časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Jaro budiž pochváleno aneb Co nového v nabídce ABB s. r. o., Elektro-Praga

|

Ing. Pavel Mony, ABB s. r. o., Elektro-Praga
 

Decento®

 
Působivý design s duší. Jednoduchý kula­tý tvar a hlavně příjemný materiál. Skutečné porcelánové spínače a zásuvky, které nikdo nepřehlédne. Žádné „retro“, ale originál. To je nová designová řada ABB. Kam patří De­cento®? To si určí jeho uživatel sám. Moder­ní interiéry stylu „Provence“ s modrobílými a šedohnědými tóny. Klasická česká chalupa nebo roubenka, které jsou stále populárněj­ší. A rovněž zámecké či palácové interiéry. Zkrátka jen podle přání uživatele a vzhledu interiéru. Dominantním materiálem uvede­ných prvků je sněhobílý porcelán, ze kte­rého je vyroben nejen rámeček, ale i kry­ty a páčky spínačů. Porcelánová je také zá­suvka 230 V i kryty slaboproudých zásuvek. Přístrojové vybavení je poměrně jednoduché. Je dáno snahou o čistotu designu i možnost­mi materiálu. Použití porcelánu jako materi­álu pro kryty spínačů a zásuvek je totiž mi­mořádně náročné jak na výrobu, tak i ohled­ně přesnosti a pevnosti dílů. Velmi složité je také udržet kvalitu politury použité pro krás­ný a charakteristický povrch porcelánu. Pře­sto je v přístrojové nabídce Decento® základ­ní řazení spínačů, žaluziový spínač, zásuvka nn, komunikační zásuvka pro konektory typu AMP a televizní zásuvka (TV+R+SAT). Ně­které funkce, jako např. stmívání, lze snadno vyřešit spojením s rozváděčovými přístroji nebo ve spojení např. se systémem Ego-n®.
 

Hnědá, černá, bílá, barvy, kam se podíváš

 
Letošní rok je v ABB ve znamení ba­revných změn jednotlivých designů. V de­signech Tango® a Element® byla doplněna hnědá barva, resp. kávová/ledová opálová. Uvedené odstíny najdou uplatnění přede­vším v interiérech s nábytkem v módních barvách, např. v různých odstínech ořechu, amerického dubu apod., se kterými neby­la dosavadní nabídka barev sladěna. Nao­pak sestupnou tendenci projevují kdysi po­pulární třešeň či olše. Také designy future® linear a impuls® doznávají pro rok 2011 vý­razných změn v barvách. V tomto případě jde o změnu nejen vizuální, ale především pocitovou při kontaktu s přístroji. Jde o roz­šíření nástřikové technologie soft touch. Při úpravě prvků designu impuls byla tato po­vrchová úprava před několika lety již použi­ta – pod označením saténová stříbrná (dopl­něná lesklým chromovým rámečkem). Nyní přibyla mechová černá a mechová bílá, kde je velmi efektní podsvětlení diodami LED. Tyto mechové barvy (bílá i černá) jsou také novinkou v designu future® linear.
 

Pohodlně na žaluzie

 
Elektrické pohony žaluzií, rolet apod. se v současné době stávají standardem. Podle požadavků koncového uživatele na úroveň komfortu lze zvolit ovládání pomocí mecha­nických spínačů či tlačítek nebo je možné vy­užít elektronické přístroje s mnohem širšími možnostmi funkcí a přizpůsobení. Komplexní systém centrálního ovládání žaluzií od ABB včetně meteorologické stanice je všeobec­ně znám, a proto letos ABB přináší novin­ku v oblasti lokálního ovládání. Nový pří­stroj komfortního žaluziového spínače (obj. č. 6410-0-0390) poskytuje dvě možnosti in­tuitivního ovládání. V manuálním režimu se jednoduše nastaví požadovaná poloha nato­čením knoflíku. Značka směřující svisle na­horu nebo dolů vyvolá pohyb odpovídajícím směrem až do koncové polohy. Nastaví-li se značka na knoflíku mezi šipky, žaluzie či roleta se dá do pohybu a sama se zasta­ví v místě, které přibližně odpovídá zvolené mezipoloze. Stiskem knoflíku je možné prá­vě probíhající pohyb zastavit. Jestliže znač­ka na knoflíku směřuje na symbol hodin, je aktivní automatický režim. Připojený pohon potom vykonává každý den pohyb nahoru nebo dolů v časech, které uživatel pro vy­sunutí nebo spuštění uložil do paměti. Pří­stroj při chodu elektromotoru měří prochá­zející proud, takže sám rozpozná dosažení koncové polohy. Díky tomu je nastavování velmi jednoduché – po připojení k napájení přístroj automatickým pojezdem zjistí dobu potřebnou k přesunu z jedné koncové polo­hy do druhé. Pak už je jen na uživateli, zda bude využívat manuální nebo automatický režim. Komfortní žaluziový spínač je tedy určen pro nezávislé ovládání jednoho poho­nu a montuje se do běžné hlubší elektroinsta­lační krabice. Kryty jsou k dispozici v desig­nových řadách Tango® až impuls®.
 

Akustické přepěťové ochrany

 
Široká nabídka přepěťových ochran typu D v zásuvkách byla v oblasti jednonásobných bezšroubových zásuvek v designech Tango®, Neo®, Element®, Time® doplněna o varian­tu s akustickou signalizací poruchy. Jestliže se vlivem impulzu s vysokou energií (např. při úderu blesku) odpojí přepěťový modul, nepřetržitý brum o intenzitě 75 dB uživatele domu nebo bytu upozorní na nutnost nepro­dleně vyměnit zásuvku, aniž by musel mít zá­suvku před očima.
 

Kabelová vývodka Neo®

 
Designová řada Neo® byla rozšířena o ka­belovou vývodku (obj. č. 3938M-A00034 xx; xx je kód barvy) pro přechod z pevné insta­lace na pohyblivý kabel, která nahrazuje pě­tipólovou svorkovnici. Lze ji použít pro ka­bel od 3× 1,5 mm2 až 5× 2,5 mm2. Vývodka je vybavena odlehčovací sponou. Lze použít jak bezšroubové svorkovnice, tak klasickou „čokoládu“, kterou je možné šrouby připev­nit k vývodce.
 
O dalších novinkách ABB pro letošní rok budou čtenáři průběžně informováni v dalších číslech časopisu Elektro.
ABB s. r. o., Elektro-Praga, zve všechny na veletrh Electron, do stánku 2B9.
 
 
Obr. 1. Decento® – střídavý přepínač
Obr. 2. Decento® – zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem
Obr. 3. Ele­ment® – ká­vová/ledová opálová, dvoupólový spí­nač a žaluziový spínač
Obr. 4. Element® – kávová/ledová opálová, spínač
Obr. 5. future® linear – mechová černá, spínač
Obr. 6. impuls® – mechová bílá, spínač – modrá LED
Obr. 7. impuls® – mechová černá, spínač – bílá LED
Obr. 8. Neo® – bílá/ledová oranžová, zásuvka přepěťová akustická
Obr. 9. Neo® – bílá/ledová zelená, kabelová vývodka
Obr. 10. Tango® – hnědá, spínač
Obr. 11. Tango® – kouřově šedá, Komfortní otočný žaluziový spínač