Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 8-9/2019 vyšlo
tiskem 3. 9. 2019. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Elektrotechnika v průmyslu; 61. mezinárodní strojírenský veletrh v Brně

Hlavní článek
Proudové chrániče – přehled a použití

Aktuality

ČEPS, a.s., v prvním pololetí vykázala zisk 2,3 mld., investovat bude do rozvoje soustavy Akciová společnost ČEPS uzavřela první polovinu roku 2019 se ziskem před zdaněním v…

ČEPS dokončila zaústění nejdelšího vedení zvn Společnost ČEPS dokončila realizaci zaústění nejdelšího vedení zvn v ČR V413, spojujícího…

VACON® drives zajišťují maximální provozuschopnost v největších ocelárnách v České republice Zřídkakdy je spolehlivá doba provozu tak kritická, jako při kontilití v ocelárnách. Aby…

E.ON otevřel první ultrarychlou dobíjecí stanici elektromobilů v ČR. Auto dobije za deset minut Společnost E.ON otevřela ve Vystrkově u Humpolce první veřejnou ultrarychlou dobíjecí…

Společnost ABB jmenovala generálním ředitelem Björna Rosengrena Představenstvo společnosti ABB jednohlasně jmenovalo Björna Rosengrena generálním…

Studentské formule ČVUT v Praze přivezly z Mostu zlatou a stříbrnou medaili Ve dnech 13. až 17. srpna se na polygonu u Autodromu Most konal mezinárodní závod…

Více aktualit

Jubilejní ročník MSV

číslo 5/2003

trh, obchod, podnikání

Jubilejní ročník MSV
45. mezinárodní strojírenský veletrh – 15. až 19. září 2003 na Výstavišti v Brně

Letošní jubilejní ročník MSV je tradičně rozdělen do devíti oborových sekcí, z nichž jedna pravidelně bývá zvýrazněna. Letošním akcentovaným oborem je Energetika a silnoproudá elektrotechnika. V této oblasti vystavovalo v roce 2001, kdy byla rovněž zvýrazněna, 237 vystavovatelů z patnácti zemí. Volba tohoto odvětví koresponduje s rozhodnutím MPO ČR o vypracování nové koncepce energetické politiky, která by měla stanovit efektivní skladbu primárních zdrojů energie. Kromě toho letošní veletrh nabídne tradičně bohatý doprovodný program, včetně odborných konferencí a seminářů, i ocenění nejúspěšnějších produktů a inovací Zlatými medailemi MSV.

Obr. 1.

Jedinečná příležitost oslovit stotisícovou odbornou klientelu

Síla MSV spočívá v širokém záběru nabídky, která oslovuje specialisty z různých průmyslových oborů, a to od vrcholového managementu největších firem až po drobné živnostníky. Proto si návštěvnická klientela zachovala svou početnost, aniž by ztratila na odbornosti.

Expozice posledního ročníku si prohlédlo 104 604 návštěvníků. Z průzkumu současně vyplynulo, že 95,1 % návštěvníků byli odborníci a 81,1 % návštěvníků rozhoduje či spolurozhoduje o investicích a nákupech svých firem nebo má při těchto jednáních poradní hlas. Těmto zjištěním odpovídají také údaje o postavení ve firmě.

Dále údaje hovoří o tom, že 15 % návštěvníků tvořili majitelé nebo ředitelé podniků, 17 % náměstci a odborní ředitelé a 29,1 % vedoucí útvarů a oddělení. Na otázku, zda přišla „ta správná klientela„, odpovědělo 95 % dotázaných vystavovatelů kladně. Výhody účasti na MSV je dokonce možné spočítat. V německém výstavnictví se pro posouzení efektivnosti účasti na jednotlivých veletrzích používá ukazatel TEP, který je významově totožný s anglickým CPT (cost per thousand – „náklady na jeden tisíc„), užívaným k výpočtu efektivity reklamy v médiích. Dosadí-li se do výpočtu TEP údaje z posledních ročníků MSV, lze zjistit, že k oslovení 1 000 návštěvníků s rozhodovacími kompetencemi bylo třeba vynaložit v průměru méně než 50 Kč za 1 m2 výstavní plochy.

Největší mezinárodní setkání průmyslu v zemích střední a východní Evropy

V regionu střední Evropy, kde v souvislosti s rozšiřováním EU padají ekonomické hranice a komerční bariéry, dochází k akceleraci mezinárodní obchodní výměny. Prezentace na velkých veletrzích firmám umožňuje proniknout za hranice dosavadní působnosti, prokázat svou konkurenceschopnost a uplatnit se v globalizující se ekonomice.

Obr. 2.

MSV je již od prvního ročníku v roce 1959 nejvýznamnějším evropským průmyslovým veletrhem na východ od německých hranic. Z tohoto postavení plyne vysoká mezinárodní prestiž a významný podíl zahraničních účastníků. Pro světové producenty je MSV uznávanou branou nejen na český, ale také na středo- a východoevropský trh. V roce 2002 přijel ze zahraničí každý třetí vystavovatel, dvoutřetinová většina z nich ze států Evropské unie. Ze zahraničí přijela také desetina návštěvníků, z toho 82,1 % ze zemí střední a východní Evropy. Registrováno bylo 10 878 zahraničních návštěvníků z rekordních 73 států.

Vystavovatelé při rozhodování o prezentaci na mezinárodním veletrhu zvažují náklady s ní spojené a sledují její výsledný efekt. Vedle tradičního předvedení standardních výrobků a monitorování konkurence i vývoje v oboru je účast na veletrhu příležitostí k budování firemního image, navázání kontaktů s novými zákazníky, k získání informací o potenciálu a o uvedení nových produktů a služeb. Loni 89,2 % vystavovatelů pozitivně zhodnotilo dosažení všech těchto vytyčených cílů.

Veletrhy jsou vedle osobního prodeje pokládány za nejúčinnější marketingový prostředek. Panuje všeobecná důvěra klientů v jejich stabilitu, prognózy dokonce vybízejí k optimistickému výhledu (v Evropě se staví nová moderní výstaviště, areály se modernizují, veletrhy se oborově profilují). MSV má své stálé zákazníky, 81,4 % jeho klientů zde vystavuje pravidelně a na jubilejní ročník se chystá 83,2 % loňských vystavovatelů.

Letošní a následující rok se v České republice a ostatních čekatelských zemích nesou ve znamení integračních snah. 45. mezinárodní strojírenský veletrh je jednou z akcí, které mají tyto integrační snahy podpořit.

Premiéra nového pavilonu

Pavilon F s nejmodernější infrastrukturou nahradí objekt původního názvu. Jeho výstavba započala v únoru a je plánována na šest měsíců. Otevření se připravuje právě k 45. MSV. Vystavovatelé totiž preferují zastřešené, kryté výstavní plochy a právě v tom se jim snaží společnost Veletrhy Brno a. s. vyhovět.
www.bvv.cz