časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

LAPP GROUP zahájila v ČR výrobu kabelové konfekce a konfekcionovaných energetických řetězů

číslo 8-9/2005

LAPP GROUP zahájila v ČR výrobu kabelové konfekce a konfekcionovaných energetických řetězů

Ing. František Omasta,
produktový manažer LAPP KABEL, s. r. o., Holešov

Skupina Lapp Group, výrobce a distributor flexibilních kabelů ÖLFLEX®, datových kabelů UNITRONIC®, konektorů EPIC® a kabelového příslušenství, na trzích celého světa trvale expanduje, rozvíjí své technické a logistické know-how a tak posiluje svou obchodní pozici. Obr. 1. Výrazný podíl na tomto vývoji má také člen skupiny Lapp, společnost LAPP KABEL s r. o., se sídlem v Holešově, který působí na českém a slovenském trhu. LAPP KABEL se v poslední době velkou měrou podílí na rozšiřování aktivit skupiny Lapp v České republice i na Slovensku. Tato doposud pouze obchodní společnost zahájila v polovině roku 2004 výrobu kabelové konfekce. K dnešnímu dni zaměstnává více než 110 zaměstnanců, kteří pracují v třísměnném provozu. Mezi odběratele kabelové konfekce z Holešova patří např. gigant automobilového průmyslu, koncern Daimler Chrysler, pro který skupina Lapp dodává konfekcionované spirální kabely na propojení brzdových systémů pro tahače Mercedes Actros (obr. 1), nebo Bosch Rexroth, Continental aj.

Obr. 2. Obr. 3.

Obr. 1. Konfekcionované spirální kabely
Obr. 2. Titulní strana nového českého katalogu Lapp Group 2005/2006
Obr. 3. Konfekcionovaný řetěz na cívce připravený k odběru
Obr. 4. Konfekcionovaný řetěz v provozu na stroji HCW3-250 výrobce ŠKODA MACHINE TOOL, s. r. o., Plzeň

V červenci letošního roku vydala společnost LAPP KABEL s. r. o. nový hlavní katalog Lapp Group pro období 2005/2006 v českém jazyce (obr. 2). Na téměř 900 stranách je představen kompletní sortiment kabelů, kabelového příslušenství, konektorů, označovacích systémů pro kabely a vodiče. Je zde také množství tabulek s technickými parametry všech výrobků. V novém katalogu zákazníci najdou velký počet novinek. Mezi ty nejzajímavější patří vysoce chemicky i mechanicky velmi odolný flexibilní kabel ÖLFLEX® ROBUST, který je vyráběn v několika konstrukčních variantách. Novinkou jsou také energetické (vlečné) řetězy SILVYN® CHAIN. Skupina Lapp přichází na trh s dodávkami konfekcionovaných řetězů (obr. 3 a obr. 4). Jde o řetězy, které jsou kompletně vybaveny všemi nosiči energií požadovanými zákazníkem (ovládacími či datovými kabely, hydraulickými hadicemi apod.), včetně potřebných ukončení (konektory, příruby aj.). Obr. 4. Česká společnost LAPP KABEL s. r. o., člen skupiny Lapp Group – předního světového výrobce kabelů a konektorů, využívá společné know-how k sestavení harmonického celku podle potřeb konkrétního zákazníka. Zajištění všeho, co je spojené s vývojem i výrobou konfekcionovaných řetězů, obstarání všech materiálů, skladování a logistika je samozřejmostí. Takto vyrobený celek zákazník pouze upevní na své zařízení a připojí k připojovacím bodům. Nákup „z jedné ruky„ tak zákazníkovi umožňuje zmenšit počet subdodavatelů, a tedy zjednodušit i zlevnit interní procesy spojené s objednáváním a skladováním materiálu. Další nespornou výhodou pro zákazníka je záruka na celý dodávaný systém, kterou společnost LAPP KABEL s. r. o. u takto zkompletovaných celků energetických řetězů poskytuje.

Z provozní praxe je známo, že nesprávný výběr, popř. nevhodná montáž energetických řetězů bývá příčinou nežádoucích chyb, a tím i možných provozních poruch. Pro zákazníky, kteří si konfekci energetických řetězů dělají sami, je v dalším textu uvedeno několik zásad pro vhodný výběr energetického řetězu, kabelů a pro správnou montáž.

