Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 7/2018 vyšlo
tiskem 27. 6. 2018. V elektronické verzi na webu od 27. 7. 2018. 

Téma: Kabely, vodiče, kabelová technika; Nářadí, nástroje a zařízení pro práci s kabely

Hlavní článek
Parametrizace obvodových modelů lithiových akumulátorů pro elektromobilitu
Smart Cities (3. část – 1. díl)

Aktuality

Energetici v Dukovanech spustili čtvrtý blok, elektřinu vyrábí všechny bloky V Jaderné elektrárně Dukovany energetici spustili čtvrtý výrobní blok. Ukončili tak…

Nejlepší studenti 2018 nalezeni Do finálového kola 8. ročníku soutěže Nejlepší student, které se konalo 20. června 2018 v…

Výběrové řízení na dodavatele pro krytí ztrát pokračuje pátým aukčním kolem Páté aukční kolo výběrového řízení na dodavatele elektřiny pro krytí ztrát v přenosové…

Sympozium o fyzice plazmatu – trendy jaderné fúze i aplikace netermálního plazmatu v medicíně Fakulta elektrotechnická Českého vysokého učení technického v Praze pořádá ve spolupráci…

Novinky z oblasti elektrotechniky, energetiky a elektroniky predstavil veľtrh ELO SYS 2018 24. ročník medzinárodného veľtrhu ELO SYS sa konal v termíne 22. až 25. mája 2018 na…

Chcete zlepšit výkon průmyslové sítě a digitalizovat vaši výrobu? Přihlaste se na odborný seminář společnosti Siemens na téma Řešení z oblasti průmyslové…

Více aktualit

Jubilejní ročník MSV

číslo 5/2003

trh, obchod, podnikání

Jubilejní ročník MSV
45. mezinárodní strojírenský veletrh – 15. až 19. září 2003 na Výstavišti v Brně

Letošní jubilejní ročník MSV je tradičně rozdělen do devíti oborových sekcí, z nichž jedna pravidelně bývá zvýrazněna. Letošním akcentovaným oborem je Energetika a silnoproudá elektrotechnika. V této oblasti vystavovalo v roce 2001, kdy byla rovněž zvýrazněna, 237 vystavovatelů z patnácti zemí. Volba tohoto odvětví koresponduje s rozhodnutím MPO ČR o vypracování nové koncepce energetické politiky, která by měla stanovit efektivní skladbu primárních zdrojů energie. Kromě toho letošní veletrh nabídne tradičně bohatý doprovodný program, včetně odborných konferencí a seminářů, i ocenění nejúspěšnějších produktů a inovací Zlatými medailemi MSV.

Obr. 1.

Jedinečná příležitost oslovit stotisícovou odbornou klientelu

Síla MSV spočívá v širokém záběru nabídky, která oslovuje specialisty z různých průmyslových oborů, a to od vrcholového managementu největších firem až po drobné živnostníky. Proto si návštěvnická klientela zachovala svou početnost, aniž by ztratila na odbornosti.

Expozice posledního ročníku si prohlédlo 104 604 návštěvníků. Z průzkumu současně vyplynulo, že 95,1 % návštěvníků byli odborníci a 81,1 % návštěvníků rozhoduje či spolurozhoduje o investicích a nákupech svých firem nebo má při těchto jednáních poradní hlas. Těmto zjištěním odpovídají také údaje o postavení ve firmě.

Dále údaje hovoří o tom, že 15 % návštěvníků tvořili majitelé nebo ředitelé podniků, 17 % náměstci a odborní ředitelé a 29,1 % vedoucí útvarů a oddělení. Na otázku, zda přišla „ta správná klientela„, odpovědělo 95 % dotázaných vystavovatelů kladně. Výhody účasti na MSV je dokonce možné spočítat. V německém výstavnictví se pro posouzení efektivnosti účasti na jednotlivých veletrzích používá ukazatel TEP, který je významově totožný s anglickým CPT (cost per thousand – „náklady na jeden tisíc„), užívaným k výpočtu efektivity reklamy v médiích. Dosadí-li se do výpočtu TEP údaje z posledních ročníků MSV, lze zjistit, že k oslovení 1 000 návštěvníků s rozhodovacími kompetencemi bylo třeba vynaložit v průměru méně než 50 Kč za 1 m2 výstavní plochy.

Největší mezinárodní setkání průmyslu v zemích střední a východní Evropy

V regionu střední Evropy, kde v souvislosti s rozšiřováním EU padají ekonomické hranice a komerční bariéry, dochází k akceleraci mezinárodní obchodní výměny. Prezentace na velkých veletrzích firmám umožňuje proniknout za hranice dosavadní působnosti, prokázat svou konkurenceschopnost a uplatnit se v globalizující se ekonomice.

Obr. 2.

MSV je již od prvního ročníku v roce 1959 nejvýznamnějším evropským průmyslovým veletrhem na východ od německých hranic. Z tohoto postavení plyne vysoká mezinárodní prestiž a významný podíl zahraničních účastníků. Pro světové producenty je MSV uznávanou branou nejen na český, ale také na středo- a východoevropský trh. V roce 2002 přijel ze zahraničí každý třetí vystavovatel, dvoutřetinová většina z nich ze států Evropské unie. Ze zahraničí přijela také desetina návštěvníků, z toho 82,1 % ze zemí střední a východní Evropy. Registrováno bylo 10 878 zahraničních návštěvníků z rekordních 73 států.

Vystavovatelé při rozhodování o prezentaci na mezinárodním veletrhu zvažují náklady s ní spojené a sledují její výsledný efekt. Vedle tradičního předvedení standardních výrobků a monitorování konkurence i vývoje v oboru je účast na veletrhu příležitostí k budování firemního image, navázání kontaktů s novými zákazníky, k získání informací o potenciálu a o uvedení nových produktů a služeb. Loni 89,2 % vystavovatelů pozitivně zhodnotilo dosažení všech těchto vytyčených cílů.

Veletrhy jsou vedle osobního prodeje pokládány za nejúčinnější marketingový prostředek. Panuje všeobecná důvěra klientů v jejich stabilitu, prognózy dokonce vybízejí k optimistickému výhledu (v Evropě se staví nová moderní výstaviště, areály se modernizují, veletrhy se oborově profilují). MSV má své stálé zákazníky, 81,4 % jeho klientů zde vystavuje pravidelně a na jubilejní ročník se chystá 83,2 % loňských vystavovatelů.

Letošní a následující rok se v České republice a ostatních čekatelských zemích nesou ve znamení integračních snah. 45. mezinárodní strojírenský veletrh je jednou z akcí, které mají tyto integrační snahy podpořit.

Premiéra nového pavilonu

Pavilon F s nejmodernější infrastrukturou nahradí objekt původního názvu. Jeho výstavba započala v únoru a je plánována na šest měsíců. Otevření se připravuje právě k 45. MSV. Vystavovatelé totiž preferují zastřešené, kryté výstavní plochy a právě v tom se jim snaží společnost Veletrhy Brno a. s. vyhovět.
www.bvv.cz