Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 8-9/2019 vyšlo
tiskem 3. 9. 2019. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Elektrotechnika v průmyslu; 61. mezinárodní strojírenský veletrh v Brně

Hlavní článek
Proudové chrániče – přehled a použití

Aktuality

ČEPS, a.s., v prvním pololetí vykázala zisk 2,3 mld., investovat bude do rozvoje soustavy Akciová společnost ČEPS uzavřela první polovinu roku 2019 se ziskem před zdaněním v…

ČEPS dokončila zaústění nejdelšího vedení zvn Společnost ČEPS dokončila realizaci zaústění nejdelšího vedení zvn v ČR V413, spojujícího…

VACON® drives zajišťují maximální provozuschopnost v největších ocelárnách v České republice Zřídkakdy je spolehlivá doba provozu tak kritická, jako při kontilití v ocelárnách. Aby…

E.ON otevřel první ultrarychlou dobíjecí stanici elektromobilů v ČR. Auto dobije za deset minut Společnost E.ON otevřela ve Vystrkově u Humpolce první veřejnou ultrarychlou dobíjecí…

Společnost ABB jmenovala generálním ředitelem Björna Rosengrena Představenstvo společnosti ABB jednohlasně jmenovalo Björna Rosengrena generálním…

Studentské formule ČVUT v Praze přivezly z Mostu zlatou a stříbrnou medaili Ve dnech 13. až 17. srpna se na polygonu u Autodromu Most konal mezinárodní závod…

Více aktualit

Jak vylepšit veřejné osvětlení

číslo 7/2004

nářadí, pomůcky a kabelová technika

Jak vylepšit veřejné osvětlení

Ing. Ladislav Sůva,
Jork Praha

V tomto příspěvku chce společnost JORK seznámit čtenáře s výrobky nabízenými firmám zabývajícím se veřejným osvětlením (VO), jeho projektováním, provozem a údržbou.

Obr. 1

Připojovací rozvodnice pro VO (GURO)

Připojovací rozvodnice pro připojení přívodních kabelů a jištění vývodu pro vlastní svítidlo (obr. 1, tab. 1) jsou určeny k montáži do stožárů veřejného osvětlení nebo pro venkovní montáž. Pojistkový blok je osazen jedním až třemi pojistkovými spodky. Prostor pro připojení kabelů je vybaven čtyřmi či pěti svorkami pro vodiče o průřezu do 35 mm2. Rozvodnice je vyrobena z nárazuvzdorného oheň nešířícího plastu, kterým je zajištěna třída ochrany II (dvojitá izolace ). Pro krytí IP43 je víko vyrobeno z průhledného polystyrelu, pro krytí IP54 z neprůhledného termoplastu.

Kabelové soubory 1 kV

1. Gelová těsnicí hmota – Power gel (Raychem)
Pouzdra spojek jsou vyplněna silikonovým gelem, který umožňuje jejich použití při teplotách –40 až +90 °C. Power gel spojuje výhody pevných (tvarová paměť) a tekutých (smáčitelnost a možnost přizpůsobit se tvarům) těsnicích materiálů.

Tab. 1. Přehled dodávaných rozvodnic

Přehled dodáv. rozvodnic

Podmínky výběru

Použití pro kabely s průřezem (mm2)

Pojistkový spodek

Stupeň krytí

rozměry stožárů [mm]

1 kabel

2 kabely

3 kabely

dvířka

vnitřní průměr

EKM 2045

velmi malé sloupy

5 × 1,5 až 4

5 × 1,5 až 4

1 × E14 propojeno;
včetně pojistky

IP55

58×150

59

EKM 2020

malé
sloupy

5 × 2,5 až16

5 × 2,5 až 16

5 × 2,5 až 10

2 × E14 propojeno; s pojistkovými hlavicemi

IP44

70×240

84

EKM 2050

střední
sloupy

4/5 × 4 až 25

4/5 × 4 až 25

4/5 × 4 až 16

2/3 × E14 propojeno; s hlavicemi/lišta DIN

IP54

85×270

90

EKM 2051

spec. aplikace s různými ovl. prvky

4/5 × 4 až 25

4/5 × 4 až 25

4/5 × 4 až 16

2 × E14/lišty DIN

IP54

85×350

100

EKM 1271

střední
sloupy

4 × 6 až 16

4 × 6 až 16

1 × E27

IP43

80×210

90

EKM 1272

střední
sloupy

4 × 10 až 25

4 × 10 až 25

2 × E27

IP43

80×260

90

EKM 1261

venkovní

4 × 6 až 16

4 × 6 až 16

1/2 × E27

IP54

80×250

100

EKM 2072

střední
sloupy

5 × 4 až 16; 5 × 25 až 35

5 × 4 až 16; 5 × 16 až 35

1/2 E27

IP43

80×280

90

EKM 1281

venkovní

4 × 25; 4 × 35

4 × 16 až 25; 4 × 16 až 35

2 × E27

IP54

100×300

120

EKM 2035

velké
sloupy

4 × 4 až 50

4 × 4 až 50

4 × 4 až 35

1/2 × E27/lišta DIN

IP43

90×300

110

RayGel – přímé a odbočné spojky pro plastové kabely do 16 mm2
Žíly kabelu jsou spojeny spojovači, dodanými v souboru. Spojené žíly kabelu jsou rozděleny a centricky vloženy do otevřeného pouzdra naplněného gelem. Spodní žíly jsou lehce zatlačeny do gelu tak, aby byly od sebe odděleny přepážkou ve spodní části pouzdra (obr. 2). Mezi vrchní a spodní žíly je vložena izolační přepážka. Pouzdro je uzavřeno a v zavřené poloze zajištěno zámky. Proti náhodnému otevření je kazeta opatřena zdrhovacími pásky.

