časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Kabelové nosné systémy z Koposu Kolín

číslo 8/2006

Kabelové nosné systémy z Koposu Kolín

Kopos Kolín a. s.

Kopos Kolín začal na náš trh dodávat ucelený systém kabelových nosných systémů v roce 2003. Uplatňuje se v mnoha oblastech, např. v průmyslu, v zařízeních občanské vybavenosti, administrativních a obchodních centrech a podobně.

Jak vybírat ze sortimentu kabelových nosných systémů

Nabídka širokého sortimentu umožňuje sestavit trasy ve dvou provedeních, a to pro lehké nebo těžké zatížení, s volitelnou povrchovou úpravou zohledňující jak estetické hledisko, tak hledisko ochrany před korozí (kromě povlaku epoxidem je možné pozinkování či pokovení; pro potravinářský průmysl a do prostředí s vysokou chemickou agresivitou lze objednat i systémy z korozivzdorného materiálu).

Obr. 1.

Obr. 1. Využití kabelových žlabů na stropním závěsu – oboustranně uložený kabelový žlab

Pro výběr a specifikaci materiálu je nutné zvážit požadavky na ochranu před korozí, a to klasifikací prostředí, které konkretizuje projektant společně s investorem.

Nutné je určit zatížení trasy na jeden metr délky (počty a hmotnost kabelových svazků) a podle zatížení vybrat kabelové žlaby nebo lávky s požadovanou nosností. Jedním z určujících prvků je i průřez kabelových svazků a stanovení profilu trasy (šíře a hloubky).

Pro míru zatížení trasy je třeba vybrat i montážní a závěsné systémy a způsob upevnění kabelového systému (kotvy, závěsy, spojovací materiál).

Poté, co jsou stanoveny uvedené parametry, lze vybírat i design, včetně uspořádání kabelů přímo v průřezech žlabů a lávek.

Obr. 2.

Obr. 2. Ukázka souběhu kabelové trasy a potrubních systémů a na ně uložený kabelový žlab

Variabilita montážních systémů, splňujících různá kritéria, umožňuje využít sortiment kabelových nosných systémů jako stavebnici se širokým spektrem použití. Kabelový nosný systém z Koposu Kolín byl vyzkoušen v EZÚ a je schválen pro využití na stavbách. Část sortimentu je přezkoušena i podle DIN 4102 Část 12 (Vlastnosti stavebních materiálů a stavebních dílců při požáru; zachování funkčnosti kabelových systémů). Korozivzdorné provedení Inox je schváleno Státním zdravotním ústavem pro použití v nepřímém styku s potravinami.

Děrované a drátěné kabelové žlaby a drátěné lávky

Tyto produkty jsou univerzálním řešením uložení silových, optických a sdělovacích kabelů. Nabízejí optimální a kvalitní řešení pro energorozvody a komunikační a řídicí systémy. Díky flexibilitě systému se přizpůsobí jakýmkoliv požadavkům stavby. Kabelové žlaby, lávky, úchytky, svorky, nástavce, držáky a podpěry řeší každý stavební problém. Zvláštní projekty totiž vyžadují zvláštní řešení. Systém nachází uplatnění ve všech odvětvích vyžadujících zvláštní projekty, jako jsou např. petrochemie, chemický průmysl, těžké stroje aj.

Děrované kabelové žlaby
Konstrukce je vhodná i pro použití v těžkém průmyslu, kde musí tyto žlaby vydržet jak statické, tak dynamické zatížení. Žlaby mají dobrou podélnou pevnost, takže umožňují optimálně zvětšit vzdálenosti mezi jednotlivými podpěrami. S menším počtem podpěr se výrazně sníží i náklady na instalaci. Lem žlabů umožňuje spolehlivé upevnění víka sponami. Děrování dna poskytuje možnost umístit vývodky Pg 11 a Pg 13,5. Tak je zabezpečeno rychlé a spolehlivé vyvedení kabelů z prostorů žlabu. U kabelových žlabů KZI 60 je integrovaná spojka pro snadnou a rychlou manipulaci při montáži. Úspora montážního času je v tomto případě samozřejmostí. Konce řady KZI jsou speciálně upraveny a uzpůsobeny pro vzájemné propojování.

Obr. 3.

