časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Konference Diagnostika’20

Doc. Ing. Pavel Trnka, Ph.D. | FEL ZČU v Plzni | www.zcu.cz

V Plzni ve dnech 1. až 3. září proběhl čtrnáctý ročník konference Diagnostika’20 – 2020 International Conference on Diagnostics in Electrical Engineering. Konference měla připravenou historicky největší účast zahraničních vystavovatelů, kdy měli vystavovat např. tři světoví výrobci výkonových transformátorů. Dále byla připravena výstava měřicí techniky od renomovaných světových výrobců z Rakouska, Německa, Švýcarska a přidali se samozřejmě i výrobci z Čech. Z důvodu současné situace však musela být výstava ve vnitřních prostorách zrušena a zůstala zachována jen venkovní expozice firmy Omicron s jejich Road Truckem (obr. 1). Hlavním sponzorem letošního ročníku konference byla společnost ModemTec, která s pořádajícím pracovištěm Katedry materiálů a technologií FEL, ZČU spolupracuje na vývoji speciální měřicí techniky k detekci částečných výbojů v sítích vysokého napětí. Dalším sponzorem byla např. společnost ETD Transformátory z Plzně a vystavovatel měřicí techniky firma TESTIA.

 Omicron s jejich Road Truckem - Diagnostika 2020
Obr. 1. Prezentační vozidlo firmy Omicron

S ohledem na aktuální situaci konference proběhla poprvé v historii jako konference hybridní, tedy s účastí jak přímo na místě v Parkhotelu Plzeň, tak i virtuálně. První a druhý den konference probíhal program formou přednášek, kdy přednášky účastníků přítomných v Plzni byly přenášeny formou videokonference, a tak se mohli zúčastnit i kolegové ze zemí, ze kterých není v současné době možné přicestovat. A naopak i tito prezentovali a jejich přednášky byly promítány na plátno pro účastníky přítomné v Plzni. Toto řešení umožnilo diskuzi nad přednesenými tématy, to vše pod heslem: „Socially – distanced meeting with virtual attendees“.

Co se týká odborného programu, řada příspěvků se věnovala online diagnostice a problematice práce s daty, a to v různých oborech, kdy zastoupen byl poprvé i automobilový průmysl. Proběhly i tři vyzvané přenášky a to:

Prof. Dipl. Ing. Dr. techn. Dr.h.c. Michael Muhr z Technické univerzity v Grazu, Rakousko přednesl přednášku na téma: „Vývojové trendy v oblasti detekce částečných výbojů“, dále Prof. Dr.-Ing. habil. Christian Weindl z Technické univerzity Coburg, Německo přednesl přednášku na téma: „Obnovitelné zdroje energie a elektromobilita – Je i nadále ztrátový činitel klíčovým parametrem pro odhad stavu elektrické izolace?“ a Prof. Dr. Feipeng Wang s přednáškou na téma „Současné výzvy při používání vysoce výkonných izolačních olejů na bázi esterů a zvýšení úrovně bezpečnosti rozvodné sítě“.

Další část programu již probíhala formou čistě virtuální.

I přes náročnost organizace konference v současné době, bylo do programu prezentací původně přihlášeno 95 témat, z nichž se nakonec do programu dostalo 58 z 18 zemí světa.

Obr. 2. Ing. Pavel Proser, Ph.D. z FEL ZČU v Plzni, jeho přednáška byla věnována problematice náhrady izolátorů na vn linkách z porcelánových na kompozitní s cílem zlevnit a zmenšit hmotnost
Obr. 2. Ing. Pavel Proser, Ph.D. z FEL ZČU v Plzni, jeho přednáška byla věnována problematice náhrady izolátorů na vn linkách z porcelánových na kompozitní s cílem zlevnit a zmenšit hmotnost

V rámci konference proběhl i IEEE Young professionals meeting, tedy setkání mladých pracovníků v oboru elektrotechnika s podporou IEEE. V rámci toho setkání proběhlo i vyhodnocení nejlepšího studentského příspěvku na konferenci a cena putovala k Ing. Ondřeji Michalovi za příspěvek: „Plošná hustota polyimidových nanovláken a její vliv na vlastnosti epoxidových nanodielektrik“, který je doktorandem FEL, ZČU v Plzni a věnuje se problematice nových speciálních elektroizolačních materiálů ve spolupráci s jedním světovým výrobcem tvrditelných reaktoplastů.

Konferenci využila k setkání i pracovní skupina projektu, který byl podpořen z Visegradských fondů jako strategický grant s názvem Engineering platform and cooperation in area of nanocomposites, který se opět týká moderních elektroizolačních materiálů a řešitelem za FEL ZČU je doc. Ing. Pavel Trnka, Ph.D. Dalšími partnery jsou BME, Budapešť, HU, UNIZA, Žilina, SK a Politechnika Lubelska, PL. V rámci projektu mimo jiné budou probíhat otevřené přednášky pro širokou odbornou veřejnost z oblasti elektroizolačních materiálů, a to ve všech zemích V4.

O konferenci
Konferenci založil prof. Ing. Václav Mentlík. CSc., přičemž první se konala v roce 1993 v Hotelu Hájek u Šťáhlav jako konference pro účastníky z Československa, později se konference začali zúčastňovat i kolegové z Polska, později se stala jazykem příspěvků angličtina a od ročníku 2016 je konference plně mezinárodní, kdy převládá účast ze zahraničí. Příspěvky z konference jsou také indexovány v databázích IEEE Xplore a Web of Science. V mezinárodním výboru konference letos přibyli zástupci Argentiny, Indonésie, Japonska, Slovinska.

Doc. Ing. Pavel Trnka, Ph.D., Fakulta elektrotechnická, ZČU v Plzni