časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

KTS – kabelové nosné systémy OBO Bettermann

číslo 4/2004

AMPER 2004

KTS – kabelové nosné systémy OBO Bettermann

Ing. Jiří Burant,
OBO Bettermann Praha s. r. o.

Bezporuchové přívody elektrické energie do budov předpokládají bezpečné uložení velkého množství kabelů na spolehlivých nosných konstrukcích. Tato skutečnost byla v posledních několika desetiletích hlavní příčinou podstatných kvalitativních změn v oblasti kabelových nosných systémů.

Kabelové nosné systémy OBO

Kabelové nosné systémy KTS firmy OBO Bettermann představují nejen měřítko kvality, ale především komplexní výrobní program produktů s konstrukcí orientovanou na snadnou a rychlou montáž při zachování vysoké variability uspořádání. Uvedenou oblast produktů se značkou OBO lze přehledně rozdělit do těchto částí:

Obr. 1
  • montážní systémy,
  • kabelové žlaby z ocelového plechu,
  • mřížové kabelové žlaby,
  • kabelové žebříky,
  • stavebnicové systémy,
  • nosníky svítidel,
  • stoupací žebříky,
  • systémy protipožární ochrany.

Montážní systémy

Oddíl montážních systémů obsahuje širokou nabídku kotvicích prvků pro nejrůznější stavební systémy. K dispozici je osm typových řad závěsů, třináct řad výložníků (včetně speciálního provedení pro bezšroubovou fixaci mřížových žlabů) i velké množství souvisejícího drobného upevňovacího materiálu. Tyto prvky z tvarovaného ocelového plechu i z válcovaných ocelových profilů mají nosnost od několika desítek do tisíce kilogramů.

Kabelové žlaby

Sortiment kabelových žlabů značky OBO zahrnuje provedení z ocelového plechu (deset typových řad – šířka od 50 do 600 mm, tloušťka plechu od 0,5 do 3 mm, výška bočnic od 35 do 160 mm) i mřížové kabelové žlaby svařované z ocelových drátů (obr. 1).

Jako příklad šíře nabídky v této oblasti mohou sloužit typové řady žlabů DKS a IKS. Poměrem děrování jejich dna větší než 30 % se podle ČSN 33 2000-5-523 (kap. 523.8.2) řadí do kategorie tzv. perforovaných lávek. Ty umožňují větší proudové zatížení uložených kabelů.

Se systémy OBO lze snadno realizovat i kabelové konstrukce s požadavky na extrémní vzdálenost podpěrných míst. K tomu jsou určeny zejména typové řady WKS s bočnicí 110 a 160 mm. Provedení WKS110 dovoluje při vzdálenosti podpěr 6 m zatížení 100 kg kabelů na jeden metr délky žlabu a typ WKS160 až 150 kg/m při vzdálenosti podpěr 7 m. Jejich použití přispívá ke snížení pracnosti i nákladů – například v moderních halách lze totiž vyloučit množství pomocných závěsných konstrukcí.

Mřížové kabelové žlaby se dodávají opět v šířkách 50 až 600 mm, s různou výškou bočnic a uspořádáním drátů. Patentově chráněné provedení mřížového žlabu GR-Magic představuje evropskou technickou špičku – nevyžaduje pro spojování dodávaných kusů žádné spojky, ale pouhé naklapnutí. Pro standardní mřížové kabelové žlaby je k dispozici plný sortiment šroubových a bezšroubových spojovacích prvků.

Kabelové žebříky

Nabídka OBO začíná u lehkých žebříků s bočnicí 45 mm (plech 1,25 mm) a končí těžkými provedeními s výškou bočnice 200lní provedení kabelových žebříků pro velká rozpětí podpěr. U žebříků WKL200 je dosaženo ještě lepších parametrů. Při vzdálenosti opěr 10 m lze zatížit každý metr jejich délky hmotností 160 kg a na hodnotu 100ěž teprve při vzdálenosti podpěr 12 m.

K upevnění kabelů slouží nejrůznější typy kabelových příchytek z hliníku nebo z pozinkované a korozivzdorné oceli.

Obr. 2

Stoupací žebříky

Typy stoupacích žebříků pro svislé kabelové trasy se liší nosností a maximální šířkou. Lehká provedení s plechovými stojinami se dodávají zpravidla v šířkách do 600 mm. Střední stoupací žebříky s podélníky tvaru „U„ a těžké s válcovanými stojinami tvaru „I„ lze aplikovat až do šířky 1,2 m.

Další části sortimentu KTS – speciální aplikace

Jedná se zejména o vysoce variabilní stavebnicové systémy, vhodné pro složité elektroinstalace velkých technologických celků, i systémy ke sdruženému uložení kabelů a svítidel.

Zcela specifickou oblast tvoří kabelové nosné systémy se zachováním funkčnosti při požáru, zajišťující funkci napájecích i signálových elektrických kabelů a vedení vybraných zařízení definovaných v ČSN 7 08.. pro požární bezpečnost staveb.

Pro bližší informace o této široké problematice odkazujeme případné zájemce na internetové stránky www.obo.cz nebo kontaktní elektronickou adresu info@obo.cz

Obr. 3

Povrchová ochrana prvků KTS

Význačnou předností sortimentu KTS značky OBO je vysoce kvalitní povrchová ochrana ocelových částí. Jako nejlepší povrchová ochrana se v tomto ohledu již od roku 1860 osvědčovalo zinkování ponorem. Od 50. let minulého století se průmyslově využívá technologie pásového žárového zinkování a od 80. let používají špičkoví výrobci z této oblasti také ochrannou vrstvu ze slitiny zinku a hliníku.

