časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Lapp Kabel – víc než kabel

číslo 8-9/2005

Lapp Kabel – víc než kabel

Ve školicím středisku Oskar Lapp Akademie stuttgartské společnosti U. I. Lapp GmbH se 7. července 2005 konala odborná tisková konference, jejímž tématem byly otázky týkající se současnosti a budoucnosti průmyslového Ethernetu v návaznosti na sortiment produktů skupiny podniků Lapp. Novináře z Německa, Rakouska a České republiky oficiálně přivítal Dr. Ewald Bentz, jednatel společnosti U. I. Lapp GmbH. Poté se slova ujali jednotliví protagonisté odborné konference, aby prezentovali své příspěvky: prof. Dr. Klaus Bender, Technická univerzita Mnichov, „Trendy u provozních sběrnic a průmyslového Ethernetu„, Hans Euler, produktový manažer U. I. Lapp GmbH, „Kabeláž průmyslového Ethernetu dnes„, Joachim Strobel, produktový manažer Contact GmbH, „Úspěšný model EPIC®„ a Klaus Voges, produktový manažer Contact GmbH, „ETHERLINE® – systémová řešení pro budování průmyslových sítí“.

Krátce z konference

Trendy u provozních sběrnic a průmyslového Ethernetu
Skvěle propracovaná a koncepčně kompaktní přednáška prof. Dr. Klause Bendera (obr. 1) byla brilantně prezentovanou analýzou, zdůvodněním a vyhodnocením trendů v oblasti provozních sběrnic a průmyslového Ethernetu.

Obr. 1.

Obr. 1. prof. Dr. Klaus Bender z Technické univerzity v Mnichově

Elektrická instalační technika se za posledních deset let dramaticky změnila, a to jak kvalitativně, tak i kvantitativně. Dlouhé a tlusté kabelové svazky ustoupily štíhlým digitálním sběrnicovým systémům. Současně se zvětšil počet připojitelných prvků ve formě distribuovaného řízení a inteligentní senzoriky, resp. aktoriky. To vedlo k vytvoření nové decentralizovaně strukturované instalační architektury. Vývoj průmyslového Ethernetu a bezdrátové technologie tak ovlivnily budoucí instalační techniku.

Kabeláž průmyslového Ethernetu dnes
První rozvod Ethernetu pro kancelářské prostředí byl realizován koaxiálním kabelem a dovoloval rychlost přenosu dat 10 Mbit·s–1 (1983 – IEEE 802.3). Rychlý, tj. průmyslový Ethernet má rozvod z krouceného dvouvodiče nebo optického kabelu a umožňuje rychlost přenosu dat 100 Mbit·s–1 (1995 – IEEE 802.3). Gigabitový Ethernet má rovněž rozvod z krouceného dvouvodiče nebo optického kabelu a umožňuje rychlost přenosu dat 1 000 Mbit·s–1 (1998 – IEEE 802.3).

Kabelový rozvod průmyslového Ethernetu je na rozdíl od kancelářského prostředí vystaven velké mechanické, chemické a tepelné zátěži. Lapp Kabel zaručuje dostatečnou odolnost jakéhokoliv vedení aplikovaného v průmyslovém prostředí. V podnikových laboratořích a zkušebnách ve Stuttgartu (Německo) a Forbachu (Francie) jsou výrobky před schválením pro trh podrobeny náročným ověřovacím zkouškám (na ohyb, krut, stárnutí, požární odolnost aj.).

Obr. 2.

Obr. 2. Kabel typu A s ochranou proti hlodavcům pro Profinet

Jako standard pro průmyslový Ethernet se v automatizaci stále více prosazuje technologie Profinet. I zde nabízí Lapp Kabel kvalifikovaný kabelový program. V současné době je vyvíjeno např. vedení s velkou torzní odolností pro robotové aplikace. Do tohoto programu jsou v neposlední řadě zahrnuty také speciální druhy kabelových vedení, jako je např. typ A s ochranou proti hlodavcům (obr. 2). Pro kabeláž průmyslového Ethernetu je možné využít také optické kabely, např. z polymerových optických vláken (POF – Polymer Optical Fibre, pro krátké vzdálenosti do 50 m), skleněných vláken potažených plastem (PCF – Polymer Gladded Fibre, pro vzdálenosti do 500 m) nebo z klasických skleněných vláken (GOF – Glass Optical Fibre, pro vzdálenosti do 4 000 m). U smíšených kabelových rozvodů (měď plus optický kabel) je přechod mezi těmito dvěma médii realizován konvertorem pro přímé spojení.

Úspěšný model EPIC®
Skupina Lapp má s konektory EPIC® (Environmentally Protected Industrial Connectors – průmyslové konektory chráněné proti okolnímu prostředí) více než 30 let zkušeností. Mezi charakteristické vlastnosti konektorů EPIC® patří pevná konstrukce a rozsáhlý nabídkový program aplikačně vhodných konektorů. Uplatnění nachází např. v elektrotechnice, sdělovací, přístrojové, měřicí, zkušební a řídicí technice nebo ve strojírenství.

Obr. 3.

