časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Komplexní řešení pro automatizaci budov od Schneider Electric

|

číslo 12/2004

inovace, technologie, projekty

Komplexní řešení pro automatizaci budov od Schneider Electric

Petr Motýl,
Marketing, Schneider Electric CZ, s. r. o.

Společnost Schneider Electric se svými výrobkovými značkami poskytuje řešení a služby v oblastech přenosu a rozvodu elektrické energie a automatizace a řízení. Firma se orientuje na čtyři klíčové segmenty trhu: energetiku a infrastrukturu, průmysl, stavebnictví a domovní elektroinstalace. Kvalitou výrobků a profesionálním řešením si společnost Schneider Electric udržuje vedoucí postavení na českém i světovém trhu.

Orientace na automatizaci budov

V současné době je společnost Schneider Electric jedním z největších světových dodavatelů komplexního řešení tzv. inteligentní budov. Za to vděčí zejména novým akvizicím společností Lexel – Electric (strukturovaná kabeláž, datové sítě, elektrokomponenty) a TAC (řídicí systémy pro budovy, zabezpečovací systémy, slaboproudá technika). Dále k získání této pozice společnosti přispělo převzetí firem Infra+ (komponenty pro datové sítě a sítě IT) a Andover Controls (řídicí systémy, zabezpečení, určené zejména pro americký trh).

Nyní je firma Schneider Electric schopna osadit v podstatě jakoukoliv budovu komponentami svých vlastních výrobkových značek. O tom se lze přesvědčit z přehledu těchto značek (zaznamenána je zde pouze část produkce firmy), uvedeného v dalších odstavcích.

Merlin Gerin

 • instalační rozvody budov, domovní vypínače a zásuvky,
 • strukturovaná kabeláž pro větší celky (LexCom Office) a pro rodinné domy (LexCom Home),
 • přenos dat, telefonního, televizního signálu a signálu IT.
 • přenos a rozvod vysokého napětí – rozváděče SM6, RM6, distribuční stanice Integra,
 • přenos a rozvod nízkého napětí – rozváděče Prisma, rozvodnice Kaedra a Mini Pragma, kompaktní jističe a odpínače Compact, Masterpact a Interpact, mudulární přístroje Multi 9 (Domae),

 • ovládání osvětlení a časové programování – stmívače, spínače apod.
Obr. 1

Sarel

 • rozváděčové systémy Sarel.

TAC

 • měření a regulace včetně instrumentace,
 • slaboproudá technika – zabezpečovací (security) systémy (EZS), elektrické požární systémy (EPC), uzavřené televizní okruhy (CCTV – pro český trh k dispozici od 1. 1. 2005).

Telemecanique

 • spínací a jisticí přístroje – stykače TeSys,
 • řídicí systémy typu Modicon a Twido,
 • řízení asynchronních motorů – měniče frekvence Altivar,
 • detekce – čidla, spínače, snímače,
 • ovládače Harmony,
 • přípojnicové vedení Canalis.
Obr. 2

Thorsman

 • nosné kabelové žebříky a žlaby.

Wibe

 • systémy pro ukládání vedení.

Komplexní řešení

V roce 2004 společnost Schneider Electric velmi úspěšně uvedla na český trh unikátní systém měření a regulace TAC VISTA. V této oblasti firma spolupracuje zejména se sítí systémových integrátorů budov; v úspěšných aplikacích je instalován komplexní řídicí systém (podstanice DDC, řídicí centrály, periferie jako ventily, čidla a elektropohony).

Systém TAC (obr. 1) je ojedinělý tím, že umožňuje komunikovat prostřednictvím otevřeného protokolu LonWorks se systémy jiných výrobců (v současné době se jedná asi o 4 000 firem). Jedním systémem tak lze např. řídit systémy měření a regulace, měření tepla a médií, elektrickou zabezpečovací a požární signalizaci, průmyslové systémy, digitální kamerové systémy CCTV (closed circuit television), žaluzie, rolety, výtahy, osvětlení, vytápění, vzduchotechniku, klimatizaci, ale také třeba tiskárny nebo kávovary atd.

Obr. 3

Vlastní řešení poskytuje společnost Schneider Electric rovněž v oblasti slaboproudé techniky, a to kartové, požární a bezpečnostní systémy TAC I-NET SEVEN. Logicky na to navazuje nabídka strukturované kabeláže (obr. 2) a datových komponent LexCom Office a Infra+.

Pro řízení průmyslových technologií a procesů jsou použity systémy Modicon značky Telemecanique (obr. 3). Uživatelé internetových technologií jsou jistě obeznámeni s konceptem Transparent ready (obr. 4). Jeho princip spočívá ve využití webových serverů přímo zabudovaných v řídicích systémech, především pro vzdálenou diagnostiku a vizualizaci technologických procesů z programovatelného automatu PLC (Programmable Logic Controller).

Obě koncepce firmy Schneider Electric – řízení technologií i řízení budov, lze propojovat vlastní sběrnicovou sítí typu Ethernet (TCP/IP) – LonWorks (Vista913). O seriózním přístupu společnosti Schneider Electric k řešením otevřených systémů svědčí také skutečnost, že standardní měniče frekvence typu Altivar jsou vybaveny převodníky LON. Rozvíjena je rovněž vnitřní integrační strategie (BASS) pro komplexní řešení v budovách.

Obr. 4

Kromě dodávek kvalitních přístrojů a řešení se společnost Schneider Electric zaměřuje také na služby. Servisní středisko je připraveno zasáhnout v případě potřeby v České republice a formou mezinárodního servisu i po celém světě. Specializované školicí středisko v Praze nabízí produktová i aplikační školení. Projektanti a zákazníci z průmyslu využívají informace z internetových stránek: www.aut.schneider-electric.cz (automatizace průmyslu a budov) a www.design.schneider-electric.cz (pro projektanty).

Obr. 5

Široké uplatnění

K referencím společnosti Schneider Electric ČR v poslední době patří: v oblasti průmyslu a stavebnictví datové centrum firmy DHL v Praze, továrna firmy Phillips v Hranicích na Moravě a firmy Toyota v Kolíně, objekty firem Linde, Miele, Lego a Barum. Řešení Schneider Electric se uplatnila ve sféře energetiky a infrastruktury v obou českých jaderných elektrárnách, JE Dukovany a JE Temelín, využívají je společnosti ČEZ, Pražská Teplárenská apod.

Ve světě je možné najít systémy TAC např. v hotelu Hilton Copenhagen Airport (obr. 5), v ANZ bank v Austrálii, na letišti Bangkok nebo na železnici v Hongkongu. Potvrzením kvality systémů TAC je projekt zabezpečovacího systému pro Rockefellerovo centrum a síť obchodních domů Carrefour, Tesco, McDonald a další.

Schneider Electric CZ, s. r. o.

Technická podpora
tel.: 382 766 333
e-mail: tp@cz.schneider-electric.com

Praha – Thámova 13, 186 00 Praha 8
tel.: 281 088 111, fax: 224 810 849
Brno – Mlýnská 70, 602 00 Brno
tel.: 543 425 555, fax: 543 425 554

http://www.schneider-electric.cz