Návrh energetického řetězu

Optimální návrh energetického řetězu nespočívá pouze v matematickém výpočtu, ale i v pečlivém zvážení a analýze mnoha dalších hledisek. Tuto skutečnost mnozí zákazníci podceňují a ve snaze vytvořit dynamické připojení energií u svých zařízení s minimálními náklady často vypracují řešení, která nesplňují základní požadavky na správnou funkci energetického nosiče. Výsledkem je provozně nespolehlivé zařízení s krátkou životností v důsledku poruchovosti osazených kabelů, hadic nebo samotného řetězu. Lapp Group jako výrobce flexibilních kabelů ÖLFLEX® přitom zaručuje spolehlivost funkce těchto kabelů až pro desítky milionů ohybových cyklů; životnost energetických řetězů SILVYN® CHAIN je ještě mnohem delší.

Obr. 5. Zajištění volného prostoru u kabelu a hadic
Obr. 6. Použití oddělovacích příček u energetického řetězu

Obr. 5. Obr. 6.

Při návrhu energetických řetězů je třeba dodržovat tato pravidla:

  • Velikost řetězu je nutné volit tak, aby byl kolem kabelu zajištěn volný prostor o velikosti nejméně 10 % vnějšího průměru kabelu, u hydraulických hadic nejméně 20 % průměru hadice (obr. 5).

  • Při vzájemném dotyku kabelů a hadic, jejichž povrchový materiál je odlišný (např. PVC a PUR), dochází k nadměrnému tření, a tedy k opotřebení. Proto je třeba v energetickém řetězu použít oddělovací příčky (obr. 6).

  • V aplikacích s větším počtem kabelů nebo hadic (obr. 7) je vhodné je umístit zvlášť a oddělit je dělicími příčkami tak, aby neležely na sobě. Není-li to uskutečnitelné, je třeba zajistit, aby vnitřní volný prostor nedovoloval pohyb kabelů a hadic přes sebe (rozměr H < průměr D u obr. 7).

  • Kabely a hadice v energetickém řetězu by měly být symetricky umístěny podle rozměrů a hmotnosti, tj. největší a nejtěžší vně, menší a lehčí uvnitř (obr. 8).

Výběr kabelů

V energetických řetězech je zásadně nutné používat pouze kabely, jejichž konstrukce je speciálně přizpůsobena danému účelu použití. Ve výrobním programu Lapp Group jsou tyto kabely většinou označeny zkratkou FD (např. ÖLFLEX-FD®).

Obr. 7. Oddělené, nepřekryvné umístění většího počtu kabelů
Obr. 8. Symetrické umístění kabelů v energetickém řetězu

Obr. 7. Obr. 8.

Montáž

Základním pravidlem při montáži kabelů a hadic do energetických řetězů je dodržení minimálního přípustného poloměru ohybu kabelů a hadic. Ten musí být menší nebo maximálně rovný poloměru ohybu energetického nosiče. Rovněž je třeba dodržovat tato pravidla:

  • Kabely je třeba umísťovat do nosičů bez zkroucení. Před instalací nesmí být kabely odvíjeny z bubnů nebo kruhů přes hlavu (čelo), ale tangenciálně. Doporučuje se kabely roztáhnout na zemi nebo vyvěsit. Potisk na kabelech opisuje kolem kabelu z výrobních důvodů mírnou spirálu, a je tedy nevhodným vodítkem pro vyrovnání zkrutu kabelu.

  • Při vlastní montáži kabelů či hadic by měl být energetický řetěz podélně roztažen a teprve po osazení kabely či hadicemi uveden zpět do pracovní polohy.

  • Kabely a hadice nesmí být v nosiči upevněny nebo svázány dohromady. Kabely je třeba upevnit na obou koncích řetězu. U dlouhých vlečných energetických řetězů, kde se horní větev opakovaně pokládá na dolní větev, se kabely a hadice upevňují pouze na konci unášeče.

  • Kabely se musí v ohybu řetězu volně pohybovat, tedy tak, aby byl umožněn relativní pohyb kabelů mezi sebou navzájem i vzhledem k řetězu.

  • Polohu kabelů je třeba kontrolovat krátce po uvedení zařízení do provozu.

  • Při případném přetržení řetězu je nutné vyměnit také všechny kabely. Je totiž velice pravděpodobné, že při přetržení řetězu došlo k jejich poškození nadměrným protažením.

Zákazník si však nemusí dělat starosti a podstupovat rizika plynoucí z neodborného výběru energetického nosiče, kabelů nebo montáže. To vše za něj mohou obstarat odborníci společnosti LAPP KABEL s. r. o. – společnosti, která je členem celosvětově působící skupiny podniků Lapp s více než čtyřicetiletou tradicí.

Další informace mohou zájemci získat na adrese:

LAPP KABEL s. r. o.
Tovární 1333
769 01 Holešov
tel.: +420 573 501 011
fax: +420 573 394 650
e-mail: info@lappkabel.cz
internet: www.lappkabel.cz