časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Malí pomocníci chrání před velkými následky

číslo 4/2005

Malí pomocníci chrání před velkými následky

Ing. Jan Kučera,
Spínací technika

Již řadu let je možné se na českém trhu setkat se „zelenými„ relé rakouské společnosti TELE – Automation Components. Relé jsou možná více známa pod značkou s příjmením majitele – TELE–Haase. Skutečně jde o rodinnou firmu založenou v 60. letech minulého století, která se od svého založení systematicky věnuje vývoji a výrobě v oblasti reléové techniky.

Těžiště výrobního a prodejního programu firmy TELE-Haase spočívá v oblasti časových a hlídacích relé, ve které dnes tato firma představuje skutečně světovou špičku a nepochybně i technický vzor pro ostatní firmy v oboru. Svoje dlouholeté zkušenosti zhodnocuje firma ve prospěch zákazníka hned v několika aspektech.

  • Především je to pečlivý výběr sortimentu poskytující možnosti vybrat pro zadanou aplikaci vždy ten nejvhodnější typ relé. Počet typů v sortimentu je však přitom přísně vybírán, přičemž již při vývoji je kladen důraz na optimální výběr funkcí jednoho relé pro co nejekonomičtější použití ve více aplikacích.

    • Největší důraz z celého sortimentu je kladen na relé pro hlídání všech parametrů třífázového napětí a hlídání zatížení motoru. Samozřejmostí je hlídání jednofázových proudů a napětí – DC i AC – s řadou pomocných funkcí a v co největším rozsahu. Dále je to hlídání teploty, výšky hladiny a kmitočtu.

    • Soubor funkcí časových relé je volen tak, že systémem multifunkčních relé pokrývá všechny praxí ověřené požadavky zákazníků. Zajímavou kapitolu v sortimentu představuje soubor vazebních relé, z nichž některá jsou vybavena funkcí zpětného hlášení, ať už ve formě kontaktu nebo analogového výstupu. Nedílným doplňkem programu je i ucelená řada pomocných relé.

  • Další důležitý aspekt představuje promyšlená koncepce všech přístrojů. Kromě pohodlného nastavení všech důležitých parametrů, disponují přístroje TELE pamětí pro zachycení chybových stavů, časovými zpožděními pro překlenutí přechodových dějů po zapnutí a pro zpoždění reakce na výskyt chyby, rozpoznáním vypnutí spotřebiče či přerušení nulového vodiče.

  • Vedle vlastní funkčnosti přístrojů je pro zákazníka neméně důležitý i aspekt vysoké provozní spolehlivosti. I zde vychází firma ze svých dlouholetých zkušeností s důsledným uplatňováním kvality při výběru dodavatelů komponentů i vlastní výrobě a statistiky použití těchto relé prokazují, že se jedná o jedny z nejspolehlivějších zařízení na trhu. Jejich použití tak dovede spolehlivě ochránit nejen sledované zařízení, ale i klidný spánek jeho provozovatele.

Obr. 1.

Hlídací relé TELE – Automation Components

Velký důraz klade firma i na ergonomické zpracování designu přístrojů např. při provedení svorek, které je plně podřízeno pohodlné práci při zapojování přístroje se zajištěním vysokého stupně bezpečnosti. Nastavovací prvky je možné měnit pouze nástrojem a navíc je možné přístroje dovybavit plastovým krytem čelního panelu, který je možné zaplombovat.

Samozřejmostí je, že tato relé vyhovují nejen relevantním normám EU, ale i americkým UL a kanadským CSA. Důležité je i začlenění těchto přístrojů do programů CAD pro projektanty.

Novinky na výstavě AMPER 2005

Z hlediska výše popisované koncepce přístrojů je to jednoznačně zavedení nového typu napájení přístrojů systému CoolZoom. Tento systém poskytuje uživateli možnost napájet měřicí obvody relé libovolným napětím z rozsahu 24 až 240 V AC/DC, přičemž toto napětí je galvanicky odděleno od měřeného obvodu. Výraz „Cool„ ve značce pak charakterizuje zásadní snížení vlastní spotřeby relé, jejíž typická hodnota je menší než 1 W. Není snad třeba již dodávat, že tato koncepce napájení má vedle tepelné úspory v rozváděči i další pozitivní vliv na zvýšení celkové spolehlivosti zařízení.

Vedle těchto parametrů stojí ještě za zmínku, že pro uvedený napěťový rozsah je k dispozici tolerance od 19 V do 300 V pro DC a 20 V až 264 V pro AC s kmitočtovým rozsahem 16 až 400 Hz, což umožňuje nasazení těchto relé i v obvodech s měniči frekvence.

Další převratnou novinkou firmy TELE – Automation Components, která bude v premiéře představena na výstavě AMPER je zavedení funkce AutoSet pro automatické nastavení parametrů hlídacího relé. Na uživateli je potom pouze nastavit hranice požadované tolerance, vše ostatní si relé nastaví a pohlídá samo.

Vedle těchto technických aspektů je to však i celá řada zcela nových přístrojů – např. pro hlídání teploty prostřednictvím PT 100, hlídací relé třífázového proudu aj.

Zcela samostatnou kapitolu představuje nová ucelená série bezpečnostních relé až do kategorie 4.

Všechny tyto přístroje si budete moci prakticky odzkoušet a „osahat„ na stánku firmy KUČERA – Spínací technika č. 4C46, kde Vám rádi sdělíme další technické či obchodní informace a kam Vás srdečně zveme.

Sortiment přístrojů můžete shlédnout i na www.spinacitechnika.cz nebo zkonzultovat v sídle firmy na telefonu 516 437 572.