časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Konektory řady RockStar pro těžké provozy od firmy Weidmüller

číslo 6/2006

Konektory řady RockStar® pro těžké provozy od firmy Weidmüller

Weidmüller, s. r. o.

Weidmüller RockStar® – to jsou těžké konektory s přesvědčivými detaily, blokovací soustava z ušlechtilé oceli na krytech jako standard pro všechny konstrukční velikosti, svobodná volba technologie připojení šroubem, tažnou pružinou, Push In nebo zalisováním.

S RockStar® představuje Weidmüller novou generaci těžkých konektorů jedenácti ustálených konstrukčních velikostí, která vyniká novými detaily. Ke standardu patří blokovací soustava z ušlechtilé oceli, kvalitní, vícestupňové uzavření obou krytů konektoru a laserem vytvořená značka výrobce s objednacím číslem výrobku. Tyto detaily nahrazují dříve speciální série krytů pro korozivní prostředí. Kryty jsou alternativně nabízeny v stupni krytí IP65 a IP69K a splňují všechny požadavky způsobu ochrany podle severoamerických předpisů NEMA 250-1991, typ 4x. Všechny kryty jsou vyloženy integrovanými izolačními pruhy pro zvýšení izolačního napětí. Obr. 1. Typově a podle použití je k dispozici pět připojovacích technologií, a to šroubové dva typy (tažné a tlačné), tažnou pružinou, Push In a zalisováním. Všechny materiály, které jsou využity v kontaktních vložkách i krytech, splňují veškeré hygienické předpisy pro danou oblast. Při jejich výběru byly plně respektovány platné i navrhované mezinárodní směrnice o škodlivinách. Plasty ve vložkách splňují i mezinárodní atest materiálů pro kolejová vozidla (mj. také DIN EN 5510 díl 2, NFF 16-101, NFF 16-102, ASTM E 162, ASTM E 662 a Bombardier SMP 800C). Podle zvolené typové řady je RockStar® k dispozici v rozsahu tří až 216 pólů. Od hodnoty jmenovitého proudu 100 A lze zvolit konektor i bez připojení ochranného vodiče. Připojení ochranného vodiče je u těžkých konektorů Weidmüller podle normy IEC 60364-5-54 a DIN VDE 0100-540, tzn. že ochranný vodič má stejný průřez jako pracovní vodič. K nové generaci RockStar® patří také typové řady MixMate a modulový systém ConCept. Typové řady MixMate mají signálové i výkonové kontakty. Konektor typu ConCept si uživatel může individuálně sestavit. Rozsáhlé příslušenství dovršuje nabídku těžkých konektorů. S řadou RockStar® Weidmüller zahajuje hitparádu těžkých konektorů.

Obr. 1. Rozsáhlá nabídka produktů a příslušenství konektorů
Obr. 2. Blokovací soustava z ušlechtilé oceli
Obr. 3. Homologované kryty podle NEMA 250-1991 v krytí IP65 a IP69K
Obr. 4. Pružina Omega z oceli v uzávěru krytu

Obr. 2. Obr. 3. Obr. 4.

Těžké konektory – robustní elektrické spojení

Těžké konektory podporují ve strojírenství, stavbě zařízení, stejně jako u stavby kolejových vozidel a lodí trend k modularitě a decentralizaci. Těžké konektory jsou vyspělá, robustní, elektrická spojení. Weidmüller důkladně analyzoval trh s těžkými konektory. Výsledkem je RockStar® – nová generace těžkých konektorů s promyšlenými detaily. Rozhodujícím znakem nové série konektorů je lehký hliníkový tlakový odlitek krytů s blokovací soustavou z ušlechtilé oceli. Kryty RockStar® jsou nabízeny podle DIN EN 60529 se stupněm krytí IP65 a IP69K. Varianty IP69K (DIN 40050, díl 9) jsou až o 65 % pevnější a o 61 % lehčí než srovnatelné kryty na trhu. Mohou být použity i padesát metrů pod vodou. Kryty s IP69K jsou rovněž v provedení XXL. Nabízejí velký prostor pro vodiče s velkým průřezem a velkým poloměrem ohybu. Novinkou jsou kryty standard s IP65. Splňují parametry zkoušek podle severoamerických předpisů NEMA 250-1991, typ 4x a mají příslušné certifikáty. RockStar® plně vyhovuje použití v těch nejnáročnějších podmínkách.

