časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Kompletní řada frekvenčních měničů Moeller od 180 W do 132 kW

číslo 8-9/2002

Inovace, technologie, projekty

Kompletní řada frekvenčních měničů Moeller od 180 W do 132 kW

Ing. Michal Fiala,
Moeller Elektrotechnika s. r. o.

Všeobecné rozšiřování automatizace vede i v technice pohonů k inteligentním decentralizovaným pohonům, které mohou komunikovat po nejrůznějších komunikačních sběrnicích. Klasické způsoby nastavení otáček, například převodovkami nebo přepínáním pólů u asynchronních motorů ztrácejí dnes význam. Řešení pohonů s frekvenčními měniči charakterizují ve všech oblastech inovaci pohonné techniky. Firma Moeller v souladu s novými trendy v elektronice letos přichází na evropský trh s novými řadami výrobků výkonové elektroniky. V oblasti pohonů inovovala řadu frekvenčních měničů. Vedle stávajících řad DF4 a DV4 jsou nyní na trhu i řady DF5, DV5, DF6 a DV6.

Úvod

Výhodou frekvenčních měničů je to, že není nutné používat externí komponenty pro bezpečnost motoru. Na straně sítě je nutné pouze jištění na ochranu vedení a ochranu před zkratem. Vstupy a výstupy frekvenčních měničů se hlídají vnitřně měřicími a regulačními obvody; jde např. o ochranu před přehřátím, zemním zkratem, přetížením motoru, zablokováním motoru. I měření teploty ve vinutí motoru může být přes termistorový vstup zapojeno do hlídacího obvodu frekvenčního měniče. Frekvenční měniče odebírají z napájecí sítě pouze činný výkon (cos j ~1) – jalový výkon nutný pro magnetický obvod motoru dodává jejich stejnosměrný meziobvod. Tím se lze vzdát kompenzačních zařízení účiníku na straně napájecí sítě.

Obr. 1.

Frekvenční měniče řad DF5, DF6 a DV5, DV6 jsou z výroby nastaveny na jmenovitý výkon. Tak může každý uživatel po instalaci pohon ihned spustit. Pozdější individuální nastavení mohou být realizována pomocí interní ovládací jednotky, kterou je každý měnič standardně vybaven, nebo pomocí počítače. Potřebné parametry je možné nastavovat, i když je měnič v chodu. V několikaúrovňovém menu mohou být voleny a parametrizovány různé druhy provozu měniče. Například řízení frekvence přes charakteristiku U/f (pro jednoduché aplikace s lineární a kvadratickou charakteristikou zátěže) nebo synchronní chod při paralelním provozu více motorů na výstupu. Vektorové frekvenční měniče DV5 a DV6 je možné provozovat pro řízení frekvence nebo řízení točivého momentu pro dynamicky náročné pohony se zátěží. Pro aplikace s regulací tlaku nebo průtoku je u všech přístrojů k dispozici interní regulátor PID, který může být nastaven přesně podle chování zátěže. K dalšímu standardnímu vybavení patří komunikační rozhraní RS-422 a potenciometr pro nastavení otáček.

Jako volitelná výbava pro řady DF5 a DV5 je monitorovací displej se stop-tlačítkem pro montáž do dveří rozváděče (krytí IP54) a dále přenosný monitorovací/programovací modul s pamětí a LCD displejem v krytí IP54. U řad DF6 a DV6 může být zabudován přímo do měniče, u všech řad je možná montáž modulu do dveří rozváděče. Ke všem měničům je možné připojit komunikační modul pro sběrnici Profibus-DP.

Firma Moeller nabízí také ucelenou řadu silových doplňků, jako jsou jističe, stykače, pojistky, brzdné moduly a odpory, tlumivky a RFI filtry.

Základní charakteristiky jednotlivých řad měničů

DF5 – nejjednodušší skalární frekvenční měniče

 • regulace charakteristiky U/f od 0,5 Hz do 360 Hz s kontrolou proudu a napětí (AVR),
 • proudová přetížitelnost – 150 % po dobu 60 s,
 • rozběhový moment přes 100 %,
 • parametrizovatelné digitální a analogové vstupy a výstupy,
 • výstupní reléový kontakt.

DV5 – vektorové frekvenční měniče

 • vektorové řízení bez snímání otáček,
 • autotuning – načtení parametrů motoru,
 • plný točivý moment od 0,5 Hz do 360 Hz,
 • proudová přetížitelnost až 150 % po dobu 60 s,
 • rozběhový moment přes 200 % od 1 Hz,
 • integrovaná brzdná jednotka – tranzistor,
 • parametrizovatelné digitální a analogové vstupy a výstupy,
 • výstupní reléový kontakt,
 • dvě přepínatelné sady parametrů,
 • ekonomický režim s vypínáním ventilátoru,
 • historie poruch.

DF6 – výkonné skalární frekvenční měniče

 • regulace charakteristiky U/f od 0,1 Hz do 360 Hz s kontrolou proudu a AVR,
 • proudová přetížitelnost až 150 % po dobu 0,5 s; 120 % po dobu 60 s,
 • integrovaný brzdný tranzistor (měniče do 15 kW),
 • parametrizovatelné digitální a analogové vstupy a výstupy,
 • tři výstupní relé,
 • vstup pro termistor (PTC/NTC),
 • příslušenství integrované uvnitř měniče,
 • komunikace RS-485,
 • synchronizace na točící se motor (letmý start),
 • řízený doběh při výpadku napájení (využití energie motoru),
 • ekonomický režim s vypínáním ventilátoru;
 • vytváření uživatelských menu.

