časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Jaké jsou kde možnosti pro využití obnovitelných energií?

|

číslo 10/2006

Jaké jsou kde možnosti pro využití obnovitelných energií?

Ing. Karel Kabeš

Podnikatelé v oblasti obnovitelných energií si při svém rozhodování často kladou otázky jako která země nabízí nejlepší podmínky pro efektivní využití sluneční energie, čí bioenergetický potenciál je nejlépe využitelný, kde jsou nejvhodnější podmínky pro využívání větrné energie apod. Objektivnímu posuzování atraktivity různých zemí pro podnikatelské subjekty vyvíjející a dodávající technologická zařízení pro využití obnovitelných energií se již od roku 2003 podrobně věnuje poradenská a marketingová firma Ernst and Young. Pomocí vhodně stanovených komplexních kritérií objektivně porovnává stav trhu, infrastruktury a technologického vybavení pro využívání obnovitelných energií ve vybraných zemích a především posuzuje jejich vývojový potenciál. Přitom neklade hlavní důraz ani tak na zhodnocení aktuální situace, ale spíše na zdůraznění, ve které lokalitě se v příštích letech pravděpodobně bude využívání obnovitelných energií nejrychleji vyvíjet a vyplácet.

Tab. 1. Pořadí dvaceti vybraných zemí podle jejich atraktivity pro zavádění obnovitelných energií. Čísla v závorkách udávají pořadí země při posledním hodnocení na podzim 2005. Údaj v posledním sloupci udává kombinaci všech dostupných technologických faktorů ovlivňujících využívání obnovitelných energií.

Pořadí

Země

Index všech obnovitelných energií

Index větrné energie

Index sluneční energie

Index biomasy a ostatních obnovitelných energií

Index infrastruktury obnovitelných energií

1(1)

Španělsko

69

69

69

61

79

2(2)

USA

68

68

75

60

70

3(4)

Německo

63

63

69

55

54

4(3)

Velká Británie

61

62

44

57

61

5(5)

Indie

58

60

55

45

64

6(9)

Itálie

57

58

57

49

60

7(6)

Francie

56

57

56

52

56

8(7)

Portugalsko

56

57

55

49

63

9(10)

Nizozemsko

55

57

49

42

57

10(11)

Čína

55

58

42

28

57

11(12)

Kanada

55

58

41

37

63

12(8)

Irsko

54

57

37

45

64

13(13)

Švédsko

51

51

43

53

51

14(14)

Řecko

51

53

51

41

53

15(15)

Austrálie

50

50

56

44

51

16(16)

Dánsko

49

50

43

45

58

17(17)

Norsko

49

50

33

46

56

18(18)

Belgie

48

50

36

36

53

19(19)

Finsko

37

37

27

45

39

20(20)

Rakousko

31

28

47

45

46

V tabulce je uvedeno pořadí dvaceti vybraných zemí světa z hlediska jejich atraktivity pro zavádění obnovitelných energií podle těchto kritérií v roce 2006. Jde především o patnáct starých členských zemí EU, dále o USA, Indii, Čínu, Kanadu a Austrálii. Česká republika mezi nimi bohužel není. Komplexní kritéria jsou vyjádřena relativní hodnotou v rozmezí 0 až 100.

Ve výsledném hodnotícím ukazateli index všech obnovitelných energií se na prvním místě umístilo Španělsko, těsně následované Spojenými státy. Dánsko je přes současné velmi silné využívání větrné energie překvapivě až na šestnáctém místě. Je to dáno zřejmě tím, že se v Dánsku dlouhodobě negativně projevují omezené kapacity rozvodné sítě a velmi nízké finanční podněty na podporu nových projektů. Naproti tomu např. Velká Británie má obrovský, dosud nevyužitý potenciál větrné energie i velmi atraktivní systém tvorby cen obnovitelných energií.

Německo se díky velkým aktivitám na území bývalé NDR posunulo oproti loňskému hodnocení ze čtvrtého místa na třetí. Itálie se po zavedení velmi pokrokového „zeleného„ certifikačního systému, který nabízí dobrou cenu za „zelenou„ energii, dostala v pomyslném žebříčku zemí dokonce o tři místa dopředu. Ačkoliv Francie klesla v hodnocení o jedno místo a je sedmá, přitahuje do sektoru obnovitelných energií stále značné přímé zahraniční investice.
[Welche Entwicklungschancen für erneuerbare Energie? Europäische Innovation, Juli 2006, s. 32.]