časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

LexCom™ Home – domácí síť pro rozvod TV, telefonního signálu a přenos dat jedním kabelem

|

číslo 6/2003

inovace, technologie, projekty

LexCom™ Home – domácí síť pro rozvod TV, telefonního signálu a přenos dat jedním kabelem
Nevídané možnosti pro domácnost

Na trhu brzy vznikne několik společností, které vybudují a budou provozovat páteřní širokopásmové datové sítě zajišťující spojení na internet, telekomunikační služby a také přístup k televiznímu a rádiovému vysílání. „Domácí síť„ bude zprostředkovávat přenos těchto signálů z páteřní sítě do domácností tak, aby každý z obyvatel obytného domu mohl plně využívat komunikační možnosti uvedených páteřních sítí. Domácí síť rozvede širokopásmové signály do každé místnosti podle potřeb uživatelů.
Produkty LexCom™ Home předvídají budoucnost a pokryjí požadavky pro vybudování jak domácích, tak i páteřních sítí.

Obr. 1.

Co je síť LexCom™ Home

LexCom™ Home je rodinná síť pro přenos dat, televizního, rozhlasového a telefonního signálu, ale i videosignálu, hudby nebo signálu ze satelitního přijímače. Tato domácí datová síť je napojena na venkovní páteřní síť, přenášející najednou data, telekomunikační signál, signál televizních nebo rozhlasových kanálů. Síť LexCome™ Home přenáší tyto signály do každého bytu, pracovny nebo kanceláře v objektu (obr. 1) a zajišťuje tak profesionální nebo užitné spojení domácnosti s okolním světem.

Síť LexCome™ Home splňuje nejen současné, ale i budoucí požadavky na datové sítě, je rozšiřitelná a je schopna pracovat i se staršími systémy. Všechny druhy příchozích signálů se rozvádějí pomocí jednotného kabelového systému. Nezáleží na tom, zda signál přichází kabelem z optických vláken, koaxiálním kabelem, telefonním kabelem, nebo bezdrátově.

V síťi LexCome™ Home je velmi jednoduché přizpůsobit rozmístění telefonů, faxů, TV a jiných komunikačních zařízení v domácnosti podle požadavků jejích členů. Síť dává možnost mít v každé místnosti zabudováno několik vývodů. Systém využívá spojovací kabely přizpůsobené všem druhům domácích přístrojů – všechny vývody v zásuvce jsou totožné a spojovací kabely jsou upraveny pro potřeby uvažovaného přístroje. Pro jednotlivé komunikační přístroje lze použít tři typy spojovacích kabelů: pro telekomunikaci, pro datovou komunikaci a pro televizní signál.

Obr. 2.

Spojovací kabel se přemísťuje podle potřeby od jedné zásuvky ke druhé spolu s přístrojem. Funkci zásuvky lze snadno změnit na tzv. patchpanelu (rozvodném panelu) v datovém rozváděči. Ten se může nacházet např. ve vstupní hale bytu. Obsahuje příslušné výstupy se zásuvkami a volné zásuvky pro budoucí využití.

Základní komponenty domácí sítě

Připojení domu k širokopásmové (páteřní datové) síti je pouze první krok. Ten druhý představuje vybavení všech bytů přípojkami. Dnes je zcela běžné mít v každé místnosti několik zásuvek a vypínačů nízkého napětí. Není ale daleko doba, kdy k tomuto standardu budou neodmyslitelně patřit výstupy sítě s vysokou přenosovou rychlostí, ke kterým bude možné připojit počítač, telefon nebo televizor. Přístup k telefonu, faxu, počítači, skeneru a tiskárně z jiných místností vyžaduje mít k dispozici alespoň dvě zásuvky (čtyři vývody). Každá zásuvka (obr. 2) má dva konektory, každý konektor slouží pro zapojení jednoho zařízení. Bude-li tedy třeba v jedné místnosti připojovat např. šest zařízení, bude nutné nainstalovat tři zásuvky.

Stejně jako má rozvod elektřiny svůj rozváděč s jističi, tak i síť LexCom™ Home má svůj hlavní rozváděč (distribuční centrum, obr. 3) vybavený moduly pro distribuci televizního a rozhlasového signálu, dat a telefonů.

Obr. 3.

1. univerzální zásuvka se dvěma stejnými konektory, 2. čtyřpárové instalační kabely, 3. rozváděč (distribuční centrum), do kterého jsou zapojeny kabely přicházející z antény, kabelové televize, telefonní a datové sítě, 4. propojovací kabely umožňující snadné přepojení sítě, 5. univerzální propojovací moduly pro připojení jednotlivých zásuvek, 6. rozvodný modul s osmi vývody pro telefony, ISDN, telefax nebo modemy atd., 7. modul rozbočovače (hub) se čtyřmi datovými porty pro domácí síť, 8. anténní zesilovač pro čtyři televizní zásuvky

Tento rozváděč je přímo napojen na vnější zdroj dat – televizní anténu, kabelovou TV, datovou síť a telefonní kabel, které jsou přivedeny do bytu z vnější, páteřní sítě. Zároveň přivádí k další distribuci tzv. vnitřní zdroje signálů – zařízení DVD, videozařízení, kamerový systém, satelitní programy, PC nebo domácí telefon.

Přepojení v rozváděči (distribučním centru) je díky logickému rozvržení velmi jednoduché a bezpečné. Proto si může uživatel vytvářet nebo měnit připojení kdykoliv sám.

