časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Ještě lepší než originál

Leoš Blažek | Rittal Czech, s. r. o. | www.rittal.cz

Nové malé a kompaktní rozváděčové skříně firmy Rittal

Již téměř 60 let je kompaktní rozváděčová skříň řady AE nejoblíbenější skříní na světě – jedná se o nesporný originál a vůbec první standardizovaný sériově vyráběný produkt svého druhu. Postupem času se skříň řady AE průběžně vylepšovala a dnes ji lze nalézt téměř ve všech průmyslových odvětvích, s instalovaným počtem v řádu milionů. Se zahájením prodeje nové generace skříní řady AX a KX, který proběhl 1. 3. 2020, Rittal přepracoval a přizpůsobil malé a kompaktní skříně aktuálním požadavkům trhu. Díky tomu zákazníci poznají nové funkce, které zefektivňují a urychlují procesy hodnotového řetězce a zvyšují všestrannost a spolehlivost.


Obr. 1. Široká škála kompaktních skříní AX

Kompaktní skříň řady AE poskytuje dlouhodobě vynikající kvalitu a je k dispozici v široké škále rozměrů a materiálů. Prodáno bylo již 35 milionů kusů a přibližně 230 tisíc kusů je k dispozici skladem, v různých velikostech a provedeních. Díky třífázové povrchové úpravě a provedení z ušlechtilé oceli je produkt vhodný pro mnoho aplikací, kde je třeba ochránit elektronické a elektrické komponenty řídicích a distribučních rozváděčů. Klíčovou roli hrají také všestranné možnosti instalace, široký sortiment příslušenství a mezinárodní certifikace.

Měnící se požadavky trhu

V posledních letech se potřeby trhu značně změnily a měnit budou, což Rittal přimělo k výraznému přehodnocení nabízeného portfolia svých produktů. Digitální transformace a automatizace např. vede ke stále většímu nasazení senzorů a aktorů. To nevyhnutelně vede ke zvýšení množství instalovaných komponent a počtu kabelů, které mají být zavedeny do rozváděčové skříně přes přírubovou desku. Skříň řady AX reaguje na tyto změněné požadavky novou přírubovou deskou, která je v průměru o 33 % větší. Současně se zvyšuje počet přístrojů v každém rozváděči, jelikož samotné komponenty se stávají kompaktnějšími. Společnost Rittal se na tyto a další nové výzvy dlouhodobě a podrobně zaměřila. Jako základ pro nové malé a kompaktní rozváděčové skříně společnost Rittal vzala v úvahu zpětnou vazbu od zákazníků a uživatelů. Jako příklady lze uvést zákaznickou prosbu o jednodušší návrh a konfiguraci, dále o snazší manipulaci a samotnou montáž na dílně. Navíc se také zvyšují očekávání, pokud jde o logistiku a dostupnost produktu.

Obr. 2. Návrhový software Rittal Configuration System (RiCS)
Obr. 2. Návrhový software Rittal Configuration System (RiCS)

Jednodušší návrh

Méně složitostí má mnoho výhod, počínaje fází plánování a návrhu. Rittal toto vyřešil novým vývojem produktu. Kompaktní skříně mají nyní pouze jednu produktovou řadu místo dvou, aniž by došlo ke ztrátě jejich rozměrů nebo možnosti použití. Počet produktových řad malých skříněk se snížil ze tří na jednu. Konkrétně řada AX nahrazuje skříně řady AE a CM. Malé skříňky řad KL, EB a BG jsou nahrazené řadou KX. Ve výsledku toto přináší mnohem méně potřebných dílů, tím dochází ke snížení složitosti a zjednodušení projektování.

