časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Kabely pro 21. století

Ing. Soňa Slámová, Helukabel CZ, s. r. o.
 
Zajištění energetického zásobování pro další generace při zachování co nejčistšího a nejpřívětivějšího životního prostředí znamená intenzivní hledání nových možností. Ideální je využívání obnovitelných forem energie, které jsou prakticky všude na Zemi neomezeně k dispozici (voda, vítr a Slunce). Energie vody je využívána již po staletí a zažívá v současné době renesanci. Pro využití energie větru a Slunce k pokrytí neustále rostoucí poptávky po elektřině, bylo v posledních letech vynaloženo velké úsilí. Důraz byl kladen na výzkum a vývoj a výsledkem byly technologie, jež nastartovaly věk sofistikovaného využívání obnovitelných zdrojů energie. Důležitým prvkem při výstavbě zařízení na využívání obnovitelných zdrojů energií jsou kabely, které musejí vyhovovat zvláštním požadavkům. Helukabel®, známý svými stálými inovacemi kabelů, vodičů a příslušenství, vyvinul kabely vhodné právě pro tyto aplikace.
 

Solarflex pro fotovoltaiku

 
Přeměna sluneční energie na elektrickou vyžaduje vhodně uzpůsobené kabely. Kabely SOLARFLEX® se používají na solárních panelech. Všechny tyto typy jsou flexibilní, mají dvojitou izolaci, napětí 0,6/1 kV, jsou bezhalogenové a odolné proti UV záření a vysokým teplotám. Izolace je z TPE nebo PUR.
 
SOLARFLEX®101-V4A (obr. 1) je navíc pancéřovaný, a proto odolný i proti hlodavcům. Ve volné přírodě, na střechách a dalších plochách poškozují kabeláž kuny, hlodavci, termity apod. Tento problém vyřešil Helukabel vývojem. Kabely A zajišťují svým korozivzdorným ocelovým opletením dostatečnou ochranu před těmito škůdci. SOLARFLEX® 104 je navíc samozhášivý.
 
SOLARFLEX®-ZW 102/106 (obr. 2) je bezhalogenový a samozhášivý dvoužilový kabel s dvojitou izolací z TPE a PUR. SOLARFLEX®-ZW 102 je vhodný i pro uložení do země. Mezi dvěma póly nemůže dojít k elektrickému zkratu.
 

Windkraftkabel pro větrnou energii

 
Helukabel nabízí pro oblast větrné energetiky speciální silové a ovládací kabely.
 
Helukabel WINDKRAFTKABEL®- WK 101, 102, 103, 104 (obr. 3) představují bezhalogenové kabely, které jsou určeny pro použití ve větrných elektrárnách. Dvojitá izolace ze speciálního PVC je odolná proti mrazu (do –40 °C). Typ WK 102 má první izolaci z TPE a druhou izolaci z PUR. Je samozhášivý a extrémně odolný proti opotřebení, UV záření, olejům, hydrolýze a mikrobům. Typ WK 103 má navíc stínění z pocínovaných měděných drátků. Je samozhášivý a odolný proti olejům.
 
Helukabel GALVANOFLEX®(obr. 4) je vysoce flexibilní bezhalogenový silový kabel s extrémně silnou izolací PUR. Je odolný proti opotřebení, UV záření, olejům, hydrolýze a mikrobům.
 
Helukabel THERMFLEX®145 (obr. 5) se používá ke spojení generátorů ve větrných elektrárnách. Je flexibilní a zároveň bezhalogenový a bez kouře, jeho speciální izolace je odolná proti plameni. Má velkou teplotní odolnost –20 až +120 °C (při pevné instalaci –55 až +145 °C) a je odolný proti olejům, UV záření a ozonu.
 

Kompletní sortiment kabelové techniky

 
Helukabel nabízí ucelený program kabelů, vodičů, kabelového příslušenství a konektorů od vývoje po výrobou ucelené řady produktů pro fotovoltaiku. Veškeré výrobky pro solární použití jsou odolné proti povětrnostním vlivům, UV záření a ozonu. Materiál kabelů je u vnějšího pláště zesítěný (PVDF, TPE nebo PUR). Zesítěné materiály zabraňují v případě zkratu deformaci izolačního materiálu vyvolané teplem.
 
Helukabel nabízí kompletní kabeláž solárních zařízení na propojení jednotlivých solárních panelů navzájem nebo jejich spojení se svorkovnicí a měničem kabely SOLARFLEX®. Standardně dodávané průřezy jsou od 2,5 do 25 mm2. Prodané kilometry tohoto kabelu, použité v nejrůznějších aplikacích ve více než sedmnácti zemích světa, spokojení zákazníci a žádná reklamace za více než dvacet let jsou dostatečnou vizitkou kvality.
 
Helukabel nabízí techniku pro propojení u solárního modulu (panel-měnič), což představuje typický solární program a techniku pro propojování od měniče napětí k normální síti tzv. běžný program. Propojovací technika Helukabel obsahuje kabely, konfekci a příslušenství.
 
Pro solární systémy jsou nabízeny dva specializované programy SOLARFLEX®– kabely a vodiče pro fotovoltaiku – a konfekci HELUSOL®– konfekce a specializované příslušenství pro fotovoltaiku.
 
Výrobky Helukabel splňují všeobecné požadavky – odolnost proti UV záření (zvláštní materiál např. PVDF nebo černě zbarvený se sazemi jako absorbentem UV), odolnost proti povětrnostním vlivům, proti teplotním rozdílům, vlhkosti, větru i ozonu. Tyto výrobky splňují i podmínku dlouhé životnosti, a to až třicet let.
 
Výhody konfekce Helukabel pro zákazníka jsou hotové a vyzkoušené výkonové řetězce, dobrá kvalita od výrobce (reprodukovatelné krimpování) strojním zpracováním, vysoká úroveň jistoty kontaktu, a to především u nastříknutých (zalitých) konektorů. Nezanedbatelné jsou nízké náklady při montáži přímo v místě instalace. Solární řetězec lze jednoduše a vhodně přizpůsobit na přání zákazníka.
 
Pro přímou instalaci na solární panely se používá panelová zásuvka HELUSOL®(z polykarbonátu), jež je odolná proti povětrnostním vlivům, a dioda pro ochranu modulu s průchodkami pro zavedení kabelů či bronzový filtr proti tvorbě kondenzátu.
 
Solární bajonetové konektory HELUSOL®zajišťují malý přechodový odpor, a tím malý vývin tepla, což prodlužuje životnost výrobku. Tyto konektory umožňují spolehlivou, bezpečnou a snadnou montáž, jakož i bezpečné zachycení tahové síly díky bajonetovému uzávěru. Kromě krimpovacích kleští na kontakty nejsou třeba žádné další nástroje.
 
Helukabel dále dodává odbočné konektory/rozdělovače Y pro společné vedení kabeláže, kabelové průchodky pro normální kabeláž a připojovací techniku. Průchodky HELUSOL®HS a HELUTOP®HT jsou odolné i proti povětrnostním vlivům a stabilní při UV záření.
 
Další informace mohou zájemci získat v inzerátu na následující straně nebo na webových stránkách společnosti: http://www.helukabel.cz
 
Obr. 1. Helukabel SOLARFLEX® 100/101
Obr. 2. Helukabel SOLARFLEX® – ZW 106/107
Obr. 3. Helukabel WINDKRAFTKABEL® 101/103
Obr. 4. Helukabel GALVANOFLEX®
Obr. 5. Helukabel THERMFLEX® 145