časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Masterpact NW – vzduchové jističe nízkého napětí

|

číslo 4/2004

AMPER 2004

Masterpact NW – vzduchové jističe nízkého napětí

Martin Dostál, Marketing,
Schneider Electric CZ, s. r. o.

Uplynuly již dva roky od doby, kdy společnost Schneider Electric provedla jednu z nejzásadnějších inovací výrobního programu v oblasti přístrojů pro rozvody elektrické energie. Nová, zcela inovovaná řada vzduchových jističů Masterpact NW tak kompletně nahradila řadu Masterpact M, která díky svým kvalitám, konstrukci a spolehlivosti získala renomé světové extratřídy. Při vývoji a na novém konstrukčním řešení inovované řady bylo uplatněno 60 patentů. Následující příspěvek navazuje na článek o řídicích jednotkách jističů Masterpact NW – Micrologic (časopis ELEKTRO 11/2003).

Obr. 1

Popis

Nová řada jističů a odpínačů se vyrábí pro jmenovité proudy 800 až 6 300 A v třípólové a čtyřpólové verzi. Lze zvolit pevné provedení nebo výsuvné provedení přístroje včetně „šasi„. V nabídce jsou i speciální verze jističů a odpínačů 1 000 V, pro sítě DC, 400 Hz a další. Z pohledu mezní vypínací schopnosti je k dispozici několik výkonových kategorií (N1, H1, H2, H3, L1) v rozsahu proudů Icu = 42 až 150 kA. Celá řada tak nabízí optimální technické a současně ekonomické řešení nejrůznějších aplikací. Provozní vypínací schopnost vzduchového jističe je mnohem vyšší než u kompaktního jističe a odpovídá hodnotě Ics = 100 % Icu. Tím jsou jističe Masterpact předurčeny pro nejnáročnější aplikace s přísnými požadavky na spolehlivost, životnost a zajištění plynulého napájení rozvodu.

Řídicí jednotky Micrologic

K zástupcům viditelných změn v estetickém vzhledu jističů Masterpact patří jednotky spouští Micrologic (obr. 1). Ty představují nejen vysoce spolehlivou ochranu rozvodu, ale i přesný měřicí přístroj včetně doplňkových ochran, alarmů nebo historie událostí-poruch (podrobnější popis viz ELEKTRO 11/2003).

Jističe typu H3 – nová výkonnost

V proudovém rozsahu 2 000 až 4 000 A se jedná o zcela ojedinělou verzi jističe s vypínací schopností 150 kA a krátkodobým výdržným proudem Icw = 65 kA/3 s. Typ H3 je ideálním vstupním prvkem v rozvodech nn s paralelním řazením několika zdrojů s vysokými požadavky na zajištění selektivity.

Naproti tomu jistič typu L1, který má rovněž hodnotu Icu = 150 kA, je vhodný jako omezující vývodový prvek hlavního nebo podružného rozváděče. Typ L1, jediný vzduchový jistič v řadě, umožňuje využít techniku kaskádování (Icw = 30 kA).

Obr. 2

Snadná instalace

Řada jističů Masterpact NW je navržena tak, aby umožnila standardizaci rozváděčů, optimalizovala využití prostoru a zjednodušila instalaci. Proto byly zkonstruovány a jsou nabízeny jističe jednotného rozměru i proudové hodnoty 800 až 4 000 A a od 4 000 do 6 300 A. Tím se redukuje počet velikostí přístroje: zůstávají dva pro celou proudovou řadu. Například rozměry přístroje Masterpact NW 4 000 A jsou oproti rozměrům tradičních jističů přibližně poloviční, tedy 440 × 440 × 400 mm (v × š × h). To významně snižuje požadavky na velikost rozváděče.

Velikost připojovacích svorek je jednotná až do hodnoty 3 200 A (obr. 2). Jejich záměna je velmi jednoduchá i v místě instalace. Proto je možné pružně reagovat na změny v konstrukci rozváděče nebo v projektu. Zadní vodorovný přívod lze změnit na svislý pouhým otočením svorek o 90°. K dispozici jsou i přední připojovací svorky. Při přívodu napájení na horní nebo dolní svorky nejsou redukovány parametry přístroje.

Příslušenství

V nabídce je kompletní sortiment příslušenství, včetně motorového pohonu, zapínací nebo vypínací spouště, pomocných kontaktů, komunikace, vzájemného blokování dvou nebo tří přístrojů (obr. 3), automatické záskokové jednotky atd. Veškeré příslušenství je velmi účelně konstruováno pro možnost snadné výměny nebo jednoduchého doplnění i v místě instalace.

Obr. 3

Bezpečnost na prvním místě

Nově konstruované zhášecí komory pohlcují energii uvolněnou během vypínání zkratu a tím omezují namáhání instalace vypínacím procesem. Zhášecí komory jističů Compact NS a Masterpact NW jsou vybaveny filtry, které ochlazují vzniklé plyny a redukují vnější projevy spojené s vypínáním.

Závěr

Během dvou let jističe Masterpact NW úspěšně obstály v mnoha klíčových projektech v průmyslu, infrastruktuře, energetice i telekomunikacích. Jejich konečná montáž a testování pro Českou republiku se provádí v závodě v Písku. Díky tomu lze výrobky dodávat v bezkonkurenční dodací lhůtě a pružně reagovat na změny v objednávce. Základna komponent montážního oddělení umožňuje servisním technikům velmi operativně reagovat a dostavit se na místo instalace přístroje i s požadovaným náhradním dílem. K dispozici je ucelená nabídka řešení náhrady dříve vyráběných vzduchových jističů různých typů, včetně řady Masterpact M. Tak lze zajistit kompletní výměnu přístroje během odstávky rozvodu za necelé čtyři hodiny.

Schneider Electric CZ, s. r. o.

Technická podpora
tel.: 382 766 333
e-mail: tp@cz.schneider-electric.com

Praha – Thámova 13, 186 00 Praha 8
tel.: 281 088 111, fax: 224 810 849
Brno – Mlýnská 70, 602 00 Brno
tel.: 543 425 555, fax: 543 425 554

http://www.schneider-electric.cz