časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Lovato ADX – softstartér, který umí posílat SMS

|

číslo 8-9/2004

Mezinárodní strojírenský veletrh

Lovato ADX – softstartér, který umí posílat SMS

Softstartéry ADX s řízením momentu, 17 až 245 A s integrovaným přemostěním (by-pass) a 310 až 1 200 A bez přemostění, pro plynulý rozběh a doběh třífázových indukčních motorů (s kotvou nakrátko).

Obr. 1

Softstartéry Lovato ADX jsou svými inovačními prvky a speciálními funkcemi na současném trhu ojedinělým zařízením pro rozběh motorů. Řada ADX byla navržena metodou nejhoršího případu, která počítá s nejnepříznivějšími pracovními podmínkami (obr. 1).

V konstrukci jsou použity elektronické komponenty nové generace (vícevrstvé obvody, SMD, tj. součástka plošných spojů, druh paměti), a pokročilá technologie montáže. To zaručuje vysokou spolehlivost softstartéru a nejvyšší úroveň výkonu.

Příklady použití softstartérů ADX

 • sací čerpadla,
 • ponorná čerpadla,
 • stroje na řezání kamene,
 • chladicí kompresory,
 • motory startérů plynových turbín,
 • pásové pily na dřevo,
 • kladivové mlýny v papírenství,
 • drtiče štěrku.
Obr. 2

Základní údaje (obr. 2)

 1. Široký rozsah vstupního napětí:
  – 208 až 500 V AC ±10 % (ADX..B),
  – 208 až 415 V AC ±10 % (ADX),
  – 440 až 690 V AC (na zakázku).
 2. Řízení momentu.
 3. Sériové porty RS-232 a RS-485.
 4. Interní p
 5. Žádné spojky nebo přepínače.
 6. Pomocné napájení 208 až 240 V AC ±10 %.
 7. Záznam alarm
 8. Displej LCD a jednoduchá klávesnice pro nastavení parametr
 9. Programovatelné vstupy a výstupy.

Komunikace

Softstartér je vybaven dvěma neizolovanými sériovými komunikačními rozhraními. Rozhraní RS-485 se používá pouze pro oddělenou klávesnici s displejem; RS-232 je určeno pro komunikaci s PC, modem nebo modem GSM (obr. 3). Lze jej nastavovat a ovládat na dálku z PC připojeného k RS-232 na softstartéru. Rozhraní RS-232 může být připojeno jednou z následujících metod: běžným kabelem, převodníkem RS-232/RS-485, modemem nebo modemem GSM (obr. 4).

Obr. 3

Hlavní údaje softwaru:

 • přenos parametrů nastavení ADX PC,
 • zadání hodnoty každého parametru nastavení,
 • přenos parametrů nastavení PC ADX,
 • virtuální klávesnice ADX ovládaná myší s možností spuštění a zastavení motoru,
 • grafické zobrazení křivek proudu a momentu při rozběhu a zastavení motoru,
 • displej v numerickém a grafickém formátu,
 • zobrazení dat, hlášení o posledních dvaceti alarmech/událostech s uvedením data a času,
 • nastavení modemu nebo modemu GSM s možností aktivace funkce ADX tzv. auto-call.

Díky funkci auto-call může startér ADX komunikovat se vzdálenými PC nebo posílat zprávy SMS na mobilní telefon nebo na adresu elektronické pošty.

Funkce Obr. 4

Některé pracovní funkce:

 • indikace LED: zapnuto, chod a porucha,
 • nastavení parametrů: základní, rozšířené, funkce, hodiny a příkazy,
 • zobrazení parametrů: napětí, proud, účiník, moment motoru, výkon, teplotní stav motoru atd.,
 • zobrazení hlášení: pracovní stav, alarmy a události s datem a časem,
 • klávesnice: nový start alarmů, uložená data a události, testování SCR a rozběh a zastavení motoru, je-li odblokováno nastavení.

Řídicí funkce

Mezi ně patří např.:

 • řízení start-stop: pomocí digitálních vstupů, rampy analogového výstupu a řídicích prahů,
 • metoda spouštění: momentové a proudové řízení,
 • metoda zastavení: neomezené fungování, doběh s řízeným momentem a dynamickým brzděním,
 • záznam dat: pracovní hodiny motoru a hodiny zbývající do servisní prohlídky,
 • diagnostika poruch: časově posloupné ukládání do paměti posledních dvaceti alarmů a/nebo událostí, každá včetně času a data,
 • řízení SCR (silicon controlled rectifier – řízený křemíkový usměrňovač) a přemosťovacího stykače: detekce poruchy a pracovní test zastaveného motoru.

Ochrana

K ochranám patří:

 • pomocné napájení: příliš nízké napětí,
 • napájení: výpadek fáze, sled fází a frekvence mimo povolené meze,
 • motor: vysoká teplota, zablokovaný rotor, proudová asymetrie, příliš dlouhý start a minimální moment,
 • startér: vysoká teplota, nadproud, špatná funkce SCR a přemosťovacího sykače,
 • vstupy a analogové výstupy: statická ochrana proti zkratu 24 V DC.
Obr. 5

Tento typ softstartéru obsahuje do výkonu 132 kW přemosťovací stykač, který zapíná během spouštění motoru a vypíná příkazem zastavení. Avšak je-li nutné časté spouštění motoru a doba zapnutí stykače se redukuje na několik sekund, je vhodnější vyřadit stykač z činnosti. To umožňuje nastavení parametru P23 Bypass contactor, v rozšířeném menu, na „off„.

Pro výkony 160 až 630 kW je startér vybaven pro připojení externího přemosťovacího stykače. Pro jeho ovládání je vyčleněn spínací kontakt. Funkce přemostění (by-pass) se aktivuje nastavením parametru P23 Bypass contactor, který je v rozšířeném menu, na „on„. Přemosťovací stykač se zapíná během spouštění motoru a vypíná příkazem zastavení.

Zapojení vstupů a výstupů (obr. 5)

1 – sériové rozhraní RS-485,
2 – sériové rozhraní RS-232,
3 – řídicí vstupy a analogový výstup,
4 – reléové výstupy.

Zapojení multifunk

Softstartér ADX má speciální programovatelný vstup PROG-IN , který může být využit jako binární nebo jako analogový.

Lovato s. r. o.
Za Nádražím 1735
397 01 Písek
tel./fax: 382 266 055
e-mail: lovato@lovato.cz
http://www.lovato.cz