časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

LED UV vytvrzování a další novinky Panasonicu

Luděk Barták,
 
V souladu s trendem současné doby, kdy je spotřeba energií a tím šetrnost k životnímu pro­středí jedním z důležitých kritérií při výběru vhodné technologie, přichází Panasonic Electric Works (PEW) v rámci svého globální projektu Eco Ideas s mnoha novinkami. Jednou z nich je zařízení pro UV vytvrzování na bázi technologie LED s velmi nízkými provozními náklady. Další zajímavosti, se kterými se bude možné na Amperu ve stánku PEW seznámit, je produk­tová řada Safety – zařízení vyhovující nejnovější bezpečnostní legislativě, kompletní sortiment velmi odolných Toughbooků, nová řada servopohonů, velkoplošné dotykové operátorské pa­nely, laserové popisovače a zařízení pro průmyslové zpracování obrazu.
 
Na nejdůležitější novinky v krátkém rozhovoru upozorňuje Tomáš Podivínský, vedoucí kan­celáře podpory prodeje pro ČR a SR Panasonic Electric Works Czech, s. r. o.
 
S čím přichází společnost Panasonic Electric Works na Amper 2010?
Na každý Amper se připravujeme zodpo­vědně a s velkým předstihem. Samotný veletrh spolu s návštěvníky pak je pro nás zpětnou vaz­bou našeho počínání a hlavně inspirací pro další rok. Klademe si za cíl vytvořit na našem stánku příjemné prostředí jak pro naše dlouholeté ob­chodní partnery, tak pro všechny ostatní, kteří se přijdou jen podívat či informativně zeptat.
 
Na jaké konkrétní novinky bude možné se přijít podívat?
Do kategorie opravdu zajímavých no­vinek patří zařízení pro UV vytvrzování na bázi technologie LED. Oproti klasic­kým zařízením s UV lampou se UJ20, které bude možno na stánku vyzkoušet, vyznaču­je především menší spotřebou, bezúdržbo­vým provozem, minimálním odpadním tep­lem, kratší dobou vytvrzování a možností non-stop provozu bez dodatečného chlazení.
 
Dále bude k vidění celá šíře automatizační techniky Panasonic. Kamerový systém, popi­sovací laser, programovatelné automaty, ope­rátorské panely a senzory jsou součástí mo­delu linky na balení bonbónů. Model je plně funkční a zabalené sladkosti budou ve stán­ku samozřejmě k dispozici.
 
V krátkosti bych rád upozornil na nový servomotor Minas A5, rozšířenou řadu doty­kových panelů GT o typ GT12 s velikostí 4,6" a úplně novou řadu operátorských panelů GN zahrnující velikosti od 7 do 15". Jako posled­ní zajímavost bych rád uvedl možnost sezná­mit se na našem stánku s celým sortimentem Toughbooků – notebooků velmi odolných ná­ročným prostředím.
 
V roce 2008 jste získali ocenění Zlatý Amper za kamerový systém PV500. Chys­táte i letos nějaký výrobek do soutěže?
Zlatý Amper se nám zdá jako velmi zda­řilá soutěž. A vzhledem k tomu, že do na­šeho sortimentu přibylo zajímavé zařízení, které je – jak i nasazení v reálném průmyslu ukazuje, po všech směrech šetrné k životní­mu prostředí, rozhodli jsme se přihlásit UJ20, zařízení pro UV vytvrzování.
 
V loňském roce jste měli jednu část stánku v zelené barvě, což je pro Panasonic barva nezvyklá. Uvidíme ji i letos?
Vzrůstající ceny energií nutí jednotlivé spo­lečnosti hledat „díry“, kudy draze zaplacená energie nenávratně odtéká. To je problém, kte­rý řeší snad každá továrna, závody Panasonic nevyjímaje. Jedním z řešení je použití měřicí techniky z kategorie eco power meter (měře­ní odběru). Moderní systémy, kde měřicí pří­stroje na jednotlivých strojích jsou bezdrátově spojeny s centrálním řídicím počítačem, doká­ží velmi přesně analyzovat spotřebu a vytíže­nost jednotlivých strojů (sekcí, hal), na jejímž základě lze hledat efektivní úsporná řešení.
 
Panasonic ve všech svých továrnách již přijal opatření vedoucí ke snížení spotřeby elektrické energie a k omezení nežádoucích emisí. Předpokládám, že ostatní hráči na prů­myslovém poli udělali obdobná opatření, a to buď na bázi systému Panasonic, který je sou­částí globálního projektu Eco Ideas s již zmí­něnou zelenou korporátní barvou, nebo ji­ných výrobců.
Dá se tedy předpokládat, že tento systém, který na sebe v loňském roce strhával velkou pozornost, již není tak aktuální a bude na na­šem stánku prezentován jen okrajově. Tech­nologie je samozřejmě pro případné zájemce k dispozici s veškerou technickou podporou.
 
Máme se tedy těšit na stěnu třeba fialovou?
Tak fialovou určitě ne (smích). Letos se na stánku pokusíme upozornit na nové nor­my týkající se bezpečnosti elektrických, elek­tronických a programovatelných systémů. Od počátku roku 2010 je třeba se řídit nor­mou EN ISO 13849 definující bezpečnostní úroveň částí ovládacích systémů, která je zá­vazná pro všechny výrobní podniky. Panaso­nic bude prezentovat přístroje řady Safety, které splňují zmíněná přísná kritéria. Jedná se např. o bezpečnostní světelné závory, ske­nery 3D, safety PLC a tuto celou skupinu vý­robků vizuálně spojuje výrazná žlutá barva.
 
Děkuji za rozhovor.

Potěšení bylo na mojí straně. A těšíme se na setkání na Amperu.