Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 7/2018 vyšlo
tiskem 27. 6. 2018. V elektronické verzi na webu od 27. 7. 2018. 

Téma: Kabely, vodiče, kabelová technika; Nářadí, nástroje a zařízení pro práci s kabely

Hlavní článek
Parametrizace obvodových modelů lithiových akumulátorů pro elektromobilitu
Smart Cities (3. část – 1. díl)

Aktuality

Energetici v Dukovanech spustili čtvrtý blok, elektřinu vyrábí všechny bloky V Jaderné elektrárně Dukovany energetici spustili čtvrtý výrobní blok. Ukončili tak…

Nejlepší studenti 2018 nalezeni Do finálového kola 8. ročníku soutěže Nejlepší student, které se konalo 20. června 2018 v…

Výběrové řízení na dodavatele pro krytí ztrát pokračuje pátým aukčním kolem Páté aukční kolo výběrového řízení na dodavatele elektřiny pro krytí ztrát v přenosové…

Sympozium o fyzice plazmatu – trendy jaderné fúze i aplikace netermálního plazmatu v medicíně Fakulta elektrotechnická Českého vysokého učení technického v Praze pořádá ve spolupráci…

Novinky z oblasti elektrotechniky, energetiky a elektroniky predstavil veľtrh ELO SYS 2018 24. ročník medzinárodného veľtrhu ELO SYS sa konal v termíne 22. až 25. mája 2018 na…

Chcete zlepšit výkon průmyslové sítě a digitalizovat vaši výrobu? Přihlaste se na odborný seminář společnosti Siemens na téma Řešení z oblasti průmyslové…

Více aktualit

Jednofázový analyzátor výkonu a kvality sítě C.A 8230

číslo 4/2006

Jednofázový analyzátor výkonu a kvality sítě C.A 8230

Ing. Jiří Ondřík, GHV Trading spol. s r. o.

Analyzátor výkonu a kvality elektrické sítě C.A 8230 (obr. 1) nahrazuje starší verzi s označením C.A 8210 a doplňuje tím řadu analyzátorů C.A 8332, C.A 8334, C.A 8352 o cenově dostupný analyzátor s velmi vysokou užitnou hodnotou, který je parametrově obdobný oblíbenému přístroji C.A 8334.

Analyzátor slouží k získání rychlé představy o zásadních parametrech elektrických sítí. Je určen dodavatelům a odběratelům elektrické energie a pracovníkům údržby elektrických zařízení. Pro velké množství měřených hodnot se analyzátor stává atraktivním přístrojem pro použití v technických a technologických provozech. Velký grafický barevný displej (320 × 240 bodů) je také vhodný pro demonstraci elektrických dějů při výuce. Přístroj lze napájet z vestavěných baterií NiMH nebo pomocí síťového adaptéru. Při vývoji přístroje věnovali konstruktéři zvláštní péči jeho ovládání, které je snadné a intuitivní. Všechny základní funkce jsou dostupné prostřednictvím ovládacích tlačítek, která jsou umístěna pod displejem.

Obr. 1.

Obr. 1. Analyzátor C.A 8230

Základní funkce:

  • režim sledování,
  • režim výkonů a energií,
  • režim záznamů,
  • režim alarmů,
  • režim harmonické analýzy,
  • režim rozběhových proudů.

Režim sledování (osciloskopický) umožňuje zobrazit napětí a proud v čase a odpovídající parametry THD (Total Harmonic Distortion, celkové harmonické zkreslení), PST (Flicker Short Term, krátkodobý fliker – kolísání napětí v síti), DF (Distortion Factor, činitel zkreslení), CF (Crest Factor, vrcholový činitel). Okamžité hodnoty průběhů lze číst s využitím kurzoru. Mimo tyto základní funkce jsou dostupné také tabulky naměřených a vypočítaných hodnot, jako např. MIN, MAX, AVG, –PEAK, +PEAK, složka DC apod. V horní části obrazovky jsou doplňkové informace o stavu baterie, datum a čas měření. Režim sledování obsahuje také funkci pro učení sledu fází.

Obr. 2. Režim sledování
Obr. 3. Režim výkonů a energií
Obr. 4. Režim záznamu

Obr. 2. Obr. 3. Obr. 4.

Režim výkonů a energií poskytuje možnost měřit činný, jalový a zdánlivý výkon a energii. V tabulce uživatel nalezne naměřené a vypočítané hodnoty, včetně určení induktivní a kapacitní složky. Výhodou je možnost identifikace toku dodávané a odebírané energie.

