Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 7/2018 vyšlo
tiskem 27. 6. 2018. V elektronické verzi na webu od 27. 7. 2018. 

Téma: Kabely, vodiče, kabelová technika; Nářadí, nástroje a zařízení pro práci s kabely

Hlavní článek
Parametrizace obvodových modelů lithiových akumulátorů pro elektromobilitu
Smart Cities (3. část – 1. díl)

Aktuality

Energetici v Dukovanech spustili čtvrtý blok, elektřinu vyrábí všechny bloky V Jaderné elektrárně Dukovany energetici spustili čtvrtý výrobní blok. Ukončili tak…

Nejlepší studenti 2018 nalezeni Do finálového kola 8. ročníku soutěže Nejlepší student, které se konalo 20. června 2018 v…

Výběrové řízení na dodavatele pro krytí ztrát pokračuje pátým aukčním kolem Páté aukční kolo výběrového řízení na dodavatele elektřiny pro krytí ztrát v přenosové…

Sympozium o fyzice plazmatu – trendy jaderné fúze i aplikace netermálního plazmatu v medicíně Fakulta elektrotechnická Českého vysokého učení technického v Praze pořádá ve spolupráci…

Novinky z oblasti elektrotechniky, energetiky a elektroniky predstavil veľtrh ELO SYS 2018 24. ročník medzinárodného veľtrhu ELO SYS sa konal v termíne 22. až 25. mája 2018 na…

Chcete zlepšit výkon průmyslové sítě a digitalizovat vaši výrobu? Přihlaste se na odborný seminář společnosti Siemens na téma Řešení z oblasti průmyslové…

Více aktualit

Jaro budiž pochváleno aneb Co nového v nabídce ABB s. r. o., Elektro-Praga

Ing. Pavel Mony, ABB s. r. o., Elektro-Praga
 

Decento®

 
Působivý design s duší. Jednoduchý kula­tý tvar a hlavně příjemný materiál. Skutečné porcelánové spínače a zásuvky, které nikdo nepřehlédne. Žádné „retro“, ale originál. To je nová designová řada ABB. Kam patří De­cento®? To si určí jeho uživatel sám. Moder­ní interiéry stylu „Provence“ s modrobílými a šedohnědými tóny. Klasická česká chalupa nebo roubenka, které jsou stále populárněj­ší. A rovněž zámecké či palácové interiéry. Zkrátka jen podle přání uživatele a vzhledu interiéru. Dominantním materiálem uvede­ných prvků je sněhobílý porcelán, ze kte­rého je vyroben nejen rámeček, ale i kry­ty a páčky spínačů. Porcelánová je také zá­suvka 230 V i kryty slaboproudých zásuvek. Přístrojové vybavení je poměrně jednoduché. Je dáno snahou o čistotu designu i možnost­mi materiálu. Použití porcelánu jako materi­álu pro kryty spínačů a zásuvek je totiž mi­mořádně náročné jak na výrobu, tak i ohled­ně přesnosti a pevnosti dílů. Velmi složité je také udržet kvalitu politury použité pro krás­ný a charakteristický povrch porcelánu. Pře­sto je v přístrojové nabídce Decento® základ­ní řazení spínačů, žaluziový spínač, zásuvka nn, komunikační zásuvka pro konektory typu AMP a televizní zásuvka (TV+R+SAT). Ně­které funkce, jako např. stmívání, lze snadno vyřešit spojením s rozváděčovými přístroji nebo ve spojení např. se systémem Ego-n®.
 

Hnědá, černá, bílá, barvy, kam se podíváš

 
Letošní rok je v ABB ve znamení ba­revných změn jednotlivých designů. V de­signech Tango® a Element® byla doplněna hnědá barva, resp. kávová/ledová opálová. Uvedené odstíny najdou uplatnění přede­vším v interiérech s nábytkem v módních barvách, např. v různých odstínech ořechu, amerického dubu apod., se kterými neby­la dosavadní nabídka barev sladěna. Nao­pak sestupnou tendenci projevují kdysi po­pulární třešeň či olše. Také designy future® linear a impuls® doznávají pro rok 2011 vý­razných změn v barvách. V tomto případě jde o změnu nejen vizuální, ale především pocitovou při kontaktu s přístroji. Jde o roz­šíření nástřikové technologie soft touch. Při úpravě prvků designu impuls byla tato po­vrchová úprava před několika lety již použi­ta – pod označením saténová stříbrná (dopl­něná lesklým chromovým rámečkem). Nyní přibyla mechová černá a mechová bílá, kde je velmi efektní podsvětlení diodami LED. Tyto mechové barvy (bílá i černá) jsou také novinkou v designu future® linear.
 

