 (nezahrnuje řízené usměrňovače pro stejnosměrné motory, bezkartáčové servopohony a pohony s krokovými motory).

Tab. 1. Nabídka měničů frekvence a softstartérů Schneider Electric – rok 2003

Měniče Výkon (kW) Napájení (V) Řízení1) Použití1)
Altivar 11 0,18 až 2,2 100 až 240 U/f, SVC +
Altivar 28 0,37 až 15 200 až 500 U/f, SVC ++
Altivar 58 0,37 až 55/75 200 až 500 U/f, SVC, FVC +++
Altivar 38 0,75 až 315 380 až 460 U/f, SVC Č, V
Altivar 68 75/90 až 1 500 380 až 690 U/f, SVC, FVC +++
Softstartéry Výkon (kW) Napájení (V) Řízení1) Použití1)
LH4N1 0,75 až 11 208 až 480 napěťové +
LH4N2 0,75 až 75 208 až 690 napěťové ++
LH7 0,75 až 11 208 až 480 napěťové ++
Altistart 48 3 až 1 200 208 až 690 momentové +++

Pozn.: 1) U/f – skalární řízení, SVC – vektorové řízení bez zpětné vazby, FVC – vektorové řízení se zpětnou vazbou; +/++/+++ značí aplikace jednoduché/středně složité/složité

Uvedením zde stručně popsaných novinek rozšířila společnost Schneider Electric svůj stávající sortiment pohonů o přístroje řadící se mezi světovou špičku. Spolu s vysokou úrovní služeb, servisu a rozsáhlým skladem v ČR je připravena splnit náročné požadavky trhu. Rok 2003 přinese především další aplikační rozšíření řady Altivar 58 a dále bude na český trh uvedena nová řady malých kompaktních měničů frekvence.

Schneider Electric CZ, s. r. o.

Technická podpora
tel.: 0362/76 63 33
e-mail: tp@cz.schneider-electric.com

Praha - Thámova 13, 186 00 Praha 8
tel.: 02/81 08 81 11, fax: 02/24 81 08 49

Brno - Mlýnská 70, 602 00 Brno
tel.: 05/43 42 55 55, fax: 05/43 42 55 54

http://www.schneider-electric.cz