Ve většině případů se návrh elektrického zařízení provádí pomocí softwaru, jako příklad lze použít EPLAN Electric P8, a 3D návrh lze provést pomocí nástroje EPLAN Pro Panel. Klíčem k efektivitě všech procesů – od plánování, výrobu až po uvedení do provozu – je úplná dostupnost dat. Kvalitní 3D data o součástech, které mají být nainstalovány zrychlují a zlepšují pracovní činnosti, např. tím, že eliminují potřebu ručních úkolů, jako je zadávání dat, pro následné procesní kroky. Projektanti mají přístup k odpovídajícím údajům o malých a kompaktních skříních na webových stránkách Rittal nebo na EPLAN Data Portal.

Obr. 3. Malé skříňky AX a KX
Obr. 3. Malé skříňky AX a KX

Konfigurační nástroj Rittal Configuration System je dalším pomocníkem, který šetří čas. Funguje na základě konfiguračních pravidel. Kontrola správnosti brání zobrazení nesprávných nebo nevhodných částí. Tím se zabrání neproduktivním pokusům a omylům a pomůže uživateli rychle najít ten správný produkt. Plánovací nástroj nejen usnadňuje výběr jednotlivých produktů Rittal, ale zároveň umožňuje zvolené příslušenství umístit přímo na určené místo v 3D modelu v konfigurátoru. Tato poloha je poté vyhrazena a nelze ji použít pro jiné příslušenství. Aby bylo možné vzít v úvahu výřezy a vyvrtané otvory potřebné pro vybrané příslušenství, umožňuje kongurační systém mechanické opracování. Ať už se jedná o výřezy, závity nebo matice, je možné vzít v úvahu všechny způsoby obrábění a zobrazit je ve 3D modelu. Po dokončení konfigurace lze data, včetně kusovníku, přenést přímo do 3D konfigurace. 3D CAD data mohou být také použita pro výrobu, např. pro obráběcí centra, jako je Rittal Perforex.

Protože není nutné vrtat nebo frézovat do korpusu kompaktních, nebo malých skříní, aby bylo možné instalovat další komponenty, zůstává kategorie třídy ochrany zachována. To platí i tehdy, když je např. třeba instalovat ventilátor pro chlazení nebo je nutný nástěnný držák. Certifikace UL, která je nezbytná pro severoamerický trh, zůstává zachována.

Obr. 4. Více prostoru pro zavedení kabelů
Obr. 4. Více prostoru pro zavedení kabelů

Rychlejší při práci na dílně

Nové kompaktní a malé skříně nejen usnadňují a zrychlují konstrukci, ale pozitivně ovlivňují i jiné procesy. Začíná to už samotným dodáním zákazníkovi: všechny ploché díly mohou být odebírány přímo z obalu, takže nemusí být pro vlastní opracování demontovány. Navíc jsou všechny označeny QR kódem pro možnost sledování pohybu od začátku do konce po dílně. To usnadňuje přiřazení dveří a kabelových přírub k odpovídajícímu projektu, nebo správnému opracování. Štítky s ručně psaným popisem jsou minulostí. Také již není potřeba nástrojů k opětovné instalaci dveří nebo k instalaci uzavíracích systémů.

Kromě toho je nyní mnohem snazší uzemnit montážní desku a dveře. Uzemnění montážní desky s automatickým vyrovnáním potenciálů je snadné díky použití otvorů ve tvaru klíčové dírky a lze je provést i po přišroubování montážní desky. Dalším vylepšením je schopnost připevnit nástěnné držáky z vnější strany skříně a instalace z vnitřní strany zůstává jako druhá volba, tak jak tomu bylo dříve. To podstatně snižuje riziko poškození během přepravy, protože držáky, které vyčnívají ze zadní strany krytu, mohou být připevněny až v konečném místě určení. Standardní otvor v zadní stěně umožňuje rychlé přišroubování držáku pro upevnění na stěnu z vnější strany pomocí závitořezného šroubu – bez kontramatice z vnitřní strany. Vysoký stupeň krytí zůstane přitom zachován bez jakéhokoli omezení. Tyto a další funkce značně zjednodušují dílčí úkoly, tím šetří čas a snižují náklady.

