časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Měnič kmitočtu pro jakékoliv použití

číslo 4/2005

Měnič kmitočtu pro jakékoliv použití

Ing. Viktor Hašpl,
Danfoss s. r. o.

Novou generaci modulárních měničů kmitočtu Danfoss lze použít pro jakékoli aplikace. Specializovaný měnič můžete pro jakoukoli aplikaci nakonfigurovat na jedné společné základně, a to vše od jednoho dodavatele, s jediným nastavovacím softwarem, s jedním parametrem a minimální potřebou náhradních dílů.

Spektrum aplikací, u nichž se využívají měniče kmitočtů s měnitelnou rychlostí, neustále roste. Tím však vzrůstá i počet specializovaných měničů kmitočtu vyvinutých pro jednotlivé aplikace, což vede k tomu, že pro každou výrobní linku nebo automatizované zařízení je zapotřebí mnoho různých měničů kmitočtu od různých výrobců.

Tato situace staví zákazníky před neřešitelné dilema: buďto se spoléhat na nespecializované, a tudíž ne úplně optimální měniče, nebo používat specializované, avšak vzájemně nekompatibilní měniče od různých výrobců spolu s různými nastavovacími softwary a uživatelským rozhraním pro manuální nastavení.

Obr. 1.

Obr. Nová generace modulárních měničů kmitočtu Danfoss

Požadavky se pro jednotlivé aplikace velmi liší a dodavatelé měničů kmitočtu nakupují produkty specificky vyvinuté pro jednotlivé aplikace. Tímto způsobem jsou zákazníkům nabízena optimální řešení pro jednotlivé aplikace, ale zároveň tyto specializované měniče vyžadují specializované nástroje pro nastavení, specializované pracovníky údržby a specializované náhradní díly.

Společné uživatelské rozhraní

Firma Danfoss Drives vyvinula novou generaci měničů kmitočtu s koncepcí jedné společné základny: měniče mohou být upraveny a optimalizovány na jedné společné základně pro téměř jakoukoli průmyslovou aplikaci.

Zákazníci získávají vysoce flexibilní generaci produktů s jedním společným vysoce sofistikovaným a snadno ovladatelným uživatelským rozhraním použitelným pro jakýkoli měnič této generace. Pracovníci údržby se velmi snadno naučí ovládat tuto novou generaci produktů a jediný výrobce nabízí výhodu jediné kontaktní osoby pro řešení všech potenciálních otázek a problémů.

Kvalitně definované uživatelské rozhraní HW/SW umožňuje, aby jeden modul byl použitelný pro celé spektrum různých měničů. Počet nezbytných náhradních dílů je tudíž minimální.

Možnost adaptace na budoucí aplikace

Modulární koncepce činí měniče VLT® AutomationDrive snadno adaptovatelnými pro jakoukoli existující aplikaci a dokonce i pro budoucí nové funkce a použití. Díky modulární koncepci bude možné měniče upravit pro jakékoli nově vyvinuté hardwarové moduly i softwarové nástroje, které se objeví na trhu v dohledné budoucnosti. Bude velmi snadné provést odpovídající upgrade. Modulární koncepce umožňuje nakupovat jednotlivé díly podle současných potřeb klienta bez toho, aby uživatel ztratil možnost instalovat nové funkce v budoucnosti. Tím se ušetří náklady za nákup sofistikovanějších modulů, dokud opravdu nebudou potřebné.

Široké spektrum rychlostí a točivých momentů

Konkrétní aplikace může vyžadovat řízení točivého momentu, nebo řízení rychlosti, nebo obojí. Požadavek na přesnost řízení rychlosti nebo točivého momentu může vyžadovat dvě nebo tři různé verze designu měničů kmitočtu, od řízení rychlosti až pokročilou koncepci vektorového řízení. Měniče AutomationDrive lze nakonfigurovat tak, aby splnily veškeré specifické požadavky uživatele.

Široké spektrum funkcí a možností ovládání

Měniče kmitočtu s měnitelnou rychlostí mohou řídit mnoho různých funkcí daného zařízení. Měnič může sloužit jako jednoduchý řídicí prvek pro programování vstupních a výstupních signálů. Nebo může fungovat jako volně programovatelný prvek softwaru, na němž uživatelé mohou vytvářet své vlastní programy pro řízení aplikací. Ve spojení s uživatelským rozhraním Fieldbus mohou měniče řídit více částí výrobní linky najednou, nebo fungovat jako pouhé pohonné zařízení řízené podle pokynů přicházejících přes uživatelské rozhraní Fieldbus a předávající zpět stavové informace. Požadavky na řízení jsou různé, ale technici mohou využívat výhod jednotného uživatelského rozhraní a možností vzájemné interakce.

Široké spektrum bezpečnostních funkcí, krytů a ochranných prvků pro nejrůznější pracovní prostředí

Použití elektronických zařízení v průmyslových provozech vyžaduje dodržení přísných bezpečnostních norem. Produkty musí být upraveny tak, aby splňovaly všechny bezpečnostní požadavky pro daný provoz. Kolísání napájecího napětí, elektromagnetické záření, riziko znečištění ohrožují samotný provoz výroby a okolní prostředí a přetížení, vysoká teplota, vlhkost, čisticí prostředky a mechanická rizika ohrožují samotný měnič kmitočtu.

Měniče VLT® nabízejí širokou škálu různých krytí se speciálními ochrannými nátěry a povrchy (pro použití v agresivním prostředí), které bude možné využít i pro budoucí generace měničů VLT®.

Danfoss s. r. o.
V Chotejně 15/765
102 00 Praha 10
tel.: 283 014 111
fax: 283 014 123
e-mail: danfoss.cz@danfoss.com
http://www.danfoss.cz