časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Konec jedné legendy

číslo 7/2006

Konec jedné legendy

Ing. Jiří Hynek, OEZ s. r. o.

Stejně jako k životu neodmyslitelně patří zrození nového, je jeho součástí i konec starého a překonaného. Více než dvacet let jsme se setkávali s jističi BA. Jističe BA51 vznikly na počátku 80. let dvacátého století, aby byly zdokonaleny do podoby, jakou známe v současnosti pod označením BA511. A právě výroba jističů BA511 byla definitivně ukončena k 30. 6. 2006.

Není třeba připomínat, že společnost OEZ se na tento krok připravovala dlouhou dobu. Nové jističe Modeion, které byly na trh uváděny postupně od roku 1997, svými parametry vysoce převyšují jističe BA511.

Obr. 1.

Obr. 1. Náhrada jističe BA novými jističi z řady Modeion pomocí připojovacích a montážních sad

Hlavní výhodou, na kterou OEZ u jističů Modeion vsadila, je jejich úplná stavebnicovost. Všechny důležité prvky těchto jističů – pomocné spouště, pomocné spínače, ale i tak technologicky složité motorové pohony dálkového ovládání – jsou výměnné. Nejde pouze o to, že si zákazník může jednotlivé komponenty vyměnit, ale může si kdykoliv potřebné provedení jističe sestavit a sám dovybavit. Ve své době, a nejen u jističů BA511, věc nevídaná. Vždyť všichni uživatelé znají problém, který jim vznikl, když zapomněli na některý prvek příslušenství. Museli oslovit výrobce, aby jistič příslušenstvím dodatečně vybavil, protože většinou byly vyžadovány speciální přípravky na montáž a seřízení.

V duchu stavebnicovosti byly také připravovány náhrady jističů BA s využitím jističů Modeion. Byly vyvinuty montážní a připojovací (tzv. retrofitové) sady. Ty umožňují namontovat nový jistič Modeion na místo starého jističe BA a připojit ho do silového obvodu. Sady lze využít pro jističe nejenom v pevné, ale i ve výsuvné a odnímatelné variantě. Pro první seznámení s tím, jak nahrazovat jističe BA, je k dispozici jednoduchá pomůcka – návod s převodní tabulkou Náhrada jističů BA511. Podrobnější informace o náhradách jističů nalezne zákazník v katalogu Servisní služby a podrobný popis jednotlivých sad a způsobu použití v katalogu Kompaktní jističe.

Počítače se staly běžnou součástí našeho života a některé činnosti by bez nich nebyly možné. Proto byl pro sestavení požadovaného kompletu objednávky jističe Modeion vyvinut a je nabízen softwarový konfigurátor. Ten také obsahuje návrh záměny jističe BA511 jističem Modeion.

Pro náhradu obvodů pomocných spínačů a pomocných spouští jsou k dispozici převodní schémata zapojení, která budou zákazníkovi zaslána na požádání v elektronické podobě, popř. je zákazník nalezne na webových stránkách www.oez.cz.

Obr. 2.

Obr. 2. Příklad připojení BA511-37 400 A s dvojitými V-svorkami

Složitější zapojení motorových pohonů a dalších prvků dálkového ovládání OEZ nabízí řešit individuálně. Zajišťuje poradenskou službu a úpravu již ověřených schémat zapojení podle požadavků zákazníka, jak dokazují již realizované zakázky v některých jaderných elektrárnách.

Výroba jističů BA511 byla ukončena. Informaci o stavu doprodávaných jističů BA511 může zákazník získat na telefonu 465 672 323 nebo u všech manažerů zákazníků. Technická podpora pro zmíněné jističe je zajišťována na telefonu 465 672 191.

Je třeba zmínit i oddělení servisních služeb. Zákazníci si již zvykli na to, že se na servis OEZ mohou obracet kdykoli a přitom využít mnoho poskytovaných služeb. Je to především servis všech vyráběných přístrojů. Další z nabízených služeb může být i poradenská činnost, řešení retrofitů a případné úpravy jističů BA511.

K životu neodmyslitelně patří zánik starého, který je vyvážen zrodem nového. Nové jsou jističe Modeion – s novým designem, s novými technickými prvky. Popřejme jim v mnohem náročnějších podmínkách minimálně stejný úspěch, jako měly končící jističe BA.

Další informace mohou zájemci získat v inzerátu na 4. obálce tohoto čísla nebo na adrese:

OEZ s. r. o.
Šedivská 339
561 51 Letohrad
tel.: +420 465 672 111
fax: +420 465 672 151
e-mail: oez@oez.cz
http://www.oez.cz