časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Krátké zprávy

Dieselgenerátory vn Caterpillar

Společnost Phoenix-Zeppelin, výhradní zastoupení Caterpillar v České republice a na Slovensku, vstupuje na specifickou část trhu v oboru energetiky, kde dosud kralují značky jako Siemens, Westinghouse nebo ABB (dříve také Škoda Plzeň a ČKD Praha): vysokonapěťové dieselagregáty.

Pohonnou jednotkou je dvanáctiválcový motor Caterpillar, typ 3512, o výkonu 1 610 kV·A (2 200 koní) při jmenovitých otáčkách 1 500 min–1. Motor o zdvihovém objemu 52 l je vybaven elektronickou regulací. Spolu s generátorem na společném rámu je jeho celková hmotnost téměř 15 t. Generátor o jmenovitém výkonu 1 875 kV·A/1 500 kW vyrábí elektrickou energii o napětí 6 300 V.

Vysokonapěťové dieselagregáty se uplatní především v průmyslu a energetice, kde pracují jako záložní zdroje pro oběhová čerpadla chladicích systémů elektráren nebo technologií v chemické výrobě. Lze je nalézt také (a to je právě případ uvedeného stroje) v záložních energocentrech velkých budov, kdy použití nízkonapěťových generátorů vede k instalaci silných a drahých kabelů a jisticích prvků. V těchto případech je výhodnější volit centrální zdroj na vysoké úrovni napětí a po částečné distribuci po areálu napětí snížit a dále k realizaci rozvodu použít běžné prostředky.

Country manager APC-MGE pro Českou republiku

APC-MGE jmenovala Ivana Hábovčíka Country managerem pro Českou republiku, Rumunsko a Slovensko. Jeho nadřízeným je Ruedi Kindler, který se nedávno stal viceprezidentem této společnosti pro střední Evropu a Švýcarsko.

Ivan Hábovčík vystudoval Elektrotechnickou fakultu STU v Bratislavě a je držitelem MBA z Rochester Institute of Technology v USA. V minulosti pracoval mimo jiné na různých manažerských pozicích, např. ve firmách IBM Slovakia v Bratislavě, Compaq Computer a Microsoft v Praze. U společnosti APC-MGE, dříve American Power Conversion (APC), působí již sedm let, od roku 2001.

Ivan Hábovčík bude mít na starosti komunikaci s místními investory, zvláště se zákazníky a partnery firmy, ohledně desktopů, datových center nebo celých průmyslových podniků. Zároveň se zaměří na specifické potřeby českého, slovenského a rumunského trhu.
[Tiskové materiály APC-MGE.]

IBM chce data zaznamenávat do molekul

Nové objevy společnosti IBM na poli nanotechnologií slibují výrazné zvýšení kapacity záznamových zařízení. Vědcům IBM se totiž podařilo změřit magnetické vlastnosti atomu, které by v budoucnu bylo možné využít pro určení schopnosti atomů uchovávat informace.

Nová zařízení vzniklá na základě tohoto objevu budou moci být tak malá, že je bude možné použít i ve zcela nových oblastech a disciplínách, než je tradiční výpočetní technika. Společnost IBM také představila první jednomolekulový přepínač, který pracuje plynule, aniž by rušil rámec molekuly. To umožní vytvářet výrazně menší, rychlejší a energeticky méně náročné součásti, než jsou dnešní počítačové čipy a paměťová zařízení.

Výzkumům v oblasti miniaturních částic se společnost IBM věnuje více než dvě desetiletí. V roce 1986 získali dva její švýcarští výzkumníci Nobelovu cenu za fyziku za vynález řádkového tunelového mikroskopu STM na počátku osmdesátých let.

Pásové váhy společnosti Siemens

Společnost Siemens uvedla na trh pásovou váhu Milltronics MBS. Nový přístroj modulární konstrukce je určen pro střední oblast výkonu. Výsledkem měření jsou váhové údaje s přesností ±1 %. Váha je vhodná pro sypké materiály, jako např. písek, štěrk nebo suť. Je vybavena výkonnými vážicími členy v rovnoběžném uspořádání, které okamžitě reagují na vertikální zatížení. Horizontálně působící síly, vznikající např. šikmým během pásu, nemají na přesnost žádný vliv. Přesnost neovlivňuje ani nerovnoměrné naložení pásu nebo jeho vysoká rychlost.

