časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Komfortní KNX ovladače řady priOn od ABB

|

Ing. Josef Kunc, ABB s. r. o., Elektro-Praga
 
Před dvanácti lety způsobila tehdy nová koncepce kombinovaných tlačítkových snímačů triton® z produkce ABB (obr. 1) úplnou revoluci v ovládání funkcí v systémových instalacích KNX. Namísto několika samostatných tlačítkových snímačů s úzce specializovanými aplikačními programy, samostatnými termostaty či IR rozhraními, navíc s vyloučením jinak nezbytných logických modulů pro vytváření scén, najednou postačil jediný kombinovaný přístroj s až pěti ovládacími tlačítky, vybavený prostorovým termostatem a IR rozhraním pro dálkové ovládání. Důsledkem tohoto kroku byla i úspora až několika sběrnicových spojek – pro připojení kombinovaného snímače postačí jediná sběrnicová spojka, což znamená také snížení počtu přístrojů na sběrnici.
 
Přestože řada tlačítkových snímačů triton® je stále komerčně velmi úspěšná, a to nejen pro své technické možnosti, ale i pro líbivý, nadčasový design, rozhodlo se ABB nabídnout především náročnějším zákazníkům zcela novou koncepci kombinovaných snímačů priOn® s využitím ušlechtilých materiálů.
 
K jedné sběrnicové spojce je možné připojovat mnoho různých prvků, přičemž rozsah jejich funkcí je plně závislý na potřebách uživatelů. Vzhledem k tomu, že nová řada snímačů priOn® musí zajišťovat velmi široký rozsah funkcí, zdaleka by kapacitně nestačily pro jejich zabezpečení paměti stávajících sběrnicových spojek systému 1 (BCU-1). Bylo proto zcela nevyhnutelné zkonstruovat nové spojky s výrazně větší kapacitou paměti, a tedy s možností vytvářet i náročné aplikační programy, které však partnerům KNX výrazně usnadní práci během vytváření projektů a při parametrizaci přístrojů pro systémové instalace KNX. Těmto požadavkům vyhovují progresivní spojky systému 7 (BIM M 112). Protože je potřebné zajistit napájení všech stavebnicových prvků řady priOn® a vzhledem k omezení odběru ze sběrnice KNX pro jeden přístroj na asi 10 mA, postačuje nová sběrnicová spojka pro napájení jen některých sestav. Proto byla vytvořena další tzv. výkonová sběrnicová spojka, z níž lze napájet připojené sestavy bez skutečného omezení odběru. Tato spojka vyžaduje přídavné napájení z pomocného stabilizovaného zdroje bezpečného malého napětí (SELV) 24 V DC, umístěného v rozváděči. Pro přívod pomocného napětí se využívá rezervní pár vodičů sběrnice KNX (bílá/žlutá). Z jednoho pomocného zdroje lze napájet i několik výkonových sběrnicových spojek.
 
K jedné sběrnicové spojce je možné připevnit různé kombinace přístrojových modulů. Jejich počet závisí na velikosti montážních základen, které jsou nezbytným mezičlánkem sloužícím k mechanickému upevnění jednotlivých dílů a současně i k jejich vzájemnému elektrickému propojení (a samozřejmě také ke spojení se sběrnicovou spojkou). V sortimentu jsou tři velikosti základen (jedno- až trojnásobná) – pro jeden až tři přístrojové moduly, jak je patrné z obr. 2.
 
V tuhých plastových základnách jsou zalisovány vodivé můstky a konektory pro vzájemné propojení jednotlivých dílů. V rozích jsou otvory pro speciální vyrovnávací šrouby, jejichž nastavením se základna spolehlivě zafixuje do potřebné svislé polohy. Současně budou vyrovnány běžné nerovnosti na stěně. Základna se zpravidla připevňuje dvěma šrouby k elektroinstalační krabici se sběrnicovou spojkou. V případě potřeby lze využít i další předlisované otvory k upevnění k nosnému podkladu přídavnými šrouby. Do základen se snadno vkládají potřebné přístrojové části: jedno- nebo trojnásobný tlačítkový snímač, jednonásobný otočný ovladač nebo kombinace displeje s otočným a tlačítkovým ovládáním. Od podzimu 2010 bude doplněna i možnost využití snímače pohybu.
 
Všechny tyto přístroje jsou dodávány s povrchem z ušlechtilých materiálů: bílé nebo černé sklo a ušlechtilá ocel. Sortiment je doplněn variantami s povrchem z lesklého bílého plastu. Tlačítkové snímače a otočný ovladač s povrchem z černého skla, doplněné dolními a horními vzhledovými lištami z ušlechtilých materiálů podle obr. 3, jsou základními ovládacími prvky výtvarné řady priOn®. Všechny tyto přístroje mohou být nainstalovány samostatně do jednonásobné základny, samozřejmě v kombinaci se sběrnicovou spojkou.
 
Ve větších místnostech, v nichž je třeba ovládat více funkcí, již nepostačí použití i několika tlačítkových snímačů. Příkladem může být větší, pohodlně zařízená místnost, která bude vybavena třemi spínanými a stmívanými svítidly, pěti dalšími pouze spínanými svítidly, všechna čtyři její okna budou opatřena elektricky ovládanými stínicími prostředky a bude třeba spínat čtyři ze silových zásuvek. Kromě toho bude také nutné ovládat vytápění a klimatizaci. Navíc je důležité vytvořit různé časové programy pro řízení teploty v místnosti o pracovních dnech a o víkendech a také pro spouštění šesti scén pro různé příležitosti, jako jsou např. návštěva, sledování TV apod.
 
