časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Komponenty pro řízení tepla v rozváděčích

číslo 8/2006

Komponenty pro řízení tepla v rozváděčích

Martin Gross, GHV Trading, spol. s r. o.

Řízení klimatických podmínek v elektrických zařízeních hraje stále významnější roli s ohledem na jejich správnou funkci a dlouhou životnost. Hlavním důvodem jsou v rostoucí míře uplatňované elektronické součásti v konstrukci rozváděčů, které vyžadují optimální klimatické podmínky pro bezporuchový chod. Příliš vysoké teploty, vznikající tepelnými ztrátami uvnitř rozváděčů, popř. průnikem tepla z okolí, nebo naopak nízké teploty, ohrožující venkovní zařízení, a kondenzace vlhkosti, způsobující korozi, často vedou k selhání elektronických zařízení, nebo dokonce k vyřazení celého zařízení z provozu. Bezpečnostní rizika a náklady spojené s výpadkem nebo trvalým poškozením elektrických zařízení jsou velmi vysoké a neúměrné nákladům na regulační systém teploty a vlhkosti, který dokáže zajistit optimální klimatické podmínky pro bezporuchový provoz elektrických a elektronických součástí.

Výrobní sortiment německé společnosti Stego Elektrotechnik GmbH, kterou na českém trhu zastupuje GHV Trading, spol. s r. o., nabízí jednoduché, ekonomické a efektivní řešení tohoto problému. Společnost Stego vyvíjí a vyrábí podle požadavků zákazníků komponenty pro řízení tepla v rozváděčích více než dvacet let a její výrobky jsou známy svou spolehlivostí, dlouhou životností, jednoduchostí použití a vysokou kvalitou. Jsou využívány po celém světě v různých klimatických podmínkách. Společnost Stego má udělenu certifikaci podle normy DIN EN ISO 9001:2000 a disponuje pobočkami v osmi zemích světa.

Obr. 1. Polovodičové topné těleso HG 140
Obr. 2. Kompaktní teplovzdušný ventilátor CR 030 se zabudovaným nastavitelným termostatem
Obr. 4. Monitor průtoku vzduchu LC 013
Obr. 8. Topné těleso CREx 020 (vlevo) a termostat REx 011 (vpravo) pro výbušné prostředí
Obr. 9. Kompaktní svítidlo s magnetem a zásuvkou KL 025

Obr. 1. Obr. 4. Obr. 8. Obr. 9.

Výrobní sortiment Stego

Polovodičová topná tělesa
Polovodičová topná tělesa PTC (Positive Temperature Coefficient, kladný teplotní součinitel) s vlastní cirkulací vzduchu využívající komínový efekt hliníkového profilového zářiče, s širokým rozsahem napájecího napětí a tepelnými výkony od 10 do 150 W nebo kompaktní topná tělesa s vestavěnými axiálními ventilátory s tepelnými výkony od 170 do 1 200 W. Tato polovodičová topná tělesa (obr. 1) jsou energeticky úsporná a s charakteristicky rychlým teplotním náběhem a nárůstem tepelného výkonu při klesající okolní teplotě.

Obr. 2.

Odporová topná tělesa

Odporová topná tělesa s hliníkovými profily s tepelným výkonem od 100 do 950 W pro použití s axiálními ventilátory (obr. 2). Vestavěné bezpečnostní vypínače chrání komponenty rozváděče před přehřátím při poruše ventilátorů.

Ventilátory a výstupní filtry

Ventilátory a výstupní filtry s jednoduchou a časově úspornou montáží. Axiální ventilátory zajišťující volný průtok vzduchu od 21 do 550 m3·h–1. Konstrukce vstupních a výstupních větracích mřížek spolu s účinnými filtračními vložkami zabraňují průniku prachu a vody a dosahují stupně krytí IP54, nebo dokonce IP55 při použití filtračních vložek typu F5. Pro intenzivní odvádění tepla z horní části skříně je určen střešní ventilátor s filtrem. Speciální konstrukce umožňuje velmi malou zástavnou hloubku. Ventilátory s filtry (obr. 3) jsou navrhovány s důrazem na dosažení optimálního výkonu a zajištění tiché cirkulace vzduchu. V 19"zařízeních lze využít kompaktní a výkonný ventilátor určený pro tyto aplikace se třemi, šesti nebo devíti ventilátory.

