časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Logický modul LOGO! – nová generace

číslo 7/2003

inovace, technologie, projekty

Logický modul LOGO! – nová generace

Ing. Tomáš Halva,
Siemens s.r.o., Divize A&D

Na mezinárodním veletrhu v Hannoveru představila firma Siemens, divize Automation and Drives, novou řadu mikrosystémů – logický modul LOGO!. Mikrosystémy jsou cenově výhodné řídicí prvky pro širokou třídu aplikací dolní části výkonnostního spektra. Jejich základní společnou myšlenkou je jednoduchost řešení, jednoduchost ovládání a jednoduchost programování.
Od roku 1996, kdy byl modul LOGO! poprvé představen, přibývaly další speciální vlastnosti a s každou generací se vylepšoval vývojový software. Předností nově představované řady je podstatně větší výkon, rychlost, rozšířená paměť a další zajímavé funkce.

Logické moduly

Při řešení jednodušších průmyslových aplikací se často využívají časovače, čítače, komparátory, proudová pulsní relé apod. Pokud aplikace vyžaduje použití tří nebo více takových komponent, je výhodné použít logický modul LOGO!, což je flexibilní a cenově příznivé řešení. Pomocí logického modulu je možné celý projekt naprogramovat do jednoho zařízení, které poté sleduje stav vstupů a podle potřeby spíná výstupy. LOGO! se programuje buď přímo na displeji nebo je možné použít vývojový software, ve kterém lze projekt nakreslit v klasickém kontaktním schématu nebo pomocí funkčních bloků. Aplikaci je možné libovolně přizpůsobit požadavkům zákazníka, neboť v modulu lze kdykoliv jednoduše změnit program a vzhledem k tomu, že místo několika zařízení se použije jen jeden modul, ušetří se i místo v rozváděči. Projektantům modul šetří práci s přípravou projektu – místo složitého vyhledávání jednotlivých přístrojů v katalozích lze použít jen jedno zařízení, které navíc zvládne více dalších funkcí. Modul LOGO! má vestavěný displej pro zobrazování zpráv a pro zákazníka navíc velmi příznivou cenu.

Historie

Ve svých začátcích byl modul LOGO! určen jen pro jednoduché logické a časové funkce. Společnost Siemens byla první, která toto jednoduché, avšak výkonné řešení pro malé aplikace uvedla na trh. Časem přibývaly další speciální vlastnosti a dokonce i možnost komunikace. Nová řada je již pátou generací tohoto úspěšného logického spínacího a řídicího modulu. U stávající řady s typovým označením 0BA3 umožňuje modulární struktura sestavit vlastní konfiguraci modulu přesně podle požadavků aplikace.

Obr. 1.

Modul LOGO! je určen pro jednoduché aplikace, jako je např. osvětlení v budovách, řízení dveří a závor, vytápění, zavlažování, řízení čerpadel a kompresorů, ovládání výtahů a mnoho dalších. Ve výkonném logickém modulu je vestavěno osm vstupů a čtyři logické výstupy (které je možno rozšířit až na 24 vstupů a 16 výstupů), k dispozici jsou však rovněž analogové vstupy. Speciální rozšiřovací modul umožňuje dokonce přímé připojení odporových teploměrů Pt100 bez dalších převodníků. Existuje i možnost komunikace s více moduly popř. s vyššími řídicími systémy pomocí sběrnice AS-interface, EIB nebo LON.

Nové funkce

Nejnovější řada s označením 0BA4 má dvojnásobnou kapacitu paměti pro uložení až 130 bloků programu, byly vylepšeny téměř všechny stávající funkce a čtyři nové funkce byly přidány. Každá logická funkce může mít nyní až čtyři vstupy (oproti třem ve starší řadě), před každý logický vstup je možné předřadit negaci, která nezabírá žádné místo v paměti. U nového modulu LOGO! nejsou žádná programová omezení, lze použít libovolný počet časových funkcí, analogových spínačů, čítačů apod. V programu je dále možné použít funkci posuvného registru, analogovým signálem lze nastavit hodnotu čítače nebo komparátoru. Nová funkce analogového zesilovače umožňuje normalizovat analogové signály a tudíž je možné použit modul LOGO! i pro zpracování analogových hodnot (obr. 1).

Použitím nového 32bitového procesoru je dosaženo až desetinásobného zrychlení oproti starší generaci – nová generace LOGO! nyní dokáže zpracovat programový cyklus do 1 ms. Operační system (firmware) modulu byl kompletně přepracován a optimalizován pro nejvyšší výkon.

Zobrazovací jednotka a klávesnice

LOGO! má zcela nový a podsvětlený displej, na který lze zobrazit až 4 × 12 znaků. V jednom řádku je možné kombinovat text i hodnotu proměnné. Parametry lze měnit přímo na obrazovce v průběhu programu. Inovovaná byla i klávesnice: LOGO! nyní může využít čtyři klávesy na modulu jako další čtyři vstupy – uživatel tak nemusí pro ovládání procesu používat žádná další tlačítka.

Obr. 2.

Vývojový software

S novou řadou LOGO! přichází i nová verze vývojového prostředí LOGO!Soft Comfort 4.0. Na výběr jsou dva editory: funkční bloky (FBD) nebo kontaktní schéma (LAD) – celý proces programování znamená pouze spojení jednotlivých bloků. Jednoduchý a pro uživatele přívětivý software umožní během několika minut naprogramovat i poměrně složitou aplikaci. Zatímco v předchozích verzích bylo možné vytvořený program pouze simulovat, nyní má simulace nové možnosti a novinkou je také monitorování a testování programu on-line. Všechny funkce se zobrazují ve formě přehledného instrukčního stromu na nové liště. Blokům je možné přiřadit název (na rozdíl od pouhého čísla v předchozích verzích), zdokonalen byl i algoritmus pro automatické kladení bloků v případě přenosu dat (uploadu) projektu z modulu LOGO! do PC.

Zhodnocení

Nová generace modulu LOGO! má typové označení 0BA4 a je rozhodně pokrokem ve vývoji malých řídicích systémů. Stejně tak i nová verze software LOGO!Soft Comfort 4.0 má nové funkce včetně monitorování průběhu programu on-line, software přitom zůstává jednoduchý a uživatelsky vstřícný.

LOGO! nabízí uživatelům nejen jednoduchost, ale také obrovské možnosti použití, výkonné funkce, možnost zobrazení procesu na vestavěném displeji a spoustu dalších možností. Za zmínku jistě stojí i skutečnost, že všechna tato vylepšení dostane zákazník s novou generací LOGO! za stejnou cenu.

Více informací zájemci najdou na internetových stránkách malých řídicích systémů Siemens www.siemens.cz/micro.