Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 12/2017 vyšlo
tiskem 6. 12. 2017. V elektronické verzi na webu od 5. 1. 2018. 

Téma: Měření, měřicí přístroje a technika; Zkušebnictví a diagnostika

Hlavní článek
Meranie točivých strojov s použitím metódy SFRA
Aplikační možnosti ultrakapacitorů a akumulátorů LiFePO4 v trolejbusové síti Dopravního podniku města Brna

Aktuality

Temelín dosáhl nejvyšší roční výroby Elektřinu, která by českým domácnostem vystačila na téměř 12 měsíců, vyrobila od začátku…

MONETA Money Bank se jako první firma v ČR rozhodla zcela přejít na elektromobily MONETA Money Bank se jako první společnost v České republice oficiálně rozhodla, že do…

ŠKODA AUTO bude od roku 2020 v Mladé Boleslavi vyrábět vozy s čistě elektrickým pohonem ŠKODA AUTO bude vozy s čistě elektrickým pohonem vyrábět v závodě v Mladé Boleslavi. Již…

Největší českou techniku povede i nadále stávající rektor Petr Štěpánek Akademický senát VUT v Brně na dnešním zasedání zvolil kandidáta na funkci rektora pro…

44. Krajský aktiv revizních techniků v Brně Moravský svaz elektrotechniků Vás zve 21. listopadu na 44. KART v Brně.

Soutěž o nejlepší realizovaný projekt KNX instalace Spolek KNX národní skupina České republiky, z. s. vyhlásil soutěž o nejlepší projekt…

Více aktualit

LED UV vytvrzování a další novinky Panasonicu

Luděk Barták,
 
V souladu s trendem současné doby, kdy je spotřeba energií a tím šetrnost k životnímu pro­středí jedním z důležitých kritérií při výběru vhodné technologie, přichází Panasonic Electric Works (PEW) v rámci svého globální projektu Eco Ideas s mnoha novinkami. Jednou z nich je zařízení pro UV vytvrzování na bázi technologie LED s velmi nízkými provozními náklady. Další zajímavosti, se kterými se bude možné na Amperu ve stánku PEW seznámit, je produk­tová řada Safety – zařízení vyhovující nejnovější bezpečnostní legislativě, kompletní sortiment velmi odolných Toughbooků, nová řada servopohonů, velkoplošné dotykové operátorské pa­nely, laserové popisovače a zařízení pro průmyslové zpracování obrazu.
 
Na nejdůležitější novinky v krátkém rozhovoru upozorňuje Tomáš Podivínský, vedoucí kan­celáře podpory prodeje pro ČR a SR Panasonic Electric Works Czech, s. r. o.
 
S čím přichází společnost Panasonic Electric Works na Amper 2010?
Na každý Amper se připravujeme zodpo­vědně a s velkým předstihem. Samotný veletrh spolu s návštěvníky pak je pro nás zpětnou vaz­bou našeho počínání a hlavně inspirací pro další rok. Klademe si za cíl vytvořit na našem stánku příjemné prostředí jak pro naše dlouholeté ob­chodní partnery, tak pro všechny ostatní, kteří se přijdou jen podívat či informativně zeptat.
 
Na jaké konkrétní novinky bude možné se přijít podívat?
Do kategorie opravdu zajímavých no­vinek patří zařízení pro UV vytvrzování na bázi technologie LED. Oproti klasic­kým zařízením s UV lampou se UJ20, které bude možno na stánku vyzkoušet, vyznaču­je především menší spotřebou, bezúdržbo­vým provozem, minimálním odpadním tep­lem, kratší dobou vytvrzování a možností non-stop provozu bez dodatečného chlazení.
 
Dále bude k vidění celá šíře automatizační techniky Panasonic. Kamerový systém, popi­sovací laser, programovatelné automaty, ope­rátorské panely a senzory jsou součástí mo­delu linky na balení bonbónů. Model je plně funkční a zabalené sladkosti budou ve stán­ku samozřejmě k dispozici.
 
V krátkosti bych rád upozornil na nový servomotor Minas A5, rozšířenou řadu doty­kových panelů GT o typ GT12 s velikostí 4,6" a úplně novou řadu operátorských panelů GN zahrnující velikosti od 7 do 15". Jako posled­ní zajímavost bych rád uvedl možnost sezná­mit se na našem stánku s celým sortimentem Toughbooků – notebooků velmi odolných ná­ročným prostředím.
 
V roce 2008 jste získali ocenění Zlatý Amper za kamerový systém PV500. Chys­táte i letos nějaký výrobek do soutěže?
Zlatý Amper se nám zdá jako velmi zda­řilá soutěž. A vzhledem k tomu, že do na­šeho sortimentu přibylo zajímavé zařízení, které je – jak i nasazení v reálném průmyslu ukazuje, po všech směrech šetrné k životní­mu prostředí, rozhodli jsme se přihlásit UJ20, zařízení pro UV vytvrzování.
 
V loňském roce jste měli jednu část stánku v zelené barvě, což je pro Panasonic barva nezvyklá. Uvidíme ji i letos?
Vzrůstající ceny energií nutí jednotlivé spo­lečnosti hledat „díry“, kudy draze zaplacená energie nenávratně odtéká. To je problém, kte­rý řeší snad každá továrna, závody Panasonic nevyjímaje. Jedním z řešení je použití měřicí techniky z kategorie eco power meter (měře­ní odběru). Moderní systémy, kde měřicí pří­stroje na jednotlivých strojích jsou bezdrátově spojeny s centrálním řídicím počítačem, doká­ží velmi přesně analyzovat spotřebu a vytíže­nost jednotlivých strojů (sekcí, hal), na jejímž základě lze hledat efektivní úsporná řešení.
 
Panasonic ve všech svých továrnách již přijal opatření vedoucí ke snížení spotřeby elektrické energie a k omezení nežádoucích emisí. Předpokládám, že ostatní hráči na prů­myslovém poli udělali obdobná opatření, a to buď na bázi systému Panasonic, který je sou­částí globálního projektu Eco Ideas s již zmí­něnou zelenou korporátní barvou, nebo ji­ných výrobců.
Dá se tedy předpokládat, že tento systém, který na sebe v loňském roce strhával velkou pozornost, již není tak aktuální a bude na na­šem stánku prezentován jen okrajově. Tech­nologie je samozřejmě pro případné zájemce k dispozici s veškerou technickou podporou.
 
Máme se tedy těšit na stěnu třeba fialovou?
Tak fialovou určitě ne (smích). Letos se na stánku pokusíme upozornit na nové nor­my týkající se bezpečnosti elektrických, elek­tronických a programovatelných systémů. Od počátku roku 2010 je třeba se řídit nor­mou EN ISO 13849 definující bezpečnostní úroveň částí ovládacích systémů, která je zá­vazná pro všechny výrobní podniky. Panaso­nic bude prezentovat přístroje řady Safety, které splňují zmíněná přísná kritéria. Jedná se např. o bezpečnostní světelné závory, ske­nery 3D, safety PLC a tuto celou skupinu vý­robků vizuálně spojuje výrazná žlutá barva.
 
Děkuji za rozhovor.

Potěšení bylo na mojí straně. A těšíme se na setkání na Amperu.