časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Management energie společnosti Siemens snižuje provozní náklady

Ing. Luboš Holubec, Siemens, s. r. o.
 
Cílený podnikový management energie (Power Management) pomáhá ke zvýšení produktivity použité energie. Dochází ke snížení provozních nákladů, management energie současně podporuje snahy o ohleduplné chování vůči životnímu prostředí. Klíčem tohoto konceptu je souhra systému řízení odběru energie, inteligentních spínacích a ochranných přístrojů, programů pro úsporu energie, stejně jako použití energeticky efektivních motorů a frekvenčních měničů. Společnost Siemens nabízí komplexní systém pro management energie.
 
Cílem podnikového managementu energie, podobně jako u managementu kvality, je kontinuální zvyšování efektivity využití energie. Místo reakce na víceméně náhodně objevené „žrouty energie“ management energie umožňuje důsledné a trvalé vyhodnocování odběru energie a následnou optimalizaci. To vede k výrazně transparentnějšímu a efektivnějšímu řízení zdrojů energie, současně s tím se snižují náklady na energii. Úspěšný management energie začíná u vizualizace a interpretace toků energie. V dalším kroku jde o to, aby se vykalkulovalo, jak velký je potenciál úspor v celém zařízení a na jakých místech se vyplatí ho zvýšit.
 
Jakmile jsou identifikovány spotřebiče s velkou spotřebou energie a navržena výhodná úsporná opatření, následuje fáze rozhodování a nakonec realizace (mj. použití vysoce energeticky efektivních elektrických pohonů). Management energie nemá žádný definovaný konec. Je to ustavičný cyklus, který průběžně optimalizuje celé zařízení a pomáhá zvyšovat jeho produktivitu.
 

Software – vyšší transparentnost

 
V prvních krocích, tj. při vizualizaci a analýze dat, pomáhá pokrokový software pro management energie, který ve spolupráci s komponenty schopnými komunikace a integrovanou funkcí měření zlepší transparentnost spotřeby, resp. kvality energie a současně zajistí dostupnost rozvodu energie.
 
Ze sortimentu společnosti Siemens jsou to softwarové doplňky (add-on) Simatic WinCC powerrate nebo Simatic PCS7 powerrate, které kontinuálně shromažďují a archivují data, zpracovávají je, spravedlivě je roztřídí podle původce a kontrolují výkonové špičky, stejně jako doby nejnižšího odběru. Software zpracovává hodnoty spotřeby všech druhů energie, jako je plyn, pára nebo elektrická energie.
 
Ke snížení nákladů na energie a zvýšení její dostupnosti v současnosti společnost Siemens dodává také nový software Sentron powermanager. Tento software spolu s přístroji Sentron pro sběr dat nabízí řešení pro management energie s minimální vstupní investicí a s dokonalou rozšiřitelností. Jde o doplnění sortimentu o software nezávislý na systému Simatic. Předpokladem je operační systém Windows a komunikace Ethernet. Shromažďované údaje, jako jsou hodnoty spotřeby, výkonů, napětí, proudu, cos φ apod., lze nejen zobrazit, ale také hlídat a archivovat pro další vyhodnocování. K optimalizaci čtvrthodinového maxima lze data zobrazit ve formě odběrového diagramu a vzájemně je porovnat. Součástí jsou předdefinovaná i volně konfigurovatelná hlášení na bázi Excelu (např. hlášení pro přiřazení nákladů na nákladová střediska). Díky zvýšené transparentnosti a managementu zátěže lze redukovat náklady na energie a provoz až o dvacet procent.
 

Snadné měření spotřeby elektrické energie

 
Společnost Siemens nabízí velké množství přístrojů pro měření spotřeby. Multifunkční měřicí přístroje Sentron PAC nebo spínací a jisticí přístroje (např. jističe Sentron s komunikací či systém řízení motorů Simocode pro) kontinuálně měří hodnoty elektrické energie vývodů nebo jednotlivých spotřebičů.
 
Multifunkční přístroje Sentron PAC3100, PAC3200 a PAC4200 měří a zobrazují elektrické veličiny, jako jsou proud, napětí, výkon či frekvence, a zaznamenávají tak spotřebu elektřiny v rozvodných sítích nízkého napětí. Jde o cenově výhodné přístroje, které podle typu mají vestavěné nebo rozšiřitelné komunikační rozhraní (Profibus, Modbus, Ethernet), takže je lze snadno připojit k nadřazenému automatizačnímu systému nebo k systému pro řízení odběru energie. Sentron PAC3100 je základní přístroj pro vstup do digitálního měření, Sentron PAC3200 je univerzální přístroj pro přesné a spolehlivé měření, Sentron PAC4200 je dokonalý přístroj pro vyhodnocení kvality sítě. Všechny typy lze snadno instalovat a uvést do provozu v jedno- nebo vícefázových rozvodných sítích (TN, TT, IT) v průmyslu, účelových budovách nebo zařízeních infrastruktury. Přístroje svými parametry odpovídají ustanovením nové normy IEC 61557-12 a mají mezinárodní certifikáty pro použití v ČR i jinde ve světě.
 
Systém management energie společnosti Siemens lze použít ve všech zařízeních – od malých základních řešení až ke komplexním projektům zhotoveným na míru. Všechny komponenty rozvodu energie jsou k dostání od jednoho dodavatele, takže je zaručeno, že vše bez problémů spolupracuje. Volba je na zákazníkovi – s řešením pro management energie od společnosti Siemens vždy bude vědět kde, kdy a kolik energie se spotřebovává.
 
Další informace jsou k dispozici na adrese: http://www.siemens.cz/powermanagement
 
Obr. 1. Simatic WinCC powerrate: transparentnost spotřeby energie od napájení až k odběrateli
Obr. 2. Rodina přístrojů Sentron PAC: zleva PAC3200, PAC3100 a PAC4200