časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 7/2020 vyšlo
tiskem 24. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 24. 7. 2020. 

Téma: Kabely, vodiče a kabelová technika

Hlavní článek
Nové technologie trakčního napájení 25 kV/50 Hz (2. část)

Jak vylepšit veřejné osvětlení

|

číslo 7/2004

nářadí, pomůcky a kabelová technika

Jak vylepšit veřejné osvětlení

Ing. Ladislav Sůva,
Jork Praha

V tomto příspěvku chce společnost JORK seznámit čtenáře s výrobky nabízenými firmám zabývajícím se veřejným osvětlením (VO), jeho projektováním, provozem a údržbou.

Obr. 1

Připojovací rozvodnice pro VO (GURO)

Připojovací rozvodnice pro připojení přívodních kabelů a jištění vývodu pro vlastní svítidlo (obr. 1, tab. 1) jsou určeny k montáži do stožárů veřejného osvětlení nebo pro venkovní montáž. Pojistkový blok je osazen jedním až třemi pojistkovými spodky. Prostor pro připojení kabelů je vybaven čtyřmi či pěti svorkami pro vodiče o průřezu do 35 mm2. Rozvodnice je vyrobena z nárazuvzdorného oheň nešířícího plastu, kterým je zajištěna třída ochrany II (dvojitá izolace ). Pro krytí IP43 je víko vyrobeno z průhledného polystyrelu, pro krytí IP54 z neprůhledného termoplastu.

Kabelové soubory 1 kV

1. Gelová těsnicí hmota – Power gel (Raychem)
Pouzdra spojek jsou vyplněna silikonovým gelem, který umožňuje jejich použití při teplotách –40 až +90 °C. Power gel spojuje výhody pevných (tvarová paměť) a tekutých (smáčitelnost a možnost přizpůsobit se tvarům) těsnicích materiálů.

Tab. 1. Přehled dodávaných rozvodnic

Přehled dodáv. rozvodnic

Podmínky výběru

Použití pro kabely s průřezem (mm2)

Pojistkový spodek

Stupeň krytí

rozměry stožárů [mm]

1 kabel

2 kabely

3 kabely

dvířka

vnitřní průměr

EKM 2045

velmi malé sloupy

5 × 1,5 až 4

5 × 1,5 až 4

1 × E14 propojeno;
včetně pojistky

IP55

58×150

59

EKM 2020

malé
sloupy

5 × 2,5 až16

5 × 2,5 až 16

5 × 2,5 až 10

2 × E14 propojeno; s pojistkovými hlavicemi

IP44

70×240

84

EKM 2050

střední
sloupy

4/5 × 4 až 25

4/5 × 4 až 25

4/5 × 4 až 16

2/3 × E14 propojeno; s hlavicemi/lišta DIN

IP54

85×270

90

EKM 2051

spec. aplikace s různými ovl. prvky

4/5 × 4 až 25

4/5 × 4 až 25

4/5 × 4 až 16

2 × E14/lišty DIN

IP54

85×350

100

EKM 1271

střední
sloupy

4 × 6 až 16

4 × 6 až 16

1 × E27

IP43

80×210

90

EKM 1272

střední
sloupy

4 × 10 až 25

4 × 10 až 25

2 × E27

IP43

80×260

90

EKM 1261

venkovní

4 × 6 až 16

4 × 6 až 16

1/2 × E27

IP54

80×250

100

EKM 2072

střední
sloupy

5 × 4 až 16; 5 × 25 až 35

5 × 4 až 16; 5 × 16 až 35

1/2 E27

IP43

80×280

90

EKM 1281

venkovní

4 × 25; 4 × 35

4 × 16 až 25; 4 × 16 až 35

2 × E27

IP54

100×300

120

EKM 2035

velké
sloupy

4 × 4 až 50

4 × 4 až 50

4 × 4 až 35

1/2 × E27/lišta DIN

IP43

90×300

110

RayGel – přímé a odbočné spojky pro plastové kabely do 16 mm2
Žíly kabelu jsou spojeny spojovači, dodanými v souboru. Spojené žíly kabelu jsou rozděleny a centricky vloženy do otevřeného pouzdra naplněného gelem. Spodní žíly jsou lehce zatlačeny do gelu tak, aby byly od sebe odděleny přepážkou ve spodní části pouzdra (obr. 2). Mezi vrchní a spodní žíly je vložena izolační přepážka. Pouzdro je uzavřeno a v zavřené poloze zajištěno zámky. Proti náhodnému otevření je kazeta opatřena zdrhovacími pásky.

Obr. 2 Obr. 3

Žíly odbočného kabelu odbočné spojky jsou uloženy a paralelně připojeny k žílám hlavního kabelu.

GelBox – přímé spojky pro plastové kabely do 35 mm2
Součástí souboru je sada propichovacích svorek, soustředěných v jednom bloku. Při montáži není třeba odstraňovat izolaci žil. Spojovací blok je umístěn do středu dolní poloviny pouzdra naplněného gelem. Druhá polovina pouzdra je uzavřena a proti náhodnému otevření opět zajištěna zámky (obr. 3).

