časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Komponenty pro silové a datové rozvody

číslo 10/2006
 
 

Komponenty pro silové a datové rozvody

Ing. Pavel Mony, product manager,
ABB s. r. o., Elektro-Praga

Komunikační zásuvky jsou nedílnou součástí designových řad Swing®, Tango®, Element®, Time®, solo®, solo® carat, alpha nea®, alpha exclusive® a Impuls. Obvykle lze v každé designové řadě použít komponenty několika výrobců ve verzích stíněných i nestíněných Cat 5 i Cat 6 i optických. Zákazník má tak možnost realizovat kabelážní systém podle potřeb i finančních možností, neboť vyhovuje pro všechny možné účely, tedy nejen pro přenos dat, telefonii, přenos televizního signálu, PoE (Power over Ethernet, napájení po Ethernetu), ale i např. zvukového či obrazového signálu.

Kódované zásuvky v rozvodech kabelážních systémů

Neustále se zvyšující potřeba komunikace mezi uživateli výpočetní techniky přináší nutnost instalace komunikačních zásuvek v místech, která nemusí být vždy vybavena napájecím okruhem s dostatečnou kvalitou. V takových případech se zřizují rozvody kabelážních systémů společně s rozvody nízkého napětí. V souvislosti se zvyšujícími se nároky na přenosovou rychlost rostou i požadavky na kvalitu spojení, a tím omezení rušivých vlivů. V této situaci najdou uplatnění kódované zásuvky s odlišovacím adaptérem.

Tento typ zásuvky pro nízké napětí je dostupný v několika designových verzích. V řadě Profil 45 jde o typ 5525N-C05359 R1. Tato řada (obr. 1) je použitelná v instalačních žlabech s aperturou 45 mm, např. Rapid 45. Uplatní se i v podlahových krabicích různých výrobců.

Obr. 1. Kódovaná zásuvka Profil 45
Obr. 2. Kódovaná zásuvka Time
Obr. 3. Datová zásuvka Tango s konektorem snap-in R&M
Obr. 4. Komunikační zásuvka s clonkami typu Keystone v řadě solo
Obr. 5. Audiozásuvka Panduit v řadě Time

Obr. 1. Obr. 2. Obr. 4. Obr. 5.

Pro instalaci v podparapetních kanálech nebo pod omítkou je k dispozici obdobný typ v designových řadách Element® a Time® (obr. 2) s objednacím číslem 5525E-A05359 XX (XX je kód barvy). Právě designová řada Time® je optimálním řešením pro podparapetní kanály z několika hledisek:

  • rozsáhlé přístrojové vybavení jak pro silnoproudé, tak pro slaboproudé instalace,

  • barevná škála umožňující snadné označování a odlišování různých napájecích okruhů,

  • nabídka metalických barev vhodná pro plechové a hliníkové kanály,

  • rovná boční hrana rámečků usnadňující práci s víkem kanálu (stačí jednoduchý řez a designový rámeček vše zakryje),

  • možnost uživatelského sestavení rámečku více než pětinásobného.

Obr. 3.

Zajímavé aplikace

10 Gb Ethernet
V červnu tohoto roku byla schválena norma IEEE 802.3an, definující parametry pro Ethernet 10 Gbit·s–1 na metalické kabeláži (10Gbase-T). Stěžejní využití této vysokorychlostní technologie je nejen v datových centrech, ale i v horizontálních rozvodech kabelážního systému, a to i pro dosavadní instalace, jsou-li sestaveny z dostatečně kvalitních komponent. Zjednodušeně řečeno, kabeláž realizovaná v Cat 6 jako stíněná nabízí možnost použití vysokorychlostního Ethernetu téměř okamžitě, a to na plnou vzdálenost sto metrů. V ostatních případech, tj. u nestíněné kabeláže, je použití možné pouze na vzdálenost padesát pět metrů. V sortimentu ABB lze nalézt vhodné konektory švýcarské společnosti Reichle & De-Massari, které lze použít v datových zásuvkách s nosnou maskou v designových řadách Tango® (obr. 3), Element®, Time®, solo®, solo® carat, alpha nea®, alpha exclusive® a impuls.

Tříportové komunikační zásuvky pro prvky Panduit Mini-Com®
Řada Panduit Mini-Com® se od konektorů typu Keystone (obr. 4) odlišuje způsobem upevnění do zásuvky. Velkou výhodou je unifikace všech rozměrů pro metalické, optické i jiné rozhraní. Do jedné zásuvky lze instalovat až tři prvky tohoto systému. To umožňuje rozšířit počet přípojných míst v zásuvce bez nutnosti instalace další zásuvky či rezervovat jedno přípojné místo v podobě záslepky pro budoucí potřebu. Další zajímavou možností je zřízení připojovacího bodu pro audio- a videosignál v jediné zásuvce použitím tří modulů s konektory CINCH nebo dvou modulů s konektory CINCH a jedním konektorem s S-VHS (videosignál, levý a pravý zvukový signál). Pomocí těchto komponent je možné realizovat i zásuvku pro reproduktory (obj. č. CMBPREI). V kombinaci s konektorem CINCH (obj. č. CJRRBL) nebo S-videokonektorem (obj. č. CJSVIW) tak tvoří optimální variantu propojení audiovizuální techniky.

