časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 11/2020 vyšlo
tiskem 11. 11. 2020. V elektronické verzi na webu 2. 12. 2020. 

Téma: Elektrické rozváděče a rozváděčová technika

Inovace, technologie, projekty
Nový energetický zákon: příležitost pro energetická společenství
Datová centra – představení třetí
REMA od října plošně navyšuje finanční příspěvek na zajištění zpětného odběru elektrozařízení

Klíčoví zpracovatelé elektroodpadu založili asociaci AREO

Asociaci recyklátorů elektroodpadu (AREO) se rozhodli založit hlavní zpracovatelé vysloužilých spotřebičů podnikající v České republice. Jejich cílem je společně prosazovat optimální řešení ekologicky nezávadného nakládání s elektroodpadem a být partnerem zákonodárných orgánů v legislativním procesu

Zakládajícími členy asociace je šest společností, jejichž společným jmenovatelem je dodržování nejpřísnějších soudobých standardů zpracování starého elektra. To umožňuje získat recyklací maximum materiálů použitelných při výrobě nových spotřebičů a v další průmyslové produkci.

I tak vypadá podle předsedy asociace Aleše Šrámka jedna z cest, jak snižovat emise skleníkových plynů a směřovat k uhlíkové neutralitě. „Další těžba primárních surovin je dlouhodobě nemožná, proto je zodpovědná recyklace naší jedinou šancí na trvale udržitelný rozvoj,“ zdůrazňuje Šrámek.

Ve společnosti Praktik systém, s. r. o., ze Stráže pod Ralskem, která se na založení asociace podílela, to např. znamená zpracovat tisícovku lednic denně. V loňském roce tady za 165 milionů korun pořídili novou technologii, která jich dokáže ročně recyklovat až 450 tisíc. „Předchozí linka uměla zachytit pouze freony. Nová zachytává veškerá nadouvadla včetně pentanu. Díky následnému dopracování plastů dokážeme zpětně využít více jak 85 % materiálů,“ říká ředitelka Lada Martinková.

Recyklací každé tuny lednic ve společnosti Praktik systém se teď ušetří 11,62 tuny CO2, následnou recyklací každé tuny plastu dalších 1,2 tuny CO2. „Nová linka byla vystavěna v souladu s nejpřísnějšími evropskými standardy na zpracování chlazení,“ dodává Martinková. Firem, které jsou držiteli oprávnění zpracovávat vysloužilé elektro, je v ČR na 200. Šestice zakladatelů AREO má ale na svém kontě zpracování 80 % elektroodpadu, který se u nás ročně vyprodukuje. Mezi zbývajícími lze najít např. chráněné dílny, které při malých objemech produkce dosahují velmi kvalitních výsledků díky ruční demontáži spotřebičů.

„Jsou ale mezi nimi i takoví zpracovatelé, kteří nedisponují žádnými vhodnými technologiemi a fungují bez jakékoliv kontroly dodržování zákonných postupů, ale i dosažení zákonem stanoveného využití materiálů z recyklovaných výrobků,“ vysvětluje Šrámek.

Bližší podrobnosti jsou dostupné na webu www.areo-asociace.cz.

[Tiskové materiály AREO.]