Obr. 2 Obr. 3

Žíly odbočného kabelu odbočné spojky jsou uloženy a paralelně připojeny k žílám hlavního kabelu.

GelBox – přímé spojky pro plastové kabely do 35 mm2
Součástí souboru je sada propichovacích svorek, soustředěných v jednom bloku. Při montáži není třeba odstraňovat izolaci žil. Spojovací blok je umístěn do středu dolní poloviny pouzdra naplněného gelem. Druhá polovina pouzdra je uzavřena a proti náhodnému otevření opět zajištěna zámky (obr. 3).

Přehled dodávaných přímých a odbočných spojek je uveden v tab. 2 a v tab. 3.

Tab. 2. RayGel – přímé spojky se šroubovými spojovači

Průřez jádra (mm2) Objednací číslo Rozměry d × š × v (mm)
4 × 1,5 až 6 RayGel-23-M 144 × 50 × 28
4 × 6 až 16 RayGel-24-M 180 × 70 × 40
4 × 6 až 25 (35*) GelBox-25 270 × 100 × 45
5 × 6 až 16** GelBox-25-5 270 × 100 × 45
* 35 mm2 pouze pro kulatý plný vodič, ** včetně svorky pro zemnicí vodič

Tab. 3. RayGel – přímé a odbočné spojky

Průřez jádra hlavní (mm2) Odbočný max. (mm2) Objednací číslo Spojka d × š × v (mm)
10 až 50* 1 × 16 RayGel-12 86 × 46 × 26
1,5 až 6 4 × 1,5 RayGel-23 144 × 50 × 28
6 až 16 4 × 2,5 RayGel-24 180 × 70 × 40
* pouze pro jednožilové kabely

2. Zalévané přímé a odbočné spojky pro plastové kabely do 25 mm2 (GURO)

Zalévací hmota Guroflex
Guroflex je dvousložková zalévací hmota, jejímž základem je uhlovodíkový polymer. Je zastudena snadno zpracovatelná a neškodí životnímu prostředí. Lze ji použít pro zalévání skořepin dostatečné mechanické pevnosti pro spojování kabelů do 1 kV uložených v zemi. Rovněž je možné využít ji na kabely s izolací XLPE, PE, PVC a s papírovou izolací. Zalévací hmota Guroflex vyniká velmi dobrými izolačními vlastnostmi, zajišťuje vynikající utěsnění proti vodě a ochranu proti korozi. Při zpracování této zalévací hmoty není zapotřebí používat žádná speciální bezpečnostní opatření. Navíc ji lze aplikovat i při nízkých teplotách. Zalévací hmota je dodávaná buď v děleném hliníkovém sáčku, nebo v plechových nádobách. Těsně před naplněním skořepiny spojky se obě její složky smíchají a tím začne proces vytvrzování. Smíchanou zalévací hmotu je nutné zpracovat během 3 až 4 min. Spojku lze uložit a zasypat okamžitě po naplnění skořepiny uvedenou hmotou.

Obr. 4 Obr. 5

Konstrukce spojek
Spojka je složena z dělené průhledné polykarbonátové skořepiny odolné proti nárazu. Na koncích obou polovin robustní skořepiny je těsnění z polymerové pěny. Po spojení kabelů lze poloviny skořepiny do sebe snadno a rychle zaklapnout. Plnicím otvorem v horní části se skořepina naplní těsnicí a izolační dvousložkovou zalévací hmotou Guroflex. Přímá část spojky s kompaktní spojovací svorkou, zajišťující rozestup a izolaci žil, umožňuje rychlé a snadné spojení kabelů o průměru 13 až 30 mm.

Přehled typů přímých zalévacích spojek (obr. 4) s přímou kompaktní svorkou a se zalévací hmotou Guroflex je uveden v tab. 4.

Tab. 4. Přímé zalévací spojky s přímou kompaktní hmotou a se zalévací hmotou Guroflex

průměr kabelu [mm] průřez jádra [mm2] objednací číslo spojka [mm] d × v
13 – 20 5 × 1,5 – 6 BV-0-GD-KS0 220 × 73
16 – 25 5 × 6 – 16 BV-1-GD-KS1 230 × 80
21 – 30 4 × 16 – 25 BV-2-GD-KS2 270 × 90

Tab. 5. Odbočné spojky s kompaktními nebo plášťovými svorkami a se zalévací hmotou Guroflex

Průřez jádra Objednací číslo Spojka
délka × výška (mm)
hlavní (mm2) odbočný (mm2)
4 × 6 až 25 4 × 4 až 25 BAV-2U-GD-KK2/4 238 × 110
5 × 6 až 16; nebo 5 × 10 až 16 5 × 6 až 16; nebo 5 × 2,5 až 6 BAV-2U-GD-KK2/5 238 × 110
5 × 1,5 až 25 5 × 1,5 až 25 BAV-2U-GD-MC25U 238 × 110
5 × 16 až 25 5 × 16 až 25 BAV-2U-GD-MC25 238 × 110

Typy odbočných spojek (obr. 5) s kompaktními nebo plášťovými svorkami a se zalévací hmotou Guroflex jsou uvedeny v tab. 5.

Jakékoliv další technické nebo obchodní informace o popsaných produktech si zájemci mohou vyžádat v kancelářích firmy JORK Praha nebo Brno: www.jork.cz