časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Kabely a vodiče, technické prostředky pro ukončení, spojování a montáž kabelů a vodičů

|

číslo 7/2002

Trh, obchod, podnikání

Kabely a vodiče, technické prostředky pro ukončení, spojování a montáž kabelů a vodičů

Reportážní cesta k firmě LAPP Kabel, Stuttgart

Jednožilové i vícežilové kabely, vyrobené nejrůznějšími technologiemi, jsou dnes již běžným prvkem v praxi kteréhokoliv elektrotechnika. Jsou nezbytnou součástí většiny elektrotechnických systémů, a proto s rostoucími nároky na průmyslové technologie musejí splňovat stále náročnější kritéria, zahrnující jak jejich fyzikální a elektrotechnickou podstatu, tak také ekonomická i estetická hlediska. Obr. 1.
Jsou to právě kabely a vodiče, které technické zařízení oživí, dotvoří, a postup při jejich přivedení, připojení a umístění v systému musí respektovat náročná technická i ergonomická kritéria.
I kabely mají v kontextu elektrotechniky svou samostatnou a zajímavou historii. Významný podíl na světové úrovni kabelové techniky má společnost Lapp Kabel, která globálně, jako skupina Lapp Group v 50 společnostech s více než 70 zastoupeními, operuje po celém světě. Je jedním z předních dodavatelů kabelů, vodičů, kabelového příslušenství, průmyslových konektorů a komunikačních technologií vůbec.
Firma Lapp Kabel má svou centrálu ve Stuttgartu v SRN a redakce ELEKTRO přijala pozvání českého zastoupení Lapp Kabel s. r. o. na exkursi do tohoto významného centra.

Obr. 2.

Slovo o historii
Úplné počátky založení firmy spadají do roku 1957, kdy při spojení novátorství a odvahy vyvinul zakladatel společnosti, pan Oskar Lapp, první průmyslově vyráběný flexibilní řídicí kabel ÖLFLEX®. Ukončil tak do té doby běžné únavné protahování jednotlivých vodičů izolačními trubkami. Tento vynález byl pro uživatele zásadní změnou a stal se zcela novým standardem pro celosvětově vyráběné kabely. Kabel ÖLFLEX® však byl jen začátkem mnoha významných výrobkových zlepšení. Dnes, po letech dynamického vývoje, firma Lapp Kabel disponuje jedním z nejširších výrobních programů kabelů ve světě. Ročně firma vyrobí více než 40 tisíc kilometrů kabelů; od počátku průmyslové historie firmy by jejich délka pětkrát přesáhla vzdálenost od Země k Měsíci a zpět. Od roku 1993 existuje zastoupení firmy Lapp Kabel i v České republice a na Slovensku. Po velmi úspěšném rozvoji této formy spolupráce bylo začátkem roku 1998 rozhodnuto o založení dceřiné společnosti v ČR.

Současné výrobkové skupiny
Ölflex® – napájecí, ovládací a vysoce flexibilní kabely

Pro těžký provoz ve vlečných řetězech byly firmou Lapp Kabel vyvinuty speciální kabely, které zajišťují bezpečné napojení sítě na komponenty neustále se pohybujících strojních částí.

Obr. 3.

Bezporuchový přenos dat zaručují vysoce flexibilní kabely s optickými vlákny, ať už skleněnými či plastovými.

Stále více se prosazují hybridní kabely, které v jednom kabelu kombinují optická vlákna, zabezpečující nejvyšší přenosové rychlosti, s měděnými vodiči pro elektrické napájení.

Unitronic® – datové kabely

Datové kabely vyhovující průmyslovým podmínkám v nabídce Lapp Kabel dnes již existují (např. kabely CAT.5).

Tyto kabely splňují všechny elektrické požadavky stacionárních kabelů LAN pro přenos dat do 100 MB/s i více.

Hitronic® – světlovodné kabely,
Skintop® – kabelové vývodky,
Silvyn® – ochranné hadice,
Fleximark® – označovací systémy,
Epic® – průmyslové konektory,

Obr. 4.

