Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 7/2018 vyšlo
tiskem 27. 6. 2018. V elektronické verzi na webu od 27. 7. 2018. 

Téma: Kabely, vodiče, kabelová technika; Nářadí, nástroje a zařízení pro práci s kabely

Hlavní článek
Parametrizace obvodových modelů lithiových akumulátorů pro elektromobilitu
Smart Cities (3. část – 1. díl)

Aktuality

Energetici v Dukovanech spustili čtvrtý blok, elektřinu vyrábí všechny bloky V Jaderné elektrárně Dukovany energetici spustili čtvrtý výrobní blok. Ukončili tak…

Nejlepší studenti 2018 nalezeni Do finálového kola 8. ročníku soutěže Nejlepší student, které se konalo 20. června 2018 v…

Výběrové řízení na dodavatele pro krytí ztrát pokračuje pátým aukčním kolem Páté aukční kolo výběrového řízení na dodavatele elektřiny pro krytí ztrát v přenosové…

Sympozium o fyzice plazmatu – trendy jaderné fúze i aplikace netermálního plazmatu v medicíně Fakulta elektrotechnická Českého vysokého učení technického v Praze pořádá ve spolupráci…

Novinky z oblasti elektrotechniky, energetiky a elektroniky predstavil veľtrh ELO SYS 2018 24. ročník medzinárodného veľtrhu ELO SYS sa konal v termíne 22. až 25. mája 2018 na…

Chcete zlepšit výkon průmyslové sítě a digitalizovat vaši výrobu? Přihlaste se na odborný seminář společnosti Siemens na téma Řešení z oblasti průmyslové…

Více aktualit

LPSDesigner – software pro ocenění a řízení rizika z blesku podle ČSN EN 62305-2

RNDr. Jozef Dudáš, CSc., EMC Engineering s. r. o.
 
Východiskem pro ochranu před bleskem podle souboru norem ČSN EN 62305-2 je prvotní analýza rizik a následná volba ochranných opatření, přičemž cílem je ekonomicky nejvýhodnějším způsobem dosáhnout přijatelných rizik. Tento proces však nelze absolvovat jen s normou a kalkulačkou, popř. excelem. Pro efektivní a časově únosnou práci je třeba použít optimalizovaný software. Všechny funkce, které výpočet a řízení rizik vyžaduje, poskytuje software LPSDesigner – Rizika.
LPSDesigner – Rizika je program založený na výpočtech a metodách uvedených v ČSN EN 62305-2. Podle zadaných vstupních dat provádí výpočty součástí rizika jednoduchých i složitých staveb. Je určen pro podporu použití ČSN EN 62305-2 jako metody řízení rizika pro účely ochrany staveb před bleskem. Je důležité poznamenat, že tento prostředek není zjednodušením normy, ale sleduje přesné postupy řízení rizika v této normě popsané. LPS Designer může být považován za doprovodný prostředek k IEC 62305-2. Bude podporován funkcí průběžných aktualizací ze serveru www.lpsdesigner.cz. Zde si budou moci jeho uživatelé stáhnout aktuální verze i vzorové projekty, pomáhající lépe pochopit postupy normy i cíle jejích tvůrců.
 