Tabulka útlumu signálu v dB

Délka kabelu

(m)

Šířka pásma signálu CATV

50 MHz

300 MHz

600 MHz

862 MHz

15

3,1

8,1

13

22

30

6

13

21

29

45

8

18

28

37

60

11

23

36

45

90

13

29

45

56

Zásuvky pro prvky Panduit Mini-Com® jsou nabízeny v řadách Tango®, Element® a Time® (obr. 5 a obr. 6). Jsou bez obvyklého popisového pole, k identifikaci zásuvky je plně využíván systém Pan-Mark®.

PoE – napájení po sdělovacích kabelech
Kabelážní systém není určen vždy pouze k přenosu informací, ale může být využit i k napájení různých periferních zařízení – všeobecně těch, která běžně používají napájení z baterií nebo z externích zdrojů. Může jít např. o webové kamery, PDA (Personal Data Assistant, osobní záznamník), zařízení pro bezdrátový přístup k síti apod.

Podrobně tuto problematiku řeší norma IEEE 802.3af, která byla schválena v červnu 2003.

V této normě jsou definovány dva způsoby zapojení:

  • Mod A – přiváděné napájení je sdruženo s aktivními datovými páry,

  • Mod B – napájení je přiváděno na volných datových párech, a to přímo z aktivního síťového prvku nebo prostřednictvím externího napájecího panelu (tzv. midspan), umístěného v datovém rozváděči.

Obr. 6.

Obr. 6. Panduit Mini-Com v řadě Element – komunikační zásuvka (vlevo) a zásuvka nn (vpravo) ve společném rámečku

Zdroj může dodávat napájení v rozsahu napětí 48 až 57 V, při 15,4 W. Připojovacím konektorem je RJ-45. V nabídce ABB jsou dostupné kryty pro kabelážní systém AMP CO Plus (ACO+), kde je možné velmi snadno pomocí tzv. insertů proměnit datovou zásuvku v „napájecí zdroj„ (obr. 7).

Přenos televizního signálu po kabelážním systému
V instalacích, kde se často používají multimédia, může nastat potřeba přenosu televizního signálu, ale koaxiální rozvody nejsou realizovány. Jde např. o školicí střediska, předváděcí místnosti, různé kanceláře nebo prodejní prostory. Tato místa jsou obvykle vybavena kabelážním systémem, který může být použit i pro přenos televizního signálu bez nutnosti dodatečné instalace koaxiálních rozvodů. Taková možnost existuje i pro všechny designové řady ABB, které obsahují datové (komunikační) zásuvky.

Obr. 7.

Obr. 7. Zásuvka AMP CO Plus v řadě Element

Při realizaci je nutné zohlednit rozdíly v použitých kabelech – nesymetrický koaxiální kabel s impedancí 75 W pro televizní rozvody a symetrický kabel s impedancí 100 W pro datové rozvody. Proto je součástí instalace tzv. balun (Balanced to Unbalanced transformer, symetrizační člen), který nahrazuje známou účastnickou přípojku. Jeho funkcí je impedanční přizpůsobení signálu mezi televizním přijímačem a datovými rozvody. Tomu odpovídá i osazení konektory – konektor IEC na straně přijímače a RJ-45 na straně rozvodů. Impedanční přizpůsobení lze řešit i přímo v zásuvce. V tomto případě je na výstupu běžný konektor IEC a pro připojení přijímače je možné použít běžnou účastnickou přípojku.

Vzhledem ke hvězdicové struktuře kabelážních systémů je jejich nedílnou součástí i příslušný aktivní prvek, v tomto případě TV-hub (rozbočovač), např. osmiportový CATVsolution 862/8 MHz od Reichle & De-Massari (obj. č. R308808). Na trhu jsou k dispozici i šestnáctiportové (obj. č. TV550H101T16) nebo čtyřiadvacetiportové (obj. č. TV550H101T24) TV-huby od firmy Kassex, s. r. o.

Rozdílné vlastnosti přenosových médií se projevují také v maximálních vzdálenostech, na které lze přenášet televizní signál po kabelážním systému. Následující tabulka uvádí útlum signálu v decibelech při použití stíněného kabelu s průměrem vodiče 0,55 mm.

Další informace lze získat na adrese:

ABB s. r. o., Elektro-Praga
Resslova 3
466 02 Jablonec nad Nisou
tel.: 483 364 111
fax: 483 364 159
e-mail: epj.jablonec@cz.abb.com 
https://nizke-napeti.cz.abb.com/