Pro sledování průtoku vzduchu ventilátorem nebo výstupní ventilační mřížkou jsou nabízeny monitory průtoku vzduchu (obr. 4). Velmi jednoduchou a spolehlivou metodou lze sledovat zablokování nebo selhání ventilátorů, popř. neprůchodnosti ventilačních otvorů, jako např. z důvodu velmi znečištěných filtračních vložek, kdy dochází k velkému poklesu průtokového množství vzduchu. Monitory jsou k dispozici ve spínací nebo rozpínací variantě, pro zabudování do ochranné mřížky nebo k samostatnému použití.

Obr. 3. Ventilátor s filtrem FF 018
Obr. 5. Plastová přetlaková větrací mřížka DA 284 se stupněm krytí IP66
Obr. 6. Malé kompaktní termostaty KTO a KTS
Obr. 7. Elektronický termohygrostat ETF 012

Obr. 3. Obr. 6. Obr. 7.

Přetlakové větrací mřížky

Přetlakové větrací mřížky určené k vyrovnávání tlaku vzduchu v neprodyšně uzavřených skříních pro zabránění průniku prachu a vlhkosti do rozváděče z důvodu tlakových rozdílů, které mohou vzniknout při prudkých změnách teplot. Větrací mřížky jsou nabízeny se stupněm krytí IP45, IP55 nebo IP66 (obr. 5).

Kompaktní mechanické a elektronické termostaty

Kompaktní mechanické a elektronické termostaty (obr. 6) KTO s rozpínacími kontakty pro ovládání topných těles nebo KTS se spínacími kontakty pro spínání ventilátorů s rozsahem provozních teplot –10 až 50 °C, 0 až 60 °C nebo 20 až 80 °C. Ke sledování stanovené vlhkosti jsou nabízeny hygrostaty, včetně cenově levnější alternativy s pevně nastavenými hodnotami 50 a 60 % relativní vlhkosti, nebo kombinované termohygrostaty (obr. 7), které umožňují nezávisle řídit vlhkost i teplotu. Zabudované diody LED v ovládacích prvcích signalizují funkci připojeného zařízení.

Obr. 5.

Termostaty a topná tělesa pro výbušné prostředí

Tyto přístroje (obr. 8) určené pro výbušné prostory splňující požadavky směrnice ATEX pro aplikace, kde se vyskytují hořlavé plyny, páry, tekutiny nebo prach. Používají se např. v chemickém a petrochemickém průmyslu, u čerpacích stanic, v lakovnách, obilních silech apod.

Svítidla a zásuvky

Kromě komponent pro řízení tepla firma Stego ve svém sortimentu nabízí kompaktní svítidla s energeticky úspornými zářivkami (obr. 9), s jednoduchou a časově úspornou montáží, s možností volby různých typů integrovaných elektrických zásuvek, jakož i síťové zásuvky s výběrem různých standardů.

Uvedené výrobky nacházejí uplatnění v telekomunikační technice, v dopravních systémech, elektrárnách, venkovních agregátech, bankomatech nebo parkovacích systémech, kde je nutné chránit elektronické součásti před vlhkostí, horkem nebo chladem.

Další informace mohou zájemci získat přímo u pracovníků firmy na adrese:

GHV Trading, spol. s r. o.
Kounicova 67a, 602 00 Brno
tel.: +420 541 235 532–4
fax: +420 541 235 387
e-mail: ghv@ghvtrading.cz
http://www.ghvtrading.cz