Obr. 5.

Obr. 5. PE-připojení s asymetrickým řešením

Zásadně ušlechtilá ocel

Třmeny i čepy blokovací soustavy všech standardních krytů RockStar® jsou vyrobeny z ušlechtilé oceli a nepředstavují žádné nadstandardní vybavení. Ocel zaručuje dlouhou životnost, korozivzdornost, a to i v agresivním průmyslovém prostředí. Kryty koncipované zvlášť pro korozní prostředí již nejsou nutné. Weidmüller pokrývá i tuto oblast standardními kryty. Tradičně jsou v nabídce čtyři rozdílné typy krytů v jedenácti velikostech. Standardní kryty v provedení standard a vysoký jsou vybaveny podélnými nebo příčnými třmeny. U příčného třmenu uzávěru se používá pružina Omega. Uzávěr je mechanicky odolný. Perfektně sladěná souhra mezi čepy a třmeny zaručuje mj. spolehlivé utěsnění krytu a lehkou manipulaci. RockStar® má integrované závitové hrdlo a z hlediska materiálu nepodléhá žádným omezením.

Dlouhodobý standard

Ke krytům standard RockStar® patří také korozivzdorná hliníková slitina a vícestupňový uzávěr krytu. Kryty RockStar® jsou odolné proti rázu až do 7 N·m a odolávají těm nejnepříznivějším klimatickým podmínkám. Testy prokázaly, že se povrch vyznačuje dlouhou životností a korozivzdorností a že si uchovává původní vzhled i po pěti stech hodinách trvání zkoušky v solné mlze. Kryty jsou pro rychlou identifikaci značeny typem z obou stran (uvnitř i vně). Trvalé označení je vypáleno laserem přímo na kryt. Toto značení obsahuje objednací číslo výrobku, jméno výrobce a výrobkovou řadu. Tak je možné každý výrobek na první pohled zařadit.

Obr. 6.

Obr. 6. Připojovací technologie Push In

RockStar® – vložky a technologie připojení

Weidmüller při výběru plastů pro vložky respektoval současné i plánované mezinárodní směrnice o škodlivinách. Použité plasty jsou skleněná vlákna ze zesíleného polykarbonátu (PC plus 20 % GF). Tento šedý plast se vyznačuje vysokou rozměrovou stálostí a trvalou provozní teplotou, jakož i vysokou elektrickou izolační schopností. Splňuje i mezinárodní doporučení pro kolejová vozidla (mj. DIN EN 5510, díl 2, NFF 16-101, NFF 16-102, ASTM E 162, ASTM E 662 a Bombardier SMP 800C). Zjednodušení použitím jen jedné hmoty umožňuje efektivní pasportizaci a atestaci. Certifikáty a výsledky testů jsou ke stažení na internetu.

Volná volba způsobu připojení

V nabídce RockStar® je k dispozici pět způsobů připojení, a to dva typy šroubového, tažná pružina, Push In a lisované připojení. V sérii HA může uživatel volit mezi šroubovým připojením a připojením tažnou pružinou. V sérii HA a HE jsou použity lisované kontakty. Série HA je zajímavá pro klienty s velkým počtem kusů i možností použít pozlacené kontakty pro malé proudy. Aplikaci určuje způsob připojení. Proto Weidmüller poskytuje k výběru uvedené rozličné způsoby. Šroubová připojení jsou jednoduchá na manipulaci. Šroubová připojení RockStar® jsou plynotěsná, otřesuvzdorná a rázuvzdorná, s vysokou kontaktní silou. Tento systém je proto určen k použití v korozivním prostředí.

Obr. 7.

Obr. 7. Nabídka velkého počtu vložek

Připojení tažnou pružinou je bezúdržbové s úsporou montážního času. Tažné pružiny z kvalitní korozivzdorné a kyselinovzdorné oceli přitlačují vodiče proti galvanizované měděné přípojnici. Pocínový povrch zaručuje menší přechodový odpor a vysokou odolnost proti korozi. Díky vyrovnanému působení tažných pružin je tento přípojný systém ideální pro aplikace do prostředí s otřesy.