Nová pásová váha pracuje bez použití příčných nosníků, což redukuje množství materiálu potřebného pro její usazení a umožňuje univerzální přichycení na pás nejběžnějších šířek. Pásová váha MBS se upevňuje pouze čtyřmi šrouby. To usnadňuje její přesazení z jednoho pásu na druhý. V kombinaci s převodníkem Milltronics BW100 a senzorem rychlosti Milltronics TASS je tak k dispozici spolehlivý vážicí komplet pro pásové dopravníky.

Danfoss propůjčil své jméno nově objevenému druhu lemura

Vědci z veterinární kliniky Tierarztliche Hochschule v německém Hannoveru objevili na ostrově Madagaskar dosud neznámý druh lemura. Tento nově objevený živočich dostal vědecký název Microcebus Danfossi – podle názvu společnosti Danfoss, která finančně podpoří další výzkum v této oblasti a přispěje také na záchranu přirozeného prostředí tohoto velmi ohroženého druhu.

Tento nově objevený živočišný druh je velký jako křeček – jeho hmotnost je 30 až 60 g. Malý lemur patří mezi noční živočichy, kteří komunikují ultrazvukem a živí se výhradně ovocem a hmyzem. Nejpozoruhodnější vlastností těchto zvířat je jejich schopnost omezit svůj metabolismus během dne v období sucha, které trvá od června do září. Ve stavu jakéhosi polospánku (strnulosti) jejich tělesná teplota klesne na polovinu a spotřeba energie se sníží o 25 až 30 %.

Německá divize Danfossu pro výrobu topných systémů využila nově objeveného lemura ve své marketingové kampani a přirovnávala funkce vysoce účinných a energeticky úsporných produktů Danfoss k systému vnitřní regulace metabolismu lemurů.

USB 3.0 bude desetkrát rychlejší

Přenosová rychlost další verze rozhraní USB by měla vzrůst až na 5 Gb·s–1. USB 3.0 by tedy mělo mít zhruba desetinásobně vyšší propustnost než dosud nejpokročilejší verze USB Hi-Speed (USB 2.0) s přenosovou rychlostí 480 Mb·s–1 (60 MB·s–1).

Technika vyvíjená firmami Intel, HP, NEC, NXP a Texas Instruments bude určena pro rychlou synchronizaci dat a úloh v oblastech, jako jsou např. osobní počítače nebo spotřební a mobilní elektronika. USB 3.0 (Universal Serial Bus) se stane standardem, který bude zpětně kompatibilní s předchozími verzemi prvků USB. Nabídne i stejně jednoduchou obsluhu a využití (plug and play).

Nová technika vychází z architektury předchozích „kabelových“ verzí USB. Kromě toho bude specifikace USB 3.0 optimalizována pro nízké napětí a vylepšené využití protokolů. Kompletní podoba specifikací USB 3.0 by měla být k dispozici během první poloviny roku 2008. USB 3.0 bude zpočátku implementováno v podobě samostatného čipu (discrete silicon).

ČEZ vybírá lokalitu pro nízkoemisní technologie

Skupina ČEZ uvažuje o zapojení do plánované výstavby demonstračních nízkoemisních jednotek v rámci EU. V současnosti jsou zvažovány dvě lokality. Jsou to severní Čechy a jihomoravský Hodonín. Obě místa pravděpodobně jsou způsobilá pro využití kompletní technologie CCS (Carbon Capture and Storage, zachycování a skladování uhlíku).

Projekt výstavby demonstračních nízkoemisních jednotek (Zero Emission Power Plants) v rámci Evropské unie počítá s výstavbou deseti až dvanácti jednotek. Plánem skupiny ČEZ je zapojit se do tohoto projektu výstavbou alespoň jedné z nich na území České republiky. Jejich uvedení do provozu se plánuje na období mezi roky 2012 a 2015. Jednotky by měly být využity především pro ověření fungování nejnovějších nízkoemisních technologií v praxi, s jejichž uvedením do provozu jsou spojeny značné náklady. Širší komerční použití těchto postupů je očekáváno po roce 2020.