Režim záznamu dovoluje dlouhodobě sledovat parametry sítě vybrané uživatelem. Pro ukládání dat je přístroj vybaven pamětí s kapacitou 1,5 MB. Všechny uložené údaje mohou být vizualizovány např. v podobě průběhů, histogramů, průměrných výkonů a dalších veličin v čase.

Obr. 5. Režim harmonických
Obr. 6. Expertní režim
Obr. 8. Ukládání dat do paměti

Obr. 5. Obr. 6. Obr. 8.

Režim alarmů je určen pro registraci překročení nastavených hodnot, data a času vzniku poruchy a doby jejího trvání s rozlišením v setinách sekundy.

Režim harmonické analýzy zobrazuje v sloupcovém grafu podíl jednotlivých složek v napěťové, proudové a výkonové oblasti, a to až do 50. harmonické. V režimu V·A lze stanovit směr toku harmonických složek. Na displeji jsou zobrazovány hodnota THD (v procentech), efektivní hodnota a fázový posuv proti základní harmonické. Stejně jako u analyzátoru C.A 8334 je přístroj vybaven tzv. expertním režimem pro stanovení vlivu harmonických na ohřev středního vodiče nebo elektromotorů.

Obr. 7. Rozběhové proudy: a – základní zobrazení, b – funkce zoom, c – vizualizace efektivní hodnoty
Obr. 7.

Režim rozběhových proudů umožňuje zaznamenat rozběhy v průběhu pěti, deseti nebo dvaceti sekund. Záznam se spouští automaticky po zvolení funkce INRUSH (rozběh). Počátek měření lze také naprogramovat k určitému datu a času. Po ukončení záznamu se naměřený průběh zobrazí na displeji. Pro zlepšení sledování lze použít funkce ZOOM a kurzorové čtení hodnot. Vzorkovací frekvence přístroje je 12,8 kHz. V režimu INRUSH jsou dostupné informace o okamžitém napětí a proudu v bodě umístění kurzoru, maximální okamžité hodnoty napětí a proudu, efektivní hodnoty, efektivní a maximální hodnota v polovině periody.

Obr. 9. Obr. 10.

Obr. 9. Zapojení přístroje v jednofázové síti
Obr. 10. Zapojení přístroje v třífázové síti

Veškeré údaje a průběhy zobrazené na displeji lze stisknutím tlačítka se symbolem fotoaparátu uložit do paměti přístroje pro pozdější analýzu.

Přístroj se nastavuje po stisknutí tlačítka SETUP. V tomto režimu je možné nastavit datum a čas, barvy, kontrast a jas průběhů, elektrické zapojení (jednofázové nebo třífázové zapojení – pro vyvážené sítě), výběr proudových převodníků a nastavení režimů záznamu a alarmů. Data jsou do počítače přenášena optickým rozhraním RS-232. Vizualizaci dat on-line usnadňuje programové vybavení DataViewer, které rovněž umožňuje nastavit přístroj z počítače uživatele.

Obr. 11.

Obr. 11. Výběr převodníků

Pro měření proudu si může uživatel zvolit jeden ze šesti typů proudových převodníků, obdobně jako u verze CA 8334. Volba typu převodníku je dostupná ve funkci SETUP. Nicméně přístroj po připojení převodník automaticky detekuje a přizpůsobí podle toho své měřicí obvody.

Obsah dodávky

Analyzátor C.A 8230 vyrábí francouzská firma Chauvin Arnoux. Standardní součástí dodávky je analyzátor C.A 8230, brašna, měřicí vodiče, krokosvorky, měřicí hroty a kabel RS-232.

Zájemci se budou moci s přístrojem podrobněji seznámit na veletrhu Amper 2006 na pražském výstavišti v Letňanech ve stánku C16, hale 1.

Tabulka základních parametrů přístroje

Měřené veličiny a funkce (DC/AC+DC)

Parametry

I(max)ef

maximální efektivní hodnota v závislosti na typu proudového převodníku 5 mA až 6 500 A

U(max)ef

maximální efektivní hodnota 600 V

výkon

1,2 W až 3,4 MW (V·A, var, PF, cos j, tg j )

energie

ano

harmonické

do padesáté, THD (U, I, V·A,) vyjádření v efektivních hodnotách a procentech

další měření

MIN, MAX, PEAK, KF, FC

další funkce

INRUSH, ALARM, sledy fází

Další informace mohou zájemci získat přímo u pracovníků firmy na adrese:

GHV Trading, spol. s r. o.
Kounicova 67a
602 00 Brno
tel.: +420 541 235 532-4
fax: +420 541 235 387
e-mail: ghv@ghvtrading.cz
http://www.ghvtrading.cz