Obr. 3. Solární zařízení propojené s rozvodnou sítí

Vývoj posledních let se ubíral směrem od „těžkých„ konektorů k „lehkým„. Nicméně pro přenos výkonu se i dnes používají masivnější konektory. Pro přenos dat, např. u průmyslového Ethernetu, se začaly prosazovat menší a lehčí typy konektorů. Dalším krokem byla integrace konektorů pro přenos dat (kancelářské prostředí) a výkonu (průmyslové prostředí) do jednoho společného konektoru. Typickou aplikační oblastí jsou průmyslové datové sítě ve strojírenství nebo v automatizaci výroby. Velké množství variant krytů v kombinaci s moduly systému EPIC® MC představuje nekonečné variační možnosti a maximální flexibilitu. Pozornost je věnována rovněž novým technologiím a jejich vývoji – např. v oblasti využívání solární energie (obr. 3).

ETHERLINE® – systémová řešení pro budování průmyslových sítí
Skupina Lapp nabízí pro automatizaci výroby (obr. 4*)) rozsáhlá systémová řešení v oblasti průmyslových sítí.

Součástí nabídkového spektra ETHERLINE® jsou:

  • aktivní síťové prvky – přepínače a směrovače, kabely a konektory,
  • CheckUp – bezpečnostní systémy s řešeními typu firewall pro průmysl s funkčností VPN (Virtual Private Network, virtuální privátní síť),

  • příslušenství – napájecí zdroje, řídicí software pro průmyslové sítě/OPC (Object Linking and Embedding for Process Control, spojování a vkládání objektů pro řízení procesů), paměťová média, montážní stojany aj.,

  • služby – konzultační činnost, návrhy a plánování sítí, analýzy a podpora,
  • videotechnika – průmyslová videořešení a sledování procesů.
Obr. 4.

Obr. 4. Aplikace produktu ETHERLINE

Lapp Kabel – rodinný podnik

Kabel spojuje současnost s budoucností
Toto bylo hlavní motto zakladatele podniku Oskara Lappa, který před více než 40 lety vyvinul a uvedl na trh první průmyslově vyrobené řídicí kabely ÖLFLEX®. Tím nejen udělal tlustou čáru za svízelným procesem vtahování dílčích žil a lanek do hadic, ale položil také základ pro úspěšný rozvoj podniku.

U. I. Lappová – elegantní a energická dáma, která letos oslavila 75. narozeny, má svůj vlastní recept na úspěšné podnikání. V jednom bodu svého „sedmera„ říká: „Je třeba být flexibilní jako naše kabely. To si žádá sám život.„

Důkazem, že se touto zásadou ve skupině podniků Lapp opravdu řídí, je skutečnost, že dnešní LAPP KABEL patří mezi přední světové výrobce vysoce flexibilních kabelů, přípojných a řídicích vedení, datových a optických kabelů, průmyslových konektorů a systémů. Skupina Lapp, která má 50 společností, 100 zastoupení a na 2 500 spolupracovníků po celém světě, se výrazně etablovala na trhu s výrobou strojů a zařízení, s automatizační, měřicí, řídicí a regulační, instalační a dopravní technikou, jakož i energetikou a elektrotechnikou.

Obr. 5.

Obr. 5. Flexi & Stexi

Mezi její registrované značky patří např. ÖLFLEX® pro připojovací a řídicí vedení, UNITRONIC® pro datová vedení, HITRONIC® pro systémy optických kabelů, SKINTOP® pro kabelová průchodková šroubení, SILVYN® pro ochranné a vodicí systémy kabelů, FLEXIMARK® pro systémy značení nebo EPIC® pro průmyslové konektory.

Spojení synergií ve prospěch zákazníka
Lapp Kabel, to nejsou jen kvalitní kabely. Úspěch firmy je postaven především na inovačních technologiích, kompletních systémech „z jedné ruky„, široké škále výrobků pro standardní a speciální řešení, rychlých dodávkách, nejmodernější logistice a zákaznicky orientované podnikové filozofii. Standardem je dnes také internetový obchod.

Flexi & Stexi aneb dokonalá syntéza pro vyšší výkon
Velký důraz je kladen na dokonalost spojení kabelu a konektoru. Kabel a jeho další prvky jsou navzájem exaktně uzpůsobeny a díky dokonalé syntéze umožňují vyšší výkon – z produktu se tak stává systém. Snaha o dokonalou souhru dvou nesourodých prvků přivedla na svět i originální komiksové postavičky Flexiho & Stexiho – flexikabel a konektor (obr. 5), které se staly maskoty firmy a objevují se nejen na stránkách podnikových novin.

Obr. 6.

Obr. 6. Kabel a buben – symbol úspěchu rodiny Lappů

Radovat se z balancování na bubnech
Společnost Lapp Kabel (obr. 6) byla vždy rodinným podnikem. Po smrti Oskara Lappa, v roce 1987, převzala otěže rodinného podniku jeho manželka Ursula Ida Lappová, která nyní řídí podnik se svými syny. „Jako děti jsme hrozně rádi balancovali na kabelových bubnech a plni zvědavosti nakukovali do fabriky, abychom sledovali, jak den po dni postupuje výroba,„ říká Andreas Lapp.

Být podnikatelem znamená něco podnikat. Nečekat na druhé, ale sám přiložit ruku k dílu. Něco vybudovat, nechat růst a pak o to pečovat. Tyto hodnoty a principy pevně zakotvily v rodinné filozofii Lappů a nepochybně jsou solidním základem úspěšného podnikání i do budoucna.

(Kl)


*) Pozn. red.: ERP (Enterprise Resource Planning, podnikové plánování zdrojů), SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition, dálkové řízení a sběr dat), DCS (Distributed Control System, distribuovaný řídicí systém), HMI (Human Machine Interface, rozhraní člověk–stroj), IPC (Industrial Personal Computer, průmyslový počítač typu PC), PLC (Programmable Logic Controller, programovatelný automat)