časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Klešťový měřič – jak změřit s jeho pomocí rozběhový proud?

TME Czech Republic, s. r. o. | www.tme.eu/cz/

Rozběhový proud v autě

S jevem rozběhového proudu se lze setkat při práci s elektrickými motory. Nejednou způsobí zapnutí motoru ve špatně vyprojektovaných instalacích aktivaci ochrany. Příčinou je právě rozběhový proud – v okamžiku zapnutí motor odebírá mnohem větší proud než pracovní proud nebo proud v ustáleném stavu motoru. Tento jev je poměrně krátkodobý, např. u třífázového motoru trvá od 75 do 150 ms, ale skok proudu je 500 až 1 200 %, což může být závažný problém a může vést k poruše. Kromě toho je měření rozběhového proudu vyžadováno v procesu údržby elektrického motoru.

Rozběhový proud ve spínaném zdroji

Jev rozběhového proudu se vyskytuje také ve spínaných zdrojích založených na měničích. Konstrukce tohoto typu mají na vstupu usměrňovače a filtry složené z kondenzátorů, které jsou zde klíčové. V okamžiku zapnutí zdroje mají vybité kondenzátory na jeho vstupu nevelkou impedanci, následkem které je vznik chvilkového přetížení, špičky protékajícího proudu. Doba nabíjení kondenzátorů je nevelká, avšak proud tekoucí v této době může ve špičce dosahovat několika desítek ampérů.

Obr. 1. Termistor NTC
Obr. 1. Termistor NTC

Často se lze setkat s doplňkovým termistorem NTC zapojeným do série s napájecím vedením. Díky svému počátečnímu odporu může rozběhový proud zmírnit. V době práce zdroje se tento prvek zahřívá, čímž jeho odpor klesá, a omezuje tudíž výkonové ztráty.

Avšak mnoho výrobců omezuje náklady a doplňkový termistor NTC vypouští a považuje jej za zbytnou součástku. Při výběru napájecího zdroje proto stojí za to, věnovat pozornost tomu, zda konkrétní model zdroje tuto součástku obsahuje.

Klešťový měřič – jak funguje, jak měřit klešťovým měřičem?

– Klešťový měřič UNI-T UT216C.
– Klešťový měřič Axiomet AX-215TIC.
– Klešťový měřič FLUKE 376 FC.
– Klešťový měřič EXTECH EX655.

Klešťovým měřičem lze nazývat přístroj, který má kovovou obruč uzavíranou kolem dvou cívek. První z nich (primární obvod) tvoří vodiče, kterými protéká měřený proud. Druhá (sekundární obvod) se nachází uvnitř měřiče. Sekundární obvod se skládá z mnohem většího počtu závitů, díky čemu lze menší velikost proudu snadno a bezpečně změřit. Novější klešťové měřiče rovněž umožňují změřit stejnosměrný proud. Pro tento účel se využívá Hallův jev, spočívající v měření intenzity magnetického pole.

Hodně klešťových měřičů má kromě měření proudu také funkce známé z klasických multimetrů. Díky doplňkovým zdířkám pro měřicí šňůry lze např. zkontrolovat průchodnost obvodu a provést test diody.

Měřit proud klešťovým měřičem je velmi snadné. Stačí měřicími čelistmi obemknout měřený obvod a nastavit přepínač měřiče na příslušnou funkci, AC, nebo DC v závislosti na měřeném proudu. Při měření proudu, jehož průběhy mohou být zkresleny, je třeba věnovat pozornost tomu, zda má měřič funkci měření skutečné efektivní hodnoty (True RMS). V případě zkreslených průběhů je takové měření podstatně věrohodnější.

Výhody měření provedeného pomocí klešťových ampérmetrů

Hlavní předností měření klešťovým ampérmetrem je jeho neinvazivnost. Lze měřit dokonce na spuštěném stroji bez zásahu do napájecího obvodu. To je zvlášť užitečná vlastnost výhodná ve firmách či na výrobních linkách, které není možné jen tak zastavit.

Navíc je důležité uvážit otázku bezpečnosti. Díky neinvazivnosti měření není uživatel přímo vystaven působení elektrického proudu.