Přehled dodávaných přímých a odbočných spojek je uveden v tab. 2 a v tab. 3.

Tab. 2. RayGel – přímé spojky se šroubovými spojovači

Průřez jádra (mm2) Objednací číslo Rozměry d × š × v (mm)
4 × 1,5 až 6 RayGel-23-M 144 × 50 × 28
4 × 6 až 16 RayGel-24-M 180 × 70 × 40
4 × 6 až 25 (35*) GelBox-25 270 × 100 × 45
5 × 6 až 16** GelBox-25-5 270 × 100 × 45
* 35 mm2 pouze pro kulatý plný vodič, ** včetně svorky pro zemnicí vodič

Tab. 3. RayGel – přímé a odbočné spojky

Průřez jádra hlavní (mm2) Odbočný max. (mm2) Objednací číslo Spojka d × š × v (mm)
10 až 50* 1 × 16 RayGel-12 86 × 46 × 26
1,5 až 6 4 × 1,5 RayGel-23 144 × 50 × 28
6 až 16 4 × 2,5 RayGel-24 180 × 70 × 40
* pouze pro jednožilové kabely

2. Zalévané přímé a odbočné spojky pro plastové kabely do 25 mm2 (GURO)

Zalévací hmota Guroflex
Guroflex je dvousložková zalévací hmota, jejímž základem je uhlovodíkový polymer. Je zastudena snadno zpracovatelná a neškodí životnímu prostředí. Lze ji použít pro zalévání skořepin dostatečné mechanické pevnosti pro spojování kabelů do 1 kV uložených v zemi. Rovněž je možné využít ji na kabely s izolací XLPE, PE, PVC a s papírovou izolací. Zalévací hmota Guroflex vyniká velmi dobrými izolačními vlastnostmi, zajišťuje vynikající utěsnění proti vodě a ochranu proti korozi. Při zpracování této zalévací hmoty není zapotřebí používat žádná speciální bezpečnostní opatření. Navíc ji lze aplikovat i při nízkých teplotách. Zalévací hmota je dodávaná buď v děleném hliníkovém sáčku, nebo v plechových nádobách. Těsně před naplněním skořepiny spojky se obě její složky smíchají a tím začne proces vytvrzování. Smíchanou zalévací hmotu je nutné zpracovat během 3 až 4 min. Spojku lze uložit a zasypat okamžitě po naplnění skořepiny uvedenou hmotou.

Obr. 4 Obr. 5

Konstrukce spojek
Spojka je složena z dělené průhledné polykarbonátové skořepiny odolné proti nárazu. Na koncích obou polovin robustní skořepiny je těsnění z polymerové pěny. Po spojení kabelů lze poloviny skořepiny do sebe snadno a rychle zaklapnout. Plnicím otvorem v horní části se skořepina naplní těsnicí a izolační dvousložkovou zalévací hmotou Guroflex. Přímá část spojky s kompaktní spojovací svorkou, zajišťující rozestup a izolaci žil, umožňuje rychlé a snadné spojení kabelů o průměru 13 až 30 mm.

Přehled typů přímých zalévacích spojek (obr. 4) s přímou kompaktní svorkou a se zalévací hmotou Guroflex je uveden v tab. 4.

Tab. 4. Přímé zalévací spojky s přímou kompaktní hmotou a se zalévací hmotou Guroflex

průměr kabelu [mm] průřez jádra [mm2] objednací číslo spojka [mm] d × v
13 – 20 5 × 1,5 – 6 BV-0-GD-KS0 220 × 73
16 – 25 5 × 6 – 16 BV-1-GD-KS1 230 × 80
21 – 30 4 × 16 – 25 BV-2-GD-KS2 270 × 90

Tab. 5. Odbočné spojky s kompaktními nebo plášťovými svorkami a se zalévací hmotou Guroflex

Průřez jádra Objednací číslo Spojka
délka × výška (mm)
hlavní (mm2) odbočný (mm2)
4 × 6 až 25 4 × 4 až 25 BAV-2U-GD-KK2/4 238 × 110
5 × 6 až 16; nebo 5 × 10 až 16 5 × 6 až 16; nebo 5 × 2,5 až 6 BAV-2U-GD-KK2/5 238 × 110
5 × 1,5 až 25 5 × 1,5 až 25 BAV-2U-GD-MC25U 238 × 110
5 × 16 až 25 5 × 16 až 25 BAV-2U-GD-MC25 238 × 110

Typy odbočných spojek (obr. 5) s kompaktními nebo plášťovými svorkami a se zalévací hmotou Guroflex jsou uvedeny v tab. 5.

Jakékoliv další technické nebo obchodní informace o popsaných produktech si zájemci mohou vyžádat v kancelářích firmy JORK Praha nebo Brno: www.jork.cz