Pohodlně na žaluzie

 
Elektrické pohony žaluzií, rolet apod. se v současné době stávají standardem. Podle požadavků koncového uživatele na úroveň komfortu lze zvolit ovládání pomocí mecha­nických spínačů či tlačítek nebo je možné vy­užít elektronické přístroje s mnohem širšími možnostmi funkcí a přizpůsobení. Komplexní systém centrálního ovládání žaluzií od ABB včetně meteorologické stanice je všeobec­ně znám, a proto letos ABB přináší novin­ku v oblasti lokálního ovládání. Nový pří­stroj komfortního žaluziového spínače (obj. č. 6410-0-0390) poskytuje dvě možnosti in­tuitivního ovládání. V manuálním režimu se jednoduše nastaví požadovaná poloha nato­čením knoflíku. Značka směřující svisle na­horu nebo dolů vyvolá pohyb odpovídajícím směrem až do koncové polohy. Nastaví-li se značka na knoflíku mezi šipky, žaluzie či roleta se dá do pohybu a sama se zasta­ví v místě, které přibližně odpovídá zvolené mezipoloze. Stiskem knoflíku je možné prá­vě probíhající pohyb zastavit. Jestliže znač­ka na knoflíku směřuje na symbol hodin, je aktivní automatický režim. Připojený pohon potom vykonává každý den pohyb nahoru nebo dolů v časech, které uživatel pro vy­sunutí nebo spuštění uložil do paměti. Pří­stroj při chodu elektromotoru měří prochá­zející proud, takže sám rozpozná dosažení koncové polohy. Díky tomu je nastavování velmi jednoduché – po připojení k napájení přístroj automatickým pojezdem zjistí dobu potřebnou k přesunu z jedné koncové polo­hy do druhé. Pak už je jen na uživateli, zda bude využívat manuální nebo automatický režim. Komfortní žaluziový spínač je tedy určen pro nezávislé ovládání jednoho poho­nu a montuje se do běžné hlubší elektroinsta­lační krabice. Kryty jsou k dispozici v desig­nových řadách Tango® až impuls®.
 

Akustické přepěťové ochrany

 
Široká nabídka přepěťových ochran typu D v zásuvkách byla v oblasti jednonásobných bezšroubových zásuvek v designech Tango®, Neo®, Element®, Time® doplněna o varian­tu s akustickou signalizací poruchy. Jestliže se vlivem impulzu s vysokou energií (např. při úderu blesku) odpojí přepěťový modul, nepřetržitý brum o intenzitě 75 dB uživatele domu nebo bytu upozorní na nutnost nepro­dleně vyměnit zásuvku, aniž by musel mít zá­suvku před očima.
 

Kabelová vývodka Neo®

 
Designová řada Neo® byla rozšířena o ka­belovou vývodku (obj. č. 3938M-A00034 xx; xx je kód barvy) pro přechod z pevné insta­lace na pohyblivý kabel, která nahrazuje pě­tipólovou svorkovnici. Lze ji použít pro ka­bel od 3× 1,5 mm2 až 5× 2,5 mm2. Vývodka je vybavena odlehčovací sponou. Lze použít jak bezšroubové svorkovnice, tak klasickou „čokoládu“, kterou je možné šrouby připev­nit k vývodce.
 
O dalších novinkách ABB pro letošní rok budou čtenáři průběžně informováni v dalších číslech časopisu Elektro.
ABB s. r. o., Elektro-Praga, zve všechny na veletrh Electron, do stánku 2B9.
 
 
Obr. 1. Decento® – střídavý přepínač
Obr. 2. Decento® – zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem
Obr. 3. Ele­ment® – ká­vová/ledová opálová, dvoupólový spí­nač a žaluziový spínač
Obr. 4. Element® – kávová/ledová opálová, spínač
Obr. 5. future® linear – mechová černá, spínač
Obr. 6. impuls® – mechová bílá, spínač – modrá LED
Obr. 7. impuls® – mechová černá, spínač – bílá LED
Obr. 8. Neo® – bílá/ledová oranžová, zásuvka přepěťová akustická
Obr. 9. Neo® – bílá/ledová zelená, kabelová vývodka
Obr. 10. Tango® – hnědá, spínač
Obr. 11. Tango® – kouřově šedá, Komfortní otočný žaluziový spínač