časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Kabelové krabicové rozvodky DK 90 – výsledek aplikovaných poznatků z praxe

|

číslo 8-9/2003

Mezinárodní strojírenský veletrh

Kabelové krabicové rozvodky DK 90 – výsledek aplikovaných poznatků z praxe

Ing. Petr Zůna, Ing. Vladimír Štekrt, Ph.D., MBA,
HENSEL s. r. o.

Kabelové krabicové rozvodky DK 90 – to je nástroj, který společnost Hensel nabízí na trhu pro práci elektroinstalatérů v oblasti rozvodu nízkého napětí již deset let. Zvláště díky použitému materiálu vynikají tyto kabelové krabicové rozvodky velmi dobrou tepelnou a chemickou odolností. Společně s vysokým stupněm krytí (IP65, IP55, IP54) to umožňuje použít je ve vlhkém a prašném prostředí, v prostředí s působením kyselin a louhů, povětrnostních vlivů, mořského vzduchu, mořské vody aj.

Obr. 1.

Materiál rozvodek je těžko vznítitelný a obtížně hořlavý. Řada rozvodek KF (obr. 1) , která se liší použitým materiálem, prošla zkouškami v Požárně technické laboratoři s výsledkem třída hořlavosti B. Díky zmíněnému stupni hořlavosti a minimálnímu vývinu halogenů při požáru lze rozvodky KF nejen přímo klást na všechny druhy hořlavých materiálů, ale lze je použít i na elektroinstalace v tunelech. O kvalitě tohoto sortimentu jasně vypovídá jeho úspěšné využití v aplikacích v silničních a železničních tunelech i v tunelech metra, např. v dánské Kodani, čínském Tchaj-peji, ale především v Praze.

Krabicové rozvodky DK 90 jsou robustní konstrukce, dodávané buď se svorkovnicemi, nebo bez nich. Rozvodky jsou uzpůsobeny pro různé způsoby použití. Pro vnitřní a pro venkovní chráněné rozvody vyhoví všechny typy rozvodek DK 90. Rozvodky řady KF jsou však především určeny pro venkovní, nechráněnou instalaci.

Společnost Hensel jako jedna z prvních v Evropské unii přizpůsobila krabicové rozvodky DK 90 novému standardu – mezinárodně používanému metrickému systému. Předlohou tohoto převodu kabelových šroubových spojení, trubek a skříní je mezinárodní norma EN 60423. Uplatnění této normy se počínaje rokem 2000 týká elektroinstalačních trubek, kabelových šroubových spojení a vývodů vodičů, kabelových odbočných krabic, svorkových a rozváděčových skříní, zapouzdřených rozváděčových systémů, rozváděčů všeobecně a svítidel. Pro kabelové vývodky výhradně platí bezpečnostní požadavky nové normy EN 50262, kde je deset dřívějších velikostí Pg nahrazeno pouze osmi metrickými velikostmi. Z bezpečnostních důvodů si však musí kabelová vývodka a průchozí otvor vždy odpovídat.

Obr. 2.

U společnosti Hensel byly vývodky typu ESt, ASt, AKS nahrazeny vývodkami ESM a ASM. Všechny metrické výrobky jsou na obalu označeny znakem „M„.

Efektivnost rozvodek DK 90 spočívá v množství aplikovaných řešení a především v úspoře montážní práce. Mezi standardní řešení patří použití předlisovaných vylamovacích otvorů pro ucpávkové vývodky ESM, ASM. U rozvodek řady DE (obr. 2) je navíc použito z hlediska montáže ještě úspornější řešení – pružné těsnicí membrány ve stěnách rozvodky (obr. 3). Vodič se zavádí do rozvodky přímo, bez použití nástroje. Membránu stačí propíchnout odizolovaným koncem vodiče a zatáhnout ho do rozvodky. Membrána těsně a pevně obepne izolaci vodiče. A co stupeň krytí? Zůstává vysoký – IP54. Technologie výroby, kdy jsou membrány vstříknuty přímo do tělesa rozvodky, zajišťuje kvalitu a dlouhodobou odolnost tohoto provedení.

Dalším řešením, které usnadňuje vlastní montáž rozvodky na stěnu, je provedení montážních otvorů (vodorovné a svislé uspořádání na dně krabice), které umožňuje přesné polohování rozvodky. Zde přestávají být problémem tzv. ustřelené otvory, vzniklé při vrtání otvorů do nestejnorodých materiálů zdí. A co s nerovnostmi zdí? Právě z tohoto důvodu je dno rozvodky vybaveno protiskluznými hroty k aretaci vlastní rozvodky na nerovném povrchu.

Obr. 3.

Každý elektroinstalatér jistě zná tu nepříjemnou situaci, kdy v pozici na štaflích, právě v ten nejméně vhodný okamžik, mu upadne šroub ze svorkovnice nebo víka. A když se to stane několikrát po sobě…! Šrouby ve víku rozvodek DK jsou však proti vypadnutí zajištěny. Jsou vyrobeny z ušlechtilé korozivzdorné oceli, což každý ocení při demontáži. Metrický rychlozávit na šroubech ušetří asi dvě třetiny práce při šroubování. Navíc je otvor ve víku vytvořen tak, aby vedl šroubovák (obr. 4). Drážka hlavice šroubu je proříznuta pro obyčejný i pro křížový šroubovák, čímž společnost Hensel vyšla vstříc modernímu trendu – používání tzv. aku-šroubováků.

Bylo promyšleno mnoho detailů, aby vlastní propojování rozvodek bylo co nejpohodlnější a nejpřehlednější. Lze např. celou svorkovnici snadno vyjmout, podle potřeby polohovat, popř. při montáži držet v dlani. Rovněž šrouby svorkovnice jsou zajištěny proti vypadnutí.

Svěrná místa svorek jsou již přímo z výroby otevřená, aby vlastní uchycení vodiče v rozvodnice bylo co nejrychlejší. Elektroinstalatér má díky uvedení maximálního počtu vodičů na víku rozvodky okamžitý přehled, postačí-li jedna rozvodka pro zapojovaný počet vývodů.

Obr. 4.

Pro případ kondenzace vody v rozvodce lze v nejnižším místě dna rozvodky vylomit předlisovaný kondenzační otvor.

Jak je možné, že řada krabicových rozvodek DK 90 obsahuje tolik praktických detailů? Jak je možné, že šetří práci elektroinstalatéra doslova na každém kroku? Je to výsledek dlouhodobé spolupráce mezi firmou Gustav Hensel KG & Co. a elektroinstalatéry, od kterých konstruktéři firmy přijímají poznatky a připomínky přímo z praxe.

Přesvědčete se i vy, že spolupráce společnosti Hensel s jejími zákazníky je jasně viditelná. Využijte aplikované poznatky svých profesních kolegů ke zvýšení efektivity své práce. Přesvědčete se, že se vyplatí pracovat s kvalitními výrobky společnosti, která dbá na názory svých zákazníků.

HENSEL, s. r. o.
Bezděkov 1386
413 01 Roudnice nad Labem
tel.: 416 828 111
fax: 416 828 222
e-mail: odbyt@hensel.cz
http://www.hensel.cz