Toto všechno a ještě mnohé další funkce (vazba na jiné systémy, jako je audio a video apod.) umožní kombinovaný tlačítkový a otočný ovladač ve spojení s displejem, na němž je vytvořeno kruhové menu se skupinami funkcí (obr. 4). Grafické symboly pro jednotlivé funkční oblasti lze použít z nabídky v softwaru pro programování přístrojů řady priOn® nebo vložit symboly vlastní.
 
V každé z těchto skupin lze potom nastavit potřebný počet dílčích funkcí. Takže pro osvětlení podle uvedeného příkladu zde bude možnost spínání a stmívání tří svítidel a spínání dalších pěti svítidel. Pro usnadněné vizuální rozlišení oborů funkcí jsou přístroje vybaveny různobarevnými diodami LED. Při řízení osvětlení je otočný ovladač i popis funkce na displeji podbarven žlutým světlem odpovídajícím slunečnímu záření. Pro oblast řízení teploty je určena oranžová barva symbolizující teplo, pro žaluziové funkce barva modrá připomínající jasnou oblohu. Scény jsou podbarveny purpurovou barvou vyjadřující
smysluplnost života.
 
Přístroj podle obr. 4 může být opatřen dolní lištou se snímačem teploty. Potom je možné řídit teplotu v místnosti regulačním programem zadaným v jeho paměti. Také horní lištu (pouze v černém skle) lze využít jako přijímač příkazů IR ručního ovladače pro dálkové ovládání, a navíc i jako snímač přiblížení – při přiblížení osoby na vzdálenost 0,5 m bude např. zapnuto hlavní osvětlení v místnosti.
 
Do trojnásobné základny je možné vložit tři trojnásobné tlačítkové ovladače nebo displej s otočným ovladačem a přídavný trojnásobný tlačítkový snímač (viz obr. 5). Pak bude několik funkcí ovládáno bezprostředními stisky tlačítek ovladačů; ostatní funkce budou vyhledávány v kruhovém menu.
 
Ne ve všech místnostech však je třeba ovládat velký počet funkcí. Ve většině z nich postačí ovládat jedno nebo dvě svítidla, žaluzie a také topení a klimatizaci. Pro tyto účely není nezbytné používat přístroj s displejem a otočným ovladačem. Postačí jen trojnásobný tlačítkový snímač s funkční dolní lištou se snímačem teploty a horní funkční lištou s malým displejem pro funkce termostatu a současně i pro zobrazení až sedmnácti různých textových zpráv nebo grafickýchsymbolů (obr. 6). Uživatel tak může mít přehled o stavu vybraných sedmnácti funkcích, i když je tímto tlačítkovým snímačem nebude ovládat. Termostat však může řídit okruh topení i chlazení v dané místnosti. Přitom aplikační program je vytvořen tak, že po sběrnici KNX lze tímto přístrojem ovládat nejen hlavice ventilů topení a chlazení, ale zasílat i příkazy až k pětistupňovému přepínání otáček ventilátoru konvektoru.
 
Lišta termostatu se používá rovněž i jako přijímač IR příkazů z ručního vysílače dálkového ovládání a jako snímač přiblížení pro ovládání jedné funkce.
 
V mnohých systémových instalacích je výhodné umístit i některé akční členy do elektroinstalačních krabic, nejlépe přímo pod tlačítkový ovladač. Pro tyto účely je řada přístrojů priOn® doplněna o jednonásobný spínací akční člen, dvojnásobný spínací nebo jednonásobný žaluziový akční člen a o spínací a stmívací akční člen s polovodičovým výstupem pro řízení provozu svítidel se jmenovitým příkonem 10 až 450 W. Tyto akční členy (obr. 7) spolupracují s výkonovou sběrnicovou spojkou (nejsou vybaveny vlastní pamětí), takže na sběrnici tvoří společně s displejem a tlačítkovými ovladači jediný přístroj na sběrnici KNX.
 
A v jakém designu budou silové a sdělovací zásuvky v instalacích s ovladači řady priOn®? Prozatím za nejvhodnější lze považovat přístroje řady solo®carat s rámečky ze stejných ušlechtilých materiálů (černé a bílé sklo nebo ušlechtilá ocel). Do výroby se však připravují zásuvky v designu priOn®, které budou vybaveny horními i dolními vzhledovými lištami, stejně jako ovládací prvky.
 
Další informace mohou zájemci získat na adrese: http://www.abb.cz/elektropraga
 
Obr. 1. Kombinovaný snímač triton®
Obr. 2. Základny pro montáž sestav přístrojů designové řady priOn®
Obr. 3. Jednonásobný a trojnásobný tlačítkový snímač a otočný ovladač stmívačů priOn®
Obr. 4. Displej s ovladačem priOn® pro řízení až 120 funkcí
Obr. 5. Trojnásobná kombinace priOn®
Obr. 6. Trojnásobný tlačítkový snímač priOn® s termostatem
Obr. 7. Při použití trojnásobné základny lze použít až dva zapuštěné akční členy priOn®