Obr. 5. Montáž vnitřního vybavení bez mechanických úprav
Obr. 5. Montáž vnitřního vybavení bez mechanických úprav

Větší flexibilita

Kompaktní skříně AX nabízejí větší flexibilitu při instalaci vnitřního vybavení. Přírubové desky používané pro zavedení kabelů jsou nyní výrazně větší a nabízejí v průměru o 33 % více prostoru (v závislosti na přesném modelu). V dnešní době se často stává, že na přírubové desce není dostatek místa pro otvory potřebné pro zavedení kabelů. To znamená, že v praxi musí být obrobeny dvě části – jak přírubová deska, tak samotný korpus skříně.

Právě proto skříň řady AX toto řeší a reaguje na požadavky zákazníků, právě onou zvětšenou přírubovou deskou. Další výhodou je zavedení výstupků na bocích skříně v rastru, které umožňuje snazší a přesnější instalaci lišty pro vnitřní vybavení. Toto spojení navíc přináší a zajišťuje větší pevnost a odolnost proti dynamickému zatížení. Dveřní spínače, aretace dveří, kabelové kanály, svorkovnice a světla mohou být mimo jiné připevněny přímo na lištách pro vnitřní vybavení, aniž by bylo nutné jakékoli mechanické opracování skříně. Přesně definované rozestupy mezi lištami umožňují použít systémové příslušenství z řady skříní VX25, bez nutnosti dalšího mechanického obrábění. Díly lze také namontovat na dveřní děrované lišty – např. k upevnění kabelové svorky pro ovládací prvky, jako jsou tlačítka nebo spínače. Nové funkce znamenají lepší využití prostoru v kompaktní rozváděčové skříni.

Protože není nutné vrtat nebo frézovat do korpusu kompaktních, nebo malých skříní, aby bylo možné instalovat další komponenty, zůstává kategorie třídy ochrany zachována. To platí i tehdy, když je např. třeba instalovat ventilátor pro chlazení nebo je nutný nástěnný držák. Certifikace UL, která je nezbytná pro severoamerický trh, zůstává zachována.

Obr. 6. Montáž dveří bez použití nástrojeObr. 6. Montáž dveří bez použití nástroje

Různá řešení pro různé potřeby

Nové kompaktní skříně AX a malé skříňky KX nabízejí řešení pro každou aplikaci. Skříňky KX ve velikostech od 150 × 150 × 80 mm jsou vhodné jako svorkovnicové skříňky, nebo malé rozváděče. Skříně AX jsou k dispozici v hloubkách od 210 do 400 mm a v maximální velikosti 1 000 × 1 400 mm. Nová řada kompaktních skříní AX je vyráběna přibližně ve čtyřiceti velikostech. U většiny modelů je k dispozici výběr z ocelového plechu nebo korozivzdorné oceli. Uživatelé proto mají značné možnosti, pokud jde o optimální volbu rozváděčové skříně, která splňuje jejich specifické požadavky.

Obě řady skříní AX a KX se vyrábějí v nedávno otevřeném závodě v Haigeru. Jedná se o nejpokročilejší výrobní závod na světě pro malé a kompaktní rozváděčové skříně. Využívá technologie Průmyslu 4.0 a vysoký stupeň automatizace k zajištění nepřetržité dostupnosti produktů. Ve spojení s přímo sousedícím globálním distribučním centrem se společnosti Rittal podařilo zavést plně automatizovaný proces výroby, včetně zákaznických požadavků, koncept od zákazníka k zákazníkovi. Nový výrobní závod je klíčem k této koncepci a nabízí významnou přidanou hodnotu: zákazníci obvykle dostávají produkty, které si objednali a jsou skladem do 24 hodin (prozatím platné v Německu). V Evropě bude služba s doručením do 24 hodin postupně zaváděna.

Nové malé a kompaktní skříně demonstrují schopnost společnosti Rittal myslet dopředu a reagovat na vyvíjející se potřeby průmyslu, např. s ohledem na digitální transformaci a automatizaci. Zákazníci mohou těžit z celé řady vylepšení a mohou se těšit na příležitosti pro vyšší efektivitu a všestrannost.