Push In představuje přímou techniku připojení. Je použita u těžkých konektorů poprvé a je k dispozici pouze u RockStar®. Push In přesvědčuje díky jednoduchému jistému ovládání a velmi krátké době zapojení. Odizolovaný masivní vodič se až na doraz zasune do místa sevření a je hotovo. K připojení není zapotřebí žádné nářadí. Tato přímá technika zaručuje spolehlivé, otřesuvzdorné a plynotěsné spojení. Také jemné vodiče s dutinkami (s plastovými límci i bez nich) lze snadno přímo zapojit.

Krimpovací (lisované) kontakty je možné strojově zpracovat a jsou vhodné pro použití s velkým počtem kusů. Pro dosažení dokonalého výsledku musí být vedení, kontakt a seřízení nástroje vzájemně sladěny. Zbytkové přítlačné síly v podélném a příčném směru zabraňují vytvoření koroze. Lisovaná připojení jsou ideální u aplikací se ztíženými provozními podmínkami, jako jsou změny teplot, vibrace a agresivní prostředí.

Obr. 8.

Obr. 8. Individuální balení vložky a pouzdra do plastu

Konstrukční řada RockStar® MixMate je vybavena jak signálními, tak i výkonovými kontakty. V těchto řadách se používají připojovací technologie s tlačným šroubem. Výhodou je, že konektory, které jsou vybaveny tímto způsobem připojení, mají velkou styčnou plochu, nízké tepelné ztráty a velký jmenovitý proud při malých konstrukčních rozměrech.

PE-připojení ochranného vodiče

PE-připojení je u těžkých konektorů Weidmüller koncipováno asymetricky. Díky asymetrii lze připojit velké průřezy vodiče bez pomocných prostředků. PE-připojení je podle normy IEC 60364-5-54 a DIN VDE 0100-540, tzn. že ochranný vodič má stejný průřez jako pracovní vodič.

Čtyři kontakty

Weidmüller nabízí v modulárním systému ConCept integrovaný konektor pro koaxiální vedení. Jeho zvláštností je, že konektor má integrované stínicí připojení a čtyři pomocné kontakty pro signál a napájení. Uživatelé nepotřebují žádný dodatečný modul, a šetří tak místo a peníze.

Obr. 9.

Obr. 9. Objednací číslo přímo na výrobku

Připojitelné průřezy vodiče

Podle řady a typu konektoru lze připojit jeden nebo více vodičů pevných, lanovaných nebo jemně lanovaných s dutinkou i bez ní s průřezy od 0,5 do 4 mm2 (u výkonových kontaktů jsou průřezy 1,5 až 16 mm2). Jmenovité napětí je závislé na typu a konstrukční řadě a podle DIN EN je 250 až 1 000 V. Řada jmenovitých proudů je 10, 16, 35, 40 a 80 A.

RockStar®– Digital

Konektory RockStar® jsou k dispozici on-line v zobrazení 2D a 3D ve více než devadesáti datových formátech. Servis Weidmüller šetří konstruktérům čas a podnikatelům peníze.

Obr. 10.

Obr. 10. Neztratné šrouby

RockStar® šetří

Konektory RockStar® dodává Weidmüller balené jednotlivě v plastovém sáčku. To umožňuje dodat jen počet požadovaný zákazníkem. Individuální balení konektorů chrání před prachem a vlhkostí. Další úsporný potenciál nabízí Weidmüller v zákaznickém servisu, který kompletuje individuální soupravy konektorů i tzv. sady. U souprav uživatel stanovuje části svých konektorů, popř. může volit z velkého počtu standardních souprav. Weidmüller dodává vše pod jediným objednacím číslem. U sad zákazníci obdrží všechny potřebné konektory pro stroj nebo zařízení zkompletované v jednom balení, na přání just in time přímo na výrobní linku.

Další informace mohou zájemci získat na: http://www.weidmueller.cz