Připojení podle vlastního uvážení

Připojovací kabely mají na jednom konci standardizovaný konektor pro připojení do zásuvky. Na druhém konci kabelu je namontován konektor přizpůsobený konkrétnímu připojovanému zařízení. Tyto propojovací kabely jsou součástí dodávky systému LexCom™ Home.

Výhodou identických zásuvek je snadná změna jejich funkce. Každá zásuvka je označena symbolem nebo číslem, které odpovídají označení na propojovacím panelu v rozváděči. Naopak každý vývod v místnosti nese označení odpovídající vývodu na propojovacím panelu. Propojovacím kabelem lze spojit zásuvku v místnosti s televizním, telefonním nebo datovým modulem rozváděče.

Jestliže je třeba v místnosti změnit funkci např. televizní zásuvky na počítačovou, jednoduše se odpojí propojovací kabel od televizního modulu a zapojí se do volného vývodu na datovém modulu. Nyní je možné zapojit počítač do zásuvky původně používané pro televizor. Během okamžiku se změní televizní zásuvka na počítačovou!

Využití domácí sítě LexCom™ Home

Připojením přes domácí síť LexCom™ Home se uživatel bleskově ocitne „on-line„ na svém pracovním serveru, což mu umožní efektivně přímo z domova např. vykonávat své zaměstnání, zařizovat administrativní úkony nebo využívat veškeré datové informace světové informační internetové sítě ke svému vzdělávání či zábavě. Pouhým kliknutím myši se uživatel od pracovního serveru odpojí.

Bankovní transakce vedená přes internet s pevným připojením k datové síti bude uskutečněna několikanásobně rychleji než při připojení přes modem. Domácí síť umožní jak stahovat filmy a hry, tak udělat laboratorní práci z fyziky nebo např. absolvovat kurs restaurování starého nábytku.

Obr. 4.

Další velkou výhodou domácí sítě LexCom™ Home je možnost jejího současného využívání podle různých zájmů členů domácnosti – televizní seriál lze sledovat na TV v dětském pokoji, hudební program z DVD nerušeně vychutnávat v ložnici a kurs španělštiny si na PC pustit třeba u stolu v pracovně. Domácí síť LexCom™ Home dovoluje jednotlivé přístroje přidávat, libovolně přemísťovat a navíc i dálkově ovládat (obr. 4).

Myslet na budoucnost

Není jednoduché předvídat, co budou potřebovat obyvatelé bytu např. za pět let. Jisté však je, že běžné bude využívání vysokokapacitní elektronické komunikace, a to do takové míry, kterou si dnes lze jen stěží představit. Navíc lidé budou požadovat přístup k této komunikaci kdekoliv – doma i v práci.

Strukturovaná síť LexCome™ Home sdružuje dva dosud odloučené systémy – TV síť a telekomunikační síť – do jednoho systému, který zároveň slouží jako síť pro přenos dat. Dříve nemyslitelný přenos signálů televizního pásma v datové síti umožňuje výkonná strukturovaná kabeláž pracující rychlostí do 1 GHz, s přenosem dat kategorie 6 a třídy E.

Provozní umístění zásuvek je dáno ustanoveními stavebních a elektrotechnických norem. Design a barvu datových zásuvek lze volit a přizpůsobovat interiéru.

Domácí síť LexCom™ Home získala na letošním mezinárodním veletrhu AMPER cenu Zlatý Amper 2003.

Společnost Lexel Group

Lexel Group patří mezi přední evropské dodavatele instalačních řešení v oboru elektrických, telekomunikačních a datových sítí a v oboru řídicích aplikací se zvláštním zřetelem na tzv. inteligentní budovy – budovy vybavené technologií poskytující vysokou úroveň pohodlí, hospodárnosti a bezpečnosti.

Produkty značky Lexel zahrnují vše – od přepínačů, zásuvek, instalačních materiálů a instalačních systémů pro vedení kabelů, až po bezpečnostní systémy nebo systémy a software pro řízení provozu a ovládání funkcí budov.

Respektování životního prostředí je nedílnou součástí všech aktivit společnosti Lexel. Jedním z příkladů je rozvoj a certifikace systémů ochrany životního prostředí v souladu s ISO 14000.

V oblasti polymerů pracuje společnost Lexel na odstraňování těžkých kovů a látek narušujících ozonovou vrstvu.

Vlastníkem společnosti Lexel Group je společnost Schneider Electric, se sídlem ve Francii a ředitelstvím ve Stockholmu.

Společnost Lexel Electric

Společnost Lexel-Electric a. s. působí na našem trhu již od roku 1995. Tehdy pod názvem Lexel Amperie, s. r. o., dovážela elektroinstalační produkty polských dodavatelů.

V roce 1997 se společnost Amperie, s. r. o., transformovala v akciovou společnost Lexel Amperie, a. s., s účastí zahraničního kapitálu firmy Lexel Group.

V roce 2001 společnost Lexel-Amperie, a. s., změnila svůj název na Lexel-Electric a. s. a stala se pevnou součástí nadnárodního koncernu Lexel Group.

V současné době má Lexel-Electric a. s. vybudovánu rozsáhlou a stabilní síť odběratelů v České republice i na Slovensku.

Nabízí široký sortiment domovních vypínačů a zásuvek, strukturované datové rozvody LexCom do kanceláří i domácností, prodlužovací přívody, vačkové spínače, kabelové žebříky a žlaby nejenom pro průmyslové použití.

LEXEL - Electric

Praha
Mercury Business Center
Argentinská 38/286
170 00 Praha 7 – Holešovice
tel.: +420 220 877 497
fax: +420 220 877 497

Ostrava
Poděbradova 43
702 00 Ostrava
tel.: +420 596 113 464
fax: +420 596 113 463