časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Jeden tým Eaton na veletrhu AMPER 2010

Ing. Barbora Skulínková,
Eaton Elektrotechnika, s. r. o.
 
Pod novým názvem letos poprvé vystou­pí na tradičním elektrotechnickém veletr­hu Amper 2010 společnost Eaton Elektro­technika. Pod jednotnou silnou značkou Eaton budou mít návštěvníci veletrhu mož­nost shlédnout novinky v širokém portfoliu produktů jak ze série Moeller, tak i původní produkty Eaton. Společný tým Eaton Česká republika bude možné najít ve stánku 2A6.
 
Společnost Eaton Elektrotechnika na letoš­ním veletrhu představí několik novinek. Patří mezi ně např. nové vzduchové jističe IZM.Sortiment IZM26 je rozdělen do čtyř typo­vých velikostí, lišících se jmenovitými prou­dy, které dosahují až 6 300 A. Naprostou no­vinkou jsou jističe IZMX16 – velmi kompakt­ní vzduchové jističe se jmenovitými proudy do 1 600 A, které kombinují výhody vzducho­vých a kompaktních jističů. Tak jako běžné vzduchové jističe poskytují IZMX16 velké vypínací schopnosti a výdržný proud, ale díky své jedinečné konstrukci se svými roz­měry, hmotností i cenou blíží jističům kom­paktním. Dalšími novinkami, které společnost Eaton na veletrhu představí, jsou měřicí mo­duly pro výkonové jističe NZM nebo kom­ponenty pro fotovoltaické aplikace.
 
Návštěvníci stánku Eaton nebudou ochu­zeni ani o tradiční sortiment přístrojů pro do­movní instalaci. K vidění bude ucelená škála svodičů přepětí i komplexní nabídka proudo­vých chráničů Eaton. Stabilní popularitě se těší i rozváděčový systém Profi Plus a skří­ňové rozváděče XVTL, které budou ve stánku Eaton prezentovány i letos. Předvedeny budou ale i datové rozváděče nebo zdroje nepře­rušitelného záložního napájení UPS, které nyní dokáže Eaton Elektrotechnika dodávat díky spojení s koncernem Eaton Corporation.
 
Zahrnutím výrobků koncernu Eaton do své nabídky se společnost Eaton Elektrotechnika zařadila mezi silné hráče také na poli vyso­kého napětí. „Eaton Elektrotechnika disponu­je jedinečnou technologií vysokonapěťových rozváděčů bez použití izolačního plynu SF6, které jsou maximálně šetrné k životnímu pro­středí. Návštěvníkům stánku Eaton Elektro­technika představíme letos třívývodovou va­riantu rozváděče vn Xiria. Zájem jistě vzbudí i nové pole měření, u kterého je zjednoduše­na instalace měřicích transformátorů, a pří­pojnicové systémy Mempower,“ láká na další novinky Dušan Pirich, Country Sales Mana­ger spojených prodejních týmů Eaton divize Electrical v ČR.
 
Překvapení pro návštěvníky veletrhu chys­tá společnost Eaton i v oblasti přístrojů pro průmyslové aplikace. Úplnou novinkou bu­dou letos na stánku Eaton indukční, kapa­citní a optické senzory.
 
Mezi další zajímavé exponáty budou pa­třit měniče frekvence. M-MAX jsou men­ší měniče do 7,5 kW představené v loňském roce. Nově bude předvedena koncepce měničů H-MAX do 200 kW a také frekvenč­ní měniče SLX, SVX a SPX s výkonem až do 1 500 kW vhodné do větších a náročněj­ších průmyslových aplikací. Kromě toho bude návštěvníkům stánku Eaton představen i nový elektronický motorový spouštěč PKE nebo řídicí panely MicroInnovation pro automa­tizační techniku.
 
Zajímavou expozici chystá společnost Ea­ton Elektrotechnika i na poli inteligentní do­movní instalace. Designy vypínačů pro kla­sickou domovní instalaci, poprvé představe­né na loňském veletrhu Amper, budou letos prezentovány také v bezdrátové variantě pro radiofrekvenční systém pro automatizaci bu­dov Xcomfort. Room Manager – centrál­ní řídicí jednotka RF systému Xcomfort – umí nově měřit a předpovídat spotřebu ener­gií (elektřiny, plynu nebo vody). Předveden bude i Room Manager vybavený bluetooth. Pokud má tento Room Manager v domě v do­sahu GSM modem či postarší mobilní telefon, se kterým může komunikovat právě pomocí bluetooth, lze tímto způsobem pomocí SMS na dálku ovládat až deset spotřebičů nebo mě­nit režimy pro vytápění všech místností. Chy­bět nebude ani Mysteroius – neviditelný vypí­nač dokonale splývající s každým interiérem.
 
Veletrh AMPER je výkladní skříní naší branže – každý chce ukázat to nejlepší a nej­zajímavější. I my chceme našim zákazníkům předvést, že jsme v uplynulém roce nezaháleli a připravili a vyvinuli pro ně celou řadu ino­vovaných či zcela nových výrobků. I díky na­šemu spojení s koncernem Eaton máme nyní mnohem širší portfolio produktů než v do­bách samotné existence firmy Moeller. Jsme přesvědčeni, že zákazníci naši schopnost za­jistit komplexní řešení jejich potřeb na poli distribuce a řízení elektrické energie ocení. Všichni jsou srdečně zváni na náš stánek,“ uzavírá Dušan Pirich.
 
Více informací na:
 
Obr. 1. Největší jistič IZM63 z rodiny IZM26 (vlevo provedení pevné, vpravo výsuvné)
Obr. 2. Vzduchové jističe IZMX16
Obr. 3. Optické senzory
Obr. 4. Elektronický motorový spouštěč PKE
Obr. 5. Bezdrátová RF tlačítka