DV6 – nejsofistikovanější vektorové frekvenční měniče

 • vektorová regulace (otevřená/uzavřená regulační smyčka),
 • autotuning – načtení parametrů motoru;
 • 32bitový procesor,
 • plný točivý moment při téměř 0 Hz (otevřená regulační smyčka),
 • proudová přetížitelnost až 150 % po dobu 0,5 s; 120 % po dobu 60 s,
 • rozběhový moment přes 200 % od 0,5 Hz (až 150 % při 0 Hz při uzavřené regulační smyčce),
 • integrovaný brzdný modul – tranzistor (měniče do 11 kW),
 • řízený doběh při výpadku napájení (využití energie motoru),
 • parametrizovatelné digitální a analogové vstupy a výstupy,
 • výstupní relé,
 • vstup pro termistor (PTC/NTC),
 • příslušenství integrované uvnitř měniče,
 • dekodér snímačů otáček pro přesnou regulaci (volitelné),
 • vytváření uživatelských menu.

Drives-Soft – software pro nastavení a monitoring

Nastavování parametrů měničů pro konkrétní aplikaci velmi zpříjemňuje software, který je dodáván standardně s každým měničem.

Software Drives-Soft je programovací nástroj pracující jak v režimu on-line tak i off-line pod operačním systémem Windows.

Nejdůležitější funkce Drives-Soft:

 • Kompletní off-line programování frekvenčních měničů řad DF5, DV5, DF6 a DV6.
 • Programování je velmi příjemné, neboť se nepracuje s žádnými kódy, ale vše je v srozumitelné textové formě.
 • U všech parametrů je možno zobrazit jejich kódová označení, které jsou použita přímo v měniči.
 • Při tisku/uložení parametrů jsou tyto uspořádány do přehledných skupin.
 • Aktivní textové nápovědy.
 • Virtuální měnič pro kontrolu a simulaci nastavení.
 • Jednoduchý průvodce nastavením, který sám volí hodnoty parametrů podle charakteru aplikací.

Tab. 1. Výkony jednotlivých typových řad měničů
Typ Výkon (W až kW) Napájení (V) Princip řízení
DF5 180 až 2,2 1×230, 3×230 U/f
370 až 7,5 3×400 U/f
DV5 180 až 2,2 1×230 , 3×230 vektorové
370 až 7,5 3×400 vektorové
DF6 11k až 132 3×400 U/f
DV6 750 až 132 3×400 vektorové

Virtuální měnič
Po vytvoření nastavení je možné vidět, jak na ně bude reagovat (jak se bude chovat) měnič, a to i bez připojení PC k reálnému měniči. Virtuální měnič bude pracovat přesně tak, jako jeho reálný protějšek, ale bez rizika škody, která by mohla vzniknout chybným nastavením, a bez nutnosti měnit jakoukoli kabeláž. Hlavní předností je, že jestliže měnič nepracuje podle vašich požadavků, jednoduše měníte parametry do té doby, než bude měnič pracovat tak, jak vy potřebujete.

Průvodce nastavením
Drives-Soft má několik užitečných průvodců nastavením pomáhajících nastavit měnič pro konkrétní aplikaci. Průvodce se Vás zeptá na několik otázek a podle odpovědí změní nezbytné parametry. Pak můžete podle potřeby jemně doladit ostatní parametry nebo nastavení ihned přehrát do měniče. Po ukončení průvodce se zobrazí seznam změněných parametrů.

Obr. 2.

Porovnání nastavení
S Drives-Soft je možné porovnávat dvě nastavení, která byla předtím uložena na disk PC. Po porovnání se objeví okno s detailním přehledem všech rozdílných parametrů i s jejich hodnotami. Tento přehled může být archivován.

Zobrazení změněných parametrů
Software zobrazuje odlišnou barvou všechny parametry, které byly změněny z původního nastavení od výrobce. Změněné parametry jsou poté označeny i v tiskové sestavě.

Simulace přenosného programovacího modulu
Drives-Soft obsahuje také simulátor přenosného programovacího modulu. Je to program pro emulaci ručního ovládacího panelu s pamětí. Je možné také importovat data nastavení z přenosného programovacího modulu do PC.

Analýza trendů
Drives-Soft (V1.02+) umožňuje také monitorovat tzv. trendy. Jedná se o on-line monitoring a záznam, který je určen pro analýzu instalace a nalezení možných příčin poruch. Sledují se např. tyto veličiny:

 • výstupní frekvence (Hz),
 • výstupní proud (A),
 • napětí DC meziobvodu měniče,
 • stav měniče (stop/run),
 • stav vstupních a výstupních řídicích svorek.

Moeller Elektrotechnika s. r. o.
Komárovská 2406
193 00 Praha 9 – Horní Počernice
tel.: 02/67 99 04 42
e-mail: m.fiala@moeller-cz.com
http://www.moeller-cz.com