Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 12/2017 vyšlo
tiskem 6. 12. 2017. V elektronické verzi na webu od 5. 1. 2018. 

Téma: Měření, měřicí přístroje a technika; Zkušebnictví a diagnostika

Hlavní článek
Meranie točivých strojov s použitím metódy SFRA
Aplikační možnosti ultrakapacitorů a akumulátorů LiFePO4 v trolejbusové síti Dopravního podniku města Brna

Aktuality

Temelín dosáhl nejvyšší roční výroby Elektřinu, která by českým domácnostem vystačila na téměř 12 měsíců, vyrobila od začátku…

MONETA Money Bank se jako první firma v ČR rozhodla zcela přejít na elektromobily MONETA Money Bank se jako první společnost v České republice oficiálně rozhodla, že do…

ŠKODA AUTO bude od roku 2020 v Mladé Boleslavi vyrábět vozy s čistě elektrickým pohonem ŠKODA AUTO bude vozy s čistě elektrickým pohonem vyrábět v závodě v Mladé Boleslavi. Již…

Největší českou techniku povede i nadále stávající rektor Petr Štěpánek Akademický senát VUT v Brně na dnešním zasedání zvolil kandidáta na funkci rektora pro…

44. Krajský aktiv revizních techniků v Brně Moravský svaz elektrotechniků Vás zve 21. listopadu na 44. KART v Brně.

Soutěž o nejlepší realizovaný projekt KNX instalace Spolek KNX národní skupina České republiky, z. s. vyhlásil soutěž o nejlepší projekt…

Více aktualit

Komunikace bez hranic

Komunikace bez hranic

Ing. Martin Chromec, Ing. Tomáš Knobloch, Schneider Electric CZ, s. r. o.

Spolehlivost provozu je nutností současnosti. Uživatelé by rádi měli vykonávání zadaných úloh neustále pod kontrolou, aby v případě poruchy okamžitě zareagovali, a tím zmenšili rozsah škod, popř. další vynaložené náklady. Okamžitý zásah však mnohdy není fyzicky a ani finančně proveditelný. Jak tedy zajistit neustálou kontrolu úlohy s minimálními náklady?

Odpovědí na tuto otázku je programovatelné relé Zelio Logic, které svému uživateli nabízí nejen řízení úlohy, ale rovněž schopnost s ním komunikovat na dálku.

Inteligentní relé Zelio Logic patří v nabídce značky Telemecanique do ucelené skupiny prvků pomocného spínání a řízení označovaných společným názvem Zelio. Mimo inteligentní relé se do této skupiny rovněž řadí paticová relé Zelio Relay, časová relé Zelio Time a měřicí a kontrolní relé Zelio Control, jejichž podskupinou jsou převodníky analogových signálů Zelio Analog.

Pomyslný vrchol pyramidy, programovatelné relé Zelio Logic, nejenže sdružuje některé funkce dalších prvků skupiny Zelio, ale navíc nabízí koncepci v podobě programování, s jehož pomocí je uživatel schopen nalézat vlastní řešení při zachování jednoduchosti, přehlednosti a rychlosti.

Koncepce hardwaru má dva pevné pilíře v podobě základních modulů ve verzích Compact a Modular, lišících se kombinací počtu vstupů a výstupů, popř. provedením s displejem a tlačítky nebo tzv. slepým provedením.

Moduly Compact je možné využít k řízení jednodušších úloh s maximálně dvaceti vstupy a výstupy. Nepředpokládá se, že požadavky řešené úlohy v podobě počtu příchozích a odchozích signálů dále porostou. V opačném případě, tedy předpokládá-li se, že v budoucnu bude úloha rozšířena, nebo již současné požadavky převyšují z hlediska počtu vstupů a výstupů nabídku Compact, je vhodné zvolit moduly Modular. Jejich možnosti sahají až ke čtyřiceti vstupům a výstupům v podobě spojení s rozšiřujícími moduly, popř. je lze kombinovat s komunikačními moduly Modbus či Ethernet (obr. 2 a obr. 3).