Akční plán snižování emisí

Skupina ČEZ představila v březnu 2007 akční plán snižování emisí CO2. Ten do roku 2020 počítá se ztrojnásobením výroby z obnovitelných zdrojů energie na 5,1 TW·h. K dalším cílům patří snížit intenzitu emisí skleníkových plynů o 15 %, přispět ke splnění národního cíle snížení energetické náročnosti o 23 TW·h ročně a investovat v zahraničí do projektů, které povedou k úspoře nejméně třiceti milionů tun CO2. Plánovaná opatření si do roku 2012 vyžádají dodatečné výdaje v souhrnu více než 17 miliard korun.

Do mezinárodních výzkumných projektů ohledně nízkoemisních technologií je ČEZ zapojen již nyní. Je např. účastníkem projektu GeoCapacity, primárně financovaným Evropskou komisí, jehož cílem je hledání podzemních kapacit pro ukládání CO2 ve střední a východní Evropě. Dále se ČEZ účastní práce v různých pracovních skupinách v rámci celoevropské technologické platformy pro nízkoemisní zdroje.

Fusion Expo 2007

Ve dnech 11. až 23. června 2007 se v Praze konala putovní evropská výstava o výzkumu řízené termojaderné fúze Vision Expo. Výstava byla uspořádána v budově Jaderné a fyzikálně inženýrské fakulty ČVUT v Praze 1, která se na jejím organizování podílela. Návštěvníci zde měli jedinečnou příležitost se na mnoha modelech, videoprezentacích a názorných obrazových panelech, opatřených vynikajícím českým textem, seznámit s úspěchy evropského výzkumu řízené termojaderné fúze a učinit si vlastní představu o náročnosti a složitosti prací spojených s projektem a přípravou stavby experimentálního reaktoru ITER. Velmi zajímavé byly i informace o účasti a přínosu českých vědeckých pracovišť zapojených do výzkumu fúze, které se datují již od padesátých let minulého století a byly mimo jiné oceněny nabídkou na přemístění tokamaku Compass-D z anglického Culhamu do Ústavu fyziky plazmatu AV ČR. Nechyběly ani údaje o současném velmi aktivním zapojení České republiky do evropského fúzního výzkumu v rámci asociace Euratom – IPP.CR.

Nové pryskyřice Valox* ENH

Společnost GE Plastics představila v červnu letošního roku novou skupinu termoplastických polyesterových pryskyřic Valox* se zpomalovači hoření. Tyto pryskyřice mají pomoci výrobcům a dodavatelům elektrických a elektronických zařízení při dodržování předpisů omezujících použití a likvidaci nebezpečných látek. Pryskyřice Valox ENH jsou šetrné k životnímu prostředí a splňují požadavky na bezhalogenové části. Navíc jsou vytvořeny na bázi polybutylentereftalátu (PBT), tzn. že mají lepší tvárnost a pevnost než jiné environmentálně šetrné materiály PBT se zpomalovači hoření a lepší elektrické vlastnosti než standardní materiály PBT se zpomalovači hoření. Pryskyřice Valox ENH společnosti GE nabízejí nejlepší zpomalování hoření ve své třídě bez použití bromovaných nebo chlorovaných aditiv a splňují požadavky těchto a jiných předpisů ohledně ochrany životního prostředí.

Nové pryskyřice Valox ENH společnosti GE mají CTI (Comparative Tracking Index, odolnost proti plazivým proudům) 325 V a GWIT (Glow Wire Ignition Temperature, zápalná teplota rozžhaveného drátu) 775 °C při tloušťce 3 mm, což je oproti standardním materiálům PBT plněným skleněnými vlákny (CTI 200 V a GWIT 700 °C) technická výhoda. Tyto pryskyřice lze využít např. pro elektrické konektory, relé, objímky žárovek, elektrické spotřebiče aj.

Doba návratnosti investic do větrných elektráren

S rozvojem trhu větrné energetiky v České republice se prodlužuje doba návratnosti investic vložených do větrných elektráren. Již nyní investoři směřují do lokalit s menším větrným prouděním. Hranici návratnosti projektu do patnácti let (při měrných investičních nákladech 37 až 40 tisíc Kč/kW) představuje stav, kdy stroje vyrábějí na úrovni ekvivalentu provozu s plným výkonem 1 800 h/rok. Elektrárny dotovaných projektů často vyrábějí výrazně méně.