Účel LPSDesigneru

  • Umožnit všem uživatelům normy ČSN EN 62305-2 provádět výpočty složek rizika pro libovolné stavby, aniž by od nich byly vyžadovány hluboké znalosti podrobností a metod zahrnutých v normě. Program je navržen tak, aby byl intuitivní pro uživatele, kteří chtějí získat počáteční ocenění závislosti rizika a dále řídit rizika tak, aby vyhověla požadavkům normy.
  • Podporovat použití ČSN EN 62305-2 a přijetí jejích metod ocenění rizika širším okruhem a počtem uživatelů. Očekává se, že tento uživatelsky přátelský prostředek řízení rizika bude využit i k lepšímu a rychlejšímu přijetí normy širším společenstvím odborníků z oboru ochrany před bleskem a přepětím, tedy nejen projektanty, ale i revizními techniky, investory, pracovníky odpovědnými za provoz budov a jejich bezpečnost a rovněž i tzv. risk managery a likvidátory pojišťoven.
  • Podporovat prostředek specificky přizpůsobený pro výpočet rizika v obecných situacích a typických i komplikovaných stavbách. K dosažení tohoto cíle jsou určité parametry předvoleny do stanovených hodnot podle normy a od uživatele je požadován pouze výběr z této podmnožiny dané normou.
  • Zavést plné fungování normy v její komplexnosti. Program však nenahrazuje výklad a samostatný přístup k použití normy. K použití psané normy jsou uživatelé povzbuzováni při podrobnějším řešení rizika, když jde o složitou stavbu nebo zvláštní okolnosti. I v této situaci jim však program poskytuje řešení rozdělením stavby na zóny a vedení na sekce.
  • Automatizovat výpočet staveb s libovolným počtem zón a pro přívodní instalace s libovolným počtem sekcí.

Dvoudenní práce za patnáct minut

Program je určen pro projektanty, revizní techniky, dodavatele LPS a investory. Je nepostradatelným pomocníkem při řízení rizika, tj. při volbě ochranných opatření a vyhodnocování jejich dopadu na výsledná rizika i jejich součásti.
Program uživatele i bez hlubokých znalostí normy a jejích postupů intuitivně provede zadáním dat a posouzením rizik. V reálném čase mu umožní měnit ochranná opatření a sledovat jejich vliv na změnu rizik. Pracovník může v krátké době vybrat optimální variantu ochranných opatření pro danou stavbu. Za 15 minut je tak schopen vykonat práci, která by mu s použitím normy a ručním počítáním na kalkulačce nebo v OS Excel trvala dva dny. Dvoudenní práce za patnáct minut je proto sloganem tohoto programu.
Software plně odpovídá normě. Umožňuje zadat všechny požadované veličiny, které poté zpracuje podle postupů a vzorců uvedených v této normě.
V budově může vytvořit neomezený počet zón a na přívodních instalacích neomezený počet sekcí. Ztráty je možné zadat jako typické, nebo dosadit požadované hodnoty a vypočítat specifické ztráty pro danou budovu. Nakonec program vypočítá i součásti jednotlivých rizik. Veškerá zadaná data i výsledná rizika je možné vytisknout a archivovat v papírové i v elektronické podobě.
V průběhu krátké doby tak uživatel programu LPSDesigner – Rizika může vypracovat několik variant ochranných opatření a předložit je investorovi a provozovateli objektu nebo zpracovat skutečnou situaci při revizi LPS a tiskový výstup použít jako přílohu revizní zprávy. Stejně tak při posuzování škody vlivem úderu blesku je možné rychle vyhodnotit – zda pro poškozenou stavbu byla ochranná opatření zvolena správně a v dostatečné míře v duchu souboru norem popisujících ochranu před bleskem.
 

LPSDesigner – Metody LPS

Další modul LPSDesigner – Metody LPS umožňuje kontrolu ohrožení jednotlivých částí stavby přímým úderem blesku s využitím metody valící se koule. Po zadání 3D tvaru stavby a ochranné úrovně LPL program na zadaném objektu vyznačí plochy ohrožené úderem blesku a plochy nacházející se v ochranném prostoru LPS, popř. jiných částí stavby. Výsledek je vhodným doplňkem projektové dokumentace, který podporuje dané řešení vnější LPS. V současné době je k dispozici služba zpracování stavby dodané v 3D elektronické formě dodavatelským způsobem. Na trh bude program uveden koncem tohoto roku.
Programy LPSDesigner pomáhají efektivně zvládnout požadavky a postupy nových norem ČSN EN 62305 Ochrana před bleskem. Program LPSDesigner – Rizika lze pořídit velmi snadno, rychle a pohodlně. Objednává se, fakturuje i dodává elektronickou formou prostřednictvím rozhraní na www.lpsdesigner.cz a s využitím elektronické pošty.