Jednotlivé vstupy a výstupy programovatelných relé Zelio Logic nemusí být pouze diskrétní. V mnoha úlohách se uplatní tzv. smíšené vstupy, které lze podle softwarového nastavení využívat jako diskrétní i jako analogové pro napěťový signál 0 až 10 V. Je-li nutné pracovat s proudovým analogovým signálem, nalezne své uplatnění kombinace inteligentního relé s převodníky analogového signálu Zelio Analog. Ty mohou jak zesilovat a převádět signál z čidel teploty (termočlánky J a K, čidla PT100), tak také převádět proudový signál 0 až 15 A a napěťový signál 0 až 500 V na úroveň zpracovatelnou řídicími systémy. Rovněž jsou schopny proudové a napěťové signály vzájemně mezi sebou převádět. Jestliže se vyskytne požadavek na řízení analogovým signálem, je rovněž vhodné využít rozšiřující modul nabídky Modular se dvěma analogovými vstupy s rozlišením 10 bitů a možností připojení signálů 0 až 10 V, 0 až 20 mA a PT100 a se dvěma analogovými výstupy 0 až 10 V.

Softwarové možnosti všech verzí hardwaru jsou naprosto totožné, a lze je tudíž vždy programovat s využitím přehledného kontaktního schématu. V případě propracovanějších řešení je možné využít funkční bloky s několika předem připravenými funkcemi, včetně nástrojů pro sekvenční programování.

Mimo komunikaci v protokolech Modbus a Ethernet, která je určena pouze pro moduly Modular, je možné s inteligentními relé Compact i Modular komunikovat na dálku prostřednictvím modemu. Své uplatnění v mnoha úlohách naleznou klasické analogové modemy PSTN, určené ke komunikaci po pevných linkách, ale i modemy GSM, umožňující bezdrátovou komunikaci po sítích mobilních operátorů. Okamžitě tak prostřednictvím displeje svého mobilního telefonu uživatel ví o řešené úloze naprosto vše. K relé Zelio Logic stačí připojit komunikační modul ZelioCom a k němu příslušný modem, a uživatel tím získává kontrolu nad vzdálenými úlohami a také možnost obousměrné komunikace (obr. 4). Pak již stačí za použití programu ZelioSoft2 nastavit požadovaná čísla příjemců zpráv SMS, elektronických zpráv nebo výstražných hlášení.

Mezi další komunikační možnosti programovatelných relé Zelio Logic patří adaptér Bluetooth pro bezdrátové připojení nebo programování. Díky adaptéru se výrazně zmenší množství používaných kabelů a usnadní se řešení úloh v hůře přístupných místech, kde je manipulace s kabely obtížná.

Všechny popsané možnosti jsou zapracovány v nové verzi programu ZelioSoft2 v4.1, který komunikuje kromě šesti světových jazyků také v češtině. Inteligentní relé Zelio Logic dnes představuje sice malý, ale výkonný automatizační prostředek se širokými možnostmi komunikace.

Další informace mohou zájemci získat na adrese:
Schneider Electric CZ, s. r. o.
Thámova 13, 186 00 Praha 8
Zákaznické centrum
tel.: 382 766 333
e-mail: info@cz.schneider-electric.com
www.schneider-electric.cz

Obr. 1. Programovatelné relé Zelio Logic
Obr. 2. Připojení relé Zelio Logic k nadřazeným řídicím systémům sériovou linkou prostřednictvím protokolu Modbus
Obr. 3. Zapojení relé Zelio Logic do řídicího systému pomocí modulu Ethernet
Obr. 4. Komunikační modul ZelioCom v zapojení s relé Zelio Logic a modemem umožňuje dálkové řízení

Celý příspěvek lze ve formátu PDF stáhnout zde