Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 7/2018 vyšlo
tiskem 27. 6. 2018. V elektronické verzi na webu od 27. 7. 2018. 

Téma: Kabely, vodiče, kabelová technika; Nářadí, nástroje a zařízení pro práci s kabely

Hlavní článek
Parametrizace obvodových modelů lithiových akumulátorů pro elektromobilitu
Smart Cities (3. část – 1. díl)

Aktuality

Energetici v Dukovanech spustili čtvrtý blok, elektřinu vyrábí všechny bloky V Jaderné elektrárně Dukovany energetici spustili čtvrtý výrobní blok. Ukončili tak…

Nejlepší studenti 2018 nalezeni Do finálového kola 8. ročníku soutěže Nejlepší student, které se konalo 20. června 2018 v…

Výběrové řízení na dodavatele pro krytí ztrát pokračuje pátým aukčním kolem Páté aukční kolo výběrového řízení na dodavatele elektřiny pro krytí ztrát v přenosové…

Sympozium o fyzice plazmatu – trendy jaderné fúze i aplikace netermálního plazmatu v medicíně Fakulta elektrotechnická Českého vysokého učení technického v Praze pořádá ve spolupráci…

Novinky z oblasti elektrotechniky, energetiky a elektroniky predstavil veľtrh ELO SYS 2018 24. ročník medzinárodného veľtrhu ELO SYS sa konal v termíne 22. až 25. mája 2018 na…

Chcete zlepšit výkon průmyslové sítě a digitalizovat vaši výrobu? Přihlaste se na odborný seminář společnosti Siemens na téma Řešení z oblasti průmyslové…

Více aktualit

LED UV vytvrzování a další novinky Panasonicu

Luděk Barták,
 
V souladu s trendem současné doby, kdy je spotřeba energií a tím šetrnost k životnímu pro­středí jedním z důležitých kritérií při výběru vhodné technologie, přichází Panasonic Electric Works (PEW) v rámci svého globální projektu Eco Ideas s mnoha novinkami. Jednou z nich je zařízení pro UV vytvrzování na bázi technologie LED s velmi nízkými provozními náklady. Další zajímavosti, se kterými se bude možné na Amperu ve stánku PEW seznámit, je produk­tová řada Safety – zařízení vyhovující nejnovější bezpečnostní legislativě, kompletní sortiment velmi odolných Toughbooků, nová řada servopohonů, velkoplošné dotykové operátorské pa­nely, laserové popisovače a zařízení pro průmyslové zpracování obrazu.
 
Na nejdůležitější novinky v krátkém rozhovoru upozorňuje Tomáš Podivínský, vedoucí kan­celáře podpory prodeje pro ČR a SR Panasonic Electric Works Czech, s. r. o.
 
S čím přichází společnost Panasonic Electric Works na Amper 2010?
Na každý Amper se připravujeme zodpo­vědně a s velkým předstihem. Samotný veletrh spolu s návštěvníky pak je pro nás zpětnou vaz­bou našeho počínání a hlavně inspirací pro další rok. Klademe si za cíl vytvořit na našem stánku příjemné prostředí jak pro naše dlouholeté ob­chodní partnery, tak pro všechny ostatní, kteří se přijdou jen podívat či informativně zeptat.
 
Na jaké konkrétní novinky bude možné se přijít podívat?
Do kategorie opravdu zajímavých no­vinek patří zařízení pro UV vytvrzování na bázi technologie LED. Oproti klasic­kým zařízením s UV lampou se UJ20, které bude možno na stánku vyzkoušet, vyznaču­je především menší spotřebou, bezúdržbo­vým provozem, minimálním odpadním tep­lem, kratší dobou vytvrzování a možností non-stop provozu bez dodatečného chlazení.
 
Dále bude k vidění celá šíře automatizační techniky Panasonic. Kamerový systém, popi­sovací laser, programovatelné automaty, ope­rátorské panely a senzory jsou součástí mo­delu linky na balení bonbónů. Model je plně funkční a zabalené sladkosti budou ve stán­ku samozřejmě k dispozici.
 
V krátkosti bych rád upozornil na nový servomotor Minas A5, rozšířenou řadu doty­kových panelů GT o typ GT12 s velikostí 4,6" a úplně novou řadu operátorských panelů GN zahrnující velikosti od 7 do 15". Jako posled­ní zajímavost bych rád uvedl možnost sezná­mit se na našem stánku s celým sortimentem Toughbooků – notebooků velmi odolných ná­ročným prostředím.
 
V roce 2008 jste získali ocenění Zlatý Amper za kamerový systém PV500. Chys­táte i letos nějaký výrobek do soutěže?
Zlatý Amper se nám zdá jako velmi zda­řilá soutěž. A vzhledem k tomu, že do na­šeho sortimentu přibylo zajímavé zařízení, které je – jak i nasazení v reálném průmyslu ukazuje, po všech směrech šetrné k životní­mu prostředí, rozhodli jsme se přihlásit UJ20, zařízení pro UV vytvrzování.
 
V loňském roce jste měli jednu část stánku v zelené barvě, což je pro Panasonic barva nezvyklá. Uvidíme ji i letos?
Vzrůstající ceny energií nutí jednotlivé spo­lečnosti hledat „díry“, kudy draze zaplacená energie nenávratně odtéká. To je problém, kte­rý řeší snad každá továrna, závody Panasonic nevyjímaje. Jedním z řešení je použití měřicí techniky z kategorie eco power meter (měře­ní odběru). Moderní systémy, kde měřicí pří­stroje na jednotlivých strojích jsou bezdrátově spojeny s centrálním řídicím počítačem, doká­ží velmi přesně analyzovat spotřebu a vytíže­nost jednotlivých strojů (sekcí, hal), na jejímž základě lze hledat efektivní úsporná řešení.
 
Panasonic ve všech svých továrnách již přijal opatření vedoucí ke snížení spotřeby elektrické energie a k omezení nežádoucích emisí. Předpokládám, že ostatní hráči na prů­myslovém poli udělali obdobná opatření, a to buď na bázi systému Panasonic, který je sou­částí globálního projektu Eco Ideas s již zmí­něnou zelenou korporátní barvou, nebo ji­ných výrobců.
Dá se tedy předpokládat, že tento systém, který na sebe v loňském roce strhával velkou pozornost, již není tak aktuální a bude na na­šem stánku prezentován jen okrajově. Tech­nologie je samozřejmě pro případné zájemce k dispozici s veškerou technickou podporou.
 
Máme se tedy těšit na stěnu třeba fialovou?
Tak fialovou určitě ne (smích). Letos se na stánku pokusíme upozornit na nové nor­my týkající se bezpečnosti elektrických, elek­tronických a programovatelných systémů. Od počátku roku 2010 je třeba se řídit nor­mou EN ISO 13849 definující bezpečnostní úroveň částí ovládacích systémů, která je zá­vazná pro všechny výrobní podniky. Panaso­nic bude prezentovat přístroje řady Safety, které splňují zmíněná přísná kritéria. Jedná se např. o bezpečnostní světelné závory, ske­nery 3D, safety PLC a tuto celou skupinu vý­robků vizuálně spojuje výrazná žlutá barva.
 
Děkuji za rozhovor.

Potěšení bylo na mojí straně. A těšíme se na setkání na Amperu.