Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 4/2018 vyšlo
tiskem 18. 4. 2018. V elektronické verzi na webu od 15. 5. 2018. 

Téma: Elektroinstalace; Inteligentní budovy; IoT; HVAC

Hlavní článek
Smart Cities (1. část)

Aktuality

Skupina LAPP překonala hranici obratu 1 miliardy eur Větší obrat, větší zisk, více zaměstnanců

ABB v České republice buduje síť rychlonabíjecích stanic Síť rychlonabíjecích stanic pro elektrická vozidla se v České republice díky technologiím…

60. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu Zapište si do kalendářů 1. – 5. října 2018. V tomto termínu se totiž na brněnském…

ČEZ ESCO instalovala na Dlouhých stráních nejvýše položenou fotovoltaickou elektrárnu v Česku Společnost ČEZ Solární ze skupiny ČEZ ESCO vybudovala u horní nádrže vodní přečerpávací…

ABB řešení pro řízení výroby získalo Zlatý Amper 2018 Společnost ABB obdržela prestižní cenu Zlatý Amper 2018 za ABB Ability™ Manufacturing…

ABB představí standard rychlého nabíjení elektrobusů OppCharge ABB na veletrhu Amper 2018 poprvé v České republice představí stanici pro nabíjení…

Více aktualit

Jeden tým Eaton na veletrhu AMPER 2010

Ing. Barbora Skulínková,
Eaton Elektrotechnika, s. r. o.
 
Pod novým názvem letos poprvé vystou­pí na tradičním elektrotechnickém veletr­hu Amper 2010 společnost Eaton Elektro­technika. Pod jednotnou silnou značkou Eaton budou mít návštěvníci veletrhu mož­nost shlédnout novinky v širokém portfoliu produktů jak ze série Moeller, tak i původní produkty Eaton. Společný tým Eaton Česká republika bude možné najít ve stánku 2A6.
 
Společnost Eaton Elektrotechnika na letoš­ním veletrhu představí několik novinek. Patří mezi ně např. nové vzduchové jističe IZM.Sortiment IZM26 je rozdělen do čtyř typo­vých velikostí, lišících se jmenovitými prou­dy, které dosahují až 6 300 A. Naprostou no­vinkou jsou jističe IZMX16 – velmi kompakt­ní vzduchové jističe se jmenovitými proudy do 1 600 A, které kombinují výhody vzducho­vých a kompaktních jističů. Tak jako běžné vzduchové jističe poskytují IZMX16 velké vypínací schopnosti a výdržný proud, ale díky své jedinečné konstrukci se svými roz­měry, hmotností i cenou blíží jističům kom­paktním. Dalšími novinkami, které společnost Eaton na veletrhu představí, jsou měřicí mo­duly pro výkonové jističe NZM nebo kom­ponenty pro fotovoltaické aplikace.
 
Návštěvníci stánku Eaton nebudou ochu­zeni ani o tradiční sortiment přístrojů pro do­movní instalaci. K vidění bude ucelená škála svodičů přepětí i komplexní nabídka proudo­vých chráničů Eaton. Stabilní popularitě se těší i rozváděčový systém Profi Plus a skří­ňové rozváděče XVTL, které budou ve stánku Eaton prezentovány i letos. Předvedeny budou ale i datové rozváděče nebo zdroje nepře­rušitelného záložního napájení UPS, které nyní dokáže Eaton Elektrotechnika dodávat díky spojení s koncernem Eaton Corporation.
 
Zahrnutím výrobků koncernu Eaton do své nabídky se společnost Eaton Elektrotechnika zařadila mezi silné hráče také na poli vyso­kého napětí. „Eaton Elektrotechnika disponu­je jedinečnou technologií vysokonapěťových rozváděčů bez použití izolačního plynu SF6, které jsou maximálně šetrné k životnímu pro­středí. Návštěvníkům stánku Eaton Elektro­technika představíme letos třívývodovou va­riantu rozváděče vn Xiria. Zájem jistě vzbudí i nové pole měření, u kterého je zjednoduše­na instalace měřicích transformátorů, a pří­pojnicové systémy Mempower,“ láká na další novinky Dušan Pirich, Country Sales Mana­ger spojených prodejních týmů Eaton divize Electrical v ČR.
 
Překvapení pro návštěvníky veletrhu chys­tá společnost Eaton i v oblasti přístrojů pro průmyslové aplikace. Úplnou novinkou bu­dou letos na stánku Eaton indukční, kapa­citní a optické senzory.
 
Mezi další zajímavé exponáty budou pa­třit měniče frekvence. M-MAX jsou men­ší měniče do 7,5 kW představené v loňském roce. Nově bude předvedena koncepce měničů H-MAX do 200 kW a také frekvenč­ní měniče SLX, SVX a SPX s výkonem až do 1 500 kW vhodné do větších a náročněj­ších průmyslových aplikací. Kromě toho bude návštěvníkům stánku Eaton představen i nový elektronický motorový spouštěč PKE nebo řídicí panely MicroInnovation pro automa­tizační techniku.
 
Zajímavou expozici chystá společnost Ea­ton Elektrotechnika i na poli inteligentní do­movní instalace. Designy vypínačů pro kla­sickou domovní instalaci, poprvé představe­né na loňském veletrhu Amper, budou letos prezentovány také v bezdrátové variantě pro radiofrekvenční systém pro automatizaci bu­dov Xcomfort. Room Manager – centrál­ní řídicí jednotka RF systému Xcomfort – umí nově měřit a předpovídat spotřebu ener­gií (elektřiny, plynu nebo vody). Předveden bude i Room Manager vybavený bluetooth. Pokud má tento Room Manager v domě v do­sahu GSM modem či postarší mobilní telefon, se kterým může komunikovat právě pomocí bluetooth, lze tímto způsobem pomocí SMS na dálku ovládat až deset spotřebičů nebo mě­nit režimy pro vytápění všech místností. Chy­bět nebude ani Mysteroius – neviditelný vypí­nač dokonale splývající s každým interiérem.
 
Veletrh AMPER je výkladní skříní naší branže – každý chce ukázat to nejlepší a nej­zajímavější. I my chceme našim zákazníkům předvést, že jsme v uplynulém roce nezaháleli a připravili a vyvinuli pro ně celou řadu ino­vovaných či zcela nových výrobků. I díky na­šemu spojení s koncernem Eaton máme nyní mnohem širší portfolio produktů než v do­bách samotné existence firmy Moeller. Jsme přesvědčeni, že zákazníci naši schopnost za­jistit komplexní řešení jejich potřeb na poli distribuce a řízení elektrické energie ocení. Všichni jsou srdečně zváni na náš stánek,“ uzavírá Dušan Pirich.
 
Více informací na:
 
Obr. 1. Největší jistič IZM63 z rodiny IZM26 (vlevo provedení pevné, vpravo výsuvné)
Obr. 2. Vzduchové jističe IZMX16
Obr. 3. Optické senzory
Obr. 4. Elektronický motorový spouštěč PKE
Obr. 5. Bezdrátová RF tlačítka