časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Jubilejní ročník MSV

|

číslo 5/2003

trh, obchod, podnikání

Jubilejní ročník MSV
45. mezinárodní strojírenský veletrh – 15. až 19. září 2003 na Výstavišti v Brně

Letošní jubilejní ročník MSV je tradičně rozdělen do devíti oborových sekcí, z nichž jedna pravidelně bývá zvýrazněna. Letošním akcentovaným oborem je Energetika a silnoproudá elektrotechnika. V této oblasti vystavovalo v roce 2001, kdy byla rovněž zvýrazněna, 237 vystavovatelů z patnácti zemí. Volba tohoto odvětví koresponduje s rozhodnutím MPO ČR o vypracování nové koncepce energetické politiky, která by měla stanovit efektivní skladbu primárních zdrojů energie. Kromě toho letošní veletrh nabídne tradičně bohatý doprovodný program, včetně odborných konferencí a seminářů, i ocenění nejúspěšnějších produktů a inovací Zlatými medailemi MSV.

Obr. 1.

Jedinečná příležitost oslovit stotisícovou odbornou klientelu

Síla MSV spočívá v širokém záběru nabídky, která oslovuje specialisty z různých průmyslových oborů, a to od vrcholového managementu největších firem až po drobné živnostníky. Proto si návštěvnická klientela zachovala svou početnost, aniž by ztratila na odbornosti.

Expozice posledního ročníku si prohlédlo 104 604 návštěvníků. Z průzkumu současně vyplynulo, že 95,1 % návštěvníků byli odborníci a 81,1 % návštěvníků rozhoduje či spolurozhoduje o investicích a nákupech svých firem nebo má při těchto jednáních poradní hlas. Těmto zjištěním odpovídají také údaje o postavení ve firmě.

Dále údaje hovoří o tom, že 15 % návštěvníků tvořili majitelé nebo ředitelé podniků, 17 % náměstci a odborní ředitelé a 29,1 % vedoucí útvarů a oddělení. Na otázku, zda přišla „ta správná klientela„, odpovědělo 95 % dotázaných vystavovatelů kladně. Výhody účasti na MSV je dokonce možné spočítat. V německém výstavnictví se pro posouzení efektivnosti účasti na jednotlivých veletrzích používá ukazatel TEP, který je významově totožný s anglickým CPT (cost per thousand – „náklady na jeden tisíc„), užívaným k výpočtu efektivity reklamy v médiích. Dosadí-li se do výpočtu TEP údaje z posledních ročníků MSV, lze zjistit, že k oslovení 1 000 návštěvníků s rozhodovacími kompetencemi bylo třeba vynaložit v průměru méně než 50 Kč za 1 m2 výstavní plochy.

Největší mezinárodní setkání průmyslu v zemích střední a východní Evropy

V regionu střední Evropy, kde v souvislosti s rozšiřováním EU padají ekonomické hranice a komerční bariéry, dochází k akceleraci mezinárodní obchodní výměny. Prezentace na velkých veletrzích firmám umožňuje proniknout za hranice dosavadní působnosti, prokázat svou konkurenceschopnost a uplatnit se v globalizující se ekonomice.

Obr. 2.

MSV je již od prvního ročníku v roce 1959 nejvýznamnějším evropským průmyslovým veletrhem na východ od německých hranic. Z tohoto postavení plyne vysoká mezinárodní prestiž a významný podíl zahraničních účastníků. Pro světové producenty je MSV uznávanou branou nejen na český, ale také na středo- a východoevropský trh. V roce 2002 přijel ze zahraničí každý třetí vystavovatel, dvoutřetinová většina z nich ze států Evropské unie. Ze zahraničí přijela také desetina návštěvníků, z toho 82,1 % ze zemí střední a východní Evropy. Registrováno bylo 10 878 zahraničních návštěvníků z rekordních 73 států.

Vystavovatelé při rozhodování o prezentaci na mezinárodním veletrhu zvažují náklady s ní spojené a sledují její výsledný efekt. Vedle tradičního předvedení standardních výrobků a monitorování konkurence i vývoje v oboru je účast na veletrhu příležitostí k budování firemního image, navázání kontaktů s novými zákazníky, k získání informací o potenciálu a o uvedení nových produktů a služeb. Loni 89,2 % vystavovatelů pozitivně zhodnotilo dosažení všech těchto vytyčených cílů.

Veletrhy jsou vedle osobního prodeje pokládány za nejúčinnější marketingový prostředek. Panuje všeobecná důvěra klientů v jejich stabilitu, prognózy dokonce vybízejí k optimistickému výhledu (v Evropě se staví nová moderní výstaviště, areály se modernizují, veletrhy se oborově profilují). MSV má své stálé zákazníky, 81,4 % jeho klientů zde vystavuje pravidelně a na jubilejní ročník se chystá 83,2 % loňských vystavovatelů.

Letošní a následující rok se v České republice a ostatních čekatelských zemích nesou ve znamení integračních snah. 45. mezinárodní strojírenský veletrh je jednou z akcí, které mají tyto integrační snahy podpořit.

Premiéra nového pavilonu

Pavilon F s nejmodernější infrastrukturou nahradí objekt původního názvu. Jeho výstavba započala v únoru a je plánována na šest měsíců. Otevření se připravuje právě k 45. MSV. Vystavovatelé totiž preferují zastřešené, kryté výstavní plochy a právě v tom se jim snaží společnost Veletrhy Brno a. s. vyhovět.
www.bvv.cz