časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Komunikační server pro komunikaci HART

|

číslo 12/2002

Inovace, technologie, projekty

Komunikační server pro komunikaci HART

Protokol HART je velmi často používán v průmyslových řídicích systémech. Slouží k dálkovému nastavení čidel, jejichž výstupem je proudová smyčka 4 až 20 mA. Proud ve smyčce je pulsně modulován signálem, který nese digitální informaci. Čidla s protokolem HART se často používají v chemickém průmyslu, tedy většinou v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Obr. 1.

Komunikace protokolem HART měla původně sloužit k nastavení parametrů čidla. K tomu účelu byly vyvinuty různé typy ručních komunikátorů, které servisní technik připojoval k vodičům proudové smyčky. Postupem doby se však čidla zdokonalovala a protokolem HART je nyní možné převzít i měřenou veličinu nebo další pomocné údaje. Typickým příkladem jsou moderní průtokoměry. Jejich hlavní výstupní údaj – průtok – je vysílán proudovou smyčkou. Komunikací HART lze zjistit navíc např. hustotu média. K dispozici také většinou bývá teplota elektronického zařízení ve vyhodnocovací části, aby bylo možné vyhodnotit přehřátí. V moderních řídicích systémech je často požadováno, aby byly údaje z  komunikace HART dostupné i regulačnímu programu.

Ke zpracování signálu HART se používá multiplexer HART (obr. 1), který umí propojit jednotlivé linky HART s výstupem s rozhraním RS-485. Potud by bylo vše v pořádku, potíže se začínají objevovat v případě komunikace v praxi. Formáty dat čidel různých výrobců nejsou zcela kompatibilní, je třeba obsluhovat i multiplexer (zařízení, které je schopné posílat více signálů po jedné přenosové lince – pozn. red.). Uspokojivého řešení lze obvykle dosáhnout pouze tehdy, jsou-li čidla i řídicí systém od jednoho výrobce. Mnohem pohodlnější by bylo, kdyby byly údaje z čidel k dispozici ve stejné podobě jako ze standardních jednotek I/O, např. v některém formátu standardní sběrnice Fieldbus.

Obr. 2.

Tento problém jsme řešili pro chemický výrobní podnik (použitý princip ukazuje obr. 1). Využili jsme komunikační server na bázi miniaturního průmyslového PC ADVANTECH MBPC-200 s operačním systémem Linux. Komunikační server přebírá řízení multiplexeru, prostřednictvím komunikace HART sbírá údaje z připojených čidel a dekóduje z nich potřebné informace. Ty jsou pak k dispozici na dotaz po sběrnici Modbus. K serveru jsou připojeny tři nezávislé linky Modbus od tří různých řídicích systémů. Komunikační server také vyhodnocuje chybná data a generuje příslušná chybová hlášení, kontroluje funkci čidel, provádí předepsané restarty po výpadku napájení a další potřebné operace. Ukládá data o průběhu komunikace (logging), ze kterých může správce systému zjistit např. dobu, kdy bylo vybrané čidlo z určitých důvodů mimo provoz. Správce systému se připojuje prostřednictvím rozhraní Ethernet. Systém je spravován klientem Telnetu, data se stahují pomocí FTP (File Transfer Protocol – druh interaktivního přenosu souborů). Správu tedy lze vykonávat z libovolného PC bez nutnosti instalace zvláštního programu. Pokud by byl komunikační server připojen do místní sítě Intranet, bylo by možné zařízení spravovat z libovolného počítače v síti, popř. i na dálku přes internet.

Na obr. 2 je ukázáno skutečné provedení, které zahrnuje i jiskrově bezpečné bariéry Pepperl+Fuchs, oddělující čidla umístěná v prostředí s nebezpečím výbuchu. Moduly ADAM jsou zde využity jako převodníky RS-232/485.

Jakékoliv podrobnější informace o projektu si vyžádejte v libovolné kanceláři firmy FCC Průmyslové systémy.

FCC Průmyslové systémy s. r. o.
info@fccps.cz
www.fccps.cz

400 11 Ústí nad Labem, SNP 8, tel.: 472 774 173, fax: 472 772 115
603 00 Brno, Vinařská 1a, tel.: 543 215 654, fax: 543 215 655
182 00 Praha 8, U Slovanky 3, tel.: 266 052 098, fax: 286 890 252