Výkupní cena takto získané elektrické energie (2,46 Kč/kW·h) je v současnosti nastavena tak, aby investorovi zaručovala návratnost do patnácti let.

„Někteří investoři nyní plánují projekty na místech s průměrným ročním prouděním pod hranicí 6 m·s–1 ve výšce osy vrtule. To představuje ekvivalent ročního využití instalovaného výkonu pod 1 800 h a návratnost investice patnáct a více let,“ řekl František Šustr, předseda České společnosti pro větrnou energii.

Co se týče dotovaných projektů, mnohdy se staví (a stavělo se i v minulosti) v oblastech s nízkou větrností. Větrná elektrárna pak vyrobí za rok výrazně méně elektrické energie, než je třeba pro návratnost investic u projektů financovaných z vlastního kapitálu a bankovního úvěru. Dotované projekty tedy často paradoxně fungují s parametry, s nimiž by bez dotací byly výrazně ztrátové a vlastně nerealizovatelné. „Ve svém obecném důsledku tak dotace deformují trh,“ dodal František Šustr.

Celkové náklady na postavení jedné větrné elektrárny se mohou pohybovat v rozmezí 70 až 90 milionů korun v závislosti na celkovém počtu strojů, rozsahu úprav přístupových komunikací, vzdálenosti a provedení elektrické přípojky.

Kopos Kolín zahajuje výrobu kabelových žlabů

Od 1. července 2007 rozšiřuje Kopos Kolín svou výrobu v oblasti kovů a začíná vyrábět kabelové žlaby a příslušenství značky KOPOS ve více než dvaceti rozměrových řadách a ve čtyřech povrchových úpravách. Mimoto nabízí ucelenou řadu korozivzdorných žlabů a příslušenství. Investice do nových výrobních provozů umožnila Koposu nabídnout zaměstnání třiceti pracovníkům.

Kopos Kolín a. s. předpokládá v oblasti kabelových žlabů další rozvoj ve všech směrech, tj. ve vývoji nových produktů, v nákupu nových technologií a celkové modernizaci.

„Jde o zásadní rozšíření výroby. Nyní lze zákazníkům nabídnout nejen plastové, ale i kovové úložné elektroinstalační materiály v kvalitě garantované Koposem,“ říká generální ředitel Ing. Josef Vavrouch.

Kopos Kolín a. s. se zaměřuje na výrobu elektroinstalačního úložného materiálu z plastů a kovů. Sortiment zahrnuje téměř 5 000 druhů výrobků. Společnost v současné době zaměstnává v České republice 403 lidí a dalších 84 osob pracuje v zahraničí v deseti dceřiných společnostech. V první polovině letošního roku dosáhl průměrný plat v Koposu 19 612 Kč, věkový průměr zaměstnanců byl 42 let a průměrná délka pracovního poměru činila více než dvanáct let.

Účinky přepětí a statické elektřiny v citlivých prostředích

Nové přístroje společnosti 3M zajišťují komplexní kontrolu uzemnění pracoviště a pracovníka, a tudíž jejich ochranu před účinky statické elektřiny v citlivých prostředích, např. ve výrobě elektronických součástí a komponent, při pájení, kompletaci výrobků a manipulaci s nimi. Kontrolní přístroje značky 3M Credence upozorní pracovníky na problém v okamžiku, kdy nastane. Ti poté mohou podniknout nápravná opatření, obnovit kontinuitu uzemnění pro odvod statického náboje a tím zabránit následnému poškození citlivé elektroniky.

Nová řada zahrnuje čtyři kontrolní přístroje:

Iron Man monitoruje desky plošných spojů během jejich osazování, aby nedošlo k poškození citlivých součástek působením elektřiny, např. během pájení nesprávně uzemněnými pájecími stanicemi.

Iron Man Plus navíc zajišťuje sledování pracovního stolu, neboť rovněž monitoruje tělesné napětí pracovníka, připojení zápěstního řemínku a připojení podlahové rohože.

Ground Man monitoruje správné uzemnění a odvádění statického náboje ve třech různých zónách nástroje, který přichází do styku s citlivými součástkami.

Ground Man Plus navíc monitoruje uzemnění operátora.

Zvukové a vizuální výstražné hlášení upozorní operátora, aby izoloval příslušnou desku plošného spoje a našel příčinu poruchy.

Celý příspěvek lze ve formátu PDF stáhnout zde