Určování směru vývoje v technologii i v oblasti norem
Firma Lapp Kabel byla vždy známa jako průkopník na trhu kabelových technologií a nesmířila se pouze s požadavky harmonizovaných norem. Při neustálé snaze vy íjet a prosazovat nová řešení přinášela ve spolupráci s autorizovanou zkušebnou VDE v Offenbachu nová, z pohledu zákona o shodě vyhovující řešení.

Uveďme příklad ovládacích kabelů s redukovanou izolací z PVC vyvinutou firmou Lapp Kabel. Jejich izolační, ale i mechanické vlastnosti jsou podstatně lepší než u ovládacích kabelů s izolací PVC podle harmonizovaných norem, z hlediska elektrického zatížení jsou s nimi zcela srovnatelné.

Obr. 5.

Firma Lapp Kabel vývojem nové technologie určuje směr i pro vývoj norem.

Produkty Lapp Kabel doplňují nové průmyslové technologie
Nárůst automatizace, změny průmyslového prostředí, výrazně se měnící podmínky výroby a instalace nových komponent informačních technologií ve strojírenství vyžadují také nové koncepty elektrických propojení kabely a vodiči.

Spojování rozdílných, hierarchicky členěných úrovní sítí do jediného „průmyslového Ethernetu“ diktuje nutnost přímého a okamžitého propojení informačních přenosů – od internetu až po nejnižší úroveň v tomto řetězci – sběrnici, snímač/akční člen.

Kabely a vodiče musejí vyhovět požadovaným podmínkám použití: na jedné straně musejí splňovat vyšší požadavky na rychlost přenášených dat, na straně druhé musejí fungovat spolehlivě i v tvrdém průmyslovém prostředí, musejí tedy být zároveň citlivé i dostatečně robustní.

Také kabelová topologie strojů a průmyslových zařízení prochází změnami způsobenými intenzivní aplikací dostupných informačních technologií: nové struktury stále více vyžadují upustit od centrálního řídicího centra s typickou kabelovou topologií ve tvaru hvězdy. Decentralizované, paralelní kabelové struktury znamenají značné finanční úspory.

Obr. 6.

Vývoj v oboru plastů pro výrobu kabelů a vodičů
V kabelové technice v posledních letech získaly velký význam termoplastické elastomery (TPE), umožňující vyrobit precizní kabely přesně přizpůsobené dané aplikaci. Za příklad uveďme materiál P4/11 vyvinutý firmou Lapp Kabel speciálně pro kabely typové řady ÖLFLEX® Natur, které jsou odolné bioolejům.

Další důsledný vývoj materiálů TPE poskytne i v budoucnosti nové a rozšířené možnosti použití kabelů a vodičů v průmyslu. Vedle materiálů na bázi TPE budou stále více využívány i další materiály šetrné k životnímu prostředí, které jak při výrobě, použití, tak i při likvidaci snižují jeho zatížení.

Sběrnicové kabely
Specifické požadavky, zejména z  hlediska mechaniky a elektrotechniky, jsou kladeny na sběrnicové kabely. Tyto kabely jsou používány v relativně čistém prostředí rozváděčů se stupněm krytí IP20, ale i v drsném průmyslovém prostředí s výskytem mechanického, chemického a tepelného namáhání, kde může být požadována ochrana a konstrukce systémových prvků se stupněm krytí IP65/67. Důležitý je i různý způsob uložení – venkovní uložení (odolnost proti záření UV), nebo uložení v zemi.

Obr. 7.

Parametry sběrnicových kabelů, především vlnový odpor, provozní kapacita, tlumení a útlum přeslechů (NEXT) a elektromagnetická kompatibilita (EMC), musejí být přizpůsobeny hodnotám požadovaným systémem, a to tak, aby byla garantována shoda se systémem a funkční bezpečnost.

S ohledem na bezporuchový přenos informací nabývají na významu také optické, popř. hybridní kabely, tzn. kabely s optickými vlákny a měděnými žílami.

Kabelové technologie Lapp Kabel jsou po všech stránkách dokonale připraveny na nové tisíciletí.

LAPP KABEL s. r. o.
Tovární 1333
769 01 Holešov
tel.: 0635/50 10 11
fax: 0635/39 46 50
e-mail: info@lappkabel.cz