Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 4/2017 vyšlo
tiskem 12. 4. 2017. V elektronické verzi na webu od 5. 5. 2017. 

Téma: Elektroinstalace; Inteligentní budovy; Stavební veletrhy Brno 2017

Hlavní článek
Návrh aplikace pro monitorování technologických procesů v administrativní budově

Aktuality

Vadné adaptéry Tesla poškozují rychlodobíjecí stanice V uplynulých dnech na rychlodobíjecích stanicích ČEZ zaznamenal už několikátý případ…

Jaký byl Veletrh Dřevostavby a Moderní vytápění 2017? Souběh veletrhů DŘEVOSTAVBY a MODERNÍ VYTÁPĚNÍ je určen všem, kteří řeší stavbu,…

Trendy chytrého řízení budov, energetiky a měst aneb Čtvrtá průmyslová revoluce nejenom v průmyslu Přednáška Ing Jaromíra Klabana se uskuteční ve středu dne 19. 4. 2017 ve 14 hod v…

Češi chtějí bydlet lépe – návštěvnost jarních veletrhů o bydlení stoupla o čtvrtinu Výstaviště PVA EXPO PRAHA v Letňanech bylo v minulých dnech nabité k prasknutí. Téměř…

MSV 2017 zacílí na Průmysl 4.0, automatizaci, environmentální technologie, dopravu a logistiku Již potřetí se na MSV 2017 upře pozornost na nové trendy průmyslové výroby. Průmysl 4.0 s…

Současné možnosti elektromobility představí AMPER Motion 2017 Největší přehlídka elektromobility v ČR proběhne 21.- 24. 3. na brněnském výstavišti a…

Více aktualit

Jeden tým Eaton na veletrhu AMPER 2010

Ing. Barbora Skulínková,
Eaton Elektrotechnika, s. r. o.
 
Pod novým názvem letos poprvé vystou­pí na tradičním elektrotechnickém veletr­hu Amper 2010 společnost Eaton Elektro­technika. Pod jednotnou silnou značkou Eaton budou mít návštěvníci veletrhu mož­nost shlédnout novinky v širokém portfoliu produktů jak ze série Moeller, tak i původní produkty Eaton. Společný tým Eaton Česká republika bude možné najít ve stánku 2A6.
 
Společnost Eaton Elektrotechnika na letoš­ním veletrhu představí několik novinek. Patří mezi ně např. nové vzduchové jističe IZM.Sortiment IZM26 je rozdělen do čtyř typo­vých velikostí, lišících se jmenovitými prou­dy, které dosahují až 6 300 A. Naprostou no­vinkou jsou jističe IZMX16 – velmi kompakt­ní vzduchové jističe se jmenovitými proudy do 1 600 A, které kombinují výhody vzducho­vých a kompaktních jističů. Tak jako běžné vzduchové jističe poskytují IZMX16 velké vypínací schopnosti a výdržný proud, ale díky své jedinečné konstrukci se svými roz­měry, hmotností i cenou blíží jističům kom­paktním. Dalšími novinkami, které společnost Eaton na veletrhu představí, jsou měřicí mo­duly pro výkonové jističe NZM nebo kom­ponenty pro fotovoltaické aplikace.
 
Návštěvníci stánku Eaton nebudou ochu­zeni ani o tradiční sortiment přístrojů pro do­movní instalaci. K vidění bude ucelená škála svodičů přepětí i komplexní nabídka proudo­vých chráničů Eaton. Stabilní popularitě se těší i rozváděčový systém Profi Plus a skří­ňové rozváděče XVTL, které budou ve stánku Eaton prezentovány i letos. Předvedeny budou ale i datové rozváděče nebo zdroje nepře­rušitelného záložního napájení UPS, které nyní dokáže Eaton Elektrotechnika dodávat díky spojení s koncernem Eaton Corporation.
 
Zahrnutím výrobků koncernu Eaton do své nabídky se společnost Eaton Elektrotechnika zařadila mezi silné hráče také na poli vyso­kého napětí. „Eaton Elektrotechnika disponu­je jedinečnou technologií vysokonapěťových rozváděčů bez použití izolačního plynu SF6, které jsou maximálně šetrné k životnímu pro­středí. Návštěvníkům stánku Eaton Elektro­technika představíme letos třívývodovou va­riantu rozváděče vn Xiria. Zájem jistě vzbudí i nové pole měření, u kterého je zjednoduše­na instalace měřicích transformátorů, a pří­pojnicové systémy Mempower,“ láká na další novinky Dušan Pirich, Country Sales Mana­ger spojených prodejních týmů Eaton divize Electrical v ČR.
 
Překvapení pro návštěvníky veletrhu chys­tá společnost Eaton i v oblasti přístrojů pro průmyslové aplikace. Úplnou novinkou bu­dou letos na stánku Eaton indukční, kapa­citní a optické senzory.
 
Mezi další zajímavé exponáty budou pa­třit měniče frekvence. M-MAX jsou men­ší měniče do 7,5 kW představené v loňském roce. Nově bude předvedena koncepce měničů H-MAX do 200 kW a také frekvenč­ní měniče SLX, SVX a SPX s výkonem až do 1 500 kW vhodné do větších a náročněj­ších průmyslových aplikací. Kromě toho bude návštěvníkům stánku Eaton představen i nový elektronický motorový spouštěč PKE nebo řídicí panely MicroInnovation pro automa­tizační techniku.
 
Zajímavou expozici chystá společnost Ea­ton Elektrotechnika i na poli inteligentní do­movní instalace. Designy vypínačů pro kla­sickou domovní instalaci, poprvé představe­né na loňském veletrhu Amper, budou letos prezentovány také v bezdrátové variantě pro radiofrekvenční systém pro automatizaci bu­dov Xcomfort. Room Manager – centrál­ní řídicí jednotka RF systému Xcomfort – umí nově měřit a předpovídat spotřebu ener­gií (elektřiny, plynu nebo vody). Předveden bude i Room Manager vybavený bluetooth. Pokud má tento Room Manager v domě v do­sahu GSM modem či postarší mobilní telefon, se kterým může komunikovat právě pomocí bluetooth, lze tímto způsobem pomocí SMS na dálku ovládat až deset spotřebičů nebo mě­nit režimy pro vytápění všech místností. Chy­bět nebude ani Mysteroius – neviditelný vypí­nač dokonale splývající s každým interiérem.
 
Veletrh AMPER je výkladní skříní naší branže – každý chce ukázat to nejlepší a nej­zajímavější. I my chceme našim zákazníkům předvést, že jsme v uplynulém roce nezaháleli a připravili a vyvinuli pro ně celou řadu ino­vovaných či zcela nových výrobků. I díky na­šemu spojení s koncernem Eaton máme nyní mnohem širší portfolio produktů než v do­bách samotné existence firmy Moeller. Jsme přesvědčeni, že zákazníci naši schopnost za­jistit komplexní řešení jejich potřeb na poli distribuce a řízení elektrické energie ocení. Všichni jsou srdečně zváni na náš stánek,“ uzavírá Dušan Pirich.
 
Více informací na:
 
Obr. 1. Největší jistič IZM63 z rodiny IZM26 (vlevo provedení pevné, vpravo výsuvné)
Obr. 2. Vzduchové jističe IZMX16
Obr. 3. Optické senzory
Obr. 4. Elektronický motorový spouštěč PKE
Obr. 5. Bezdrátová RF tlačítka