Firma OBO Bettermann používá, jako člen Svazu německých žárových zinkoven (Verband Deutscher Feuerverzinker), značku kvality pro vysoce kvalitní žárové pozinkování a garantuje odborné provedení všech zinkovacích prací podle přísných měřítek EN ISO 1461. Tradici a výjimečnost značky OBO v této oblasti dokládá i následující výběr z možných provedení povrchových ochran sortimentu KTS, doplněný o jejich označení podle stejnojmenného katalogu:

FS – Výchozí materiál ošetřen metodou žárového pásového pozinkování podle EN 10147 (ČSN EN 10147), tedy s tloušťkou zinkové vrstvy asi 20 až 30 µm. K ochraně řezných hran takto pozinkovaných ocelových plechů do tloušťky přibližně 1,5átěry. S ohledem na tloušťku zinkové vrstvy je toto provedení použitelné pro převážně suchá vnitřní prostředí, bez působení škodlivých agresivních látek.

Obr. 4

FT – Klasické žárové pozinkování hotových výrobků ponorem podle EN ISO 1461 (ČSN EN ISO 1461). Tloušťka zinkové vrstvy po jedné straně 50 až 60 µm (vydatnost 350 až 420 g/m2). Ochrana je vhodná i pro vlhké a venkovní prostředí.

GA – Galfan. Korozivzdorná ochrana slitinou zinku s několika procenty hliníku, který silně omezuje oxidaci zinku (vznik bílého povlaku). Jedná se o registrovanou značku International Lead Zinc Research Organisation. U výrobků OBO se používá především na víka kabelových žlabů, popř. žebříků. Poskytuje kvalitnější ochranu a tím i delší životnost než klasické zinkování ponorem (provedení FT). To se týká zejména aplikací s možností většího usazování prachových částic na povrchu ocelových prvků KTS při současné větší agresivitě ovzduší.

G – Galvanicky pozinkováno podle DIN 50961 s tloušťkou zinkové vrstvy 2,5 až 10 µm. Úprava používaná zpravidla u mřížových kabelových žlabů a spojovacích prvků. Je ale třeba si uvědomit, že toto provedení ochrany je obecně vhodné pouze do suchého vnitřního prostředí, bez přítomnosti agresivních škodlivých látek.

F – Žárové pozinkování podle DIN 267 část 10 s tloušťkou zinkové vrstvy asi 40 µm. Používá se pro spojovací materiál, jako jsou šrouby, matice, podložky, kde by silnější vrstva žárového zinku mohla způsobit nefunkčnost závitů apod.

Obr. 5

DD – Double Dip. Kvalitativně zcela nové provedení povrchové ochrany s jemnou strukturou, poskytující, při tloušťce ochranné vrstvy totožné s žárovým zinkováním ponorem, několikanásobně delší životnost. Tato novinka si zaslouží podrobnější popis, a je jí proto věnována samostatná kapitola.

Mimo uvedené typy ochran prvků z konstrukčních ocelí se lze v nabídce kabelových nosných systémů OBO setkat také např. s materiálovým označením VA. Nepopisuje vlastně provedení povrchové ochrany, ale udává, že výchozím materiálem pro výrobu byla korozivzdorná ocel. Zpravidla se jedná o tzv. potravinářskou nerez ocel třídy 17240, resp. 1.4301 podle DIN. V případě zájmu lze tytéž prvky vyrobit i ze speciálních, vysoce legovaných molybdenových korozivzdorných ocelí s vysokou odolností proti tzv. mezikrystalické korozi.

Inovační povrchová ochrana Double Dip

Na rozdíl od dosud známých metod pokovování při metodě Double Dip zinkovaný pás prochází postupně dvěma různými lázněmi (obr. 2 – čistý zinek, slitina zinku s hliníkem). Ochranná vrstva (obr. 3) se pak skládá z eutektické slitiny zinku + hliníku a legované vrstvy zinku, hliníku i železa a její tloušťka jednostranně dosahuje 70 µm, oboustranně 1 000 g/m2. Výsledkem je podstatné zlepšení celkové tvárnosti a přilnavosti ochranného povlaku. To dokládá i srovnávací zkouška (obr. 4), při níž byla do základního materiálu vtlačena ocelová kulička.

Obr. 6

Zcela výjimečné antikorozní ochranné vlastnosti této nové technologie potvrdily i srovnávací testy vzorků součástí sortimentu KTS v dortmundském Oberfläschen-Centrum a v institutu BET Menden. Jestliže vzorky chráněné žárovým pásovým zinkováním podle EN 10147 i žárovým zinkováním ponorem podle EN ISO 1461 vykazovaly při zkoušce v solné mlze jednoznačné známky koroze již po 552 hodinách, na vzorcích ošetřených metodou Double Dip nebyla zjištěna žádná rez ani po 1 600 hodinách, a to navzdory neupraveným řezným hranám – viz obr. 5.

Vynikající parametry metody Double Dip potvrdily i dlouhodobé testy povětrnostních vlivů. Při zrychlené zkoušce odolnosti odpovídající patnácti letům provozu prokázala zmiňovaná metoda přibližně pětkrát delší životnost oproti zinkování ponorem (3302). Životnost nové povrchové ochrany v závislosti na okolním prostředí ilustruje obr. 6.

Závěr

Kabelové nosné systémy KTS se značkou OBO jsou již mnoho let synonymem kvality, spolehlivosti a technického pokroku. Firma OBO Bettermann investuje do vývoje a sledování trendů nemalé prostředky. Výsledkem je spokojenost zákazníků a bezproblémové splnění požadavků ČSN EN 61537 i dosažení označení CE, tedy evropské značky shody.

U speciálních systémů jsou k dispozici také výsledky mnoha dalších zkoušek renomovaných notifikovaných zkušeben v České republice i ve státech EU.