Obr. 3. Křížení a snížení profilu trasy vytvořené kombinací děrovaných kabelových žlabů a kabelových lávek

Kabelové žlaby jsou nabízeny v rozměrových řadách 35, 60, 85 a 110 mm. Šíře kabelových žlabů se pohybují od 50 do 600 mm. K celému sortimentu kabelových žlabů je připraven obsáhlý podpůrný a montážní program. Základní korozivzdorná povrchová ochrana kabelových žlabů je vytvořena nanesením zinku o tloušťce přibližně 22 µm, což odpovídá nanesení obou stran zinkové vrstvy minimálně 275 g·m–2. Na objednávku je možné dodat kabelové žlaby s povrchovou úpravou pozinkováním ponorem (50 až 80

Kabelové žlaby nacházejí uplatnění především v průmyslových stavbách a bývají v převážné míře součástí rozsáhlých projektů. Jsou vyrobeny z ocelového nebo korozivzdorného, různě perforovaného plechu o tloušťce od 0,75 mm podle požadované nosnosti. Korozivzdorné kabelové žlaby lze doporučit zejména pro potravinářský průmysl, kde jsou kladeny vysoké požadavky na hygienu provozu.

Drátěné kabelové žlaby
Jejich použití je vhodné zejména pro instalaci zohledňující působení vnějších vlivů rozdělených podle normy ČSN 33 2000-3 (Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 3: Stanovení základních charakteristik).

Obr. 4.

Obr. 4. Patrové umístění kabelových lávek
Obr. 5. Linie kabelových lávek a roštů s předepsaným upevněním a odstupy nad sebou

Systém se nedoporučuje instalovat v průmyslových provozech se silným mechanickým namáháním – silné rázy a vibrace (AG3, AF3). Plně vyhovuje použití v průmyslových provozech se středním a mírným namáháním.

Kabelové lávky

Kabelové lávky jsou další možností uložení elektrických obvodů. Kopos dodává lávky v široké škále rozměrů pro nejmenší až největší zatížení.

Povrchová úprava kabelových nosných systémů

Pokovení dvojchromanem zinku
Drátěné kabelové žlaby a všechny druhy upevňovacích prvků jsou pokoveny dvojchromanem zinku (ZnCr). Při tomto postupu se elektrolyticky sráží tenká zinková vrstva o proměnlivé tloušťce mezi 6 a 8 to zaručuje za normálních vnitřních podmínek jejich velmi dobrou ochranu. Nejsou vhodné pro instalaci v exteriéru.

Pokovení galvanickým zinkem
Většina kabelových kanálů a příslušenství je povrchově upravena tímto způsobem. Za normálních okolností jsou takto ošetřené materiály dostatečně chráněny proti korozi. Jsou vhodné pro instalaci v zastřešených prostorách a k vnitřnímu použití. Tloušťka zinkové vrstvy je asi 22 µm.

Obr. 5.

Pokovení žárovým zinkem
Mnohé kabelové lávky a stropní profily jsou pozinkovány ponorem. Pro tuto povrchovou úpravu se používají různé termíny, jako je např. pozinkování ohněm, termické zinkování apod. Dokončené kusy se po předběžné úpravě ponořují do lázně taveniny s tekutým zinkem o teplotě přibližně 450 °C. Na oceli se po vyjmutí ze zinkové lázně vytvoří vrstva slitiny zinku a železa, která je pokryta vrstvou čistého zinku. Tloušťka zinkové vrstvy je v závislosti na tloušťce materiálu 60 až 80 µm. Žárově pozinkované výrobky mají větší odolnost proti korozi a lze je použít v interiérech s vysokou vlhkostí, jako jsou např. plavecké bazény nebo chemické provozy. Použití v exteriérech je možné v průmyslových lokalitách s kyselými dešti i v přímořském prostředí.

Moderní kabelové systémy a jejich výhody

Kabelové nosné systémy z Koposu respektují všechny požadavky kladené na moderní systémy:

  • bezpečný a spolehlivý provoz kabelů,
  • hospodárnost projektu,
  • přehlednost rozvodu,
  • snadná montáž s ohledem na vkládání kabelů,
  • snadná údržba a možnost rychlého odstraňování poruch,
  • rezerva úložné plochy pro další kabelové vedení,
  • rychlá dostupnost,
  • perfektní řešení pro všechny obory elektroinstalací,
  • technická podpora a poradenství,
  • garance dodávky.

Kabelové nosné systémy z Koposu Kolín jsou použity např. na Letišti Praha Ruzyně, v Mlékárně Jičín nebo v ropné rafinerii v Dubaji ve Spojených arabských emirátech.

Další informace o výrobcích společnosti Kopos Kolín a. s. mohou zájemci získat na adrese:

Kopos Kolín a. s.
Havlíčkova 432
280 94 Kolín IV
tel.: +420 321 730 111
fax: +420 321 730 811
e-mail: kopos@kopos.cz
http://www.kopos.cz