časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 7/2020 vyšlo
tiskem 24. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 24. 7. 2020. 

Téma: Kabely, vodiče a kabelová technika

Hlavní článek
Nové technologie trakčního napájení 25 kV/50 Hz (2. část)

Komunikace zdrojů po síti Internet/Intranet

|

číslo 10/2002

Napájecí zdroje napětí

Komunikace zdrojů po síti Internet/Intranet

Ing. Jindřich Pešek, BENNING CR s. r. o.

Řídicí a kontrolní jednotky firmy BENNING typu MCU 500, 1000, 2000+ jsou mikroprocesorové jednotky určené pro dozorování a ovládání proudových zdrojů v telekomunikačních a průmyslových aplikacích. Jednotky MCU se používají se všemi zásuvnými moduly usměrňovačů, včetně tyristorových usměrňovačů BENNING, a mohou spolupracovat i s dalšími moduly těchto přístrojů.

Obr. 1.

Jednotky MCU (obr. 1) vyhovují všem důležitým požadavkům různých operátorů a uživatelů a podávají úplný obraz stavu systému proudového zdroje. Mohou také dozorovat další externě připojená zařízení přes digitální vstupy a poskytují celkový přehled funkcí a ovládání usměrňovacích jednotek Benning. Prostřednictvím tlačítek na jednotce MCU je možné měnit nastavení hlášení poruch. Chybová hlášení a informace o stavu systému jsou zobrazovány na displeji LCD nebo na přenosném počítači, připojeném přes rozhraní RS-232. Systém dozoru proudových zdrojů MCU redukuje náklady na přenos informací prostřednictvím telefonního modemu nebo komunikací po internetové/intranetové síti uživatele (obr. 2).

K lepšímu porozumění komunikaci s MCU po internetu může být využito znázornění na obr. 3 a porovnání s komunikací po telefonu. Zařízení MCU, které je součástí proudového zdroje, je vybaveno malým kontrolérem (Linux), který je spojen s ostatními přístroji (osobními počítači) v místní síti (LAN – Local Area Network) – zde je to síť firmy Benning Bocholt, srovnatelná s telefonní sítí. Síť LAN je ethernetovou sítí (Ethernet je název pro obecný standardní sběrnicový systém). Různé jednotky mohou být propojeny koaxiálním kabelem, dvoužilovým kabelem anebo optickými vlákny, běžné přenosové rychlosti jsou 10 Mb/s, 100 Mb/s nebo 1 Gb/s.

Obr. 2.

Ethernet tvoří spolu s nadřazeným softwarem základ pro mnoho lokálních sítí. Správce sítě (výpočetní oddělení firmy) odpovědný za její provoz přiděluje každé jednotce jednoduchou adresu. Aby komunikace proběhla správně, musejí být data přenášena v souladu se striktními pravidly (protokolem), která musí být dodržována všemi síťovými stanicemi. Pro přenos dat po internetu existuje mnoho protokolů; nejznámější z nich je TCP (Transmission Control Protocol) a IP (Internet Protocol).

Monitorovací a kontrolní jednotka MCU je vybavena adaptérem, který je připojen k ethernetovému rozhraní velikosti 10 Mb. Toto rozhraní má vlastní adresu a řídí se stejnými pravidly v souladu s TCP/IP.

Intranet
Firemní síť se odborně nazývá intranet. Intranetové sítě používají technologii internetu (web server, browser, datovou komunikaci v souladu s TCP/IP atd.), ale neposkytují tuto službu třetím osobám.

Internet
Internet je síť s celosvětovou adresovou strukturou, adresy se nazývají domény (např. www.benning.de). Nabízí široký rozsah služeb (World Wide Web, elektronická pošta, vyhledávač atd.). V důsledku celosvětového rozšíření uvedené sítě, neomezeného a anonymního přístupu k ní však internet neposkytuje nejbezpečnější způsob přenosu dat.

Obr. 3.

Na obr. 3 je počítač (server) spojený s internetem i s firemním intranetem. Program, který běží na tomto počítači, nese odborný název Firewall a je určen k oddělení firemní sítě od internetu.

Jednotka MCU pracuje jako server a poskytuje uživateli (client) aktuální informace z proudového zdroje ve formě dokumentu HTML (HyperText Markup Language), který dává výstupnímu dokumentu grafickou podobu.

Browser
Browsery jsou programy (podobně jako Internet Explorer firmy Microsoft a Netscape Communicator), jež umožňují prohlížení dokumentů HTML. V současné době jsou standardně instalovány v nových typech počítačů. Při spuštění prohlížeče musí být zadána požadovaná adresa (zde: http://service.benning.de:12177/).

Poté postupují tyto procesy:

  • uživatel se pokouší o spojení svého počítače s poskytovatelem internetového připojení (Internet Service Provider – ISP) nejčastěji prostřednictvím modemu nebo linky ISDN (provider poskytuje službu připojení k internetu);

  • požadavek je přenesen přes několik směrovačů (routerů) na cílovou adresu (routery jsou speciální počítače pracující v uzlových bodech internetové sítě, které kontrolují, zda cílová adresa patří do jejich okruhu působnosti, nebo zda data přesměrují na další router);

  • dosáhne-li požadavek cílové adresy (tzn. Benning „service.benning.de“ adresní linka 12177), „otevře dveře“ k jednotce MCU, která začne přenášet informace zpět k uživateli;

  • prostřednictvím popsaných odkazů (hyperlinky – Hyperlinks) mohou být z MCU vyžádány další dokumenty.

Příklad:
Tento proces může být objasněn na příkladu telefonního spojení: Telefonní síť ve firmě Benning představuje intranet. Přes přímou telefonní linku (server) může být navázáno spojení s celým světem. Předčíslí státu „+49“ pro Německo lze přirovnat k hlavní doméně „.de“, směrovače (routery) v internetové síti jsou srovnatelné s uzlovými body v telefonní síti. Telefonní číslo +49-2871-93 je jako internetová doména „Benning.de“ a linka 389 je podobná jako 12177. Zvolí-li někdo na světě telefonní číslo +49-2871-93389, předčíslí +49, vytvoří spojení do Německa. Poté je volající číslem 2871 spojen s Bocholtem a dále volbou 93 dosáhne propojení s firmou Benning (podobně jako Benning Server). Nyní ústředna Benning (Benning Server v intranetu) propojí hovor na linku 389. Je-li spojení uskutečněno, může začít komunikace (hovoří-li obě strany stejným jazykem) – podobně jako protokol TCP/IP.

Výhody
Vlastní-li zákazník na svých stanicích síť TCP/IP (intranet), monitoruje různé spínače prostřednictvím této sítě, není zapotřebí analogová telefonní linka. Proudový zdroj lze vybavit jednotkou MCU a linuxovým serverem.

Je-li zákazník zároveň správcem své sítě, může přidělit tomuto serveru adresu a informace, které jsou nezbytné pro komunikaci, a nepotřebuje žádný další monitorovací software či hardware. Firma Benning vyvinula integrovaný systém PC jako rozhraní mezi jednotkou MCU a sítí Ethernet. S použitím tohoto systému je možné využít tyto funkce:

  • HTTP – web server s různými jazyky (příklad viz adresa http://service.benning.de:12177),
  • FTP – file server,
  • telnet server,
  • SMTP – mail client,
  • customer internal TCP/IP network server,
  • SNMP monitoring.

BENNING CR s. r. o.
Zahradní 894
293 06 KOSMONOSY,
tel.: 326 721 003, 326 725 951
fax: 326 722 533,
e-mail: benning@benning.cz
http://www.benning.cz