časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Kvalita, funkčnost a skvělý design ovládacích přístrojů – to je Schlegel!

číslo 2/2006

Kvalita, funkčnost a skvělý design ovládacích přístrojů – to je Schlegel!

Ing. Petra Hrubešová, GHV Trading spol. s r. o.

V lednu tohoto roku zahájila společnost GHV Trading spol. s r. o. prodej ovládacích a signalizačních prvků německé firmy Schlegel. Přestože nejsou produkty této firmy na českém trhu zcela neznámé, rádi bychom s nimi prostřednictvím tohoto článku seznámili širší okruh českých zákazníků.

Firma Georg Schlegel GmbH byla založena v roce 1945 a od samého počátku zaměřila svůj výrobní program na přepínací a indikační prvky pro elektrická zařízení. Koncem 60. let dvacátého století se začala prezentovat především jako výrobce ovládacích a signalizačních přístrojů, které vedle vysoké technické úrovně a precizního provedení nabízejí i výrazný a velmi líbivý design. Tento trend přinesl společnosti Schlegel mnoho ocenění a její produkty se začaly uplatňovat zejména u výrobců elektrotechnických zařízení, u kterých se na celkové prodejnosti nemalou měrou podílí i konečný vzhled daného zařízení.

V současnosti má firma okolo 150 zaměstnanců a řadí se ke čtyřem největším evropským výrobcům této techniky. Hlavní předností produktů firmy Schlegel zůstává vysoká kvalita, ergonomie, funkčnost a originální design.

Obr. 1.

Obr. 1. Různá provedení ovládacích a signalizačních hlavic společnosti Schlegel

Pro co nejstručnější a nejpřehlednější seznámení se sortimentem této společnosti je tato prezentace rozdělena do tří částí. První část je zaměřena na hlavice ovládacích a signalizačních prvků, druhá část je věnována kontaktním blokům, které spolu s hlavicemi vytvářejí jeden funkční celek, a závěrečná část je vyhrazena podrobnějšímu popisu aktuální novinky na trhu.

V současné době firma Schlegel nabízí široké spektrum typů ovládacích hlavic tlačítek a přepínačů, ovládacích hlavic s klíčkem, signálek, bzučáků, popř. hlavic pro nouzová tzv. stop-tlačítka, mezi nimiž si zajisté každý vybere. Tyto hlavice se vyrábějí v konstrukčních řadách, které mají jednotný design, společné konstrukční a montážní parametry a shodné elektrické i mechanické připojení ke kontaktům (obr. 1).

Mezi základní parametry, kterými se od sebe jednotlivé série hlavic odlišují, patří:

 • velikost a tvar montážního otvoru (kruhový s průměrem 16,2, 22,3 nebo 30,5 mm, čtvercový 23 × 23 nebo 26 × 26 mm),

 • tvar ovládací hlavice (kruhový, obdélníkový, čtvercový nebo čtvercový se zaoblenými hranami),

 • výška osazení nad panelem (1,5 až 12 mm),

 • barevné provedení (např. krytek, kloboučků, rámečků apod.),

 • použitý materiál (korozivzdorná ocel, hliník, plast),

 • výška zdvihu (u tlačítek),

 • stupeň krytí (IP65 – standard; IP67, IP69 – jen u fóliových tlačítek),

 • typ podsvícení (podsvícení celého tlačítka nebo jeho části, podsvětlení přepínače, výstupku atd.),

 • typ přepínacího mechanismu (klíček, páčka, přepínač).

Obr. 2.

Obr. 2. Ukázka modulárních kontaktních bloků společnosti Schlegel

Jak už zde bylo zmíněno, důležitým článkem ovládacího mechanismu jsou kontakty. Ty lze v zásadě rozdělit na silové, které umožňují spínat proudy až do 5 A, a na elektronické, které jsou určeny pro slaboproudé rozvody a dovolují spínat proudy až do 100 mA.

Silové kontakty do jednotlivých modulů si může koncový uživatel zvolit a sestavit sám nebo může využít dodávku standardně nastavených a neměnných modulů (obr. 2).

Jednotlivé typy vyráběných elektrických kontaktů se od sebe mohou lišit:

 • typem kontaktu (N/C, N/O, se zpožděným nebo zrychlených spínáním),

 • zdvihem (3, 6 nebo 7 mm),

 • konstrukčním řešením specifickým pro druh zabudování nebo připojení kontaktu,

 • vestavěnou objímkou pro zabudované světlo (dioda LED, žárovka, doutnavka)

 • a dalšími užitnými vlastnostmi.

Kombinacemi jednotlivých hlavic s kontaktními bloky vzniká skutečně široká nabídka ovládacích a signalizačních prvků.

Každý rok představuje firma Schlegel několik novinek. Poslední z nich je konstrukční řada RONTRON, která je svým designem zcela výjimečná. Přístroje této řady jsou dodávány ve dvou modifikacích. První modifikace má označení RONTRON-R a její hlavice jsou kruhového tvaru, druhá nese označení RONTRON-Q a tvar hlavic je čtvercový s mírně zaoblenými hranami. Ostatní parametry obou modifikací jsou shodné.

Základní nabídku obou konstrukčních řad tvoří:

 • ovládací hlavice tlačítek se štítkem a integrovaným krytem,
 • ovládací hlavice tlačítek s podsvětlením,
 • ovládací hlavice pro nouzová stop-tlačítka,
 • ovládací hlavice otočných přepínačů,
 • ovládací hlavice otočných přepínačů s osvětlením,
 • ovládací hlavice s klíčkem,
 • hlavice pro signálky.

Ovládací hlavice otočných přepínačů stejně jako hlavice s klíčkem (obr. 3) mohou být dodávány jako dvoupolohové nebo třípolohové s aretací nebo bez aretace.

Obr. 3.

Obr. 3. Ovládací prvky série RONTRON

Nespornou výhodou přístrojů této řady je malá výška osazení nad panelem (jen 2 mm); tím je dosaženo i vyšší odolnosti proti násilnému poškození. Tato konstrukční úprava nachází uplatnění především v prostorech, kde je riziko takovéhoto poškození vysoké (např. výtahy, veřejná prostranství atd.).

Originální design a možnosti barevného provedení ovládacích hlavic jsou patrné z přiložených obrázků.

Důležitou odlišností této série od ostatních je rozdíl mezi velikostí montážního otvoru (22,3 mm) a spodní částí hlavice (16,2 mm), která je skryta pod panelem. Tato úprava nejenže umožňuje použití široké řady silových a elektronických kontaktů, ale dovoluje také montáž do již existujícího panelu s otvory o průměru 22,3 mm bez potřeby vrtání nových otvorů.

Tento článek je pouze stručným přehledem produktů společnosti Schlegel. Vzhledem k množství kombinací doporučujeme konzultovat konkrétní požadavky s dodavatelem, společností GHV Trading.

Další informace mohou zájemci získat v inzerátu na této straně nebo přímo u pracovníků firmy:

GHV Trading, spol. s r. o.
Kounicova 67a
602 00 Brno
tel.: +420 541 235 386
fax: +420 541 235 387
e-mail: ghv@ghvtrading.cz
internet: www.ghvtrading.cz