Přehled klešťových měřičů dostupných v nabídce TME

Klešťový měřič UNI-T UT216C

UT216C je jedním z výrobků reprezentujících firmu UNI-T. Je to klasický klešťový měřič měřící napětí AC/DC, proud AC/DC, odpor, frekvenci, kapacitu, teplotu a rozběhový proud. Kromě toho má několik doplňkových funkcí usnadňujících každodenní práci. Jsou to:
– automatické přepínání měřicího rozsahu,
– test diod a průchodnosti obvodu,
– relativní měření (Relative Mode),
– podsvětlený LCD displej,
– měření skutečné efektivní hodnoty (True RMS),
– funkce Data Hold – zadržení posledního měření,
– automatické vypnutí po asi 15 min,
– Low Battery Display – indikátor vyčerpanébaterie (≤3,6 V),
– NCV – funkce detekce elektrického pole,
– vestavěná svítilna.

Měřič je napájen třemi bateriemi 1,5 V LR03 (AAA). Všechna měření se provádějí v souladu s normou EN 61010 1000V CAT II a EN 61010 600V CAT III.

Obr. 2. Klešťový měřič UNI-T UT216C  Obr. 3. Model Axiomet AX-215TIC
Obr. 2. Klešťový měřič UNI-T UT216C (vlevo), Obr. 3. Model Axiomet AX-215TIC (vpravo)

Klešťový měřič Axiomet AX-215TIC

Výrobkem reprezentujícím značku AXIOMET je model AX-215TIC. Tento cenově dostupný měřič může být ideálním přístrojem pro kutily. Má základní funkce umožňující měřit proud AC/DC, napětí AC/DC, odpor, kapacitu, frekvenci, teplotu a rozběhový proud. Ty jsou rozšířeny několika doplňkovými funkcemi. Jsou to:
– automatické přepínání měřicích rozsahů,
– test diody a průchodnosti obvodu,
– automatické vypnutí,
– funkce HOLD (zadržení údaje na zobrazovači),
– měření skutečné efektivní hodnoty (True RMS),
– indikátor nízkého napětí baterie,
– indikátor překročení měřicího rozsahu,
– vestavěná svítilna.

AX-215TIC je podobně jako výrobek UNI-T napájen třemi bate - riemi 1,5 V LR03 (AAA).

Klešťový měřič FLUKE 376 FC

FLUKE 376 FC může být dobrou vol - bou pro autodílnu nebo firmu, ve které bude vystaven nepříznivým podmínkám. Mě - řič se vyznačuje skvělou trvanlivostí, kte - rá je rozpoznávacím znakem výrobků fir - my FLUKE. Model 376 FC umožňuje mě - řit proud AC/DC, napětí AC/DC, odpor, kapacitu, frekvenci, teplotu a rozběhový proud. Přístroj se dále vyznačuje doplňko - vými funkcemi:
– automatické přepínání měřicích rozsahů,
– test diody a průchodnosti obvodu,
– přesné měření skutečné efektivní hodnoty (True RMS),
– funkce MIN/MAX/AVER,
– spolupráce s aplikací Fluke Connect (umožňuje bezdrátový přenos naměřených hodnot prostřednictvím rozhraní Bluetooth),
– funkce HOLD (zadržení zobrazeného údaje na zobrazovači),
– indikátor nízkého napětí baterie,
– dolnopropustný filtr pro měření parametrů pohonů

Měřič je napájen dvěma bateriemi 1,5 V LR6 (AA). Měření se pro - vádějí v souladu s normami EN 61010 1000V CAT III a EN 61010 600V CAT IV. Pozornost si zaslouží ohebný adaptér přiložený k mě - řiči usnadňující měření.

Obr. 4. Typ FLUKE 376 FC  Obr. 5. Měřič EXTECH EX655
Obr. 4. Typ FLUKE 376 FC (vlevo), Obr. 5. Měřič EXTECH EX655 (vpravo)

Klešťový měřič EXTECH EX655

Klešťový měřič EX655 firmy EXTECH může být skvělou alternativou k přístroji FLUKE. Má podobné funkce, ale jeho cena je značně přístupnější. Měřičem lze měřit proud AC/DC, napětí AC/DC, odpor, kapa - citu, frekvenci, teplotu a rozběhový proud.

EX655 má rovněž několik doplňkových funkcí:
– automatické přepínání měřicích rozsahů,
– test diody a průchodnosti obvodu,
– automatické vypnutí,
– měření skutečné efektivní hodnoty AC (True RMS AC),
– podsvětlený LCD zobrazovač s bargrafem,
– NCV – funkce detekce elektrického pole,
– funkce HOLD (zadržení zobrazených údajů na zobrazovači),
– indikátor nízkého napětí baterie

Přístroj je napájen třemi bateriemi 1,5 V LR03 (AAA) a měření se provádějí v souladu s normami EN 61010 1 000V CAT II a EN 61010 600V CAT III.