časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Komfortní obsluha na nových svornicích pro měřicí transformátory

Nová řada rozpojovacích svornic pro měřicí transformátory proudu a napětí
 
Dipl.-Ing. Harry Bentler, Phoenix Contact, Německo,
Jiří Vaněk, Phoenix Contact, s. r. o., specialista v oblasti rozpojovacích svorek v energetice
 
 
Všude tam, kde měřicí transformátory převádějí velké proudy nebo napětí na měřitelné veličiny, představují rozpojovací svorky ideální rozhraní pro zařazené měřicí přístroje a ochrany. Použitím nových svornic včleněných do univerzální řady Clipline completevlze přehledně realizovat veškeré zkratovací, rozpojovací a testovací úlohy v jednotlivých oblastech výroby a přenosu energie. Využití nacházejí např. v oblasti předřazených elektroměrů v živnostenských provozovnách a veřejných budovách i ve spínacích zařízeních nízkého nebo vysokého napětí.
 

Svobodná volba připojovací techniky snižuje náklady

Základní předností systému řadových svorkovnic Clipline complete je jednotné příslušenství variabilně použitelné pro různé typy zapojení. Toto příslušenství je také přirozenou součástí nových svorkovnic pro měřicí měniče. Spínací svornice i tvarově shodné průběžné svornice a svornice PE jsou vybaveny pro šroubové připojení UT, pružinové připojení ST nebo připojení push-in DT. Bez ohledu na způsob připojení mají všechny svorky této konstrukční řady stejné kompaktní vnější tvary. Podle požadavků koncového zákazníka se v zásadě vždy aplikuje jeden systém, i když se způsob připojení může lišit. Zde se výhoda společné sady příslušenství projevuje jako mimořádně účelná. Při konstrukci spínacích zařízení lze díky takové flexibilitě dále snižovat skladovací, logistické a montážní náklady a získat konkurenční výhodu.
 

Jednoznačně a spolehlivě

Nové odpojovací svornice měřicích měničů mají podélný odpojovací prvek bez šroubů, který lze šroubovákem nastavit do požadované spínací polohy a aretovat (obr. 2). Odpojovací prvek je navíc označen spínacími symboly, aby byla spínací poloha jednoznačně zřejmá. Kromě toho lze dodatečně na obou stranách odpojovacího místa zaklapnout blokovací prvky proti nechtěné chybě obsluhy.
 

Vysoká flexibilita

Průběžné trojité funkční šachty pro můstky jsou na obou stranách odpojovacího místa. Umožňují střídavé použití přemosťovacího, testovacího a spínacího příslušenství. Do šachet lze jednoduše zasunout a zaklapnout typické příslušenství testovacích svorkovnic.
 
Testovací zásuvky pro bezpečnostní měřicí vodiče 4 mm i spínací můstky pro zkrat proudového měniče lze samostatně umístit na svorkovnici. Např. díky zalomeným tvarům testovací zásuvky a trojitým funkčním šachtám je možné bez problémů použít bezpečnostní vidlici 4 mm s vnější izolací a měřicí vodiče. A to i přesto, že rozpojovací svorka je tenká pouze 8 mm.
 
Další možností je využití rozšiřujícího zkratového modulu. Tyto jsou rovněž zásuvné a lze je fixovat na obou stranách rozpojovacího místa. Zkratování se provádí na šroubech modulu. Poloha přepínače je zřetelně viditelná (obr. 3).
 

Univerzálnost – přehlednost – kompaktní provedení

Odpojovací svorky měřicích měničů v systému řadových svorkovnic Clipline complete jsou speciálně navrženy pro sektor zásobování elektrickou energií. Vysoká funkčnost a kombinační možnosti v rámci této řady svorek snižují výrazně montážní náklady spínacích zařízení. Dalšími přednostmi jsou:
  • tvarově shodné svorky se šroubovým připojením, pružinovým připojení a připojením push-in (obr. 4),
  • dvakrát tři průběžné funkční šachty,
  • jednoduché a spolehlivé spínání,
  • rozsáhlé, zásuvné a zaklapovací příslušenství pro testování, spínání a vytváření můstků,
  • aplikační makra uložená v plánovacím softwaru Clip Project advanced.

Neomezená distribuce potenciálu

Pro rozvod potenciálu jsou kromě standardních zásuvných můstků ze systému řadových svorkovnic Clipline complete určeny také prefabrikované transpoziční můstky. S jejich pomocí lze např. na svorkovnici vytvářet neutrální body. Můstkovatelné svorky PE umožňují dále zemnění každé sekundární přípojky proudového měniče ve svorkovnici. Také není nutné vytvářet nákladné řetězové můstky drátovými můstky a při montáži zařízení lze ušetřit čas.
 

Více než příslušenství

Řada rozpojovacích svorek měřicích transformátorů je doplněna dalším praktickým příslušenstvím, jako je např.:
  • přepážka sekcí s možností „parkování“ zásuvných můstků,
  • plombovatelný transparentní krycí profil,
  • spojovací lávka pro spojení dvou rozpojovacích svorkovnic,
  • sdružovatelné testovací zásuvky a testovací adaptér.
Integrace do plánovacího softwaru Clip Project advanced od Phoenix Contact představuje víc než pouhé příslušenství. Uvádí přehled možných konfigurací pro měniče měření – v makrech a v dokumentaci ke svorkovnicím.
 
Další informace mohou zájemci získat v inzerátu na této straně nebo na adrese:
Phoenix Contact, s. r. o.
Technická 15
616 00 Brno
tel.: +420 542 213 401
fax: +420 542 213 701
 
Obr. 1. Nové rozpojovací svornice
Obr. 2. Odpojení bez šroubu – podélný rozpojovací prvek se šroubovákem nastaví do požadované spínací polohy
Obr. 3. Bezpečné spoje nakrátko – spínací můstky pro zkrat proudového měniče lze aktivovat pouze vědomě pomocí nástroje
Obr. 4. Uvnitř tři druhy připojení svorky, vně stejný tvar